Arie Dijkstra uit Oudwoude (NL): Friese topper op de vluchten van 500 tot 1200 km

Koning Winter is voorlopig uit ons land verjaagd. De schaatsen kunnen weer in de kast en de Elfstedenkoorts is weer verdwenen. Regen, regen en nog eens regen. De rivieren treden buiten hun oevers en plotseling is iedereen de winter weer vergeten.

Ook tijdens de reis naar Oudwoude regent het onophoudelijk. Ja en ook nu wordt onze aardrijkskundige kennis getest. Oudwoude in Friesland, waar ligt dat nou precies? Het ligt in het noordoosten van Friesland, telt 839 inwoners en behoort tot de gemeente Kollumerland. Het ligt aan de noordelijke rand van de Friese Wouden, waar het landschap overgaat in kwelders. Voor de verdere beeldbepaling: het ligt ca. 10 kilometer van de Waddenzee en het Lauwersmeer, niet ver van de grens met Groningen. Oudwoude is de woonplaats van Arie Dijkstra, de hoofdpersoon van vandaag. Arie woont in een karakteristiek oud ‘Woudhuisje’, wat in 1895 is gebouwd. Hij is een gepassioneerd duivenmelker, wiens duiven al jarenlang formidabel presteren op de vluchten van 500 kilometer en meer. Fond is zijn grote passie en daar leeft deze pas 44 jarige maestro dan ook helemaal voor. De hoogste tijd dat wij hem nader aan u voorstellen.

Hoe is het allemaal zo gekomen

De eerste jaren van zijn leven groeide Arie als zoon van beroepsmilitair Enne Dijkstra op in Kollum. Vader Enne, in 1968 met de duivensport gestart en altijd succesvol geweest, werd in 1972 overgeplaatst naar Duitsland en de gehele familie met de duiven gingen mee. Het waren Tournier duiven van Willem en Piter Beerda. Ook in Duitsland presteerden deze duiven goed. In 1977 keerde de familie Dijkstra in Nederland terug en vestigde zich in Kollumerpomp, direct aan het Lauwersmeer gelegen. Dat was het moment dat Arie ook zelf actief met duiven begon. Ze werden lid in Kollum en weer kwamen er Tournier duiven van Willem en Piter Beerda. En met de prestaties ging het goed, want in 1980 zat men al bij de afdelingskampioenen en had men de 5e Beste Duivin W.H.Z.B. In 1981 verhuisde men naar het naburige Buitenpost. Daar kwam men er achter dat de Tournier duiven ook heel goed het grote werk aan konden. Men speelde zes duiven op Bergerac, die op zondag werden gelost bij zeer warm weer en noordoostenwind. Op die maandag kwamen er in de gehele afdeling slechts 16 duiven thuis en het concours werd in de loop van de week reglementair gesloten. Enne en Arie Dijkstra werden maar liefst 1e, 5e, 9e en 15e  Formidabel! In 1982 en 1983 deden Willem en Piter Beerda het met hun Tournier duiven nog eens dunnetjes over met wederom een 1e Bergerac van de gehele afdeling.

Vanwege een gebroken been met voetbal was bij Arie de focus geheel op de duivensport komen te liggen. Zijn leermeesters waren zijn vader en Piter Beerda. Er brak een buitengewoon goede periode aan voor Enne en Arie Dijkstra, met als begin het 3e Generaal Kampioenschap O.A. en A. Afdeling Friesland NBvZ en die eindigde met het 1e Bondskampioenschap van de NBvZ in 1993. In dat laatste jaar werd het overgrote deel van de duiven verkocht, toen vader Enne opnieuw als beroepsmilitair werd uitgezonden. Arie zat in die periode in de afstudeerfase van zijn studie ‘Sociale Geografie’. In dat kader deed hij in die tijd al een onderzoek voor de NPO, onder andere met betrekking tot het verlies van leden. Heel wrang dat de conclusies van dit rapport de laatste jaren allemaal zijn uitgekomen. De inmiddels afgestudeerde Arie kon in zijn afstudeerrichting moeilijk emplooi vinden, zodat hij een switch maakte naar het terrein van de automatisering. Nu volgde een periode dat Arie werkzaam was in het westen van het land. In die periode bleef vader Enne verder spelen met duiven. In 2002 werd Arie vanwege hevige hoofdpijnen die hem van tijd tot tijd kwellen, arbeidsongeschikt verklaard en keerde hij terug naar Friesland. Daar kocht hij in Oudwoude in 2003 het ‘woudhuisje’ waar hij nu nog altijd woont. Achter de woning werd een prachtig vlieghok gebouwd, de kweekduiven vonden hun thuisbasis in de grote schuur. En de successen lieten ook nu niet lang op zich wachten. In 2005 bijv. 2e Keizer Meerdaagse Fond van de Afdeling en in 2006 2e Keizer Dagfond van de Afdeling. Vanaf 2005 weet Arie zich jaarlijks bij de eerste vier Keizer Generalen van de sterke Friese Fondclub te plaatsen, met als hoogtepunt 1e Keizer Generaal in het seizoen 2010!

Basisduiven

Het kweekhok van Arie bestaat uit 35 kweekkoppels. Hiervan zijn er 20 bewezen kweekkoppels, dat wil zeggen dat hier twee of meer goede vliegduiven uit zijn voortgekomen. De overige 15 koppels moeten zich nog bewijzen. De huidige basis bestaat uit:

 • Tournier duiven via Willem en Piter Beerda.
 • Het bloed van de ‘Oude Bange’ van de Gebr. Janssen. In 1980 leenden Arie en Enne een kleinzoon van deze wereldduif van Piter Beerda, waar het nodige goeds uitgehaald werd.
 • In 1994 kwamen er duiven van Steven van Breemen, wat duiven uit de kruising Enne Dijkstra x Desmet Mathijs waren.
 • In 2001 kwamen er eitjes van Jos en Jules Engels, Putte (B) uit de lijn van ‘Den 231’. In 2003 kwamen er ook Engels duiven uit diezelfde lijn van Anton Ruitenberg, Zwolle.
 • In 2003 kwamen er wederom Tournier duiven. Nu van Jelle Jellema, wiens basisduiven ook voor een groot deel bestaan uit Tournier duiven via Piter Beerda.

Altijd wordt er teruggekweekt naar de oude Tournier basis. Zo is de ‘Oude Belg’ van Piter Beerda, een rechtstreekse Tournier, nog altijd volop in de stam aanwezig.

 • Nieuwe aanwinsten van de laatste jaren zijn: 1e Nationaal Poitiers van Jelle Jellema – een halfzus van ‘Amoré’ van C. & G. Koopman en een volle zuster van ‘Dolce Vita’, de wonderduivin van Pieter en Gea Veenstra.

Bovengenoemde duiven worden gekruisd op de lijn van ‘Okidoki’, de huidige topduif van het hok Arie Dijkstra. Deze ‘Okidoki’ was 2e Nationale Asduif Eendaagse Fond won 2 x een 2e NPO en een 3e NPO en is een zoon van het huidige topkweekpaar ‘Leonardo’ x ‘Thinkelbel’. Dit superkoppel geeft zonder overdrijven ieder jaar drie of vier hele goede kinderen.

De passie van Arie Dijkstra

Vanaf zijn kinderjaren heeft Arie een passie voor de duivensport. Zo bezocht hij in zijn militaire diensttijd in ’t Harde, meerdere keren per week de toenmalige grootmeester Jac. Wolff in Wezep, waarmee hij heel veel over duiven sprak. Als je met Arie over duiven spreekt druipt de passie en de gedrevenheid er van af. Op het hok zie je dat hij dagelijks veel tijd steekt in de verzorging en begeleiding van zijn duiven. Hij zegt daarover: ‘Het karakter van duiven is voor mij heel belangrijk. En dat begint al met de jonge duiven. Ik heb rustige duiven, duiven van andere hokken moeten hier duidelijk acclimatiseren. Ik maak de hokken regelmatig schoon met de duiven in het hok. Dat is heel goed om de duiven rustig te maken. Ik zie heel snel of een duif zich ziek voelt of zich anders gedraagt. Ik ben resoluut in selectie op gezondheid en heb vooral een hekel aan duiven met luchtwegproblemen. Op dit moment heb ik een sterke en gezonde stam duiven. Tien jaar lang was ik niet bij een dierenarts geweest voor mestcontrole. Medisch beperk ik mij tot één of twee keer per jaar een behandeling tegen geel, een verplichte paramixo-enting en behandeling tegen luizen. Misschien dat ik de komende jaren wat vaker bij Nanne Wolff langs ga voor een preventieve controle’. En waarom die voorkeur voor de fond? ‘Het korte werk gaat tegenwoordig veel te snel om daar nog echt van te kunnen genieten. Zware midfond- dagfond en meerdaagse fondvluchten zijn prachtig’ aldus Arie die lid is van P.V. ‘De Koerier’ in Buitenpost. Bestuurlijk was hij in het verleden actief als voorzitter van de Friese Fondclub en als penningmeester van de Friese Kampioenendag. Mede door de felle hoofdpijnen, waar hij van tijd tot tijd last heeft, heeft hij op dit moment geen bestuursfuncties meer.    

