01-10-2021 Mededeling KBDB Ramp-overstromingen-solidariteit duivensport

Bijna 3 maanden geleden werd ons land geteisterd door zware regenval en de daarbij gekende gevolgen. Vele liefhebbers en maatschappijen werden hiervan het slachtoffer en hebben hun geliefde hobby letterlijk en figuurlijk zien wegvloeien.

Om hen een hart onder de riem te steken, heeft de KBDB toen een oproep gelanceerd. Velen onder jullie hebben de oproep gehoord en overal in het land werden er acties op poten gezet.

Ondertussen zijn we nu 1 oktober, tijd om de balans op te maken. In totaal werd er € 35.789,04 ingezameld. De censoren van de KBDB zullen eerstdaags uitgenodigd worden om dit bedrag te bevestigen. Nadien zal de KBDB overgaan tot de verdeling van de som tussen de getroffen liefhebbers en maatschappijen.

De KBDB wenst iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt te bedanken. Aan alle liefhebbers, maatschappijen, inrichters, al wie een actie op poten heeft gezet,.. uit de grond van ons hart, DANK U.

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien