Aerens Daniël, "1ste internationaal St-Vincent 1666 dv 2007"


Dr. Carlo Gyselbrecht & Daniël Aerens

Drongen, ligt in net naast de mooie stad Gent. Daniël Aerens behaalde verleden seizoen de internationale zege met de duivinnen op St-Vincent eind juli. Daniël is ongetwijfeld één van de beste grote fondliefhebbers uit België.
Met zijn palmares van 2002-2007 zal dit even staven:
1ste Kampioen van België KBDB Grote Fond
1ste West-Europese Super marathon
1ste Kampioen Entente Belge/Belgische Verstandhouding Zware Fond
1ste Europa Cup
Winnaar Zilveren Vleugel Brugse Barcelona Club
Nationaal winnaar Orange
Nationaal winnaar Montelimar
Internationaal winnaar St-Vincent

Dit is op 6 jaar tijd een zeer groot palmares. Weinigen in België kunnen dit evenaren. Jarenlang heeft deze voorzitter van Union et Liberté Gent en O.V.V. Gent gebouwd aan deze bekroning. Deze rasechte Gentenaar en daar is hij fier op, houdt er enkele eigenaardige duivenprincipes op na. Enkele geleerd van Antoon & Lucie Van der Wegen uit Steenbergen. De oerdegelijke Vlaamse fondduiven gekruist met het Nederlands fondgoud van Antoon & Lucie is hier de toverformule geweest. Een apart verhaal over een aparte prestatie…getekend Daniël Aerens.

Geduldige opbouw van een stam fondduiven
De duivencarrière van Daniël Aerens, geboren in 1939 en nog steeds zaakvoerder van enkele vennootschappen, werd voor het eerst duivenmelker op 10-jarige leeftijd. Neen, niet zoals bij de meeste werd hij besmet via de vader. Het was kleine Daniël zelf die met de duiven wou en ging spelen. Zijn vader werd daarna ook geïnteresseerd en samen verzorgden zij de duiven. Daniël woonde toen in Gent en speelde alleen halve fond en snelheid. Vader en zoon speelden goed hun prijzen op deze vluchten,zegt de bescheiden Daniël. Alles werd kleinschalig gehouden. Tijdens de wintermaanden niet meer dan 20 duiven op de hokken. De duivensport had toen ook nog een andere dimensie dan nu. De duiven zelf waren wel gehaald bij de grote liefhebbers uit die tijd, rechtstreeks bij Desmet-Matthys en Deraet-Van Grembergen. Met deze rassen speelde hij snelheid! In 1970 kwam vader Aerens te sterven en aangezien dat deze man het meeste van het dagelijks werk op zich nam (Daniël was een drukke zakenman), werden de duiven verkocht. Twaalf jaar lang had Daniël geen duiven maar bleef wel in de duivensport actief. Hij werd voorzitter van de bekende club Union et Liberté Gent en is dat ondertussen al bijna 40 jaar. Later werd hij ook nog voorzitter van O.V.V. Gent.
In 1982 begon Daniël aan zijn tweede episode in de duivensport. Hij verhuisde naar zijn huidige woonst in Drongen, een prachtig opgeknapte boerderij, zette er duivenhokken bij en begon opnieuw te spelen.
Tussen 1982 en 1987 werden regelmatig hokken bijgebouwd zodat er nu toch enkele hokjes bij elkaar staan. Nieuwe hokken maar ook nieuwe duiven. Daniël zocht en vond deze bij drie liefhebbers. Bij Cyriel Martens, Jozef Vandenbroecke en bij Norbert Norman. Het waren alledrie bewezen fondspelers. De ambitie was dan ook om de fond te gaan spelen. De eerste jaren fond maar enkele jaren later werd overgeschakeld naar de overnachting. Op dit ogenblik zijn de internationale vluchten het hoofddoel. Vanaf Chateauroux worden de duiven geklokt maar de andere vluchten zijn enkel om op te leren. Daniël is iemand die veel leest. Hij heeft bijna alle kranten die er verschijnen. Wat viel hem op in de Nederlandse duivenbladen?
Het ras Van Der Wegen! Hij schraapte, in 1995, al zijn moed bij elkaar en trok naar Steenbergen. Bij Antoon & Lucie werd hij goed ontvangen en haalde er naast de nodige goede duiven ook wat belangrijke raadgevingen. Antoon had gezegd dat je de duiven best zou kruisen met ander bloed. Dit was één van die gouden tips.
Let wel op, voor Daniël naar Van der Wegen ging, had hij al geweldige duiven op de grote fond.
Toen hij in 1990 de stap van fond naar grote fond zette, had hij enkele goeden jaren. De drie basisrassen hadden geen enkel probleem met de grotere afstanden.
In 1992 behaalde Daniël zelfs twee provinciale overwinningen, op Barcelona en op Limoges, en had 3de Asduif Fond KBDB. De inbreng van het ras Van der Wegen hebben zijn duiven alleen nog maar verbeterd. Met deze duiven kwamen de successen zich opstapelen zodat ik zonder blozen kan zeggen (en schrijven) dat Daniël Aerens een topliefhebber is. Hij behoort niet tot het kransje van topliefhebbers die het ook nog commercieel bekijken. Daniël houdt alles rustig en bescheiden; een man naar mijn hart.
Zijn topjaar 2002 betekende de internationale doorbraak.
Dat kon niet beter.
"Het kon alleen maar bergaf gaan vanaf nu", dachten kritische mensen. Toch bleef Daniël aan de top staan want hij won in 2003 niet minder dan 67% prijs op de nationale fondvluchten. Zijn 5 eerste duiven van Barcelona wonnen eveneens alle 5 prijs op San Sebastian. Daniël Aerens was de enigste Belg die dit verwezenlijkte.
In 2004 won hij nationaal Montelimar bij de duivinnen en 2005 nationaal op Orange tegen 6751tegenstanders.
Methode