  

Hokken en hokbestand

Het hokbestand bestaat hier uit:

 • 35 kweekkoppels
 • 45 vliegkoppels, onderverdeeld in 28 vliegkoppels voor de programmavluchten en 17 vliegkoppels voor de meerdaagse fondvluchten. De eerste twee meerdaagse fondvluchten worden op nest gespeeld, daarna wordt alles vanwege het vele werk op totaalweduwschap gespeeld. De programmaduiven worden altijd op totaalweduwschap gespeeld.
 • 120 jonge duiven voor eigen gebruik, waarvan men er met meestal 105 aan de start komt. Aan het einde van het seizoen zijn er meestal zo’n 90 of 95 jonge duiven over, wat impliceert dat er maar heel weinig worden kwijtgeraakt.           

De kweekduiven zijn gehuisvest in de schuur. De belangrijkste kweekparen zitten in boxen op de zolder.

De vliegduiven zitten op het schitterende grote vlieghok, wat is onderverdeeld in een aantal afdelingen. Achter de afdelingen langs loot een ruime gang. De grote kap van het hok zorgt voor veel zuurstof. Het hok is droog. Als Arie zijn duiven in het hok laat baden is het na het opdweilen na een uur weer droog op de vloer.

Het stille seizoen

Het afgelopen seizoen werd er op de natoer nog op weduwschap gespeeld in plaats van op nest. Conclusie: de prestaties verschilden nauwelijks. Direct na de laatste vlucht worden de duiven gescheiden en worden alle duiven geselecteerd. Ze komen nog een paar weken los, daarna blijven ze binnen. Dan vallen ze vrij vlot in de rui en kan de natuur zijn gang gaan. In het najaar is er in 2010 voor het eerst behandeld tegen paratyfus tegen paratyfus met een kuur trimetopinsulfa van dierenarts Nanne Wolff uit Wezep. Begin 2011 bleken ze bij controle geheel schoon. Arie Dijkstra mengt zijn eigen voer. Daarbij gebruikt hij als basis Kweek/Vlieg Excellent van Wielink. Daar wordt cardy – witte dari – katjang – wikken – paddy en hennep aan toegevoegd. Volgens Arie lijkt het op een soort Wal Zoontjens mengeling die er uiteindelijk uit komt. In de ruiperiode en in de winter  komt er extra gerst en paddy bij. Het hele jaar door krijgen de duiven ook een snoepzaadmengeling die bestaat uit onkruidzaad – lijnzaad – witzaad – parkietzaad – katjang – hennep en cardy. Begin december krijgen de duiven hun paramixo-enting. Half december worden de kweekduiven gekoppeld. Eind januari is het de beurt aan de vliegduiven. De 2e ronde eieren van de kwekers worden overgelegd naar de vliegduiven. Er wordt overigens wel gekweekt uit de betere vliegduiven. De vliegduiven voor de meerdaagse fond worden na vier dagen broeden op de 1e broed weer gescheiden en later weer herkoppeld, dusdanig dat ze op de eerste twee fondvluchten op nest kunnen worden gespeeld. De programmaduiven staan vanaf half maart op weduwschap. Ze komen niet voor de tweede keer op eieren. De duivinnen worden meestal wat eerder weggenomen, zodat de doffers de laatste dagen de jongen alleen grootbrengen. Als de jonge duiven 24 dagen oud zijn worden ze gespeend. Als de vliegduiven voor het eerst broeden gaan ze voor het eerst weer los. De opbouw van de training is de eerste twee weken voorzichtig. Doffers en duivinnen gaan twee weken lang dagelijks om en om een uurtje los. Na twee weken wordt de training scherper om uiteindelijk uit te komen op de trainingsintensiteit van: doffers: ’s morgens anderhalf uur en ’s middags een uur en de duivinnen: ’s middags twee uur. In de tweede helft van maart worden de duiven een vijftal keren zelf opgeleerd tot maximaal een afstand van 50 kilometer. Op de eerste trainingsvlucht van de afdeling ( Heino, afstand 95 kilometer) gaat alles mee. Daarna wordt er door de week ook wel eens opgeleerd. In principe gaan alle duiven vanaf de eerste vlucht verder wekelijks mee. Vanaf maart begint Arie met zijn eigen drinkwaterkuur. Op vrijdag maakt hij 20 liter water klaar. Daar zitten in knoflook en uien en 10 eetlepels kruiden van Natural. Dit laat hij een nacht staan en dit water wordt op zaterdag, zondag en maandag gegeven. Deze drinkwaterkuur wordt tot en met september gegeven!

