検索

Kampioenschappen FVOV Oost-Vlaanderen - OVV-FVOV kan opnieuw terugblikken op een geslaagde feestavond

De laatste vrijdagavond van de maand november staat naar goed traditie het feest van de Fondvereniging Oost-Vlaanderen (FVOV) en OVV-interprovinciaal op de kalender.

Feestsalons ‘De Zilverreiger’ te Oosterzele is dan ook de uitverkoren locatie waar het OVV-FVOV zijn jaarlijkse feestavond doorgaat… tot grote tevredenheid van de feestvierders, want het banket is er steeds zeer verzorgd en uitermate lekker, en de zaal zelf biedt een aangename en gezellige sfeer, waar het prettig toeven is. Geen wonder dat die jaar na jaar steeds tot in de kleinste uithoeken gevuld is, meer zelfs… dat men kandidaat feestvierders dient te weigeren… vol is nu eenmaal vol!

Een mooier teken dat de organisatie OVV-FVOV nog steeds bloeit en goed floreert kunnen we niet geven. Het was dan ook een uitermate fiere voorzitter, de heer Daniel Aerens… die zijn talrijk opgekomen feestvierders toesprak in zijn openingsrede… waarin hij gewoontegetrouw geen blad voor de mond nam. Hij kon vooreerst terugblikken op een uitermate geslaagd sportseizoen 2010, enkel de eerste vluchten met jonge duiven vielen een beetje tegen, door de loodzware (lees: tropische) weersomstandigheden tijdens de maand juni, die vooral bij de jonge duiven hun tol hadden geëist… waardoor ook het OVV zijn eerste Blois voor jongen, diende te vervangen door een Orleans. De heer Aerens hield hierom ook een pleidooi om op het even welke vlucht ook… korte of lange afstand… de duiven te lossen op het eerste gunstige uur. Vastleggen van allerlei lossinguren op voorhand vindt de voorzitter uit den boze, en houden enorme risico’s in… dat werd in 2010 op bepaalde vluchten bewezen, zonder hierop verder in detail in te gaan… aldus de heer Aerens. De mogelijkheden waarover de organisatoren en lossingverantwoordelijken momenteel kunnen beschikken met betrekking tot weersvoorspellingen… zij in die mate sterk verbeterd de jongste jaren, dat slechte vluchten bijna altijd kunnen vermeden worden!

De voorzitter feliciteerde de aanwezige mensen van de KBDB… met voorzitter Pierre De Rijst, Voorzitter NSC John Goegebeur, provinciaal voorzitter KBDB-Oost-Vlaanderen Mark De Backer, en mandatarissen Willy Marchant en Luc Verhaeghen, met het gepresteerde werk rond het 100-jarig bestaan van de KBDB. Hiervoor richtte men ook 2 nationale vluchten in uit Chateauroux, en daar had voorzitter Aerens het duidelijk nog steeds moeilijk mee. Qua deelname werd dit een groot succes… maar het maken, drukken en verzenden van de uitslagen en uitbetaling der prijsgelden verliep duidelijk minder vlot… er diende zelfs beroep gedaan op de mensen van de traditionele inrichters om dit alles uiteindelijk voor mekaar te krijgen… waarop de heer Aerens zich afvroeg wat dan nog het verschil is voor de duivensport, tenzij een mogelijks gunstige financiële transactie tussen KBDB en de inrichters. De liefhebbers zijn er in ieder geval niet goedkoper of beter door bediend geworden… aldus de slotconclusie van de voorzitter!

