BDS-team (Blancke-Declerck-Speybroek, Ruiselede, BE): samen sterk!

Goed 2 jaar terug sloegen Dr. Piet Blancke, Bart Declerck & Dirk Speybroeck de handen in elkaar. Met succes, want er volgde meteen een aaneenschakeling van knalprestaties tot op provinciaal en nationaal vlak.

Niet alleen op eigen hok…  zelfs een nationale zege prijkt reeds op hun referentielijst, behaalt met een doffer direct afkomstig uit de kweekhokken van het BDS-team, waarover meer verder in de reportage.

Het is duidelijk dat mensen met een druk beroepsleven ‘keuzes’ moeten maken als ze nog een rol van betekenis willen spelen aan de top van de duivensportladder. Ook onze voornoemde 3 musketiers zagen dit in, staken de koppen bij elkaar… afspraken omtrent de te volgend strategie en taakverdeling werden gemaakt… het BDS-team was een feit. De duivensport neigt meer en meer naar professionalisme, zingen ze in koor… vandaar dat ze besloten hebben om de krachten te bundelen, om zo meer ‘rendement’ uit hun ploeg duiven te kunnen halen! Mensen uit de streek weten perfect welke namen achter het BDS-team schuilgaan, maar voor mensen van ver daarbuiten is een korte situatieschets wellicht aangewezen. Bij de oprichting van het BDS-team werd de basis van 2 ijzersterke halve fondkolonies samen gebracht. Het was Dr.Piet Blancke die de roemrijke basis meebracht van de succesformatie Cools-Blancke, waarin hij jaren met Rik Cools tandem vormde. Sindsdien vormde Piet tandem met  Bart Declerck (als Declerck-Blancke), die de vliegploeg van de nieuwe tandem onder zijn hoede nam op zijn hokken te Tielt. Het andere luik kwam van de sterke formatie Roger & Dirk Speybroeck uit Vinkt… een reeds jaar en dag zwaar te duchten tandem op de halve fond, met specialisatie richting de ‘provinciale vluchten’ van de grote halve fond (van goed 450-500 Km). Toch toonden beide hokken grote gelijkenissen qua stamopbouw, want beide hokken zijn doorspekt met het gouden bloed der Gaby Vandenabeele-duiven… deels rechtstreeks, deels via de kolonie Antoine & Rudi Desaer, waarbij vooral de ‘Blauwe Desaer 585/00’ zich tot een echte stamkweker opwierp. Niet verwonderlijk als telg uit dat wonderbaarlijke basiskoppel Desaer, zijnde ‘Geschelpte Limoges 277/95’ x ‘Wittenbuikske 275/95’.

Ondertussen werd er ook uitgezien naar passende versterking, dit met 2 doelen voor oog. Enerzijds de basis voor de grote halve fond (lees: 500 Km) samen houden en versterken, anderzijds de kolonie versterken met als doel straks ook te schitteren op de nationale dagfond, zeg maar de nationale fondvluchten van 600 tot 800 Km. De duiven afkomstig van hun sportvriend Rudi Desaer vormen hierbij de gulden middenweg, omdat ze voor beide doeleinden bruikbaar zijn. Voor wat betreft de grote halve fond (500 km) werd er ondertussen versterking gehaald bij de tandem Gevaert-Lannoo, Benny Steveninck en Piet van de Merwe. Voor de nationale fond werd de Desaer-basis aangevuld met duiven van Patrick & Dimitri Houfflyn, Norbert Ally, Jos Joosen en Hugo Batenburg-van de Merwe, waarmee ook aan samenkweek werd gedaan.

Onderscheid doffers en duivinnen

Hiermee werd een stuk de kweekstrategie verduidelijkt. Voor het spel is er wel een duidelijke opsplitsing tussen doffers en duivinnen. Het spel met de duivinnen is  een kolfje naar de  hand van Bart Declerck te Tielt, terwijl de doffers steevast verhuizen naar de hokken van Dirk Speybroeck te Vinkt, waar voor 2013 ook de eerste jaarling-doffers klaar zitten. Bij vader Roger (88 j. ondertussen) zitten voor 2013 enkel nog een 8-tal oude vliegdoffers, en wordt het spel verder afgebouwd. Ondertussen werd ook afgestapt van het provinciale spel, en zal het accent op beide vlieghokken  nu op de nationale vluchten komen te liggen… de nieuwe nationale kalender laat in dat opzicht ook weinig keuze. De duivinnen zullen dus hun examen op de nationaals voor de grote halve fond mogen afleggen, terwijl de doffers in 2 groepen zullen opgesplitst worden, waarvan een deel richting nationale fond zal doorgestoken worden. Via een serieuze financiële injectie werd er ‘top-materiaal’ als versterking binnen gehaald… deze nieuwe lijnen zullen nu grondig worden uitgetest, enkel wat ‘top’ is verdient en krijgt er een plaatsje op het hok als oude duif!