Daniël gelooft zoals de meeste van ons in een goed hok, goede duiven en een goede verzorging maar voegt er aan toe " de beste liefhebber is degene die op een seizoen het minste fouten maakt". Fouten maken doet iedereen, ook de topliefhebbers maar je moet er proberen van te leren zodat je die fout niet terug maakt. Een tweede mooie uitspraak die Daniël mij die zondagochtend deed was " Alle goede duiven zijn schoon duiven maar niet alle schoon duiven zijn goede duiven", hij heeft nog gelijk ook. Het systeem dat deze man gebruikt, staat soms tegenover het systeem van de meeste liefhebbers. Tijdens ons gesprek voegt Daniël er regelmatig het volgende aan toe: " Die mij niet geloven moeten maar doordoen zoals ze bezig zijn. Ik voel me goed bij dit systeem en zal dit volhouden, ook al speel ik soms minder goed. Vasthouden aan je systeem is belangrijker dan het systeem zelf." Na Perpignan worden de weduwnaars niet gekoppeld. Ze ruien beter als ze nu niet op nest komen. Pas als de grootste rui voorbij is, tegen eind oktober, krijgen de weduwnaars (40 oude om de wedstrijden aan te vangen) hun partner. Er wordt echter niet gekweekt. Pas na 15 januari worden ze gescheiden om opnieuw gekoppeld te worden op 15 maart. Nu mogen ze wel een of twee jongen grootbrengen. Terwijl ze op deze nest zitten, worden ze in de maand april opgeleerd.
Dit systeem is totaal verschillende met wat er normaal gedaan wordt.
Tijdens het eigenlijke weduwschap krijgen de doffers nooit een duivin te zien voor de inkorving. Dit systeem leerde Daniël ook van het echtpaar Van der Wegen. Vroeger gebruikte hij een ander systeem maar ondervond toen nog wel eens dat de duiven in mei al in forme waren. Als de internationale confrontaties beginnen, was de grote forme al weg. Daniël vindt dat een duif een zestal weken zijn topforme kan behouden, lang genoeg voor de internationale wedstrijden.
Als voorbereiding voor Barcelona heeft hij de nationale wedstrijd van Brive afgeschaft en vervangen door één of twee keer Chateauroux. Deze tweede keer dan 14 dagen voor inkorving. De Barcelona vliegers gaan daarna naar Beziers en de Dax mannen naar Perpignan. De oude weduwnaars krijgen alle 3 tot 4 weken een kuur tegen trichomonas. Hiermee houdt de medische begeleiding op. Nooit een kuur tegen coccidiose, nooit tegen de kop. De jonge duiven, de jaarlingen en zelfs de kweekduiven krijgen NOOIT een kuur tegen iets, ook niet tegen tricho.
De jaarlingen, zowel duivers als duivinnen, vliegen tot minstens 650 km. De duivers tot Angoulème en de duivinnen tot St-Vincent. Ze blijven op het hok waar ze als jonge duif vertoefden. Ze krijgen geen toelating om nesten te maken. Alles gaat het ganse jaar gewoon 'los' mee. Als er eens een eitje gelegd wordt, gaat het direct de mesthoop op. Daar ze nooit jongen op dit jaarlingenhok gekregen hebben, worden ze oktober/november met het grootste gemak overgewend naar het hok voor de oude duiven. De duivers worden dan gewoon weduwnaar en de beste duivinnen (enkele maar) gaan naar een ander hokje om op nest gespeeld te worden naar Barcelona en Perpignan. De kweekduiven (20 koppels)worden voor het eerste gekoppeld in februari en kweken jongen tot in oktober. Het merendeel van de kweekduiven zijn bewezen fondvliegers.
De jonge duiven worden gespeend als ze 22 dagen oud zijn maar mogen pas de eerste keer buiten als ze 2 soms 3 maanden oud zijn. Ze kunnen wel de omgeving verkennen door een spoetnik. Weer een overblijfsel van het gesprek met Antoon & Lucie!
De jongen worden in het geboortejaar NIET opgeleerd. Geen enkele jonge duif komt in de mand. Ze worden opgeleerd als jaarling. Daniël beweert minder verliezen te hebben dan vroeger. Als je 100 jonge duiven opleert, speelt tot 500-600 km, hoeveel heb je als jaarling nog over? Neen, met zijn methode blijven er wel eens jaarlingen achter maar echt niet veel hoor. Als jonge duif speelt hij er ook weinig aan het hok kwijt.
De jaarlingen en weduwnaars eten uit gezamenlijke eetbakken om de eetlust te bevorderen. Door de concurrentie bij de eetbak eten ze meer.
Als voeding kent Daniël maar twee soorten: kweekmengeling en zuiveringsmengeling. Seizoensmengelingen of speciale voeding voor jonge duiven, zijn aan hem niet besteedt. (of beter aan zijn duiven) Volgens de omstandigheden (na een vlucht, in tussenpauze of voor een vlucht) mengt hij deze twee soorten door elkaar. Eenvoud siert deze man en zijn verzorging. Tijdens de wintermaanden enkele keren thee en slechts twee keer per jaar krijgen de duiven vitaminen. Daniël zegt dat je na vitaminen een forme krijgt maar enige tijd later ook een terugslag. Voorzichtig met deze producten dus. Als afsluiter laat ik Daniël nog even zelf aan het woord: "De ganse manier van spelen, voorbereiden, kweken …is dus dikwijls niet zoals gebruikelijk. Er wordt inderdaad in alles gestreefd naar eenvoud, waarom het moeilijk maken als makkelijk even goed gaat. Men moet wel beschikken over goede hokken, goede duiven. Ze met regelmaat verzorgen. Veel kweken en de duiven een eerlijke kans geven. Men moet streng selecteren zonder rekening te houden met de afstamming. Daar enkel gekweekt wordt met waardevolle duiven worden de afstammelingen ook allen op dezelfde manier behandeld, favorieten houden is uit den boze."


