Constructieve vergadering KBDB-Limburg: bestuur past de vluchtkalender aan op vraag van de gewesten

"We hebben ieder jaar minder verenigingen (nog 65 in 2019) terwijl er almaar meer volk naar onze algemene vergadering komt." Met deze zin opende provinciaal voorzitter Wim Kempeneers de algemene vergadering van KBDB-Limburg.

Het bestuur hield de bijeenkomst duidelijk stevig in handen, maar gaf de gewesten toch de kans om een wijziging in de vluchtkalender door te voeren.

Voorzitter Kempeneers prees het werk en de inzet van de vele vrijwilligers en noemde de invoering van het zaterdagspel een flinke meevaller, hetgeen door nagenoeg alle aanwezigen volmondig werd beaamd. Waarna hij het cijfermateriaal meedeelde: in 2019 telde KBDB afdeling Limburg 65 verenigingen (66 in 2018, dus 1 minder)  die 2010 leden  (2.176 in 2018, dus 166 minder)  vertegenwoordigen. Deze 2.010 leden waren samengesteld uit 1.560 alleen spelende  leden, 213 tandems (= 426 leden)  en 8 tridems (= 24 leden).
Zij kochten 125.647  (131.137  in 2018)  ringen van het jaartal 2019 hetzij een daling van 5.490 ringen. Gemiddeld werden 62  ringen per aangesloten liefhebber verkocht. ( is 2 meer dan 2018). Gemiddeld werden 70 (3 meer dan in 2018)  ringen per aangesloten hok (1.781) verkocht in 2019  (1.939 hokken in 2018).

Vluchtkalender
Zoals gebruikelijk vormde het vluchtprogramma de hoofdmoot van de algemene vergadering. De voorzitters van de verenigingen hadden de kalender op voorhand ontvangen waardoor ze de kans kregen om er een flinke studie aan te wijden. De mededeling dat de losplaats Laon opnieuw werd vrijgegeven was de aanleiding tot een constructief gesprek tussen de gewesten, de Limburgse Verzending en het KBDB-bestuur. Oorspronkelijk was voorzien dat de gewesten Midden, Oost en Zuid-Oost in Trelou zouden lossen. Maar omdat Laon als losplaats is vrijgegeven, kiest de ruime meerderheid van Midden voor Laon: 16 van de 17 verenigingen.
Oost en Zuid-Oost kunnen daardoor samen gelijk lossen in Trelou, en daar zijn ze best tevreden mee. Het is overigens de enige keer dat twee gewesten samen op de snelheidsvluchten zullen lossen, vermits alle andere vitessevluchten per gewest worden gelost.
Zoals in het voorbije seizoen blijft de hoofdwedstrijd oude+jaarse samen. Of er een vrije dubbeling voor de oude én voor de jaarse komt, hangt van de gewesten af. In het procinciaal reglement is het woordje "of" intussen vervangen door "en/of". 

Het vluchtprogramma 2020
Na de goedkeuring van de wijzigingen ziet de vluchtkalender voor de Limburgse verenigingen er zo uit:

Ringen
De ringen 2020 worden door het KBDB-secretariaat bedeeld op vrijdag 27 december. De verenigingen regelen intern wanneer ze hun bestelling gaan afhalen en verder verdelen aan de leden. De ringen 2de reeks (rood van kleur) kunnen worden afgehaald door de verenigingen op het KBDB-secretariaat op vrijdag 13 maart van 10 tot 12 uur. Prijs: 0,15 euro per stuk. Ze moeten aan die prijs door de verenigingen aan de leden worden verkocht.

Al met al een constructieve vergadering, zonder gekrakeel en met een positieve ingesteldheid bij het bestuur en de afgevaardigden van de verenigingen.