Het is Dr. Piet Blancke die het management van het kweekhok in handen heeft, en de commerciële uitbouw van de kolonie verder verzorgt. Als man van het vak, staat Piet uiteraard in voor het medisch plaatje en de opvolging ervan op de beide vlieghokken. Dat hun nieuwe aanpak zijn vruchten afwerpt wordt meteen duidelijk, wanneer we even bladeren tussen de prestatielijsten van de echte toppers, sinds het officiële startschot van het BDS-team begin 2011. We pikten er volgende BDS-toppers voor u uit:

-‘Ashley’ BE11-4245610
Een echt ‘vliegmachientje’, met onder meer volgende knallers op haar erelijst:

3° Prov Asduif Fond Jonge KBDB West-Vl 2011
Bourges Lok  280 d. 3
   Prov  3.338 d. 60
   Nat  31.719 d. 404
La Souterraine 196 d. 7
   Prov  2.248 d. 80
Gueret Lok   209 d. 1
   Prov  2.603 d. 1
   Nat  14.362 d. 16

Haar afstamming ziet er als volgt uit
Vader: ‘Blauwe Limoges’ BE02-4355870
Een echte topper op de hokken van Roger & Dirk Speybroeck te Vinkt met onder meer:

 4° Nat Limoges  12.266 d.
 9° Prov Poitiers 1.221 d.
 64° Prov Angoulême 2.589 d.
119° Prov Blois   5.775 d.
192° Prov Tours   5.149 d.
196° Prov Blois   3.052 d. enz.

Hij komt langs vaders zijde uit de ‘Blauwe Desaer 585/00’, een rechtstreekse A&R.Desaer en een 100% Vandenabeeleduif als kleinzoon van zowel de ‘Wittenbuik’ als de ‘1° Nat Limoges 87’ (zie hoger). Moeder is het ‘Bontje Speybroeck 182/04’, zelf 7° La Souterraine 192 d., 12° Argenton 302 d. won (en komt uit de ‘Sproete Crusson 869/96’ x ‘Antoinette 576/00’, een rechtstreekse Deaer).
Moeder: ‘Bourgeske Houfflijn’ BE09-4210249
Rechtstreeks Patrick & Dimitri Houfflijn, die zelf 1° Bourges 404 d. won als jong. Ze komt uit de ‘Son Geronimo 037/08’ x ‘Capain 006/08’

Een halfbroer van ‘Ashley’  is de ‘Young Brive 889/09’, winnaar 34° Nat Brive 10.089 d. ’11. Ook in 2012 werd opnieuw een klasrijke jonge duif gekweekt uit dit kweekkoppel, met name
-BE12-3114128

Argenton  1.021 d. 10
   Prov 6.097 d. 31
   Nat 25.949 d. 107
Blois Prov 3.317 d. 299
Tours Prov 2.874 d. 461

Op Gueret 2011 meldden zich 2 duiven gelijk aan te Tielt, waarvan ‘Ashley’ zich als eerste liet constateren, de ‘Azira’ volgde haar op de voet, en stak daardoor als tweede in de klok.
-‘Azira’ BE11-4245750

Gueret Lok  209 d. 2
   Prov 2.603 d. 2
   Nat 14.362 d. 17

Zij heeft volgende afstamming (Klik hier voor de volledige pedigree van 'Azira'.)
Vader: ‘Oscar’ BE02-3185472
Kleinzoon van de ‘Wittenbuik’ Vandenabeele. Hij is een zoon van de ‘Golden Wittenbuik 809/98’ (uit de ‘Wittenbuik 112/88’ x ‘Kati 339/93’, een rechtstreekse dochter van de 1° Nat Asduif Fond KBDB ‘Vital’ bij Noël Lippens) x ‘Viviane 467/98’, een Limbourgduivin en zus van de 2° Nat Narbonne.
Moeder: ‘Fabiola’ BE08-3035363
Superieure vlieg- en kweekduivin welke zelf 5 x binnen de ‘Top 100’ provinciaal won en verder onder meer:
101° Nat Bourges     22.499 d.
165° Nat Chateauroux 17.109 d.
Zij is een dochter van ‘Den 161/01’ (zelf 10° Prov Asduif Halve Fond KBDB bij Roger & Dirk Speybroeck) x ‘Eline 334/03’, die won bij Cools-Blancke o.a. 1° Nat Argenton Zone A 960 d., 6° Prov Tours 2966 d., 20° Prov Blois 5246 d., 43° Prov Chateauroux 4061 d.

