Corona in de duivensport: Limburgse gewesten vieren kampioenen zonder feest

Het landschap van de Limburgse duivensport is opgedeeld in vier gewesten: Oost, Zuid-Oost, Midden en West. De corona-crisis maakt duidelijk hoe ze tegen de organisatie van de liefhebberij aankijken.

Vorig jaar telde PE Limburg 2.010 leden, verdeeld over vier gewesten. In oktober houden die gewesten ieder jaar afzonderlijk hun gewestvergaderingen. Op dit moment staat nog niet vast of ze door de corona-maatregelen dit jaar wel plaatsvinden. Provinciaal KBDB-voorzitter Wim Kempeneers: “Ik ben er alleszins geen voorstander van. Uiteraard bieden we als provinciaal bestuur een luisterend oor aan, maar de gewesten kunnen toch evengoed hun grieven en verzuchtingen per mail aan ons overmaken. Daarna kunnen we hun plannen toetsen op hun haalbaarheid. De verdeling van de hoklijsten gebeurde vorige jaren ook altijd tijdens die vergaderingen, maar we zijn er nog niet uit hoe we dat dit jaar zullen doen.”

Dat de Limburgse gewesten een eigen koers varen, is algemeen bekend. Een provinciale lossing, zelfs niet voor oude en jaarse duiven op de snelheidsvluchten is not done. Hooguit komen Oost en Zuid-Oost een keertje overeen om hun duiven samen te lossen, ook al hebben ze met de Limburgse Verzendingsdienst en Bauwens aparte vervoerders. Maar ook daar klinkt vooral bij Zuid-Oost onvrede en bestaat de kans dat er volgend seizoen toch weer apart zal worden gelost. Het is verbazend hoe ieder gewest op zijn manier de duivensport beoefent.

Uit cijfers van 2019 blijkt dat het gewest Zuid-Oost 17 verenigingen telt, met De Vrede Tongeren-Rutten als grootste. Het gewest organiseert geen kampioenschappen (en dus ook geen kampioenenavond).


Op dit ogenblik telt het gewest Midden 17 maatschappijen. Het bestuur van Midden ijvert ervoor om zo groot mogelijke wedvluchten te krijgen met veel duiven en te concurreren met andere provincies. Voor 2020 zijn er wel kampioenschappen voorzien, maar geen kampioenendag en trofees.

Het gewest Oost telt 11 verenigingen, die een beroep doen op de Limburgse Verzending. De kampioenschappen zijn al berekend en aan de liefhebbers overgemaakt. Zopas heeft het bestuur beslist om geen kampioenenviering te houden.

Ook gewest West telt 11 verenigingen. Dit gewest vaart ook een eigen koers, met een eigen vervoerder: EMT uit Borgloon. Er zijn gewestelijke kampioenschappen maar ook hier geen kampioenenavond. Voorzitter Jean Hulshagen: “Als gewest hadden we nog nooit een eigen kampioenenavond. De verenigingen vieren onze gewestelijke kampioenen in hun eigen kring.”

In de marge

Voor de organisatie van de Limburgse vlucht tvv Kom op tegen kanker was er in 2020 een vruchtbare samenwerking tussen de vervoerders: de Limburgse Verzendingsdienst en EMT sloegen de handen in elkaar en haalden de duiven in hun respectievelijke gewesten op. Uiteindelijk kon de KOTK-vlucht met vier vrachtwagens en 720 manden met in totaal 16.827 duiven naar Sézanne rijden.

Ook voor de 52ste Derbyvlucht is op dit moment een speciale viering voorzien. Dat is voorlopig afgesproken met de sponsors Het Belang van Limburg en Horta. De uitreiking van de prijzen zou gehouden worden op de kampioenendag van de Limburgse Fondclub, maar ook die viering zit in de greep van corona.