検索

During 2 weeks, you can send all your pigeon related questions to: Wim & Matthias Coel - Rotselaar (BE)

NL Vanaf nu willen we aan onze bezoekers de kans geven om allerlei vragen te laten beantwoorden door iemand van het hoogste niveau in onze sport.
We vroegen het aan Wim & Matthias Coel uit Rotselaar (BE).

 

EN From now on we want to give the opportunity to the visitors of our site to ask questions to someone from the highest level in our sport.
We asked Wim & Matthias Coel from Rotselaar (BE) to answer your questions!

 

FR A partir de ce jour, nous donnons l'opportunité à tous nos visiteurs de poser des questions à quelqu'un du plus haut niveau de notre sport colombophile.
Ni moins que Wim & Matthias Coel de Rotselaar (BE).

Questions

質問:

NL

Dag Wim en Matthias,
Al enkele jaren gebruikt U het Electronisch constateren in "Sans Peur" in Herent.
Zijn de kinderziekten nu verdwenen of zijn er af en toe nog problemen?
Zijn er moeilijkheden om andere systemen erop aan te schakelen.
Hoeveel kost dit huren en of kopen op jaarbasis?

Answer:

NL
Beste Martin, 
We hebben in Sans Peur inderdaad al enkele jaren ervaring met het Electronisch Constateren. We hebben bovendien onder onze duivenliefhebbers ongeveer alle merken vertegenwoordigd. 
In het algemeen mag ik stellen dat er weinig problemen zijn. Als die er toch zijn, is dat meestal het gevolg van een vergetelheid bij de liefhebber. Het is voor iedereen in het begin wat wennen, maar onoverkomelijk zijn die probleempjes niet.
Ieder merk heeft zo zijn eigen specifieke puntjes, maar eens men daar mee weg is, is het voor liefhebber en lokaal echt niet moeilijk. 
In het lokaal is er een master (bij ons meerdere) waarop alle merken kunnen aangesloten worden. Het is enkel kwestie van de juiste kabeltjes. In die zin is het jammer dat men niet gekozen heeft voor één neutraal model waarop alle merken met eenzelfde kabeltje zouden kunnen aansluiten. 
Wat de kosten betreft, zijn er twee soorten kosten voor het lokaal. Er is eerst en vooral de master zelf. De prijzen daarvan lopen erg uiteen. Het gaat van 75 euro per jaar per master (maar je hebt meerdere masters nodig als je aan meerdere loketten wilt inkorven) tot helemaal gratis. Daarnaast heb je echter ook aan ieder inkorvingsloket een printer nodig. Gezien die bij duiveninkorving veel stof te verwerken krijgen, is de levensduur daarvan ook korter dan bij normaal printergebruik. In inkt en flink wat papier kruipt ook heel wat geld. Anderzijds, in de mate dat je vluchten zonder rekken kunt inkorven, wint het lokaal wel op die kostenpost. 
Samenvattend zou ik zeggen: we hebben nog geen enkel merk ontmoet dat slecht functioneert. Na een korte inwerkperiode kennen de liefhebbers en de medewerkers de kneepjes van ieder merk en loopt alles gesmeerd. 
Wim

質問:

NL

Als je in de duivenkranten leest over gesjoemel, dan gaat het meestal over medewerkers of bestuursleden. Wat kan je doen om dat te verhinderen? Want het gaat niet alleen om de sportieve eer, maar vaak ook om het zetgeld van de liefhebbers.

Answer:

NL
Beste Marcel,
Ik denk dat het inderdaad één van de hoofdopdrachten voor een bestuur is, om ervoor te zorgen dat er een eerlijke en correcte competitie georganiseerd wordt. Daarom wil ik dit item zeker niet uit de weg gaan.