Het BDS-team had ook nog een 3e duif binnen de ‘Top-50 Nationaal’ op deze bewuste Gueret (op de hokken van Dirk Speybroeck) , onder de vorm van
-‘Alison’ BE11-4245666

Gueret Lok   164 d. 2
    Prov 5.666 d. 33
    Nat 14.362 d. 49
Clermont    572 d. 7
Bourges Lok  414 d. 17
    Nat 31.719 d. 409

Vader: ‘888 Son Geronimo’ BE06-4142888
Superkweker, rechtstreeks Patrick & Dimitri Houfflyn, uit hun fantast  en stambeer ‘Geronimo 486/00’ (zelf 10° Nat Carcassonne 3.911 d., 35° Nat Marseille 5.738 d., 44° Nat Marseille 5.195 d., 87° Nat Orange 6.751 d., 89° Nat Marseille 4.398 d.) x ‘Perpignan-duivin 010/03’ (zelf 294° Nat Perpignan 4.086 d., 519° Nat La Souterraine 13.988 d., 921° Nat St.Vincent 10.624 d.).
Moeder: ‘Fakir-hen’ BE08-3037424
Welke ook reeds moeder is van ‘Miss Gueret 10’, winnares 47° Nat Gueret 13.885 d. Ze is een rechtstreekse Rudi Desaer en komt zelf uit topduif ‘Fakir 084/01’, zelf 19° Limoges 1.497 d., 56° Limoges 8.618 d., 94° Nat Limoges 16.504 d., 95° Nat Souillac 8.327 d. (en kleinzoon van kweeklegendes ‘Wittenbuik 112/88’ en ‘Limoges 420/86’) x ‘Natalia 703/02’ (een kleindochter ‘Turbo’ Gaby Vandenabeele).

De ‘888 Son Geronimo’ is ook vader van die andere superkweker in wording, met name ‘De 691’ BE08-4280691, die won zelf op de hokken van Dirk Speybroeck volgende toppers:

1° Limoges 306 d., 103° Nat Zone A 7.586 d., en 314° Nat Limoges 16.893 d.
27° Prov Argenton 5.251 d.
27° Prov Argenton 3.387 d.
59° Prov Orleans 1.331 d.
112° Prov Tours 2.410 d.
171° Prov Blois 5.035 d.

Deze topatleet ‘De 691’ is op zijn beurt in 2012 reeds vader van 2 toptalentjes, met:
-BE12-3114153

Argenton  Nat 25.949 d. 134

-BE12-3114154

Montrichard Prov 2.178 d. 33
Gueret   Nat 16.988 d. 723

Toch geweldige kweeklijnen, die momenteel een stevige ruggengraat vormen bij de verdere uitbouw van het kweekhok van het BDS-team. Ze maken daar niet alleen werk van, het werpt ook meteen zijn vruchten af, dat bewijzen de afstammelingen niet alleen op de vlieghokken te Vinkt en te Tielt… ook op andere hokken liggen deze duiven aan de basis van crackduiven, en opzienbarende prestaties… zelfs nationale overwinningen!

Martin De Poorter uit Sluis (NL) schittert in 2012 met duiven van BDS-team

Een verhaal met een leuke anekdote. Zo had Piet Blancke nog een 10-tal jonge duiven uit de topkoppels van het BDS-team geringd, maar zowel vanuit Tielt (bij Bart), als uit Vinkt (bij Dirk) kwam het bericht dat er in feite reeds genoeg jonge duiven op de hokken vertoefden. Gezien vanuit het Nederlandse Sluis bij monde van Martin De Poorter reeds de vraag was gesteld aan Piet, of ze iets te koop hadden uit de topkoppels, kreeg Martin als eerste de kans… de deal was vlug beklonken, en het mooie aan het verhaal is, dat Martin De Poorter meteen 2 superieure cracks had zitten onder deze 10 jonge duiven van het BDS-team, met name:

-‘Rainman’ BE11-4245800
Rechtstreeks BDS-team, en een 100% Rudi Desaer… als zoon van het superkoppel ‘Brother Monty’ BE08-3190047 (een volle broer van de 1° Prov Asduif Fond KBDB West-Vl 2005 ‘Monty’ met 11° Nat Montauban 6.654 d., 34° Nat Souillac 7.039 d., 150° Nat Brive 17.456 d., 244° Nat Limoges 11.869 d.) x ‘Blue Angel’ BE08-3190061, een volle zus van de ‘Blue Rudi’ (vader 1° FCI Thailand 2009) en ‘One Eye Blind’ (moeder 9° Nat Bourges ’11 en 14° Nat Cahors ’11), en dus dochter van het topkweekkoppel Perigueux 699/99 (6° Prov Perigueuw 1.053 d., 14° Prov Ruffec 2.710 d., 24° Prov Poitiers 2.413 d… en zoon van sterkweker ‘Geschelpte Limoges 277/95’ Vandenabeele x ‘Wittenbuikse 275/95) x ‘Corry 189/01’ (rechtstreeks Gaby Vandenabeele uit de ‘Turbo’: 1° Prov Asduif Fond KBDB ’93 en 2° Prov Asduif Fond KBDB ’94), of de ouders van de 1° Prov Asduif KBDB 2009, 3° Prov Asduif KBDB 2006, 4° Prov Asduif KBDB 2005! Geen toeval dus dat deze ‘Rainman’ volgende kaskraker uit zijn vleugels schudde:

St.Vincent Nat 3.161 d. 1
Bordeaux  Nat 4.228 d. 76
Niergies    1.662 d. 25
Peronne     1.737 d. 36
Mantes La Jolie 6.328 d. 37
Peronne     1.134 d. 44

Een halfbroer van deze ‘Rainman’ won op de hokken van Dirk Speybroeck ook al top , met :
-BE12-3114060

Argenton  Lok 1.021 d. 3
      Prov 6.097 d. 6
      Nat 25.949 d. 26
Tours   Prov 2.874 d. 33
Blois   Prov 3.317 d. 161

De volle zus van ‘Blue Angel’, de ‘One Eye Blind’… is op haar beurt moeder van 2 super getalenteerde jonge duiven, met name:
-BE12-3114073 (gespeeld bij Dirk Speybroeck)

Gueret Lok  1.021 d. 7
    Prov 6.097 d. 21
    Nat 25.949 d. 84

-BE12-3114074 (gespeeld bij Declerck-Blancke)

Tours Prov 2.874 d. 9
Argenton Lok  463 d. 13
    Prov 4.524 d. 173
    Nat 25.949 d. 691

Een andere topatleet die op de hokken Martin De Poorter in Sluis het mooie weer maakte is ‘Time Bandit’. Hij stamt af uit een combinatie Gaby Vandenabeele  x Benny Steveninck. Zijn vader is ‘De 456’ BE10-3161456, die een inteeltproduct is uit ‘Jerry de Stier’, grootvader van ‘Miss Gueret’ (rechtstreeks Gaby Vandenabeele als kleinzoon van stamvader ‘Kleinen’) x ‘Miss Gueret’ (2° Nat Gueret 10.670 d. ’06). Moeder is een rechtstreekse Benny Steveninck, als dochter van de ‘Gueret 930/08’, winnaar 1° Nat Limoges YL 16,896 d., 1° Prov Gueret 3.067 d. & 19° Nat 14.784 d., ze is een inteeltproduct naar stambeer ‘Chipo’. De ‘Time Bandit’ deed het als volgt:

-‘Time Bandit’ BE11-4245768

Gien      232 d. 1
    Prov 3.776 d. 2
Breuil Le Vert 341 d. 1
    Comb 1.078 d. 1
    Prov 6.101 d. 7
La Souterraine 105 d. 1
    NPO 2.751 d. 15

Dat het BDS-team met zijn nieuwe en moderne aanpak, meteen op het juiste spoor zit, bewijzen bovenstaande ‘crackduiven’… allen stuk voor stuk afkomstig uit die rijke kweekbron waarop hun prachtige successenreeks is gestoeld. Mooie troefkaarten in handen van vakmannen... waarmee ze in alle opzichten klaar lijken, om vanaf 2013 nu ook de nationale vluchten te bestormen. Afspraak eind mei, met de start van de nationale kalender uit Bourges!