検索

During 2 weeks, you can send all your pigeon related questions to: Silvere Toye - Otegem (BE)

NL Vanaf nu willen we aan onze bezoekers de kans geven om allerlei vragen te laten beantwoorden door iemand van het hoogste niveau in onze sport.
We vroegen het aan Silvere Toye uit Otegem (BE).

 

EN From now on we want to give the opportunity to the visitors of our site to ask questions to someone from the highest level in our sport.
We asked Silvere Toye from Otegem (BE) to answer your questions!

 

FR A partir de ce jour, nous donnons l'opportunité à tous nos visiteurs de poser des questions à quelqu'un du plus haut niveau de notre sport colombophile.
Ni moins que Silvere Toye de Otegem (BE).

Questions

質問:

DE

Hallo Sportfreund Toye,
mich würde Ihre Methode der Haltung und Versorgung der Witwerweibchen interessieren.
- Werden die Weibchen tagsüber verdunkelt?
- Wie werden die Weibchen versorgt/gefüttert?
- Werden die Weibchen tagsüber in separaten Boxen eingesperrt? Wenn ja, erhalten Sie außer zu den Mahlzeiten Wasser?
- Bleiben die Vögel der Reiseweibchen zuhause?

Answer:

NL
Beste Albert,
ja die duivinnen worden verdonkerd van zes uur s'avonds tot negen uur in de morgen. De weduwnaars vliegen s'morgens vanaf zeven uur, dan is er veel werk, opleren enz. ondertussen zitten de duivinnen op het hok in het donker zeer rustig. Om negen uur mogen ze in de aanpalende voliere op draad, meestal krijgen ze tweemaal per week een bad. Om vier uur in de namiddag mogen ze vliegen, en daar ik een mooie groep heb blijven ze gerust een halfuurtje in formatie vliegen gelijk jongen.
T'is vliegen of binnen, NOOIT laten slenteren, want slechte gewoonten hebben ze rap geleerd. Ze worden bij het binnenroepen eenmaal per dag gevoederd de helft Casaert mengeling de helft Gerry plus van Versele Laga. Ze worden dus niet opgesloten, op het hok zijn ze verdonkerd of anders in de voliere. Meestal gaan beide samen op reis, maar ik houd er altijd enkel van beide soort thuis om de terugkomende duiven te verwelkomen.

DE
Beste Albert, Ja, die Weibchen werden verdunkeld, von 6 Abends bus zum 9 ins Morgen, weiter tagsüber nicht mehr. Die Witwer fliegen morgens von sieben Uhr, in der zwischen Zeit sind die Weibchen in der Schlag ins dunkel und sind sie sehr ruhig. Um 9 Uhr sind sie (Weibchen) draussen in der angeschlossenen Voliere, meistens kriegen sie zweimal in der Woche ein Bad.
Um 4 Uhr in der Nachmittag fliegen dei Weibchen, und da ich eine schöne Gruppe hab, bleiben sie ruhig eine halbe Stunde zusammen fliegen, sowie die Jungtauben. Es ist fliegen oder drinnen kommen, niemals Dach sitzen. Eines schlechtes Gewohnheit haben sie schnell gelernt.
Beim drinnenkommen werden sie einmal gefütterd, 50% Casaert Mischung, 50% Gerry plus Mischung von Versele Laga. Die Taubinnen werden nicht in der Box eingeschlossen, aber sind verdunkeld oder ins Voliere.
Am meisten gehen beiden (Witwer und Weibchen) zusammen ins Konkursen, aber von jeder bleiben einzigen zu Hause um die wiederkommende Tauben zu begrüssen. Freundlichen Grüssen, Silvere

質問:

EN

Dear Mr.Toye,
Thanks for your kindness giving us a chance to ask you for some questions and for sure your fruitful experience could help us as well. So, allow me to ask for the following :
1) "Invincible Montauban" from M&G Cassaert. Please be so kind explain why did you select this bird to your breeding team? (consider about their line, performance etc.) and what did you expected from him before your purchase it? How good are their children / grand children to your loft?
2) Pls. give us the tips on how to be a successful fancier especially in long distance? (breeding, racing method, food, vitamins etc.)
Thank you very much for your time.

