検索

Nationale Kampioenschappen Criteria

Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerst afgegeven duif, op 8 wedvluchten,
klassement per 5-tal, hetzij
2 in de GROTE FOND (naar keuze tussen de 6 wedvluchten)
3 in de FOND (naar keuze tussen de 7 wedvluchten)
1 JAARLING (naar keuze tussen Limoges – St.Vincent – Béziers en Perpignan)
2 JONGE DUIVEN (naar keuze tussen Bourges – Argenton – La Souterraine en Vichy).
Voor dit kampioenschap komen de NATIONALE en de ZONALE uitslagen in aanmerking.
Er zullen 3 laureaten worden geklasseerd.

**********

Het nationaal kampioenschap GROTE FOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : Pau van 26/6, Barcelona van 2/7, Dax van 17/7, Marseille van 24/7, Béziers (oude) van 31/7 en Perpignan (oude) van 7/8/2004.
Voor dit kampioenschap komen GEEN ZONALE uitslagen in aanmerking.

**********

Het nationaal FONDkampioenschap zal worden betwist met de eerste twee afgegeven duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : Brive van 5/6,
Montélimar van 12/6, Cahors van 19/6, Montauban van 26/6, Orange van 3/7, Limoges (oude) van 10/7 en Souillac van 24/7/2004.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN, kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE of de ZONALE uitslag met dien verstande dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden vastgelegd.

**********

Het nationaal kampioenschap HALVEFOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf Marne-la-Vallée, Chartres, Dourdan, Sens, Auxerre (met een minimum van 250 km per wedvlucht) en tot Poitiers, La Souterraine en Clermont-Ferrand. Dit kampioenschap geldt enkel voor oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 6 wedvluchten met een minimum afstand van 1.500 km gedurende de periode van 1 mei tot en met 14 augustus 2004. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Op 31/7 zal enkel de nationale Bourgeswedvlucht in aanmerking worden genomen.

**********

Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten vanaf 50 km tot 249 km. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen) op 8 wedvluchten met een minimum afstand van 1.000 km gedurende de periode van 4 april tot en met 1 augustus 2004. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

**********

Het nationaal kampioenschap voor JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2) (geen gedubbelde jaarlingen bij de oude), klassement per 5-tal, op 7 wedvluchten vanaf 50 km met een minimum afstand van 2.000 km gedurende de periode vanaf 4 april tot en met 1 augustus 2004. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

**********

Het nationaal SNELHEIDS- en HALVEFOND kampioenschap voor jonge duiven zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 29 mei tot 22 augustus, klassement per 5-tal, op 6 wedvluchten vanaf 50 km doch met minstens 2 wedvluchten van 240 km à 500 km, met uitzondering evenwel van de nationale wedvluchten of de dubbelingen erop. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 200 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

**********

Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN op nationale wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen volgende nationale wedvluchten : Bourges van 31/7, Argenton van 14/8, La Souterraine van 28/8 en Vichy van 11/9/2004.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE of de ZONALE uitslag.

**********

Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 7 jaar (geboren in 1998) tot 25 jaar (geboren in 1980) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minstens 500 km, op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 1 mei tot en met 22 augustus.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis), zal in aanmerking worden genomen.

In ieder van deze 8 kampioenschappen zullen 12 laureaten worden geklasseerd.

Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in 4 categorieën :

In SNELHEID, de beste 8 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.000 km afgelegd voor de 8 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 50 km tot maximum 249 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 4 april tot en met 1 augustus.

**********

In HALVEFOND, de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.500 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250 km met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 1 mei tot en met 14 augustus. Op 31/7 zal enkel de nationale Bourgeswedvlucht in aanmerking worden genomen.

**********

In de FOND, de beste 3 NATIONALE of ZONALE uitslagen (naar keuze van de liefhebber) met dezelfde duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit Brive (5/6), Montélimar (12/6), Cahors (19/6), Montauban (26/6), Orange (3/7), Limoges (10/7), Souillac (24/7) en Beziers (31/7)

**********

In de GROTE FOND, de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10, op de internationale wedvluchten uit PAU (26/6), BARCELONA (2/7), DAX (17/7), MARSEILLE (24/7) en PERPIGNAN (7/8).

12 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID
8 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie ½ FOND,FOND en GROTE FOND

Uitgezonderd voor de categorieën AS-DUIF FOND & AS-DUIF GROTE-FOND, staat het de liefhebber vrij voor iedere wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) de uitslag te nemen van de algemene wedvlucht of van de dubbeling voor zover deze laatste beantwoordt aan de vereiste voorwaarden voor wat het aantal medekampende duiven betreft. Eén enkele prijs kan nimmer in aanmerking worden genomen voor 2 verschillende categorieën As-duif.

De aandacht van de liefhebber wordt gevestigd op het feit dat het nationaal sportcomité besliste een tijdspanne van 15 dagen toe te laten om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen. Alleen het inschrijvingsborderel, opgemaakt bij de inkorving, zal eventueel in aanmerking worden genomen om een wijziging te rechtvaardigen.

**********

Het SNELHEIDSkampioenschap voor alle duiven PER ZONE zal worden betwist met de eerste twee afgegeven duiven (1 +2), klassement per 5-tal op alle wedvluchten vanaf 50 km tot 249 km. Dit kampioenschap zal worden betwist op 8 wedvluchten met een minimum afstand van 1.000 km gedurende de periode van 4 april tot en met 1 augustus 2004. Eén enkele wedvlucht per weekend zowel voor oude, jaarlingen of jongen , met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.
Voor het SNELHEIDSkampioenschap per ZONE mag geen enkele uitslag in aanmerking worden genomen die reeds werd weerhouden voor een ander nationaal kampioenschap (snelheid oude – jaarlingen – snelheid jongen).
De liefhebber die wordt gerangschikt in het NATIONAAL snelheidskampioenschap, kan NIET worden gerangschikt in het snelheidskampioenschap per ZONE.
4 liefhebbers (8 per zone) zullen in dit kampioenschap worden geklasseerd.

SPECIALE BESCHIKKING
Voor de nationale kampioenschappen HALVEFOND, SNELHEID, JONGE, JAARLINGEN, JEUGD, AS-DUIF (snelheid en halvefond), dienen de vermelde prijzen te worden vergezeld van een stavingsattest vanwege de voorzitters, secretarissen of penningmeesters van de betrokken duivenliefhebbersvereningen.

ALGEMENE BESCHIKKING
De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de K.B.D.B. (nationaal of provinciaal)