Combinatie Nihoul Vader & Zoon - Senzeilles (BE) Nationaal Kampioen Fond - KBDB 2008

Deze vader-zoon combinatie is niet aan zijn proefstuk toe. Voor ze in 2008, 1e nationaal Kampioen Fond.-K.B.D.B. , 1ste provinciaal Kampioen Fond. en 1ste-4de en 5de asduif provinciaal Fond werden, was 2007 ook een superjaar met vele provinciale en nationale toppers

Vlaamse liefhebbers  herleiden al te gemakkelijk het vaderlands duivengebeuren tot hun eigen midden. Vooral het fondgebeuren wordt al te gemakkelijk afgeschilderd als een onderonsje met de nadruk op het gebeuren in Oost-en West-Vlaanderen. Doch de kenners weten beter en voor hen was het dan ook geen verrassing dat de vader & zoon combinatie-Nihoul met vaste stek te Senzeilles de eerste plaats binnenhaalde op het nationaal KBDB-Kampioenschap Fond –editie 2008.


Vader Roland heeft er een volledige loopbaan als postbeambte opzitten terwijl zoon Guy nog iedere dag voor de klas staat. Roland een kranige zeventiger (74 jaar) begeesterde met zijn sterk spel Guy.
Respectievelijk 60 en 40 jaar staan zij reeds met beide voeten in de duivensport.
Hun pad leidt van succes tot succes en kreeg afgelopen seizoen de bekroning in de vorm van eerste nationaal Kampioen Fond 2008.

De duivencarirère van de Waalse topkolonie leest als een boek. In de jaren  60 tot begin van de zeventiger jaren onderscheidden zij zich vooral in het snelheidsgebeuren en de kleine halve fond. Liefst 11 jaar achteréénvolgend werden zij algemeen kampioen in de plaatselijke maatschappij « Le Biset » te Froidchapelle. Het wekte dan ook geen verwondering dat de verenigde tegenstand na jaren van schrikbewind opgelucht ademhaalde toen vader en zoon Nihoul besliste hun pijlen voortaan zouden gaan richten op het zwaardere werk.  Nieuwe wegen werden ingeslagen maar vooral nieuwe uitdagingen ingevuld. Nationaal werd er op de grote halve fondwedstrijden  en de ééndaagse fond vrijwel onmiddellijk aangeknoopt met het succes.   
De vlucht uit Bourges leek hun geweldig te passen want naast talloze kopprijzen o.m.:
-6de – 18de nat. Bourges 83
-9ste nat. Bourges 87
-10ede– 12de nat. Bourges 77
-15ede nat. Bourges vx 80
werd in 1980 de eerste nationaal jaarlingen gewonnen.
Terwijl een 9ste s-nat. Argenton 84- en een 6de s-nat. Clermont-Ferrand 87 werd bijgeschreven op het toen reeds imposant prijzenkaartje.

Stapsgewijze opgang.
Stap voor stap werden de uitdagingen bijgesteld naar aanleiding van het klokken van:
de- 6de internat.Bordeaux 76
de 59ste – 74ste internat. Narbonne 77
de 10de nat. Limoges derby 77
 de 15de nat. Brive 78.
Het gloriemoment was ongetwijfeld het winnen van de 1ste internat. jaarlingen Barcelona 80 (prijs van senator Lahaye). De trend was gezet en defintief werd de weg van het fondgebeuren ingeslagen.
Het opsommen van al hun weergaloze prestaties zou ons te ver leiden vandaar dat we ons beperkten tot de twee laatst afgelopen seizoenen:

Seizoen 2007.

1ste interprov. Bordeaux oude
1ste & 2de interprov. Narbonne oude
1ste & 2de Entente belge Narbonne oude
1ste & 3de interprov. perpignan oude
3/6-Brive-nat.c- 6535 d./ 18-60-… (8/16)
10/6-Montélimar    nat.c    -4499 d./30-80-133-… (8/9)
nat.-7873 p./50-153-256-…
30/6    Bordeaux-internat.-7738 jaarse./11-133-278-…     (4/6)
7/8-Narbonne    -nat.-5051 d./3-4-209-278-392-… (7/8)
internat.-9326 d./9-10-308-413-569-780-930
4/8-Perpignan-nat.-5547 d./29-38-168-…-(6/10)
-internat.-15087 p./64-76-434-…
Seizoen 2008
2de nationaal Montelimar met de drie eerste getekenden.
1ste & 5de provinciaal Montauban oude.
1ste provinciaal & 1ste interprov. Bordeaux oude.
1ste & 2de provinciaal Bordeaux jaarlingen.
1ste& 6de interprov. Bordeaux jaarse.
1ste provinciaal & 1ste interprovinciaal. Souillac oude.
1steprovinciaal & 1ste interprov. Narbonne oude.
1ste provinciaal Perpignan oude.

