2011, een jaar om te onthouden - PIPA bestaat tien jaar!

2011 is een uitzonderlijk jaar geweest voor PIPA, en een mijlpaal: PIPA is tien jaar geworden. De oprichters hebben zonder twijfel iets fantastisch verwezenlijkt: ze hebben in een relatief korte periode ‘s werelds meest invloedrijke en meest bezochte website over duiven ontwikkeld.


V.l.n.r.:Nikolaas, Carlo & Thomas Gyselbrecht

PIPA was het idee van één persoon, dat zich langzaam maar zeker ontwikkelde tot een visie over hoe dingen er ooit zouden kunnen uitzien. Met de tijd engageerden zich andere mensen, die elk hun eigen persoonlijkheid en talent meebrachten. De visie van deze oprichters werd gekoppeld aan de opkomende en niet door iedereen gewaardeerde internetrevolutie, en zo transformeerde een eeuwenoude hobby in iets volledig nieuws. Het lijkt alsof er in essentie niet veel veranderd is, maar toch zijn er fundamentele verschillen in vergelijking met vroeger: het leidt geen twijfel dat de duivensport nooit meer hetzelfde zal zijn sinds de opkomst van het internet, en sinds de oprichting van PIPA.

PIPA heeft de manier waarop duiven bekeken, beoordeeld en gewaardeerd worden voorgoed veranderd. Met het ontstaan van PIPA is ook de duivensport over de hele wereld één groot dorp geworden. Of je nu in de eerste of in de derde wereld woont, we kunnen nu op elk ogenblik resultaten bekijken of andere spelers ontmoeten. Wanneer een duivenmelker zich op PIPA aanmeldt, treedt hij als het ware een andere dimensie binnen, waarbij je in contact treedt met de rest van de wereld. Het is deels de verdienste van PIPA dat de gemeenschap van duivenliefhebbers zich verder ontplooid heeft, met een groter zelfbewustzijn. In deze gemeenschap speelt nationaliteit, religie, politieke voorkeur of kleur geen rol. We worden allemaal verbonden door een gemeenschappelijke band, namelijk ons gezamenlijk ontzag en fascinatie voor de aangeboren eigenschap van een duif om onder alle omstandigheden, en over gelijk welke afstand, de weg naar zijn of haar geboorteplaats terug te vinden. Dit ogenschijnlijk banaal gegeven is wat ons allemaal bindt.

Om commercieel aantrekkelijk te blijven heeft PIPA in de afgelopen tien jaar verschillende rollen vervuld, waaronder een educatieve en een vertegenwoordigende rol. Dit stelde ons in staat om systematisch nieuwe markten aan te boren over de hele wereld, die tot dan toe geen toegang hadden tot de Europese duivengemeenschap. Door de groei van PIPA en zijn wereldwijde netwerk van exclusieve PIPA-vertegenwoordigers, worden er in vergelijking met vroeger meer kwaliteitsduiven verkocht aan meer landen, en tegen hogere prijzen.

Door de opkomst van PIPA werd het economische model dat voorheen in onze sport toegepast werd, niet langer van tel: Europese agenten zouden niet langer lokale duiven kunnen opkopen tegen vooraf afgesproken prijzen, om die dan met aanzienlijke winstmarges door te verkopen in verre landen. Dankzij PIPA en het internet is informatie tegenwoordig beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is, en is het niet langer voorbehouden voor een beperkt aantal specialisten en vertegenwoordigers. Een klein decennium geleden hadden de meeste mensen geen enkel idee van de enorme impact die het internet zou hebben. Maar het duurde niet lang eer topkwekers de mogelijkheid hadden om te zien hoeveel hun lijnen, waaruit ze topduiven kweken, echt waard zijn op de internationale markt. In feite zorgde PIPA hier voor baanbrekende veranderingen, door de technologische veranderingen toe te passen op de sport, maar ook door tegen elke prijs eer, integriteit, respect, vriendschap en prestatie hoog in het vaandel te dragen.