Answer:

EN
Dear Mister Virat Sopinpornraksa,
When I moved from Kortrijk to Otegem, I had more free time and I wanted to fly also middle distance and also I wanted to fly with the youngsters. At that time, I did put all my good flyers and breeders to the stockloft and I wanted to cross them with pigeons who did fly faster (speed). In 1992 we did fly Montauban (700km). The pigeons were basketed on the wednesday to fly the next saturday, but because of very bad weather the release was postponed until the next wednesday. After 8 days of basket, the pigeons were released with a strong headwind and had to fly the 700 km nearly touching the soil. The Montauban did fly 1° national of more than 5000 pigeons and he had a lead of over 20 minutes. In fact he was the only pigeons flying more than 1000 meters/minute. The same evening I went to buy that pigeon. It was expensive but for me he was the perfect pigeon, in him I remembered my stamfather "de kleinen"! A very soft feather, a lot of vitality and explosivity. The first baby I did breed from him was Mephisto. He became, as a two year old, 6° national Ace pigeon KBDB long distance, and has a three year old he was 3° national ace-pigeon KBDB long distance.
For Mephisto they offered me from Taiwan more than double the amount I paid for the Montauban. Even now, the Montauban (born in 1990) is in perfect condition and looks like a six year old. He is father, grandfather and great grandfather from many very good pigeons, not only in my loft, but all over the world. Above my house I have 3 boxes, one for the Montauban (Mephisto), one for Alibaba, 1° national ace pigeon KBDB (Thalys 2° nat) and one for the "big Barcelona" 2° ace pigeon (Soleil 2° nat).
The Montauban is a barrel full of vitality and explosivity, Alibaba is clever and daring, and the "big Barcelona" is pure power. I don't known anything from chromosomes, but I recognise good qualities and I have crossed these pigeons with my own old Tarzan family and my best youngsters are coming from those crosses.
Cleverness, vitality, explosivity, pure power and stamina!
A few years ago, in 1998, Tony Melucci and crazy Al bred 4 youngsters from these crossings. They won 3°, 31°, 33° and 77° in the one million dollar race. 4 pigeons inf the top 100 from 5 competing pigeons. Isn't it beautiful?
Many regards from Belgium, Silvere

NL
Beste Virat Sopinpornraksa
als ik verhuisd ben van Kortrijk naar Otegem, had ik meer vrije tijd en wilde ik ook de halve fond en ook met jongen spelen. Al mijn goede vlieg en kweekduiven gingen naar het kweekhok,en wilde ik kruisen met rappere duiven. In 1992 speelden we Montauban ongeveer 700 km. De duiven waren de woensdag ingekorfd om de volgende zaterdag te vliegen,door het slechte weer werden de duiven uitgesteld tot de woensdag daarop. Na acht dagen korf werden de duiven gelost met harde kopwind,en kwamen rakelings boven de grond vliegend huiswaarts. De montauban vloog de eerste national van meer dan 5000, duiven en vloog 20 minuten los vooruit, was de enige duif die de 1000 meter per minuut haalde. Diezelfde avond ben ik die duif gaan kopen, moest diep in mijn beugel gaan, maar het was een perfecte duif,die mij herinnerde aan mijn stamvader De Kleinen! zeer zacht van pluim,en bruisend van vitaliteit en explosiviteit. Het eerste jong dat ik er uit kweekte was Mephisto die als tweejarige 6° asduif van K.B.D.B. FOND was en het jaar daarop als driejarige 3° ASDUIF K.B.D.B.
Voor Mephisto kreeg ik van uit Taiwan het dubbele geboden dan wat ik voor de Montauban betaald had. Nu nog is de Montauban van 1990 nog in perfecte staat en ziet eruit als een zesjarige, hij is vader, grootvader en overgrootvader van veel goede duiven, bij mij en zelfs wereldwijd. Boven mijn huis heb ik drie boxen. Een voor de Montauban .....zie MEPHISTO. Een voor Alibaba 1° ASDUIF K.B.D.B. ZIE Thalys 2°NAT. Een voor de grote barcelona 2° ASDUIF ZIE Soleil 2° NAT
De montauban is een vat van vitaliteit en explosiviteit. Alibaba is slim sluw en schrander. De grote barcelona is brutte kracht. Ik ken niets van chromozonen, maar wel van eigenschappen. Wel ik heb deze drie duiven gekruist met mijn eigen oude goede soort de Tarzans en daaruit komen nu mijn beste jongen! Schranderheid, vitaliteit, brute kracht, explosiviteit, uithoudingsvermogen!
In 1998 enkele jaren terug kweekte Tony Melucci en Crazy. All vier jongen uit deze kruising die 3° 31° 33° 77° vlogen in de One Million dolar race. Vier in de top honderd van de vijf ingezette duiven. Toch prachtig nietwaar.
Vele groeten vanuit Belgie, Silvere