Eerst enkele beschouwingen:
1. Heel recent schreef de gekende advocaat Jef Vermassen een boek. Daarin zegt hij: in ieder van ons schuilt een potentiële moordenaar. Ik zou dus met een boutade willen zeggen: in ieder van ons schuilt een potentiële foefelaar. Daarmee wil ik niet zeggen dat je iedereen moet wantrouwen. Maar als basisregel moet je toch nemen: zet de kat niet bij de melk. (verder meer daarover)
2. We moeten beseffen dat de duivensport een zeer specifiek probleem heeft op organisatorisch vlak. Er is geen enkele andere sport waar de deelnemende liefhebbers zelf ook hun eigen competitie organiseren. Bij andere sporten wordt dat gedaan door ex-sportliefhebbers of externen. Als je in de duivensport de medewerkers-duivenliefhebbers wegneemt, heb je gewoon geen organisatie meer.
3. Iedere vorm van fraude is natuurlijk totaal verwerpelijk. Maar er is een ander fenomeen dat ik nog meer verwerpelijk vind: als een medewerker-duivenliefhebber zelf sterk presteert, wordt dat meteen als verdacht beschouwd. Zoals bijna alle duiven in min of meerdere maten trichomonas hebben, hebben blijkbaar bijna alle duivenliefhebbers in min of meerdere mate last van jaloezie. Als ik bv zie dat onze nationale snelheidstrots Van Herle-Reyskens dit jaar niet mocht meedoen aan de nationale kampioenschappen omdat hij als medewerker in zijn maatschappij niet alle documenten lang genoeg had bewaard, dan maakt dat me opstandig. Er is geen enkele vorm van fraude gevonden. Er wordt een zuivere administratieve nalatigheid, waarvan zelfs nog moet bekeken worden wie daar nu eigenlijk verantwoordelijk voor is, gebruikt om een sterk spelende duivenliefhebber te breken.
Ik wil het hier dus opnemen voor de talrijke medewerkers. Geen enkele vorm van fraude is tolereerbaar, maar we mogen hen ook niet voor de minste onnauwkeurigheid brandmerken als fraudeurs. 
Met beschouwingen alleen, kom je er natuurlijk niet.

Daarom ook enkele tips. 
1. Laat niemand de hele ketting beheren.
Als de persoon die de gummi's bijhoudt, ook de inkorving doet, de klokken regelt en de uitslag maakt, ... dan vraag je om problemen (de kat bij de melk). Wij proberen ons zo te organiseren dat iedere medewerker maar bij één schakel van die ketting betrokken wordt. Zo beperk je aanzienlijk de mogelijkheden tot fraude.

2. Zorg voor duidelijke procedures.
Voor dat het seizoen begint nemen wij met alle medewerkers uitgebreid de procedures door. Als iedereen in detail weet hoe wat moet gebeuren, krijg je duidelijkheid en eenvormigheid. Ook dat vermindert de kans op fraude.

3. Organiseer sociale controle.
Mijn stelling is dat je als bestuur niet alleen moet zorgen dat de kans op fraude zo klein mogelijk is, je moet er bovendien voor zorgen dat de liefhebbers ook merken dat daar veel aandacht aan besteed wordt. Zorg er dus voor dat alle activiteiten goed zichtbaar zijn, en zoniet dat ze door meerdere mensen worden uitgevoerd.

4. Doe ook gerichte controles.
Het effect van gerichte controles is bijzonder groot omdat het voor veel afschrikking zorgt. Neem eens van één welbepaalde liefhebber de rekjes en controleer ze één voor één op hun binnennummer. Hang het resultaat uit, zodat iedereen merkt dat er controles gebeuren.

5. Zorg voor een eerlijke houding van "iedereen gelijk" ten opzichte van alle liefhebbers.
Als er veel door de vingers gezien wordt, dan creëer je een omgeving van "we regelen het wel". Dat moet je voorkomen door iedereen op gelijke voet te behandelen. Geen uitzonderingen, geen "speciallekes" die niemand mag weten. Open en doorzichtig, voor iedereen!
Wim

質問:

NL

Matthias,
Het is niet evident om als jonge gast met duiven te beginnen. Als je het een beetje goed wilt doen kost het nogal wat geld als je helemaal van nul moet beginnen... Had je je dit op voorhand goed gerealiseerd? Op je website lees ik trouwens dat je nog veel andere hobby's hebt, maar in de duiven kruipt toch wel heel veel tijd, hoe lukt het je om dat iedere dag voor elkaar te krijgen, als je in de week naar school moet bvb? Tegenwoordig beginnen jongeren trouwens vooral omdat hun vader ook duivenmelker is, maar bij jou was dat niet het geval, als ik het goed begrijp. Wat heeft bij jou dan de doorslag gegeven om met duiven te beginnen?