Laten we even stilstaan bij de manier waarop ”PIPA” in minder dan tien jaar tijd een begrip geworden is in de duivensport. PIPA heeft binnen onze sport heel wat naambekendheid verworven. Het is begonnen als een eenvoudige afkorting voor “Pigeon Paradise”, maar is intussen bekend van China tot Noord-Amerika, van Zuid-Afrika tot Zuid-Amerika en van Rusland tot in het Midden-Oosten. PIPA staat voor precieze en snelle berichtgeving wereldwijd. PIPA staat ook voor online en offline veilingen van de hoogste kwaliteit ter wereld. Verder staan we ook voor promotie en management van Europese klanten. We staan kortweg voor integriteit, innovatie, lange-termijnvisie en voor volledige toewijding. Daardoor zijn we vanuit een eenmans-website kunnen uitgroeien tot een commerciële onderneming met 20 voltijds tewerkgestelde personeelsleden, 40 à 50 freelancers, vier vertalers en 23 onafhankelijke en exclusieve PIPA-vertegenwoordigers in belangrijke markten over de hele wereld. Momenteel richten we onze pijlen op China: op het moment dat we dit schrijven, is Nikolaas op bezoek in China, om er agenten aan te duiden en er een netwerk te organiseren. China is vandaag de belangrijkste markt in de duivensport, vandaar ook dat PIPA nu tot deze markt probeert toe te treden.

Het jaar 2011 betekent de verjaardag van verschillende belangrijke mensen en gebeurtenissen. Het is de tiende verjaardag van de aanslagen op de Twin Towers, een gebeurtenis die de hele wereld heeft getekend, helaas. In 2011 stierf bovendien de Amerikaanse informaticus Steve Jobs, en ook Elizabeth Taylor en Jane Russel zijn overleden. Verder maakte NASA bekend dat hun Marsverkenner, de Mars Reconnaissance Orbiter, foto’s had genomen van wat mogelijks een bewijs is voor water op de planeet. Daarnaast werd Nikolaas Gyselbrecht, de oprichter van PIPA, dit jaar voor het eerst vader, in hetzelfde jaar dat PIPA hun eerste boek uitbracht, “Kingmaker” (medeauteurs Silvio Mattacchione en Nikolaas Gyselbrecht).


Amalia Gyselbrecht op 16 augustus 2011

PIPA heeft in de afgelopen tien jaar een innovatief team van informatici rond zich verzameld. In de duivensport zijn wij de enige website voor veilingen die in eigen huis over een dergelijke, toegewijde IT-afdeling beschikt, en dat maakt ons ook uniek. Bovendien lanceerden onze IT’ers afgelopen jaar ook een nieuw programma voor veilingen, waar ze twee jaar lang in alle rust en discretie (hard) aan gewerkt hebben. Het minste wat we kunnen zeggen is dat het meteen een ongelooflijk succes was. Het is zelfs zo dat iemand uit de paardenwereld erg geïnteresseerd was om het door ons ontwikkelde PIPA Auction software aan te schaffen, en het aan te passen aan de noden van de paardensport. Dit is voor ons IT-team een teken van erkenning voor hun capaciteiten en hun verwezenlijkingen!

Ons team van informatici baseerde het programma voor veilingen op de “PUSH”-technologie. Deze technologie komt neer op een systeem van internetcommunicatie waarbij de aanvraag voor een bepaalde transactie in gang wordt gezet door de beheerder of door een centrale server. Voor de veilingen op PIPA betekent dit dat de informatie elk moment in real time naar de gebruikers thuis wordt “gepushed”. De “PUSH” technologie is complex, maar is zeer gebruik(er)svriendelijk. Dat hebben we zelf kunnen vaststellen sinds de lancering van het PIPA auction platform. Toch zal ons IT-team niet snel op zijn lauweren rusten: momenteel proberen ze alweer enkele nieuwe IT-ideeën (we kunnen er nog niets over verklappen) te ontwikkelen, waar ze nog minstens tien jaar zoet mee zullen zijn! Verder is ons team bezig met het opstellen van een business model, en probeert het de structuur van onze onderneming heel precies in kaart te brengen. Men probeert in de toekomst ook om een ERP-systeem te gebruiken, zodat de kans op menselijke fouten tot een minimum herleid kan worden.