質問:

NL

Beste dhr Toye
Ik zou graag weten hoe je de duiven voor de eendaagse fondvluchten in het begin van het seizoen begeleid. En hoe je ze als eenmaal de fondvluchten er zijn je ze dan begeleid.
Hoe je ze voert, tonen van duivinnen of niet, produkten etc.

Answer:

NL
Beste Martin,
Vele wegen leiden naar Rome! Ik heb zowat van alles geprobeerd en eerlijk gezegd weet ik niet wat de beste methode is. Maar van een ding ben ik overtuigd dat men eens aan iets begonnen is dat men moet volharden, en niet om de haverklap iets anders gaan proberen. Het beste, denk ik, dat men de weduwnaars koppelt in of rond 25 nov. een koppel jongen laat groot brengen, scheiden zohaast de duiver opnieuw gaat jagen, elk zowel duiver als duivin een jong laten grootbrengen.
Op 1° April terug samen zetten en de eieren wegnemen zohaast de duivin een eerste en tweede ei gelegd hebben, met ander woorden de duiver mag het ei niet zien en zeker niet broeden! Het enorme voordeel is dat men de duiven gemakkelijk van het hok kan nemen voor de trainingsvluchten en dat ze niet aanvetten door niet te broeden. En blijven dus jagen, desnoods veertien a twintig dagen tot ze opgeleerd zijn, ze komen rap naar huis en leren rap binnengaan. Half April zitten ze dus weduwnaar, de eerste opleervluchten krijgen ze geen duivin te zien. Op Dourdan of Orleans, in mei, krijgen ze bij het inkorven en bij thuiskomst altijd de duivin, dus veertien dagen voor Chateauroux. Van dan af tonen we altijd bij het inkorven en bij thuiskomst de duivinnen.
Vanaf Mei trainen ze twee maal per dag 's morgens een uur met gesloten ramen en 's avonds een goed half uur. De voeding is zeer licht 25% MAIS 25% PADY RIJST. 25% ZUIVERING UIT DE HANDEL 15% DARY 10% CARDY. Dit gans het vluchtseizoen, alleen de laatste dagen opgevoerd. Twee dagen sport voor vluchten van 200 a 300 km, vier dagen sport voor vluchten van 400 a 600 km, zes dagen sport voor vluchten van 700 a 1000 km. Bij thuiskomst krijgen ze half melk half water met druivensuiker. De dag daarna worden ze gecontoleerd door de veearts en indien er niets mankeert wordt er ook niets gegeven, er wordt dus nooit blind gekuurd! In het seizoen komt de veearts om de veertien dagen en wordt van ieder hok de mest gecontroleerd en van ieder hok een paar duiven op tricho. Indien nodig wordt er gekuurd maar nooit gekuurd indien niet nodig!
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest en het beste voor het komend seizoen, Silvere

質問:

EN

I have some question from member of “Thai Racing Pigeon Library on net” which is the website for pigeon sport in Thailand. Each week we will have some question from Thai fanciers that ask to library then we have a very good opportunity to have you on line so this would be the good chance to ask you some question. Please allow me to ask some questions as follow:
1) What does the wing theory mean to you?
2) Do you consider that the eye has any importance in (a) the breeding, (b) distance races
3) Q. Do you think a pigeon has the capabilities of racing both short and long distance races.
4) How do you know when your pigeons are coming into form, or already are in super form? and How long that your birds could keep form in the highest level?
5) How do you motivated pigeon during racing time?
6) How do you go about bringing in a new family and what do you look for.