Answer:

NL
Thomas, 
Als je de duivensport goed wil beoefenen kost het veel geld. We moeten beginnende spelers niet wijsmaken dat het goedkoop is want dat is een leugen. Het is ook net dat punt dat het moeilijk maakt om te starten. Ik heb het geluk gehad dat mijn vader snel geinteresseert geraakte in de duiven en me dus onmiddellijk financieel steunde. Anders is het gewoon onmogelijk om goed te spelen. 
Dat ik veel andere hobby's heb dat klopt. Het is dan ook een hele opgave om alles zo goed mogelijk te doen. Mijn vader heeft me altijd geleerd om prioriteiten te stellen. Bij mij is de duivensport prioriteit. Zolang dat niet in orde is begin ik aan niets anders. Nu in de wintermaanden valt het werk voor de duiven wel mee. Ik kom thuis van school, ik kuis de bakken geef ze eten en drinken en het is gedaan. Woensdag en zaterdag kuis ik ook de vloer.
Als de zware duivenweekends er aan komen met veel vluchten dan is het voetbalseizoen afgelopen. Dus valt er al een hobby weg. Alles valt dus mooi in zijn plooien. Er zijn zeer drukke dagen maar dat moet ik er maar bijnemen. ik doe alles met veel plezier en overgave en dan gaat alles snel. 
Wat de doorslag heeft gegeven weet ik eigenlijk niet. Ik was gestopt met atletiek na dat 7 jaar te doen. Ik wou voetballen maar ik mocht dat van thuis uit niet. Ik heb toen zitten zoeken acher een hobby. en ben bij duivensport terecht gekomen. wat de doorslag heeft gegeven is denk ik het feit dat ik ineens duiven ben gaan halen. En eens je der mee zit ben je vertrokken. 
ik hoop dat ik jou een goed antwoord heb gegeven.

質問:

Most fancier do not believe in eye sign then in the next breath they say they don’t mate 2 yellows together or 2 pearls. i looked at olympic champion " super mario " " global 1 " super eyes. i hear people say some champions don’t carry the winning genes to there offspring. did they have a breeding eye. no!! what do you think about eye sign. what is a strong back. do the vents have to be close together. size of the bird matter or wing feathers thin or wide or not to close to each other. i am confused and they say the old janssens are no good anymore. what is your opinion on these subjects.

Answer:

Dear Daniel,
Very, very sorry, but we are no expert on the eye sign theory.
Concerning the Janssen Pigeons, especially in The Netherlands there are a lot of strong playing fanciers with Janssen Pigeons.
Matthias and Wim

質問:

NL

Sans Peur Herent staat bekend om zijn jeugdwerking terwijl er in de meeste lokalen niet eens jongeren zijn. Wat doen jullie om de jeugd naar de duivensport te halen?

Answer:

NL
Beste Jelle,
Het zou hoogmoedig zijn om te beweren dat wij een truukje zouden hebben om jongeren naar de duivensport te loodsen. Wij hebben het geluk gehad dat er enkele jongeren van dezelfde leeftijd bij de duivensport betrokken waren. De kunst bestaat er dan volgens mij in om die jongeren een eigen plaats te geven binnen de club, zodat er een echt vriendengroepje ontstaat. Ik merk dat ons jeugdgroepje ook buiten de duivensport geregeld samen optrekt. Binnen de club verdienen zij een mooie vergoeding door mee in te korven, klokken te regelen, uitslagen te maken. We spreken hier wel van een groepje jongeren rond de 20 jaar.
Maar het moet een aandachtspunt blijven. Er zijn ook jongeren van rond de twaalf die met papa actief in de duivensport betrokken zijn. Zij voelen zich uiteraard minder aangesproken door de bestaande jeugdwerking, gewoon al omwille van het leeftijdsverschil. We zullen die jonge kereltjes eens bij elkaar moeten roepen en zorgen dat er zo weer een nieuwe vriendenlichting klaar staat om over enkele jaren de fakkel van de huidige twintigers over te nemen. Deze aanpak is in iedere club realiseerbaar, als je minimaal een drietal leeftijdsgenoten kunt samenbrengen. 
Volgens mij heeft jeugdwerking dus niet in de eerste plaats te maken met geld, maar wel met aandacht. Breng ze samen. Laat die 12-14-jarigen bv eens spelen voor een filmticket en ga, als iedereen een ticket gewonnen heeft, samen met hen naar de film. Zodra er een stevig wij-gevoel gevormd is, ben je vertrokken.
Veel succes ermee!

質問:

NL

Repliek op de vraag van Marcel Van Tricht
Dag Wim. U zegt in uw antwoord dat niemand de ganse ketting mag beheersen naar het schijnt was dit het geval bij Reyskens vanherle.Ik ken deze mensen niet maar heb er al veel van gehoord.Indien zij niets verkeerd gedaan hebben dan zullen zij niet gestraft worden.

