Overslaan en naar de inhoud gaan

Bericht van de KBDB m.b.t. hoklijsten en dierenwelzijn

De vermelding “inclusief het reglement met betrekking tot Dierenwelzijn” op de nieuwe hoklijsten riep veel vragen op bij de liefhebbers.

Beste liefhebbers,

Op de KBDB werden, zowel telefonisch als schriftelijk, verschillende vragen ontvangen aangaande de nieuwe tekst, dewelke zich bevindt op de hoklijst 2024 en die door de liefhebbers, voor akkoord, dient ondertekend te worden m.n. dat de liefhebber(s) zich verbindt/verbinden om de statuten en reglementen (inclusief het reglement met betrekking tot Dierenwelzijn) te aanvaarden en te eerbiedigen.

Het was vooral de tekst “inclusief het reglement met betrekking tot Dierenwelzijn”, hetgeen vragen opwierp bij de liefhebbers.

Blijkbaar hadden ook weer liefhebbers de weg naar “Dierenwelzijn Vlaanderen” gevonden om hun ongenoegen te uiten.

Waarom nu deze wijziging? Hiervoor kunnen we kort en bondig zijn m.n. dat het reglement m.b.t. dierenwelzijn niet alleen het dopingreglement betreft maar tevens ook de bepalingen, dewelke worden opgenomen in andere KBDB-reglementen zoals o.m.

  • Art. 2 van het NSR waarin onder meer wordt verwezen naar het KB van 23/09/1998
  • Inentingen “paramyxovirose”, zoals opgenomen in fine van het nationaal sportreglement
  • Art. 5 bis van het NSR voor wat betreft de verdwaalde duiven
  • ……

m.a.w. door het ondertekenen van de hoklijst 2024 verklaart de liefhebber zich akkoord om ALLE reglementen van de KBDB te aanvaarden en te eerbiedigen. Al deze reglementen kunnen worden geconsulteerd via de hierna opgenomen link: https://www.kbdb.be/reglementen-en-statuten/

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.