Aangepaste versie van de voorlopige klassering van de nationale kampioenschappen 2021

Hierna vindt u de aangepaste versie van de voorlopige klassering van de nationale kampioenschappen 2021 met de wijzigingen, dewelke werden aangebracht ingevolge de tot op heden ingestuurde klachten en/of opmerkingen.