Answer:

EN
Dear Mister Teerapol,
Thank you for your mail, I will try to answer as good as possible:
1) I have a lot of interest in the wing. Most of all I like a long wing with fine flights, a good air resistance, a thick forearm with good feathering and under the forearm the famous 4 small feathers which are perfectly cut off.
2) No, I do not believe in eysign, I believe in an eye which is well closed and radiates a good health. In Thailand, there are very nice and good fightercocks with very beautiful eyes, but they can't fly!
3) Yes, some pigeon families can fly middle distance and long distance, but these are rare. But in any case good pigeons are always rare. Look at Dali, he did fly a first on Clermont (170km) and a week later 4° national on Barcelona (1050km), and the same year a 3° national from Brive (640km). His grandchildren and great grandchildren are still very good!
4) When your pigeons are getting the big form, their colours will intensify, blue will be more blue, red a deeper red, and checkered will become a stronger black. During the training, they will break away for short times and rush back over the loft to check on it, just like spies. I am lucky, I live in open fields and can watch them for miles. Next door there is a cornfield, the bigger the corn grows, the closer they fly over it. Each cornplant is like a little tree full of oxygen, the more oxygen, the more form they have. When pigeons have form they also drink less.
5) Yes, by showing hens or not showing hens or by opening empty breeding boxes before basketing. Also by letting two identical lofts together, but always watching and avoiding possible fights.
By putting small boxes on the floor, and shifting them every day a little closer to each other etc....
6) only the best are good enough. I prefer acepigeons or daughters from ace pigeons if the brothers or sisters fly well also.
I hope, I have been of some service for you and your friends. I wish you all the best for the next racing season.
Silvere

NL
Beste Teerapol
Dankend voor Uw mail, ik zal proberen zo goed mogelijk te antwoorden.
1) Ik heb wel veel belangstelling voor de vleugel, liefst een lange vleugel met fijne lange werkpennen,een goed draagvlak een dikke voorarm die goed gepluimd is en onder de voorarm de fameuze vier kleine pluimpjes die mooi afgesneden zijn
2) Neen ik geloof niet in eyesign, wel moet het oog goed gesloten zijn en gezondheid uitstralen. In Thailand zijn zijn er zeer goede en mooie vechtershanen die prachtige ogen hebben, maar ze kunnen NIET vliegen!
3) Ja sommige duiven of rassen kunnen halve fond en fond vliegen, wel zijn ze zeldzaam, maar goede duiven zijn altijd zeldzaam. Zie maar Dali hij vloog de eerste op Clermont 170 km en de week nadien vierde national op Barcelona 1050 km om ook nog hetzelfde jaar de derde national te vliegen op Brive 640 km. Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen doen het nog altijd uitstekend!
4) Als de duiven in form komen, worden de kleuren dieper. blauw wordt nog blauwer,rood word dieper rood,en de geschelpte worden zwarter. Ook aan het trainen,trekken gedurende de training veelvuldig kort weg, om in formatie over te scheren als waren het spionnen om alles in de gaten te houden. Ik heb het geluk om in een mooie open ruimte te wonen,en kan ze aldus kilometers in de gaten houden, rondom ons staat er elk jaar mais, en hoe hoger de mais gegroeid is hoe meer ze erover scheren! Elke maisplant is als het ware een klein boompje die veel zuurstof afgeeft, hoe meer zuurstof hoe meer form! Wanneer de duiven form hebben drinken ze ook minder.
5) Met duivinnen te tonen of niet te tonen, leegstaande broedbakken eens open te maken voor de inkorving. Twee identieke hokken naast elkaar eens samen te laten op een hok, maar in de gaten houden en vechtpartijen vermijden. Bakjes als cartonnen dozen op de grond plaatsen en ze iedere dag een beetje meer naar elkaar toe brengen enz.
6) Alleen de allerbeste zijn goed genoeg, liefst asduiven of dochters van asduiven,waarvan ook de broers en zusters goeg vliegen.
Hopende U en Uw vrienden hiermede van dienst te zijn geweest, wens ik Jullie het beste voor het komende seizoen. Genegen Silvere.

