Aan de pers en de duivenliefhebbers die deelnamen aan de voorziene vlucht uit Bourges van 11/07/09

Vooreerst weet ieder duivenliefhebber die mij kent dat ik in principe gekant ben tegen het terugbrengen van duiven, maar zelfs de meest verstandigste mens dient soms zijn mening aan te passen.
Zaterdag 11 juli was het totaal onmogelijk om duiven te lossen in Bourges zonder het risico te lopen van enorme verliezen, vooral bij de categorie jonge duiven.
Dat Limoges jaarlingen gelost werd bij mooi weer is maar normaal, ik zou in de plaats van de inrichter hetzelfde gedaan hebben.
De duiven van Limoges hebben hun meer dan eerste 100 km in goed weer afgelegd en waren dus goed gestart.
Zondag 12 juli zelfde weerbeeld in Bourges zwaar bewolkt tot betrokken en geen sprake van duiven lossen.
Maandag 13 juli nog steeds hetzelfde weer, bewolkt tot betrokken en regen.
Via de Nationale voorzitter Pierre De Rijst heb ik dan gevraagd aan het weerkundig instituut bijkomende inlichtingen te vragen in betrekking met de zone Bourges.
Na een grondige studie van de weerkundige specialisten was het verdict dat er geen enkel verbetering mogelijk was voor woensdag.
Bijkomend op dinsdag 14 juli Nat.feestdag mogen er normaal geen duiven gelost worden in Frankrijk.
We wisten wel dat vanaf Orléans het weer wel goed was met een Z.W.wind.
Vandaar de beslissing terug keren tot Orléans en indien het weer goed blijft lossen in Orléans zodat de duiven toch nog in het vooruitzicht van de komende nationale vluchten een oefenvlucht kunnen afleggen van een 375 km (afstand Gent)
En nu nog een paar waarom vragen :
Waarom geen wedstrijd uit Orléans in plaats vanuit Bourges?
Omdat een liefhebber die deelneemt uit Bourges en wiens duiven gelost worden in Orléans en daardoor zou menen financieel verlies te leiden op zijn inzetten achteraf gemakkelijk klacht kan indienen bij de K.B.D.B.met alle moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.
Waarom de duiven dan niet terugbrengen naar België omdat de duiven dan geen ernstige training zouden gehad hebben in het vooruitzicht van de komende vluchten.
Alle kwatongen wil ik hierbij ook terecht wijzen wat de financiële kant van de zaak betreft, een dergelijk voorval kost aan de inrichter veel geld, camions, chauffeurs en vergezellers die twee dagen langer terplaatse dienen te blijven.
En aangezien de wedstrijd afgelast werd ook geen percenten op de prijsgelden voor de inrichter.
Inmiddels weet ik ook dat de duiven goed naar huis zijn gekomen, wat voor ons met een echt duivenhart het enigste en belangrijkste was in de ganse zaak.
Bij deze dank ik de Nationale voorzitter Pierre De Rijst die samen met mij gedurende drie dagen alles op de voet volgde, ook onze verzorgers met op kop André Dewael die niet alleenlijk een uitstekende vergezeller is gedurende tientallen jaren maar ook een echte duivenvriend.

Hopelijk zijn veel duivenliefhebbers ook nog echte dierenvrienden en zullen ze dan ook de ganse gang van zaak, van doen en laten naar waarde weten te schatten.
Daniël Aerens.
Voorzitter O.V.V.-F.V.O.V.