Het vliegseizoen

Tijdens het vliegseizoen gaan de duiven voor de programmavluchten iedere week mee. Slechts bij hoge uitzondering wordt een duif thuis gehouden. Er wordt nooit getoond voor het inmanden! Wekelijks krijgen de duiven hun drie daagse kruidenkuur. Met het oog op de dagfond wordt er na de 3e vitessevlucht een vijfdaagse geelkuur gegeven. De voeding is gelijk aan hetgeen hierboven is beschreven bij de rui, met dien verstande dat er op de vitesse wat extra gerst aan het voer wordt toegevoegd. Vanaf de 1e midfondvlucht gaat de gerst er weer uit. Vanaf maart gaat er twee keer per week Top Energy Olie van DHP met lecitine over het voer. Dit wordt ook wel gecombineerd met roosvicee met vitamines en mineralen. Op de dagfond krijgen de duiven op dinsdag en woensdag voor de dag van inkorving een extra snoepzaadmengeling met gemiddeld 15 tot 20 pinda’s per dag. Op donderdagmiddag om 14.00 uur weer snoepzaad met enkele pinda’s. Als het een snelle vlucht wordt is dit misschien allemaal wat teveel, echter bij een zware dagfondvlucht, en let wel we zitten hier op de verste afstande, is die extra energie hard en hard nodig!

De overnachtduiven krijgen een soortgelijke voorbereiding, echter dit verschilt natuurlijk in de tijd. Tussen de overnachtvluchten in worden ze niet vaak ingemand. Dan gaan ze mee op een supervitesse vlucht of worden gelijk opgeleerd met de jonge duiven. Deze overnachtduiven worden in de regel drie keer op een meerdaagse fondvlucht meegegeven. In 2010 maakte Arie met één duif een uitzondering, die prompt vier op vier vloog.

Jonge duiven

Het spel met de jonge duiven wordt hier niet zo belangrijk gevonden. De verzorging is gelijk aan hetgeen bij de oude vliegduiven gebeurt. Eind maart begint Arie met het verduisteren en er wordt vanaf half julie bijgelicht tot het einde van de natoer. Op de NPO vluchten probeert Arie er wel te staan. Dan heeft hij wat meer tijd en zijn de vluchten met de oude duiven praktisch teneinde. De jonge garde wordt acht keer zelf opgeleerd tot een afstand van maximaal 50 kilometer. Vanaf de 5e vlucht worden de jonge duiven op de deur gespeeld. De selectie vindt voornamelijk plaats op de resultaten behaald op de NPO vluchten. 

Tenslotte

De tijd vliegt om als je met een man als Arie Dijkstra praat. Uit alles blijkt dat we hier met een op en top melker van doen hebben. En een man met ambities. De titel van 1e Keizer Generaal van de Friese Fondclub in 2010 was een groot doel wat nu is gerealiseerd. Schitteren op de NPO vluchten en Nationale vluchten is zijn missie! Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren nog veel van hem gaan horen. Bedankt voor dit fijne gesprek.

