Search

このウェブサイトは保守中です、あなたは今すぐログインすることはできません。後でもう一度お試しください。お待ちいただいてありがとうございます。

Pigeon & Loft - Clocks

Pigeon & Loft

(12/02/2010) Van "Loopen" met de duif tot "Kijken" op het scherm - de Evolutie van het constateren:

Omstreeks 1810 werden de eerste vluchten in Luik ingericht door de aldaar pas opgerichte duivenmaatschappijen welke vluchten inmanden om te lossen in Lyon -- Parijs en even later Orléans.