Daarom zijn oproep om naar de toekomst toe zorg te dragen voor onze liefhebbers, voor onze inrichters die nog bereid zijn om vluchten in te richten… en voor iedere duivenmaatschappij waar mensen een groot deel van hun vrije tijd opofferen om het verloop en afhandeling van de vluchten mogelijk te maken. Oost-Vlaanderen is en blijft de grootste en belangrijkste duivenprovincie van ons land… vandaar dat groeperingen als OVV-FVOV ten allen tijden hun identiteit en organisatie moeten kunnen behouden. OVV-FVOV is uitgegroeid tot een grote samen horende ‘duivenfamilie’ die openstaat voor iedereen, en voor alle kleine of grote problemen een oplossing tracht te vinden. Daarom een woord van dank aan alle voorzitters, bestuursleden en werkers in de maatschappijen voor hun inzet en ‘vele uren’ die ze opnieuw aan de organisatie van de vluchten van OVV-FVOV hebben besteed… en een oproep aan alle liefhebbers om respect voor deze mensen… iedereen kan al eens een fout maken, maar zonder hun ‘helpende handen’ is er geen duivensport meer… aldus nog voorzitter Aerens! Hij dankte meteen ook de pers voor hun verslaggeving, en hoopt op een blijvende positieve bijdrage naar de toekomst toe voor het in stand houden van onze geliefkoosde sport! In dat opzicht betreurde hij diep, een artikel dat in een bepaald medium deze week was verschenen omtrent de kosten en reiskostenproblematiek in onze sport…  een artikel dat er eerder op uit was om schade te berokken aan organisaties als het OVV-FVOV en andere organisatoren. Een artikel opgesteld door een briefschrijver die volgens de voorzitter niet juist weet wat de benaming ‘reiskost’ juist inhoudt! OVV-FVOV is op dat vlak reeds jaren de ‘goedkoopste’ van ons land, en wil en zal dat volgens de voorzitter in de toekomst ook blijven!
Tot slot dankte voorzitter Aerens al zijn sponsoren en de mensen die in 2010 opnieuw hun bijdrage hebben geleverd tot het welslagen van de organisatie OVV-FVOV... en wenste iedereen een welgeslaagde feestavond toe, en hopelijk een succesvol 2011 dat er straks met rasse schreden aankomt!

Fotoreportage over de uitreiking van de kampioenschappen en ereprijzen 2010


Voorzitter Daniel Aerens tijdens zij openingsrede


Nationale Ploegkoers – Gent 2010
1° De Smet Patrick, Semmerzake – Raf Luyckx, Belsele
2° Langbeen Georges, Wetteren – Van Looy-Van Nieuwenhuyse
3° Van den Abeele Marcel, Ronse – Delbar Maurice, Oeudeghien


Kampioenschap ‘Meest Prijzen’ FVOV 2010
1° Vandenheede Freddy & Jacques, Zingem
2° Verstraete Raoul & Xavier, Oostakker
3° De Cock Marc, Temse


acob Van Artevelde Kampioenschap
Winnaar Gevaert-Lannoo, Deinze


Top-5 Jacob Van Arteveldekampioenschap
1° Gevaert-Lannoo, Deinze
2° Van Laere Stijn, Kruishoutem
3° Joris-Andriessen, Asper
4° Vergotte Astere, Aalter
5° Terilinck Filip, Deinze


Ereprijswinnaars Orleansvluchten


Gratis Kampioenschap FVOV 2010 Oude + jaarlingen
Winnaar Etienne Meirlaen uit Deurle


Algemeen Kampioen FVOV 2010
1° Vandenheede Freddy & Jacques, Zingem
2° Verstraete Raoul & Xavier, Oostakker


De ereprijzen ‘Nationaal Argenton’ 26 juni


De Ereprijzen ‘Nationaal La Souterraine’


Het leven is voor de rappe…


Ereprijs Daniel Aerens uit Pau
Winnaars Paul & Sven Saeytijdt uit Brakel


OVV Interprovinciaal Kampioenschap 2010 Oude + Jaarse
1° Vandenheede Freddy & Jacques, Zingem
2° Van Den Eeckhoudt Marc, Kalken
3° Vermassen David, Gavere


Algemeen Kampioen OVV Interprovinciaal +
OVV Interprovinciaal Kampioenschap 2010 Jonge
Winnaar Legiest Romain, Oostakker


Kampioenschap Zware Fond FVOV 2010
Winnaars Schoors-De Waele, Adegem


Kampioenschap Fond Oude FVOV 2010
1° Meirlaen Etienne, Deurle
2° Everaert Frederik, Zwijnaarde
3° Schoors-De Waele, Adegem


Kampioenschap FVOV Jonge 2010
1° Legiest Romain, Oostakker
2° Van Extergem Franky, Wichelen
3° Verstraete Raoul & Xavier, Oostakker


De ‘ereprijswinnaars’ per lokaal verenigd op 1 foto