KAMPIOENSCHAPPEN 2010

 • 1e Keizergeneraal Friese Fond Club
 • 1e Generaal Onaangewezen Friese Fond Club
 • 1e Kampioen Onaangewezen Meerdaagse Fond (incl. Orange) Afdeling Friesland ‘96
 • 1e Keizer Meerdaagse Fond Nationaal Inkorfcentrum
 • 1e Kampioen Onaangewezen Meerdaagse Fond Nationaal Inkorfcentrum
 • 1e Duifkampioen Meerdaagse Fond Nationaal Inkorfcentrum
 • 1e Generaal Oud Aangewezen rayon “De Wâlden”
 • 1e Kampioen Aangewezen Midfond rayon “De Wâlden”
 • 1e Kampioen Onaangewezen Eendaagse Fond p.v. “De Koerier”
 • 1e Kampioen Aangewezen Eendaagse Fond p.v. “De Koerier”
 • 1e, 4e, 5e, 6e en 7e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. “De Koerier”
 • 1e, 2e, 4e, 6e, 7e, 8e en 9e Asduif Oud p.v. “De Koerier”
 • 1e Kampioen Onaangewezen Midfond p.v. “De Koerier”
 • 1e Kampioen Aangewezen Midfond p.v. “De Koerier”
 • 1e Kampioen Aangewezen Natour p.v. “De Koerier”
 • 1e Generaal Aangewezen p.v. “De Koerier”
 • 1e, 2e, 3e, 5e, 7e, 8e en 9e Duifkampioen Natour p.v. “De Koerier”
 • 4e Nationaal Kampioen “Eendaagse Fondspiegel” Cat. 8
 • 3e Kampioen Eendaagse Fond NPO vluchten Afdeling Friesland ‘96

WONDERKOPPEL “LEONARDO” x “TINKELBEL” MET TWEE KINDEREN

“Leonardo” is een zoon van “De Big Boom” x “Evita” en “Tinkelbel is een dochter van “De Lichte Morlincourt” x “Dochter Dikke Blauwe”. “De Lichte Morlincourt” is een zoon van “De Late v.d. Strik”, die weer een volle broer is van “De Big Boom”.

NL07-4286205, “Okidoki”:

 • 2e Nationale Asduif Eendaagse Fond Wie Heeft Ze Beter 2008
 • 2e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO 2008
 • 1e Morlincourt 1.620 d.
 • 1e Ablis 2.186 d.
 • 1e Orléans 1.930 d.
 • 2e NPO Ablis 9.296 d.
 • 2e NPO Orléans 6.469 d.
 • 3eNat. Morlincourt 7.053 d.
 • 47e NPO Duffel 19.262 d.
 • 53e NPO Chantilly 13.247 d.
 • 81eNPO Arras 18.112 d.

NL07-4286023, “Boogie”:

 • 1e Asduif Oud Friese Fond Club 2009
 • 1e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2009
 • 1e Chateauroux 261 d.
 • 10e NPO La Ferté s-Jouarre 13.350 d.
 • 26eNat. Frankfurt a.d. Oder 4.757 d.
 • 26e NPO Chateauroux 1.418 d.
 • 44e NPO Ablis 11.946 d.
 • 82eNPO Pithiviers 8.510 d.

“Tinkelbel” is met “Leonardo” en “Elrond” (broer “Leonardo”) nu al grootouder van:

 1e Forchheim, End Race Sauerland Derby (One loft Race) 2010
4e Wroclaw, End Race International German Open (One Loft Race) 2009
1e Ablis          802 d.    7e Provincial     Rekkem     19.409 d.
1e Hasselt         382 d.   18e NPO/National    Blois      1.112 d.
1e Arras          343 d.   19e NPO/National    Troyes     7.543 d.
1e St. Quentin       142 d.   20e NPO/National    Troyes     7.543 d.
1e Signy-Signetz      132 d.   39e NPO/National    Sens      6.740 d.
1e Troyes         127 d.   46e NPO/National    Sens      8.610 d.
1e Sezanne         124 d.   52e NPO/National    Ablis     11.945 d.
1e Sezanne         68 d.   62e NPO/National    Sezanne     8.822 d.
2e Pithiviers       176 d.   63e NPO/National    Blois      1.112 d.
2e Troyes         127 d.   64e Provincial     Boxtel     10.848 d.
2e Menen          103 d.   64e NPO/National    Sezanne     8.822 d.
2e Sezanne         68 d.   67e NPO/National    Blois      1.956 d.
3e Arras          330 d.   80e NPO/National    Troyes     6.871 d.
3e Pommeroeul       194 d.   95e NPO/National    Sens      6.740 d.
3e Sezanne         124 d.   97e NPO/National    Blois      1.112 d.