Answer:

NL
Beste David, 
Jouw reactie onderbouwt eigenlijk mijn stelling. Vanuit jaloezie wordt veel kapot gemaakt. Er wordt een verhaal de wereld in gestuurd. En zelfs mensen die er helemaal niets van weten vormen zich op basis daarvan een beeld. Dat is geen verwijt aan jou. We doen dat allemaal. Maar op die manier geef je mee klank aan al dan niet kwaadaardige roddels.
Je schrijft letterlijk "Naar het schijnt", "Ik ken deze mensen niet" en "ik heb gehoord"; maar ondanks alle onwetendheid trek je wel een conclusie. (nog eens, ik begrijp dat best, maar het illustreert hoe dodelijk roddels kunnen zijn) 
Het is hier niet de plaats om een oordeel te vellen over concrete individuele voorvallen en ik wil daar dus ook niet verder over doorbomen. Ik wou enkel ter overweging meegeven dat ik gruwel van het soort 'logica' dat wanneer een medewerker-liefhebber goede resultaten haalt, zomaar stelt: ha, 't is niet moeilijk, hij doet de klokken (of iets dergelijks)

質問:

NL

Matthias, in de provincie Vlaams-Brabant ben je kampioen snelheid met de jonge duiven. Ik hoor vertellen dat je die titel gewonnen hebt met een duivinnetje dat 22 op 22 prijs vloog, waarvan 16 per tiental en liefst vijf eerste prijzen. Als die gegevens juist zijn, is dat een superduifje. Hoe ben je ertoe gekomen om dat duivinnetje enkel op snelheid te spelen, terwijl je ook halve fond en zelfs de nationaals met jongen speelt? Waren er vooraf aanwijzingen dat het om een superduifje zou gaan, of heb je dat ook maar in de loop van het seizoen ontdekt? Hoe ziet de toekomst van dat duifje eruit (kweekhok, verder spelen, verkopen)?

Answer:

NL
Frans, 
Het zit namelijk zo dat mijn jonge duiven vitesse en de jonge duiven halve fond - fond op twee verschillende hokken zitten. Ik had me dit jaar voorgenomen om te spelen met vaste groepjes en die ook op een vaste afstand te houden. Zo zat dat duivinnetje ( dat dus in het vitessehok zat) in het groepje kleine snelheid (Momignies). Na het eerste vluchtweekend voor de jongen duiven had ik met dat duivinnetje al een 2 de en 1ste prijs vast. Zonder dat echt te beseffen dat dat duifje dat al gedaan had op 1 weekend heeft het dus een heel jaar momignies blijven vliegen. Dat het hier ging om een heel goed duifje hebben we pas na het seizoen gemerkt. De toekomst van het duifje is kort verteld. Ik heb ze nu tegen mijn beste vliegdoffer gezet om er zo 4 jongen uit te kunnen halen. Na die winterkweek gaan beide duiven naar hun eigen hok terug. Het duivinnetje begint in 2005 dus aan haar tweede vliegseizoen met hopelijk even goede resultaten. Moest ik merken dat de jongen die ik e! r uit gekweekt heb ook zeer goed zouden zijn dan gaat het duivinnetje onmiddellijk de kweekren in. Maar dat is alleen op voorwaarde dat de jongen er van HEEL goed zijn. want je beste duif uit je vliegploeg nemen heeft grote gevolgen wat resultaten betreft. En daar draait de duivensport tenslotte nog om.

matthias

質問:

NL

Dag Wim en Matthias,
Als dorpsgenoot en lid van Sans Peur volg ik de prestaties op de voet. Vertrekkende vanuit de 4 belangrijkste criteria, met name: duiven/melker/hok - (ren) en systeem, had ik je graag de volgende vraag gesteld. Om zulke topprestaties neer te zetten, zoals jullie het voorbije seizoen, in welke mate waren de bovenstaande criteria belangrijk en op welke punten werd er vooral gelet? Bedankt voor je antwoord en nogmaals proficiat.

Answer:

NL
Ik ben ervan overtuigd dat Matthias van verschillende liefhebbers duiven "van hun goei" gekregen heeft. Ik bedoel daarmee dat men hem echt jongen gegeven heeft van de koppels waaruit ze zelf ook hun goede duiven halen. Het feit dat het om een jonge kerel gaat die nieuw in de duivensport start, zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Maar het toont ook aan dat er toch best wat goed-menende liefhebbers rondlopen.
Ik hoop dat niemand volgende opmerking als ondankbaar ervaart, maar het krijgen van duiven van meerdere liefhebbers, heeft ook nadelen. Je hebt heel weinig uniformiteit op je hok. Dat maakt het moeilijk bij observatie. Daarom kiezen we voor veel spelen en snel selecteren op basis van resultaten. 

