検索

Vlaamse Fondvrienden: Kampioenenviering, uitslagen 2010

Voor de 24e maal huldigden de “Vlaamse Fondvrienden” hun kampioenen van het voorbije seizoen. Dit gebeurt traditioneel op de laatste zondag van november en ging door in de feestzaal “ ’t Biezemhof “ te Aalter.

Kampioenenviering bij de “Vlaamse Fondvrienden” !
Na een uitgebreid aperitief aangeboden door de n.v. xella en de n.v. industriebouw Vaneenoo konden de aanwezige genodigden, sponsoren en leden aanzitten voor een uiterst verzorgd banket.
Het gehele feestgebeuren wordt immers gesponsord door meerdere firma’s. Voor 2010 waren dit de n.v. xella, de n.v. industriebouw Vaneenoo, de b.v.b.a. Luc Willem, de b.v.b.a. stortbeton Hollevoet, de c.v.b.a.Demelit, de n.v. KBC,  de c.v.b.a. Metal Union, de n.v. Vanbo, de n.v. Transbeton, de b.v.b.a. Aluhavan, de n.v. Cebeco , de b.v.b.a. Hinnekens, veearts Wim Boddaert, de n.v. Nassau doors, de n.v. Transportbedrijf Martens  en  Peter Casteleyn.
Deze prachtige organisatie onder voorzitterschap van Julien Vaneenoo en  secretaris Arnold Van De Woestijne telt in haar rangen een vooraf vastgelegd aantal leden die in onderlinge vriendschap strijden voor de prijzen in  3 kampioenschappen individueel, namelijk de grote fond, de fond oude duiven, de fond jonge duiven en  uiteraard is er dan een algemeen kampioenschap. Daarnaast is er via lottrekking een ploegenkampioenschap en zijn er vele ereprijzen te verdienen op de(inter) nationale vluchten met  1e afgegevene en met  1e + 2e afgegevene.
Op de prijzentafel zagen wij champagne, flessen “Cahors”-wijn, trofees alsook valiezen met bestekken. Zoals ieder jaar trouwens was dit “grote” feest andermaal één van bijzonder hoog niveau, het strekt tot eer van de voorzitter en de secretaris, plus  de leden van de “Vlaamse Fondvrienden”.
In het ploegenkampioenschap won de ploeg van Fr. Van Exterghem – Y. Delrue – H. Debaene – St. Hollevoet – J. Devriendt – Van Calster-Goris – R. Desmet-Matthys – M. Verschelde – Fr. Denoo – Olga Van Den Abeele en dit met 15 prijzen meer dan de dichtste tegenstander.De prijzentafel met champagne, trofees, wijn en bestekken

Voorzitter Julien Vaneenoo en secretaris Arnold Van De Woestijne met hun dames

Een zicht op de aanwezigen

Kampioenen van de grote fond : (Chris Hebberecht verontschuldigd 1e) v.l.n.r. Secretaris A. Van De Woestijne,
Roger Desmet-Matthys ( 2e) – Marc Verschelde ( 3e) – Georges Bolle (4e) en Julien Vaneenoo ( 5e)

Kampioenen op de fond oude duiven = v.l.n.r. Arn. Van De Woestijne ( 5e) – Marc Verschelde (1e)
– Adrien Cornelis (4e) en Olga Vandenabeele ( 3e)

Kampioenen jonge duiven  v.l.n.r. Hubert Debaene ( 4e) – Secret. A. Van De Woestijne
– Julien Vaneenoo ( 2e) – Franky Van Exterghem ( 1e) – Jozef Lanckriet ( 3e) en Peter Van Landuyt ( 5e)

De algemene kampioenen v.l.n.r. Arn. Van De Woestijne ( 5e) – Marc Verschelde (3e)
– Julien Vaneenoo ( 2e) – Olga Vandenabeele ( 4e) – Chr. Hebberecht was 1e alg. kampioen ( verontschuldigd)

Hulde aan nat. winnaar Chateauroux oude Jozef Devriendt en zijn dame ( lid van de Vlaamse Fondvrienden)

  Winnende ploeg in het ploegenkamp.

De 2e ploeg

De 3e ploeg

Voorzitter J. Vaneenoo en secret. Arnold Van De Woestijne bij het aansnijden van de ijstaart.


*********************************************************************

Volledige uitslag
Chris Hebberecht : 1e Algemeen kampioen en 1e kampioen grote fond
Marc Verschelde : 1e kampioen fond
Francky Van Extergem : 1e kampioen jongen

Zie hieronder de resultaten met bovenvermelde liefhebbers als “de” beteren uit het voorbije seizoen.

Grote fond:

 1. Hebberecht Chris (10 pr – 55,87%)
 2. Desmet-Matthys Roger ( 8 pr – 89,82%)
 3. Verschelde Marc ( 8 pr – 96,86 %)
 4. Bolle Georges ( 7 pr – 32,01%)
 5. Vaneenoo Julien ( 7 pr – 54,61%)

Fond:

 1. Verschelde Marc ( 10 pr – 146,58%)
 2. Hebberecht Chris ( 9 pr – 51,12%)
 3. Vandenabeele Olga ( 9 pr  - 55,64%)
 4. Cornelis Adrien ( 9 pr – 154,7%)
 5. Vandewoestijne Arnold ( 7 pr - 46,27%)

Jonge duiven:

 1. Van Extergem Francky ( 6 pr – 79,7%)
 2. Vaneenoo Julien ( 5 pr – 24,62%)
 3. Lanckriet Jozef ( 3 pr – 59,48%)
 4. Debaene Hubert ( 2 pr – 11,92%)
 5. Van Landuyt Peter ( 2 pr – 21,76 %)

Algemeen:

 1. Hebberecht Chris ( 13 pr – 68,05 %)
 2. Vaneenoo Julien ( 12 pr – 68,89 %)
 3. Verschelde Marc ( 11 pr – 171,43%)
 4. Vandenabeele Olga ( 10 pr – 66,59%)
 5. Vandewoestijne Arnold ( 10 pr – 83,06 %)

In het ploegenkampioenschap won de volgende ploeg (zie hieronder) met 15 prijzen voorsprong t.o.v. de 2e en 28 prijzen meer dan de 3e geplaatste ploeg.

De winnende ploeg bestaat uit : Fr. Van Extergem – Y. Delrue – H. Debaene – St. Hollevoet – J. Devriendt – Van Calster-Goris – R. Desmet-Matthys – M. Verschelde – Fr. Denoo – Vandenabeele Olga.

Het grootste deel der bijkomende ereprijzen met 1e ingegevene ging naar Julien Vaneenoo die opnieuw op een fraai seizoen 2010 mag terugblikken.

Verder was er nog een competitie met 1e ingeg. + 1e & 2e ingeg. op alle nationale vluchten.