133e NPO/National    Signy-Signetz    8.664 d.
135e Provincial     Hasselt       19.149 d.
147e NPO/National    Sezanne       7.549 d.
156e Provincial     Boxtel       10.848 d.
171e NPO/National    Signy-Signetz    8.822 d.
176e Provincial     Rekkem       17.429 d.
191e Provincial     Menen        10.160 d.
193e NPO/National    Signy-Signetz    8.664 d. 

BELANGRIJKE Duiven IN 2010

NL09-4210205, “Ramses”

 • 1e Asduif Oud p.v. De Koerier 2010
 • 1e Menen 2.687 d.
 • 20e NPO Menen 8.946 d.
 • 21e NPO Sens 6.740 d.
 • 27eS. Prov. Pommeroeul 6.804 d.

NL08-4200302, "Stone"

 • 1e Hazeldonk 1.996 d. (1e - 129 d. /45e NPO 9.525 d.)
 • 6e Chateauroux 261 d. (53e NPO 1.418 d.)
 • 9e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (63e Nat. 2.483 d.)
 • 12e Blois 251 d. (44e NPO 1.112 d.)
 • 21e Sens 1.508 d. (62e NPO 6.740 d.)
 • 29e La Ferté s-Jouarre 5.120 d. (51e NPO 13.350 d.)
 • 46e Troyes 1.830 d. (134e NPO 7.543 d.)
 • 47e Isnes 2.062 d. (210e S. Prov. 8.810 d.)
 • 66e Pithiviers 1.885 d. (272e NPO 8.510 d.)
 • 74e Duffel 1.321 d. (282e S. Prov. 5.698 d.)
 • 93e Isnes 2.254 d. (318e S. Prov. 6.544 d.)
 • 110e Ablis 4.173 d. (218e NPO 11.946 d.)
 • 118e Boxtel 5.776 d. (233e S. Prov. 10.848 d.)
 • 118e Meer 2.467 d. (774e S. Prov. 10.501 d.)
 • 118e Sezanne 3.158 d. (329e NPO 8.822 d.)
 • 120e Hasselt 3.115 d. (943e Prov. 24.923 d.)
 • 126e Deventer 1.603 d. (548e S. Prov. 8.019 d.)
 • 151e Menen 2.162 d. (817e NPO 8.936 d.)
 • 186e Sens 1.774 d. (671e NPO 7.854 d.)
 • 192e Pommeroeul 2.579 d. (782e NPO 20.672 d.)
 • 2e Asduif Oud rayon De Wâlden 2010
 • 7e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2009
 • 9e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2010
 • (In 2010: 18x prijs en in twee jaar tijd op de Eendaagse Fond 13x gespeeld 13x prijs,)
 • - Zoon van stamkoppel “De Big Boom” x “Evita”

NL09-4210157, "Julius"

 • 1e Meer 2.467 d. (18e S. Prov. 10.501 d.)
 • 1e Deventer 375 d. (161e S. Prov. 8.019 d.)
 • 5e Pommeroeul 4.038 d. (16e S. Prov. 7.698 d.)
 • 6e Hasselt 5.784 d. (28e Prov. 22.031 d.)
 • 14e Hazeldonk 1.996 d. (122e Prov. 9.525 d.)
 • 16e Strombeek 2.142 d. (33e S. Prov. 4.172 d.)
 • 16e Pommeroeul 1.638 d. (52e S. Prov. 6.804 d.)
 • 33e Boxtel 5.776 d. (71e S. Prov. 10.848 d.)
 • 85e Duffel 2.808 d. (127e S. Prov. 5.216 d.)
 • 63e Hedel 3.274 d. (226e S. Prov. 7.007 d.)
 • 89e Zutphen 2.631 d. (586e S. Prov. 10.704 d.)
 • 110e Hasselt 4.083 d. (213e Prov. 19.149 d.)
 • 156e Boxtel 4.880 d. (677e Prov. 21.579 d.)
 • 183e Boxtel 2.633 d. (908e Prov. 23.536 d.)
 • 2e Duifkampioen Vitesse p.v. De Koerier '10
 • 3e Duifkampioen Vitesse ccg De Wâlden '10
 • 3e Duifkampioen Natour p.v. De Koerier ‘10
 • (In 2010: 13x prijs, waarvan 7x bij de beste 1%)
 • - Zoon van “Lance” x “Het Strikje 729”. “Het Strikje 729” is een nieuwe superkweekster en een dochter van “De Big Boom” x “Evita”.