St-Vincentduivin
4092744/06
2007
1ste intern. St-Vincent 1666 duivinnen Beide Vlaanderen 982d-1 Internationaal 7515d-4
De vader is 4400106/94. Het was een uitstekende vlieger op Barcelona en Perpignan en zoon van 'Zwarte Pau 348/88'. Dit was één van de basisduiven van het hok. Hij stamt uit de oude basis Cyriel Martens x Norman. 'Zwarte Pau' zat gekoppeld aan 'Schoon Blauw Norman 256/92', een zus van 2 x 1ste nationaal Argenton winnaars bij Norman.
De moeder is '4116292/92'. Ze is een zus van 1ste Barcelona 1999 van Aerens. Haar vader was 'NL349/95' (direct A & L van der wegen) en moeder was '624/89'(rechtstreeks J. vandenbroucke uit lijn DIDI) Dit zijn ook de ouders van de 1ste nationaal Montelimar 2004. Een koppel waaruit eerste prijsvliegers komen.
Den Orange
4033136/03
2005
Chateauroux 135d-3
Chateauroux 137d-7
Orange nationaal 6751d-1
Daniël speelde zijn nationale winnaar gewoon verder !! Narbonne nationaal 5963d-192
2006
Albi nationaal 5063d-100
Narbonne nationaal 9634d-865
2007 Orange prijs per 10-tal en daarna niet meer gespeeld. Zit sindsdien op het kweekhok.
Hij is een zoon van één der beste vliegduiven ooit ten huize Daniël Aerens, namelijk " De 678/93 " die won :
In 1994 : Limoges Nat. 18.608 d. 2571
In 1995 : Brive Nat 21.390 d. 2654 Limoges Nat 9.222 d. 646
In 1996 : Brive Nat 16.560 d. 460 Cahors Nat 9.043 d. 737 Montauban Nat 4.743 d. 222 Narbonne Nat 6.092 d. 1473
In 1997 : Brive Nat 20.611 d. 3018 Cahors Nat 9.070 d. 383 Montauban Nat 7.352 d. 84 Narbonne Nat 6.021 d. 1290 Hij is een volle broer van '106/94', de vader van de huidige internationale winnares vanuit St-Vincent. De moeder van 'Den Orange' is '905/93 Rood duivin' uit '657/85' (stamduiver Rode C Martens x Stammoeder Kleine C. Martens) x '624/89'(die J. Vandenbroecke-duivin !)

4389227/05 De 227 duivin
2006
St-Vincent Gent 92d-1 St-Vincent intern. 5409d-27
2007
Barcelona Gent 178d-1 Internationaal 25.716d-380
Haar vader is '4166205/00'. Het is een zoon van '160/90' welke in 1992 1ste semi-nationaal Limoges wist te winnen.
Haar moeder is '227/03', een dochter van 'Zilveren Vleugel 080/96'. Zijn vader NL 9504315/95 was rechtstreeks van Antoon & Lucie Van der Wegen. Hij werd daar in 1995 gekocht als zoon van '742/86' (uit 3 vijfjes X kleindochter 49) met '903/87' dochter Teen (uit de Teen X kleindochter 49).
De moeder van de Zilveren Vleugel was '4001211/86', uit stamduif 'Rode 582/82' (C. Martens) en stamduivin 'Kleine 688/82' (C. Martens). Wat een mooi palmares kan 'Zilveren Vleugel' neerleggen:
1998 Perpignan 5855 duiven: 268
1999 Narbonne 4403 duiven: 414
1999 Marseille 10.309 duiven: 935
2000 Barcelona 13.659 duiven: 162
2000 Narbonne 6.423 duiven: 419
2001 Beziers 6.522 duiven: 38
2002 Barcelona 13.021 duiven: 6
2002 Beziers 5886 duiven: 513

Blauw Wittepen duivin 4033134/03
2006 Barcelona nationaal 11.802d-118 Perpignan nationaal 6765d-286
2007 Perpignan nationaal 5547d-42
Haar vader is 'Den Barcelona 691/97' (19de nationaal Barcelona 2000). Hij kwam uit '255/89' (zoon van basiskoppel 'Rode 582/82' x 'Kleine 688/82') X '624/89'( weer die J. Vandenbroecke-duivin !)
Haar moeder '4428173/96' is een volle zus van
1ste nationaal Orange 2005

Fonduitslagen van 2007
Barcelona reg. 178d: 1-6-14-15-17-18-19-24-25-26-30-31…19/29
Nationaal 12.612d: 115-551-794-828-999-1018-1096-1457-1499…
Intern. Dv 6807: 125-454-957…11/20
Intern. 25.716d: 380-1535-2088-2159-2497-2551-2723-3454-3544…18/29
Irun II reg. 116d: 1-4-7-10…10/17
Nationaal 5846d: 17-201-322-347…
Internationaal 15.627d: 29-358-580-618…10/17
Narbonne reg. 53d: 3-7-8-11…7/9
Nationaal 5051d: 109-158-321-576…6/9
Intern. 9326d: 153-233-468-740…7/9
St-Vincent reg. 178d: 1-3-5-10-14-15-17-19…20/46
Intern. 7515d: 4-29-91-193-326-356-498-601-752
Intern. Dv 1666: 1-9-28-61-95-102-146-165
Angoulème reg. 146d: 1-5-12-14… Prov. 971d: 3-12-36-45…
Perpignan reg. 156d: 1-3-15-19-24-28-31-33-34-36-37-39…14/30
Nationaal 5547d: 42-86-490-561-756-829-855-881-886-894-907…14/30
Intern. Dv 3131: 5-16…
Internationaal 15087d: 81-169-1361-1528-2045-2289-2339-2350…15/30