Argentonwinnaar oude duiven van 22 juni uit wedstrijd genomen

In een persmededeling geeft de KBDB uitleg omtrent de winnende duif in de categorie oude duiven op de nationale vlucht uit Argenton van 22 juni, die uit wedstrijd wordt genomen. Al bestaat de mogelijkheid dat hiertegen nog een procedure wordt opgestart bij een bevoegde Burgerlijke rechtbank.

Persmededeling Argenton 22/06/2019

Aansluitend op onze hierna vermelde persmededeling van 24/06/2019 en in toepassing van art. 83 van het NSR werd het dossier van dhr Michaël Henri, nationaal overwinnaar in de voorlopige uitslag van Argenton van 22/06/2019 oude duiven, onderzocht door de SPE Henegouwen/Waals-Brabant op datum van 27/06/2019.

De SPE Henegouwen/Waals-Brabant nam de beslissing om:

  • De duif met ringnummer BE 1170447/2016, toebehorend aan dhr Michaël Henri, niet op te nemen in de uitslagen van Argenton van 22/06/2019, categorie oude duiven
  • de inzetten integraal terug te betalen

Tegen deze beslissing werd binnen de in artikel 83 van het NSR voorziene termijn beroep aangetekend door dhr Henri Michaël.

Het dossier werd vervolgens behandeld door een beperkte commissie van het NSC dd. 15/07/2019 & 23/07/2019, waarbij het beroep ONTVANKELIJK doch ONGEGROND werd verklaard.

Rekening houdend met het voorgaande zal de duif BE 11704447/2016 uit de uitslagen van Argenton 22/06/2019, categorie oude duiven, worden genomen.

De mogelijkheid bestaat nog dat tegen deze beslissing een procedure wordt opgestart voor de bevoegde Burgerlijke Rechtbanken.