André & Bert Leideman bedanken PIPA voor hulp bij veiling vliegploeg

PIPA ontving volgende leuke bedanking van de Gebroeders Leideman nadat ze door een gedwongen verhuis afstand deden van hun vliegploeg met oude duiven. Ze appreciëren de ondersteuning die PIPA hen voor en tijdens deze verkoop bood.

Met de veiling van onze vliegploeg is een eind gekomen aan precies 40 jaar duivensport op het ‘oude’ adres in Hardenberg.

Graag willen wij het gehele PIPA team bedanken voor alle support die wij in de aanloop naar en ten tijde van de veiling mochten ontvangen. Zij hebben de veiling tot een voor ons onvergetelijke ervaring gemaakt. Een speciale plek daarbinnen hebben: Thomas Gyselbrecht, PIPA agent Nederland Jawin van Namen en copywriter Albert Roording.

Een speciaal woord van dank gaat natuurlijk uit naar Gerard Koopman (werkgever, adviseur en klankbord) en de familie Eijerkamp, die een substantieel deel van de aangeboden duiven voor hun rekening namen.

Wij kijken uit naar de a.s. verhuizing en hopen met de duiven een goede start te kunnen maken.

Met vriendelijke groeten,

Gebr. A&B Leideman