Barcelona Masters huldigen de kampioenen tijdens traditionele grootse bijeenkomst

Aalter – Feestzaal “’t Biezemhof” : Op zondag 19 september werden de kampioenen en de vele geklasseerden bij de Barcelona Masters in een warme hulde betrokken. Dit ging gepaard met een uitgebreide receptie en dito banket voor de 200 aanwezige leden en hun dames/partners.

Het ganse gebeuren werd van A tot Z live doorgestuurd naar een Chinees TV station, een zender welke veel uitzendingen over de duivensport op het scherm brengt. Alle leden die in de prijzen vielen, passeerden  beurtelings voor de camera met de bijhorende info verstrekt door de voorzitter Emiel Denys aan de Chinese vertegenwoordigster.

Voorzitter Emiel Denys had het in zijn openingswoord onder meer over het verlies van medestichter en ere-voorzitter Julien Vaneenoo in de loop van 2021 en vroeg op het einde één minuut stilte voor de  overleden leden en de overleden familieleden in de voorbije coronaperiode. Verder kon hij mededelen dat er voor wat de kampioenschappen 2021 betreft een deelname was van 118 Barcelona-toppers en dat er 4420 kg aan duivenvoeders Vanrobaeys (in bons) zou worden verdeeld in de loop van de namiddag aan de vele geklasseerden. Tijdens de receptie ontvingen de 20 dames die in de prijzen vielen in 2020 hun bloemen, de zakken duivenvoeders waren in 2020 zelf al thuis aangeleverd bij de winnaars door Patrick De Muylder . De dames/partners die voor 2021 in de prijzen vielen, ontvingen tijdens het genieten van de koffie en het dessert de bloemen. Eén lid behaalde in 2021 een nationale overwinning en werd speciaal in de bloemen gezet, namelijk  Joost De Smeyter-Restiaen die 1e nationaal St Vincent won. Ook de topwinnaars van de Barcelona Masters anno 2020 werden  vooraf gehuldigd: José & Gustave Goemaere uit Havinnes (met 1e ingegevene), Emiel Denys uit Tielt (met 1 + 2), plus in het tandemkampioenschap Cardon-Pacqueu uit Deerlijk en Guido Van Den Bulcke uit Balegem.

B.M. Goemaere + Denys (1e winnaars 2020)

Het uitgebreide programma werd in vlot tempo afgehandeld zodat alle aanwezigen ruim de tijd hadden om te kunnen genieten van het feestmenu en gezellig te kunnen keuvelen over het voorbije seizoen.

Daniël Aerens uit Drongen won het pleit in ’t kampioenschap met 1e ingegevene.

Met de 6e prijs nationaal was Daniël Aerens de toplaureaat die nipt de tandem Pascal Vansteenhuyse-Vanbruaene uit Lauwe klopte , deze laatste plaatsten zich als 7e op de nationale uitslag . Johan De Meulemeester uit Zulte werd 3e. Liefst 53 leden wisten hun 1e ingegevene te klasseren op de nationale uitslag en wonnen dan ook alle een verdiende prijs.

B.M. 2021 Daniël Aerens (1° met 1°afg.)
B.M. 2021 Vansteenhuyse-Vanbruaene (2° met 1°afg.)
B.M. 2021 De Meulemeester (3° met 1°afg.)

De Smeyter-Restiaen uit Melden wonnen ’t kampioenschap met 1 + 2 .

Met de 167e ( 1e ingegevene) en de 19e ( 2e ingegevene)  prijs plaatste de bekende tandem uit Melden zich op de kop van de ranking in bovenvernoemd kampioenschap. Als tweede werd Daniël Aerens afgeklopt en op de derde plaats Pascal Vansteenhuyse-Vanbruaene. Hier wisten 19 leden zich te klasseren met 1e en 2e afgegevene duif.

B.M. 2021 De Smeyter - Restiaen (1° met 1+2afg.)

P. Vansteenhuyse- Vanbruaene en Simon & Christophe Neukermans wonnen het tandemkampioenschap.

In dit onderdeel v/d kampioenschappen vormen door lottrekking 2 liefhebbers met hun 1e afgegevene duif een tandem. Een eerder moeilijke opgave vermits ieder zijn 1e ingegevene duif op de nationale uitslag moet plaatsen. Slechts 14 tandems lukten daarin. Als eerste klasseerden zich Pascal Vansteenhuyse-Vanbruaene uit Lauwe samen met Simon & Christophe Neukermans uit Hacquegnies. Als tweede de tandem Van Looy-Van Nieuwenhuyse ( Wetteren) + het duo Canard-Martin uit Mignault . Op  de derde plaats volgden Francis Franssen( Bolland) + Rudy De Schepper ( Roosdaal).

Het dameskampioenschap wordt jaarlijks betwist door lottrekking waarbij de naam van een dame/partner van elk lid via lottrekking gelinkt wordt aan de 1e ingegevene duif v/e ander lid . Ieder jaar krijgen 20 dames/partners aldus bloemen.

Voor de 24e maal groeide de huldiging van de kampioenen bij de Barcelona Masters uit tot een schitterende happening gekruid met een mooie receptie en een bijzonder fijn banket. Zoals ieder jaar mochten wij als leden van het bestuur heel wat lofbetuigingen ontvangen omtrent deze unieke organisatie, waarvoor dank.