31/5-Brive                
Nat.c.    -5951 d./94-(12/17)
Nat.-14521 d./142-165-330-388-…
9/6-Montélimar        
Nat.-8633 p./73-75-77-…-(8/10)
14/6-Cahors
Nat.-5441 d./168-319-… (3/4)
21/6    Montauban            
Nat.c.    -1906 d./3-31-… (4/5)
Nat.-5438 p./170-422-…
28/6    Orange            
Nat.c.    -2505 p./61-…-(3/5)
Nat.-4587 p./103-…
28/6    Bordeaux-
Internationaal-7358 oude/46-149-…-(5/7)
9027 jaarlingen/52-91-..    -(4/5)
13/7-Tarbes
Nat.-4660 d./29-33-249-293-.    (5/6)
Internat.- 12537 d./56-60-424-494-918.
19/7-Souillac-
Nat.-7315 p./6-136-171-375-.-(5/7)
27/7    Narbonne
Nat.-6801 d./3-7-… (6/7)
Internat.- 12201 d./9-19-…
2/8-Perpignan            
Nat.-7603 d./253-…-(6/12)
Internat.-        17624 p./388-…

Met dergelijke prestaties werd dan ook meermaals de rode loper uitgerold bij verschillende kampioenschapvieringen.

Een kort maar imposant overzicht:
(Kampioenschappen 2008.)
1er nationaal Kampioen Fond.-K.B.D.B.
1ste provinciaal Kampioen Fond;
1ste-4de en 5de asduif provinciaal Fond.

Entente Belge
3de algemeen kampioen
2DE KAMPIOEN Grote Fond

L.C.B.
1ste nationaal kampioen  Fond
2de nationale asduif Fond
3de algemeen kampioen R.W.
4de algemeen nationaal kampioen
7de nationale asduif-Pigeon
2de-10de-11ste-12de- en 15de asduif Fond R.W.

K.B.D.B. Interprovinciaal.
1ste kampioen Fond
6de algemeen kampioen.
1er nationaal Kampioen Fond.-K.B.D.B.
Het gouden klavertje vier dat voor Fondgoud zorgde

Le professionel
Eerste provinciale asduif Fond KBDB 2008
2de nationale asduif L.C.B. Fond 208;
1ste interprovinciaal Perpignan 07
1ste Regionaal Brive 2008
1ste Provinciaal Perpignan. Volledigheidshalve dient hier aan toegevoegd te worden:
404ste intrantionaal (9634d) Narbonne 2006;
18de nationaal C (6535d)- Brive 2007 ;
29ste nationaal (5547d) Perpignan 2007 ;
64ste internationaal (15.087d) Perpignan 2007 ;
142ste Nationaal (14.521d) Brive 2008 ;
31ste Nationaal C (1906d) Montauban 2008 ;
494ste internationaal Tarbes (12.537d) ;
388ste (17.624d) internationaal Perpignan 2008.
Foto-3-Le Petit Chef

niet minder dan 26 zuivere prijzen wist dit fondfenomeen op zijn aktief te schrijven. Twee maal werd achteréénvolgens Orange-Narbonne en Montélimar overbrugd terwijl de vluchten uit Albi en Marseille eveneens succesvol werden afgerond. Zijn palmares is dan ook werkelijk van uitstekende aard, oordeelt U zelf, beste lezer, cijfers liegen niet:
1ste regionaal Reims 04;
1ste regeionaal Argenton 2005
1ste interprovinciaal Narbonne 2006;
1ste regionaal Nanteuil 07;
11de nartioaan C (2114d) Albi 2006;
70ste (5063d) nationaal Albi;
34ste (6033d) Nationaal Narbonne 06;
38ste (1436d) interprovinciaal Montelimar 2007;
49ste (4715d° Nationaal Zone C Montelimar 2008;
75ste (8633d) nationaal Montelimar 2008.