2. melker
Van een starter kan je moeilijk al echt vakmanschap verwachten. Maar aan inzet, gedrevenheid, liefde voor de duiven ... heeft het bij Matthias zeker niet ontbroken. Daar kan je dus ook al een heel eind mee komen. Ik geloof op dat vlak vooral in het goede contact met de duiven. Ze moeten je kennen, graag naar je toe komen. Maar dat vergt tijd en een rustige omgang met de duiven. Hier worden de duiven heel vaak uit de hand gevoederd. Ik zeg niet dat dat op zich resultaatbepalend is, maar het zorgt voor een stevige band.

3. het hok
We hebben gespeeld vanuit een klassiek tuinhok en vanuit een zelf gemaakte ren (zonder eigenlijk hok). Met het ploegje uit de ren speelden we de snelheidsvluchten (13 eerste prijzen). Een overvloed aan zuurstof is dus zeker een troef. 

4. het systeem
Met de Fondploeg en met de ploeg voor de Grote Halve Fond speelden we "totaal weduwschap". Op de Fond leverde dat weinig constante prestaties op. Op de Grote Halve Fond werd daarmee zowel bij de Jaarlingen als bij de Ouden de eerste asduif behaald.
In de ren zaten de jongen, de jaarlingen en oude snelheidsduiven allemaal bij mekaar. Sommigen zaten op nest. Bij anderen werd de duivin weggenomen en werd op weduwschap gespeeld. Daar zat dus weinig systeem in. Behalve ... dat we bemerkte dat die "wanorde" er juist voor zorgde dat iedere duif goed bij de pinken moest zijn om het eigen territorium te verdedigen. 

wim

質問:

NL

"Laatsleden was ik bij uw thuis op bezoek voor een reportage?" Wat me ontzettend intrigeerde, was de volière waar de kippen onder liepen. Als je puur statistisch bekijkt, nam je dan een conditiesteiging waar bij warmere en drogere temperaturen en een conditiedaling bij vochtigere en koudere temperaturen? Ik stel deze vraag omdat het niet zo gebruikelijk is dat liefhebbers in West Europa vanuit een "open volière" vliegen.

Answer:

NL
Beste Kurt 
Ondanks er verschillende mensen negatieve meningen gaven over spelen van uit onze voliere ben ik blij door hen nu te kunnen vertellen dat hun meningen fout waren. Een van de meningen was je kan er alleen maar goed op spelen als het warm en droog is. Zo kom ik ook direct bij jou vraag. Het eerste weekend met de oude duiven (Maart) is het nog koud en vochtig. Bij de jaarlingen had ik zowel de 1ste als 2de prijs. 2 maand later (mei) het is al wat warmer en droger. Het eerste weekend voor jonge duiven en speel meteen kop en een 1ste prijs. Midden in de zomer zijn we kop- en 1ste prijzen blijven spelen. En we eindigen het seizoen in september met een 2 de prijs. Daarmee wil ik dus aantonen dat DROOG, NAT, WARM, KOUD er allemaal niet veel toe gedaan hebben. Ik zelf heb geen verandering gemerkt in resultaten bij andere weersoorten. Dus het is volgens mij mogelijk om hier in West -Europa van uit volieres te spelen.

質問:

NL

"Heeft u een visie omtrent de modernisering van de duivensport? En denkt u dat de huidige nationale beleidsstructuur binnen dat plaatje past of denkt u dat hier zal moeten worden gereorganiseerd?"

Answer:

NL
Beste Kurt,
Er wordt van mij verwacht dat ik antwoorden geef op de gestelde vragen, maar deze vraag is wel heel breed. Een antwoord is niet te vatten in enkele regeltjes. Wat volgt, heeft dus zeker niet de ambitie om volledig te zijn. Bekijk het als enkele elementen van antwoord.
1. Wij hebben altijd de neiging om een probleem van vandaag te zien met een terugblik naar gisteren en een einddoel voor morgen. Daardoor plaatsen we onszelf onder tijdsdruk en missen we ook het juiste perspectief. De duivenliefhebberij heeft een veel grotere traditie dan gisteren en een veel grotere toekomst dan morgen.
We komen uit een tijd dat de duivenliefhebberij een algemeen volksvermaak was. Voor een deel van de huidige duivenliefhebbers is het dat nog. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Ondertussen is er ook duivensport en zelfs duiventopsport ontstaan. En in het zog daarvan heeft er zich zelfs een heuse duivencommercie ontwikkeld.
Het probleem waar we vandaag mee worstelen, is dat we met één aanpak zowel het volksvermaak als de topsport proberen te regelen. Maar dat is eigen aan een overgangsperiode. In wielrennen heb je het kermiskoersencircuit, de regionale wedstrijden en de Pro-Tour. In voetbal heb je de provinciale reeksen, de nationale reeksen en het Europees voetbal.
2. Het minst schrik heb ik voor de toekomst van de duivenliefhebberij als topsport. Het aantal topsportbeoefenaars in de duivenliefhebberij neemt jaar per jaar toe. En we zitten op dat vlak nog maar aan het begin. 
3. Meer zorgen maak ik mij over de toekomst van de duivenliefhebberij als volksvermaak-basissport. Nochthans is het overleven daarvan op lange termijn even belangrijk als de verdere ontwikkeling van de topsport. De topsport is immers het grote uithangbord, maar nieuwe beoefenaars trek je aan via de basissport. De successen van Kim Clijsters en Justine Henin hebben veel jongeren naar het tennis gezogen, maar ze zijn zich wel gaan aansluiten bij de lokale tennisclub.

Wat is een mogelijke piste?
a. Ik denk dat we het wedstrijdaanbod moeten saneren. (Daar wordt door de KBDB momenteel een eerste aanzet toe gegeven). Topsport bedrijf je in exclusieve wedstrijden. Er is maar één Parijs-Roubaix per jaar, één Ronde van Vlaanderen, enz. Tezelfdertijd denk ik dat je voor de topsportwedstrijden (van Grote Halve Fond tot en met Overnachtfond) het aantal niveaus moet beperken tot internationaal, nationaal en provinciaal. Topsport houdt van een duidelijke hiërarchie. (Als een landgenoot in de Ronde van Frankrijk met een 37 ste plaats in de eindstand de eerste Belg is, dan is dat goed voor een klein artikeltje in de krant, maar het geeft hem niet het recht om op zijn palmares te zetten '1e Ronde van Frankrijk'.)
b. Ik denk dat we de inkorvingslokalen moeten opsplitsen in regionale inkorvingscentra (grote halve fond en fond) en lokale inkorvingscentra (snelheid en kleine halve fond). In de regionale inkorivngscentra mag geen snelheid en kleine halve fond ingekorfd worden. (anders worden de lokale inkorvingscentra leeggezogen). Je hebt maar vier-vijf regionale inkorvingscentra per provincie nodig. Voor de lokale inkorvingscentra zou het mooi zijn dat we er minimaal één per fusiegemeente kunnen behouden.
c. Voor de lokale inkorvingscentra organiseer je op de snelheid en de kleine halve fond een verplicht samenspel bv per kanton. Liefhebbers zijn verplicht in te korven in het lokaal waar ze hun hoklijst hebben ingediend. Op die manier vermijd je alle winterse discussies over samenspelen (verplicht per kanton) en iedere volksverhuizing tijdens het seizoen omwille van de aangekondigde wind. Voor de kleine halve fond zou ik ook een provinciale uitslag voorzien, zodat de basissporter ook kan proeven van wat extra uitstraling.
Dit zijn uiteraard maar enkele aspecten, maar ik hoop Kurt, dat je begrijpt dat het onmogelijk is om een globale visie in deze rubriek helemaal uit te werken. 
Wim

質問:

NL

Krijgen jullie naast felicitaties niet ook veel kritiek op het feit dat jullie ondanks de betrokkenheid van vader toch bij de jeugd spelen op naam van de zoon. Hoe gaan jullie daar mee om. 
Ik ben zeker dat Mathias zot is van duiven en het merendeel van het werk doet, maar ik ken er ook die op naam van zoon of dochter spelen waar die zelden of nooit op het hok komen. 
Zelf heb ik al massas kritiek gekregen gewoon omdat ik een hoklijst aanvroeg voor mijn dochtertjes, nog voor ze één wedstrijd gespeeld hadden.

