90% van de kopers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over PIPA

PIPA deed recent een rondvraag onder de kopers van de op PIPA verkochte duiven. 552 kopers namen aan deze enquête deel en de resultaten tonen aan dat er bij een overgroot deel van de kopers een grote tevredenheid heerst.

90% van de kopers geven in deze enqête aan dat ze PIPA (sterk) zouden aanraden aan anderen en dit omwille van volgende 3 hoofdredenen:
• Kwaliteit = de duiven, website, aankoop proces
• Service = medewerkers, aankoop proces
• Correct = betrouwbare organisatie, accurate beschrijving van de duiven


In het recente onderzoek werd ook aan 552 kopers gevraagd of de duiven die zij kochten voldeden aan hun verwachtingen. Dit was het resultaat van hun antwoorden:

Bekijk hier in detail de resutaten van deze enquête.