 

 

Le César
De César kwam-zag en overwon met een :
60ste Nationaal C (6535d) Brive 2007
4de nationaal (5138d) Narbonne 2007
10de internationaal (10072d) Narbonne 2007
388ste nationaal (14.521d) Brive 2008
168ste nationaal 2008 Cahors 2008.

l’Oscar
Deze prachtige duiver maakte werk van het nationaal podium en won in zijn rijke loopbaan reeds 3 maal top uit Brive; 4 keer uit Perpignan en haalde tevens de kop van het resultaat uit Montauban-Saint-Vincent-Carscasonne en Tarbes. Meer gedetaillerd ziet zijn prijzenkaarte er als volgt uit:
11de interprovinciaal (1192d) uit Châteauroux 05;
96ste interprovinciaal 51266d) uit Perpignan 06;
38ste nationaal (5547d) Perpignan 07;
76ste internationaal (15087d) Perpignan 2007;
3de Nationaal C (1906d) Montauban 2008;
33ste nationaal (4660d) Tarbes 2008;
60ste internationaal (12.537d) Tarbes 2008
1ste regionaal Perpignan 2007;
1ste provinciaal Montauban 2008.
Een andere topper is ongetwijfeld de “Magnéfique”

 

 

le Magnéfique
Le Magnifique (9131538) heeft zijn naam duidelijk niet gestolen want deze topper werd onlangs nog uitgeroepen tot beste Narbonne-vlieger over een periode van drie jaar. Niet verwonderlijk als men weet dat hij achteréénvolgens beslag legde op een 54ste (2006)-9ste (2007) en 9de (2008) prijs in internationaal verband goed voor de 48ste –3de en 3de plaats op het vaderlands resultaat. Op inter- en provinciaal vlak tekenen we een  1ste prijs op (08-645 d) en 07-1922 deelnemende duiven. Zonder dubbelingen behaalde deze klepper 29 prijzen uit respectievelijk Marseille-Béziers- 4 x Cahors-4 x Narbonne en 3 x Bordeaux en 4 x Narbonne. Uit de wijnstad werd de 40ste nat (04) en 69ste nat (06) ingeschreven.

 

Een uitgeselecteerde basis –een werk van tientallen jaren.
De oerbasis van deze topkolonie gaat terug tot de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het stamkoppel waarmee het allemaal begon bestond uit de « De  Vétéran » 52403-70 (vader : De Blauwe Herman (1er Nat. Bordeaux en 64) op zijn beurt een zoon van de eerste nationaal Barcelona van Berlengée) gekoppeld aan de Donkere Van Thuyn ) X  « La Petite Claire » 8008239-77 (Vader: Le Vieux Mersch 68075-68 & moeder-La Claire Mersch 7434-74, kleindochter van de eerste nationaal Argenton)

Wie aandachtig de stamkaarten van de huidige toppers erop naslaat stoot op de inbreng van dit fameus basiskoppel:
Einde  de jaren 80 –begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw werd met het oog op het uitblinken op de marathonklassiekers van het luchtruim een aantal doelgerichte aankopen gedaan. Onze gastheren wisten duidelijk waarmee ze bezig waren want bij het overlopen van het imposant rijtje aan versterkingen kan men niet onder de vaststelling uit “ dit was het beste wat toenertijd op de markt te krijgen viel”. Eventjes grasduinen in al dat duivengeweld:

a)    G. Bolle - Kortemark.
·    Een broer van de  1ste  Nat. Limoges Jaarlingen-. « Kleine Condor »
·    Een dochter uit de  1ste Nat. Cahors « de Generaal »
·    Een dochter van de  « Super Bolle »
·    Een kleindochter van de  « l’Adjudant »

b)    F. Waerniers uit Knesselare.
·    Een halfzuster van de  1ste Nat. Narbonne et du 3de Nat. Brive
·    de 4522498-97, werd door vader & zoon Nihoul gespeeld en omwille van zijn topuitslagen uit Barcelona omgedoopt tot de « L’Asticot » : of de crack van Barcelone.

