AJD Beide Vlaanderen handhaaft kampioenschappen

Het Bestuur van AJD Beide Vlaanderen beslist haar kampioenschappen, bonvlucht én ereprijsvluchten te handhaven. Tengevolge een gewijzigde vluchtkalender werden wel enkele aanpassingen aangebracht.

Beste liefhebber,

Na verwoede pogingen van de KBDB om de duivensport in België terug op de rails te krijgen mochten we vorig weekend terug Frankrijk binnen met onze duiven en konden we van start gaan met de eerste wedvluchten. Het mag gezegd, onze Bestuurders spaarden tijd nog moeite om ons, liefhebbers, terug te kunnen laten genieten van onze hobby en onze duifjes terug op vlucht te krijgen

We hopen dat alle inspanningen van iedereen een blijvend resultaat hebben en het duivenseizoen eindelijk definitief van start is gegaan.

Het Bestuur van AJD Beide Vlaanderen kwam gisterenavond dan ook samen en besliste dat de Kampioenschappen, speciale ereprijzen en de Grote Bonvlucht “In memoriam Eddy Vermeulen” op de Nationale vlucht Bourges voor Jonge duiven ook in 2020 zullen doorgaan.

De KBDB publiceerde het voorstel van kalender voor de (inter)nationale vluchten 2020. Deze kalender zal nu nog dienen te worden goedgekeurd op een nationale algemene vergadering.

Wij baseren ons op deze kalender om de criteria voor de diverse kampioenschappen aan te passen.

Alle reglementen, categorieën en prijsverdelingen welke jullie in ons programmaboekje 2020 reeds konden lezen blijven van kracht en hieronder maken we melding van de aanpassingen qua data, vluchten en uiterste inschrijvingsdata.

De inschrijvingen van iedereen die zich reeds als lid aanmeldde blijven van kracht.

Voor wat betreft de verschillende categorieën gebeurden een aantal aanpassingen die je in het document hieronder terug kan vinden.