PIPA is wereldwijd de enige dienst voor veilingen van duiven met een eigen IT-dienst binnenshuis. Daardoor hebben we de mogelijkheid om telkens opnieuw op zoek te gaan naar originele manieren om online bieders te laten kennismaken met duiven die te koop staan. De 7e editie van “Jewels of the Sky” beschikte over een revolutionaire manier om een blik van 360° te krijgen op een aantal duiven. Dit was een enorme stap voorwaarts: potentiële kopers konden met enkele muisklikken een duif vanuit elke denkbare hoek bekijken, door eenvoudigweg met de muis te bewegen. Daarvoor was een precieze coördinatie nodig van fotografen, duivenmelkers en IT’ers. Het was absoluut niet goedkoop, maar met dergelijke innovaties slaagt PIPA er wel in om marktleider te blijven. En dat is wat ons onderscheidt.
Duivenliefhebbers die geen Engels praten, zullen de PIPA website en de veilingendienst binnenkort in hun moedertaal kunnen gebruiken. De nieuwspagina en de navigatiebalk is momenteel al beschikbaar in acht talen, waaronder het Chinees, het Spaans en het Pools. Voor ons staat gebruiksgemak voorop; we willen dat onze website voor iedereen beschikbaar is, ook voor niet-Engelstaligen. Dit is een werk van lange adem, maar er is al enorm veel vooruitgang geboekt.


De publicatie van PIPA’s 1ste boek vond plaats in de laatste maanden van 2011. Het was meteen een groot succes.

Gezien het ongelooflijke succes van het boek “Kingmaker” (met mede-auteurs Silvio Mattacchione en Nikolaas Gyselbrecht, ontworpen en gedrukt door Silvio Mattacchione & Co.) zal PIPA alert zijn voor “het juiste project op het juiste moment!”

In 2011 lanceerde PIPA dus ook het revolutionaire “Jewels of the Sky” 360° editie, waarvan de introductie samenviel met de zevende editie van de jaarlijkse veiling “Jewels of the Sky”. Het was iets nieuws, het was iets unieks, en het was een belevenis om de duiven op deze manier te kunnen bekijken. Thomas stelde zich maar één vraag: zou het mogelijk zijn? En het antwoord was volmondig “ja”. Deze nieuwe technologie heeft een lange weg afgelegd, maar het heeft ervoor gezorgd dat topduiven nog meer in de schijnwerpers kunnen staan. Bijgevolg vaarden zowel PIPA zelf als de verkopers er wel bij! Het is een win-winsituatie, en het illustreert een succesverhaal op lange termijn.

Maarten en Rob zijn de twee jonge innovators achter “Pigeon Photography”, en ze zijn zonder twijfel het aanspreekpunt bij uitstek als het gaat over moeilijke fotografieopdrachten van duiven. Thomas Gyselbrecht nam contact op met hen, en legde hen het probleem voor. Maarten en Rob analyseerden het probleem, en kwamen al snel met een unieke oplossing op de proppen: door gebruik te maken van verschillende professionele camera’s kan de duif in een “one-shot-modus” in één keer vanuit alle hoeken gefotografeerd worden. Vervolgens worden de afzonderlijke foto’s tot een uniek 360°-beeld gemonteerd. Dankzij ‘flash’ en Java’ is het eindresultaat zelfs op iPhone of iPad te bekijken!

Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat Maarten en Rob, twee nog jonge innovators, uitzonderlijke talenten zijn in het fotograferen van duiven. We wensen hen dan ook proficiat voor hun verwezenlijking. Het is moeilijk te geloven dat ze op amper vier weken tijd hun concept hebben uitgewerkt tot het systeem dat nu gebruikt wordt. Wie weet met welke creatieve ideeën ze ons nog weten te verrassen... Voor mij is het alvast duidelijk dat de jeugd de motor is achter veranderingen in de duivensport. Het zijn de jonge mensen die met de juiste ingesteldheid te werk gaan, en die er nooit van uit gaan dat iets onmogelijk is. Ze gaan er gewoon voor, en ze weten ons op die manier te verrassen. Ik hoop dat deze ingesteldheid ooit overal kan toegepast worden!