c)    F.Gilles uit Louveigné.
·    Een zuster van de  « Diego » 1ste Nat. Montauban

d)    Marc Roosens uit Leernes.
·    Een halfbroer van de  « Mexico » 1ste Nat. Limoges Oude  & Derby 1986 of een kleinzoon van de fameuze Foreu.
·    Een kleindochter van de  « 525 »  x een halfzuster van de  « Foreu ».
·    Een dochter van  de « Carbure » 1ste Asduif LCB
·    Een dochter van de  « Pilote »
·    Een zoon van de  « Carus » x « Miette », moeder van  du de 1ste  As-duif  ½ fond Nat. K.B.D.B.

Wie dergelijke stamduiven onder de pannen heeft mag aspiraties koesteren doch de mand blijft de selectienorm. De huidige topkweker is ongetwijfeld de “Couronnne” welke in eerste lijn of tweede lijn aan de wieg stond van menig kopvlieger, een kort overzicht:

la Couronne
Vader van de eerste interprovinciaal Bordeaux 2000 en 2007;
1ste interprovinciaal Angoulème 2001-2001
1ste interprovinciaal Châteauroux 01;
1ste lokaal Béziers 01;
1ste-4de-5de provinciaal Brive 02 (1067duiven)
1ste regionaal Perpignan 03
1ste-2de Entente Belge Narbonne  2007;
1ste interprovinciaal Narbonne 2008 ;
1ste interprovinciaal Soulliac 2008 ;
5de semi-nationaal Châteauroux 13.054duiven ;
4de-13de-17de nationaal C Brive (10.645 duiven) ;
48ste-54ste internationaal Narbonne 06 ;
11de internationaal Bordeaux 07 ; 3de-4de- Nationaal Narbonne 07 ;
3de ntionaal-9ste internationaal Narbonne 2008.
6de nationaal Souilliac 2008.

Beoefening van de duivensport in zijn essentie –Het geheim van de Nationale Toppers  uit het Land van Maas en Waal
Wie goed speelt wordt in duivenmiddens steeds argwanend bekeken. Onmiddellijk wordt er gesuggereerd dat men een aantal duivengeheimen op zak heeft. Ik heb goed mijn ogen de kost gegeven. Met de beste wil van de wereld, ik kon niks geheimzinnig ontdekken. Wat ik wel mocht concluderen na het overlopen van mijn gemaakte nota’s is het feit dat Roland en Guy aantoonden dat de beoefening van de duivensport in zijn essentie, hoe men het draait of keert naar succes leidt. Methodisch wordt er op alle vlakken tewerk gegaan zonder evenwel de bedoeling de duivensport te herleiden tot een exacte wetenschap. Ten huizen Nihoul worden de oervuistregels van de duivensport in hun zuiverste vorm gehuldigd. Alles staat en valt met het bezit van goede duiven. Huisvest deze op goede hokken, omringd hen met de beste zorgen en je bent reeds een heil eind opgeschoten. Succes in de duivensport aldus onze gastheren komt niet zo maar uit de lucht vallen. Wie geen handen aan zijn lijf heeft zal het nooit verschoppen in de duivenwereld. Klokvaste verzorging is ongetwijfeld één van hun stokpaardjes. Vele melkers verslapen mogelijk succes. Het spreekwoord “ de morgenstond heeft goud in de mond” lijkt zo op de Nihouls hun lijf geschreven. Wie ‘s morgens vroeg aandachtig de ogen de kost geeft, kan zich onmiddellijk een gedacht geven van de gezondheid van zijn duivenpopulatie aldus onze gastheren. De uitwerpselen zijn als het ware een natuurlijke succesbarometer. Een natuurlijke hygiëne is een onontbeerlijke schakel in gans het geheel.

Een carrière om “U tegen te zeggen”
Is het minste wat men kan zeggen na al die jaren van top-duivensport.
Geweldige stamduiven, een uitgeselecteerde basis gekoppeld aan een gestructureerde aanpak met oog voor details, of  duivenmelkerschap van het hoogste niveau, zijn in een notendop de integrediënten welke de Waalse topkolonie toelieten een carrière uit te bouwen om “U tegen te zeggen”.