Answer:

NL
Antwoord van Wim
Beste Eric, 
Openlijk hebben wij daarover nog geen enkel woord kritiek gehoord. Nu moet ik je wel zeggen dat het in ons geval niet zo is dat we spelen "op de naam van", het is effectief Matthias die met de duiven speelt. Het feit dat ik zelf nooit duivenmelker ben geweest, maakt het voor de buitenwereld natuurlijk ook wel wat duidelijker. Ik ben dus in de schaduw van de hobby van Matthias actief geworden in de duivenvereniging. Wel mag ik zeggen dat ik ondertussen ook door het virus besmet ben, al gaat mijn interesse vooral uit naar het kweken. 
Maar de problematiek die je aanhaalt, is natuurlijk niet zo eenvoudig. Om jongeren te stimuleren, worden er speciale initiatieven genomen, maar die komen inderdaad niet altijd de bedoelde doelgroep ten goede. Het is heel moeilijk om daar precieze richtlijnen voor vast te leggen.
Enerzijds heb je altijd mensen die profiteren, anderzijds zie ik ook meerdere jongeren die effectief heel betrokken met de duivensport bezig zijn, maar dan op het hok van vader. Nationaal of provinciaal kan je daar natuurlijk geen zicht op hebben, maar lokaal denk ik dat het belangrijk is dat alle actieve jongeren - of ze nu op eigen naam spelen, in tandem, of zelfs niet op de hoklijst voorkomen maar wel met de duiven bezig zijn - de nodige aandacht krijgen. Geregeld een duwtje in de rug, werkt heel motiverend.

 

Antwoord van Matthias
Beste Eric 
Er is een groot verschil tussen een zoon die zijn vader bij de duivensport betrekt of een vader die zijn zoon/dochter bij de duivensport betrekt. Ik ben op +/- 14 jarige leeftijd gestart met duiven. En heb vrij onmiddelijk mijn vader er bij betrokken. Want ik had mijn vader nodig voor het transport van de duiven. Ik denk dat je niet veel jeugd zal vinden die zo met de duiven is gestart. Want het meerendeel van de jeugdige duivenspelers spele verder met de duiven van hun vader of anderen.... hun vader weet alles al dus moeten doe jonge spelers niets meer ontdekken. Ik heb alles zelf moeten ontdekken en mijn vader ( die helemaal niets van duiven afwist) heeft mee gezocht. Kritiek krijg ik dus helemaal niet. Die zou trouwens helemaal onterecht zijn ook. 
Mijn eigen mening en misschien gaat daar niet iedereen mee gelukkig zijn. 
De laatste jaren zijn er ontzettend veel spelers die hun kinderen (ook al zijn die totaal niet geinterseerd of is het gewoon niet mogelijk dat ze meehelpen) bij hun op de hoklijst zetten. Zo kunnen ze meedoen aan het jeugdkampioenschap. Wel dat vind ik TRIESTIG. Ofwel speelt de jongen of het meisje Maar zeker niet de oudere. 
De ouderen willen jeugd in de duivensport. Dat ze dan ook de jeugd een kans geven en probeer niet op een belachelijke maniet ( een kind van 5 jaar op u hoklijst bij te zetten) 
Wat jou geval betreft Eric. Ik ken je niet dus weet ik niet hoe oud je dochters zijn. Maar als je dochters echt zelf een hok kunnen runnen heb je het volste recht om er een hoklijst voor aan te vragen. maar dat je dochters dan ook in het seizoen laten zien dat ze er mee bezig zijn en snoer zo de mensen hun mond dicht. ALs je dochters elke week de duiven inkorven, de klok komen afgeven, de uitslag gaan halen en weet ik wat nog allemaal WIE heeft dan het recht om nog iets te zeggen. Ik hoop dat je dochters dus werkelijk al op een leeftijd zitten die mogelijk is om met duiven ZELFSTANDIG te spelen. En dan wens ik jullie heel veel succes toe en hoop ik zelfs van ganser harte u dochters volgend jaar op het nationaal podium te zien staan. 

質問:

EN

Dear Matthias,
I would like to know your opinion - What do you personally consider as the
best way how to attract/promote the racing pigeon sport to young people?

Answer:

EN
Hello 
That is a very difficult question. I think first we should try to target the children of the adults who play with pigeons. We have to pay for them that they can play on their own name. When the children see their names on the paper they are ( in the beginning) very happy. If we see it's to difficult to get on the paper I think we have to make a special paper only for the kids untill 18. The importest thing is we have to take all the costs away. Because it's to high. 
Once I heard a system where e good player helps a child who start with pigeons. So he give (hem/here) advice. And the child have a chance to discover things by him/hereself. 
When the most of all the children of the players play on their own name they will talk about pigeons on school like they talk about football. When the pigeons are a fameous subject on school on the playground other children will be interested. 
I don't know if this is a good system. 
I'm sorry for my bad English.