Toen Nikolaas Gyselbrecht, de oprichter van PIPA, gevraagd werd naar zijn mening over de “One Loft Races”, was zijn antwoord ondubbelzinnig: “One Loft Races zijn de toekomst”. Hij is er van overtuigd dat OLR de sport levend zullen houden, en dat er behoefte is aan meer van deze wedstrijden over de hele wereld. Hij denkt dat het tijd zal kosten, maar hoopt dat professionele one loft races ooit overal ter wereld georganiseerd zullen worden.


Great Wall Golden Top One Loft Race: een uitstekend voorbeeld van een uiterst succesvolle One Loft Race in China.

 

De Sun City Million Dollar Race in Zuid-Afrika is zonder twijfel de meest succesvolle One Loft Race ter wereld.

Deze one loft races lokken de beste sportduiven vanuit de hele wereld, en hebben het aanzien van onze sport wereldwijd veranderd. We mogen er gerust van uitgaan dat dergelijke wedstrijden ooit in elk land ter wereld zullen plaatsvinden, het is enkel een kwestie van tijd!
Het is onvoorstelbaar om te zien welke vooruitgang PIPA in de afgelopen vijf jaar geboekt heeft met het “Jewels of the Sky”-evenement. Van 2005 tot 2010 is het gemiddelde bedrag dat voor een duif werd betaald gestegen van €1442 tot €2645 per vogel. Anders gezegd: een stijging van bijna 86% in een tijdspanne van vijf jaar. Dit illustreert hoe PIPA zich duidelijk met succes verder ontwikkelt binnen de duivenwereld.

Jewels 2005-2006 = 290 duiven, gemiddeld €1442, omzet van €418.250
Jewels 2006-2007 = 321 duiven, gemiddeld €1710, omzet van €548.925
Jewels 2007-2008 = 343 duiven, gemiddeld €1924, omzet van €660.125
Jewels 2008-2009 = 343 duiven, gemiddeld €2051, omzet van €703.785
Jewels 2009-2010 = 389 duiven, gemiddeld €2433, omzet van €946.700
Jewels 2010-2011 = 403 duiven, gemiddeld €2645, omzet van €1.066.275

Een nog grotere verwezenlijking is de vooruitgang die wordt geboekt in de totale omzet die op veilingen van PIPA wordt behaald.
Dit is de top 6 alle veilingen die tot nog toe werden gehouden, en die allemaal door PIPA georganiseerd zijn:

1. Pros Roosen – Januari 2011 (publieke veiling)  – 1.368.000 EURO
2. Jos Thoné – December 2010 (publieke veiling) – 1.323.780 EURO
3. Erik Limbourg – December 2009 (publieke veiling)  – 1.250.000 EURO
4. Dr. H.P. & P. Brockamp – November 2010 (internetveiling) – 1.017.750 EURO
5. Verreckt-Ariën – December 2011 (internetveiling) – 971.800 EURO
6. Ludo Claessens – April 2009 (internetveiling) – 905.450 EURO

Gezien het groeiende aantal markten voor Europese sportduiven dat door PIPA geopend wordt, ben ik er gerust in dat de prijzen in overeenstemming zullen zijn met het kleine aanbod aan echt uitzonderlijke duiven die te koop worden gesteld. Er zijn heel veel professionele duivenmelkers die allemaal op zoek gaan naar die enkele uitzonderlijke duiven. Daardoor zal het spel van vraag en aanbod steeds meer van toepassing worden, met stijgende prijzen tot gevolg. We merken het overal, maar het beste voorbeeld is dat van het steeds duurder wordende superras “De Rauw-Sablon”.
De verwezenlijkingen van de PIPA-organisatie in het afgelopen decennium zijn eigenlijk pas het begin van wat er in de toekomst nog gerealiseerd moet worden. Nikolaas en het voltallige PIPA-team richt zich nu op de snelst groeiende, de grootste, de rijkste en de meest enthousiaste overzeese markt ter wereld, namelijk CHINA! Wie het een eeuw geleden wilde maken in het leven, moest naar het Westen trekken. Honderd jaar lang was dat inderdaad het geval, maar de tijden veranderen. Wie tegenwoordig een fortuin wil vergaren, moet nu de andere kant uit: naar het Oosten, meerbepaald China.

