Besmettelijke vogelgriep rukt Limburg binnen via Nederland

In Bocholt (Limburg) worden zaterdag 8 januari 7.000 siervogels in een pluimveebedrijf geruimd omdat er een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. Er komen nog bijkomende maatregelen bovenop de algemene ophokplicht.

De besmetting in Bocholt is de eerste met het vogelgriepvirus in Limburg. Het gaat om een nieuwe besmetting met het zeer besmettelijke en dodelijke type H5N1. De vogelhandelaar stelde een verhoogde sterfte vast bij zijn dieren waarop hij er een dierenarts bijhaalde. Alle dieren van het bedrijf worden zaterdag geruimd. In een zone tot 10 km rond het bedrijf zullen extra maatregelen gelden. Rond het bedrijf is een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Tussen de twee zones gelden dezelfde bijkomende maatregelen bovenop de algemene ophokplicht die al sinds november geldt. De maatregelen zullen normaal enkele weken worden aangehouden tot bij de eindscreening blijkt dat er geen virus meer circuleert. De nieuwe zones liggen deels op Nederland. In de Belgische beschermingszone liggen 5 pluimveehouderijen, in de bewakingszone nog eens 17. Daarnaast is ook het slachthuis in Bree betrokken.

Flamingo’s

Voor het familiebedrijf dat sierdieren kweekt voor dierentuinen en -parken over de hele wereld, is het een drama. Het gaat om rode ibissen, flamingo‘s, siereenden en -ganzen en andere siervogels met een prijskaartje van soms een paar duizend euro. Ook in 2008 werd het bedrijf al preventief geruimd. Vlakbij in Nederlands-Limburg waren al haarden van vogelgriep vastgesteld. De vrees dat het zou overwaaien, is bewaarheid.
Meer info op www.kbdb.be.