質問:

NL

Beste Matthias ,
Ik ben een jong melker van 15 jaar een zou graag weten welk systeem ik het beste kan gebruiken bij mijn jonge duiven , weduwnaars , vliegduivinnen
Bedankt en proficiat met het seizoen '04 a

Answer:

NL
Joeri 
Welk systeem je het beste gebruikt dat weet ik zelf natuurlijk niet maar ik zal je zeggen welke systemen ik allemaal gebruik. 
Snelheid oude, jaarse, jongen: De snelheid wordt gespeeld van op een voliere met een zeer beperkt aantal groepje duiven. Zowel oude jaarse als jongen zitten op één afdeling. cuppers en duivinnen door elkaar. Als training wordt er veel met de duiven gereden. het ene koppel zal dus op nest zitten, het andere op jongen, andere zonder iets. Daar van vertrekt alles. en op elke soort stand wordt er extra gemotiveerd. Door bijvoorbeeld als ze op jongen zitten cupper of duivin wegnemen dat de partner er alleen voor moet zorgen. Cupper of duivin laten paren met en cupper of duivin van een ander koppel. dan de echte partners terug op het hok zetten en zo jaloesie en vechtlust teweegbrengen. Het is een beetje zoeken. het is meer zien wat er op het hok gebeurt en dan wat bedenken ter plekke zo van op die manier kan ik hem motiveren. één hint EXPERIMENTEER 
Grote Halve fond oude en jaarse: Hier speel ik dubbelweduwschap mee. Ik begin het seizoen met 8 cuppers en 8 duivinnen die aan elkaar gekoppeld zijn. Om eerlijk te zijn, toen ik aan men eerste grote halve fond vlucht kwam had ik er al een paar verloren. Die worden vervangen door vaste duiven. Zowel cuppers als duivinnen gaan elke week mee heel het seizoen lang. Er zijn 16 grote halve fond vluchten dus echt veel selecteren hoef je niet te doen. de beste staan er derest valt genadeloos af. en wie toch naar huis blijft komen zonder prijs valt op het einde van het seizoen er af. Ik laat ze elkaar voor de vlucht niet zien. Alleen bij thuiskomst mogen ze elkaar zien.en per vlucht vergroot ik de motivatie. de eerste vlucht bij thuiskomst krijgen ze maar hun halve bak voor hun twee. De derde vlucht krijgen ze waarschijnlijk al hun hele bak. tegen het midden van het grote halve fond seizoen (als er de meeste duiven zijn) krijgen ze bij thuiskomst schotel en volle ! bak. de vluchten die daarna komen krijgen ze meestal elkaar wel te zien voor de vlucht. ik denk dat ik dat dit jaar niet meer ga doen want khad de indruk dat de duiven het systeem zelf niet meer snapte dus ik ga ze gewoon elke keer gewoon van het hok afnemen. 
halve fond jongen: Hier durf ik je eigenlijk geen uitleg te geven. Al twee jaar op rij is het seizoen voor mijn halve fond jongen mislukt. het ene jaar doordat ik ze niet goed genoeg in de hand had, het tweede jaar door ziekte. Ik heb ze altijd proberen te spelen op de schuifdeur maar dat is me dus nog geen enkel jaar goed gelukt. wat ik dit jaar ga doen weet ik nog niet. maar het zou wel kunnen dat ik ga kiezen voor het nestspel. Maar ik zeg het daar ben ik zelf nog niet uit. Ik verdonker mijn jongen niet. ik licht ze wel bij vanaf de langste dag van het jaar. Over het bijlichten ben ik zeer tevreden. 
fond oude en jaarse: Dit jaar heb ik ze gespeeld op hetzelfde systeem van de grote halve fond namelijk op dubbelweduwschap. Dat is heel hard tegengevallen. Want van de pakweg 6 fond vluchten dat ik gedaan heb is er geen enkele meegevallen buiten de ene vlucht waar ik een koppel (op overschot) op nest had zitten. ik gaf die mee en ik pak ze alletwee vrij vroeg op de uitslag. Ik heb dan ook beslist om dit jaar al mijn fondkoppels op nest te spelen. Ik ga ze zo proberen op nest te laten komen dat ik elke vlucht enkele supergemotiveerde duive heb. 
Ik hoop dat ik je vraag zo goed mogelijk heb beantwoord. Het enige wat ik kan zeggen is verander niet te veel van t sytseem de beste duiven blijven je beste duiven eender welk systeem. 
Nog veel succes.