In de wereld van de duivensport neemt PIPA nu al een prominente plaats in in China. PIPA is er alom gerespecteerd en krijgt er doorgaans de voorkeur. Maar dit is eigenlijk nog maar het begin. Je kan het vergelijken met de zijderoutes van vroeger, die Zuid- en Centraal-Azië met Europa verbonden. PIPA lijkt een beetje op een moderne versie van Marco Polo (1254 – 9 januari 1324), de handelaar uit Venetië, wiens reizen werden opgetekend in het boek ‘Il Milione’, en die de Europeanen liet kennis maken met Centraal-Azië en China. De gebroeders Gyselbrecht, Nikolaas en Thomas hebben zelf ook al heel wat reizen achter de rug.
PIPA bevindt zich nu in een unieke positie, door een brug te slaan tussen Azië en het Westen. We streven naar respect, en we willen wederzijds begrip en samenwerking stimuleren. PIPA probeert steeds weer om een positieve en vooruitstrevende rol te spelen in China. Net zoals de ontdekkers van vroeger exotische kruiden verhandelden in Europa, zo heeft PIPA de Chinezen op hun beurt een uniek handelswaar leren kennen: de Europese sportduif. En de Chinezen lijken er maar niet genoeg van te krijgen. PIPA probeert nu sociale, culturele en economische deuren te openen, en creëert met veel goede wil nieuwe relaties met China.  Zonder deze inspanningen is het onmogelijk om langdurige relaties op te bouwen met wederzijds respect. Enkel dit jaar heeft PIPA al aan drie van de vijf grote exposities in China deelgenomen.


IN 2011 was PIPA bij vijf grote evementen in China betrokken!


Het derde evenement was de internationale duivententoonstelling van Wuhan 2011.


PIPA-oprichter Nikolaas Gyselbrecht houdt zich klaar om een lintje door te knippen, om zo de gigantische tentoonstelling van Wuhan 2011 te openen!

Vandaag de dag is China zonder enige twijfel de belangrijkste marktspeler in de wereld van de echte topduiven. De oprichters van PIPA waren zich daar al heel snel van bewust, en beslisten snel om mankracht en economische middelen in te zetten om te zorgen dat deze enorme markt zich verder zou kunnen ontwikkelen. De oprichters zijn regelmatig naar China getrokken, en vooral in 2011 werden er grote inspanningen geleverd. Uiteindelijk komt het allemaal neer op mensen die elkaar ontmoeten, beleidsmensen die op zoek gaan naar kopers, en vrienden die elkaar bezoeken. Respect en vertrouwen is hierbij van essentieel belang, en Nikolaas beheerst beide aspecten! Bovendien hechten de Chinezen aan beide eigenschappen erg veel belang.


Nikolaas met een groep vrienden uit China, in 2011

Voor PIPA zijn er in de afgelopen tien jaar heel wat dingen ‘voor het eerst’ gebeurd. De duivensport in China is enthousiast over PIPA, net als de Chinese zakenwereld. Niemand had tien jaar geleden kunnen voorspellen dat dit team van jonge Belgen tot zulke verwezenlijkingen in staat was. Ik kijk alvast uit naar de volgende tien jaar, en ik kijk ook uit naar de positieve rol die duivenliefhebbers uit China zullen spelen in onze prachtige sport. Proficiat aan PIPA, jullie krijgen mijn respect, en dat van vele duivenmelkers overal ter wereld!