NL09-4210207, "Lionel"

 • 1e Boxtel 5.776 d. (1e S. Prov. 10.848 d.)
 • 1e Blois 129 d. (11e NPO 1.112 d.)
 • 13e Menen 2.162 d. (193e NPO 8.936 d.)
 • 24e Sens 1.774 d. (67e NPO 7.854 d.)
 • 32e Sens 1.508 d. (84e NPO 6.740 d.)
 • 43e Wavre 1.294 d. (204e Prov. 13.421 d.)
 • 78e Meer 2.467 d. (576e S. Prov. 10.501 d.)
 • 156e Troyes 1.830 d. (430e NPO 7.543 d.)
 • 217e Morlincourt 2.234 d. (397e NPO 4.109 d.)
 • 259e St. Quentin 3.766 d. (877e NPO 13.165 d.)
 • 261e Boxtel 4.880 d. (961e Prov. 21.579 d.)
 • 271e Isnes 2.256 d. (2107e NPO 19.797 d.)
 • 297e Pommeroeul 4.038 d. (594e S. Prov. 7.698 d.)
 • 380e Hasselt 4.083 d. (659e Prov. 19.149 d.)
 • 15e Asduif Eendaagse Fond “Noordelijke Unie”. (In 2010: 15x prijs, waarvan 10x bij de beste 10%)
 • - Zoon van “Conan“ x “Aphrodite“. “Aphrodite” is het nieuwe supertalent voor het kweekhok. Ze is een dochter van “De Big Boom” x “Evita”.

NL09-4210138, "Pearl"

 • 1e Sens 1.508 d. (5e NPO 6.740 d.)
 • 14e Strombeek 2.142 d. (31e S. Prov. 4.172 d.)
 • 18e Boxtel 4.880 d. (207e Prov. 21.579 d.)
 • 25e Duffel 1.025 d. (183e S. Prov. 4.727 d.)
 • 34e Boxtel 5.776 d. (72e S. Prov. 10.848 d.)
 • 40e Hasselt 4.083 d. (77e Prov. 19.149 d.)
 • 42e Wavre 1.294 d. (200e Prov. 13.421 d.)
 • 64e Duffel 1.186 d. (232e S. Prov. 5.219 d.)
 • 96e Heteren 3.412 d. (396e Prov. 28.959 d.)
 • 104e Pommeroeul 1.634 d. (326e S. Prov. 4.510 d.)
 • 152e Deventer 1.603 d. (608e S. Prov. 8.019 d.)
 • 153e Hazeldonk 1.996 d. (560e NPO 9.525 d.)
 • 154e Hedel 3.274 d. (426e S. Prov. 7.007 d.)
 • 305e Zutphen 2.631 d. (1462e S. Prov. 10.704 d.)
 • 367e St. Quentin 3.766 d. (1301e NPO 13.165 d.)
 • 445e Hasselt 5.784 d. (992e Prov. 22.031 d.)
 • 1e Duifkampioen Natour p.v. De Koerier 2010
 • 2e Asduif Oud p.v. De Koerier 2010
 • 3e Duifkampioen Super Vitesse rayon De Wâlden 2010
 • 4e Duifkampioen Vitesse p.v. De Koerier 2010
 • (In 2010: 19x prijs)
 • - Dochter van “Ramon” x “De Engels 67”. “Ramon” is een zoon van “De Late v.d. Strik” x “Dochter Het Grijs Orléanske”. “De Late v.d. Strik” is een broer van “De Big Boom”.