質問:

EN

Dear Silvere
Thank you for looking at my questions. I read De Duif, and see you do very well on the youngbird racers. Now I see the Wes Flanders the races can be up to 8 hours for the youngsters.My question:Do you find the youngsters who do not fly hard in their first year are better than those that fly out to Argenton?
Second: I have a problem,as I leave early in the morning,so cannot be there to feed.I made plans to feed the cocks, but the hens and youngsters are let out when I leave, so when they come in after training,they can eat in the passage,then they walk through wires to their section,and cannot come back for food.The water is in their sections.
Now I must feed something light so they do not put on too much weight, Do you think I am best to use: Zuivering type mix,or SuperDiet Type,or your Caesart Depurative?
At night I can then feed them sport mix by hand? In South Africa we race in winter,so its dark at 5PM,hard to train after getting home from work.
Please tell me your thoughts on my plans.

NL Beste Silvere,
Dank u voor het feit dat u naar mijn vragen kijkt. Ik lees "de duif" en ik zie dat u zeer goed met jonge duiven speelt. Ik zie ook dat in West Vlaanderen jonge duiven soms tot 8 uur lang moeten vliegen. Mijn vraag: Welke jonge worden de beste duiven, die welke u een beetje spaart voor volgend jaar, of die welke u helemaal tot Argenton vliegt?
Tweede vraag: Ik vertrek vroeg 's morgens. Ik kan nog mijn doffers voederen, maar de duivinnen en jonge duiven vliegen als ik weg ben. Zo als ze terug binnenkomen dan krijgen ze eten in de voorgang. Dan gaan ze binnen door de triangels en hun water staat binnen. Ze kunnen niet terug naar de voorgang en hun eten. Nu probeer ik hun licht te voederen zodat ze niet te zwaar worden. Wat gebruik ik best? Een zuivering type mengeling, een super dieet type of uw Casaert zuivering? 's Avonds kan ik hun dan sport mengeling geven uit de hand. In Zuid-Afrika vliegen we in de winter en het is donker om 17H00, dus wel moeilijk om 's avonds uw duiven te trainen nadat van uw werk komt.
Graag uw commentaar omtrent mijn manier van doen.

Answer:

EN
Dear Gregory,
Over the last few years, my first round of youngsters do fly the complete programme, being twice 170 km, once 270 km and 390 km and the nationals, Bourges 420 km, Argenton 490 km, La Souterraine 526 km and Vichy 500 km. I can assure you the best of these youngsters are also the best yearlings. However I also have a second and third round of youngsters which I use for reserve and those are only trained up to 300 km. The difference between the two groups are mainly that the first one has more experience but on the other hand they seem to grow old and retire quicker. But most pigeons are only top for about 4 years (naturally there do exist some exceptions). So you fly them as a young, yearling and two and three year old or you fly them as a yearling, two, three and four year old. So in both case they fly for about 4 years.
Each country is always a bit different and I believe you people fly in winter because summer is too hot.
However, I would still give them a light mixture, depurative Casaert seems to me the best and will be sufficient certainly for the youngsters and for the hens. Be careful with the sports mixture. Everytime in the past that I believed the youngsters needed to work hard and I fed them sports mixture, their results were not as good as before.
The Casaert mixture contains a lot of corn and paddy rice; both are very nutritious and contain a lot of sugars.
Try it, I wish you a lot of success. Silvere

NL
Beste Gregory
De laatste jaren vliegen de jongen van mijn eerste ronde, het voledig programa. Twee maal 170 km Een maal 270 kmeen maal 390 km en dan de Nationals Bourges 420 km Argenton 490 km Lasouteraine 526 km en Vichy 500 km Ik kan U verzekeren dat de beste jongen ook de beste jaarlingen zijn Wel heb ik nog een tweede of derde ronde in reserve die enkel opgeleerd zijntot 300 km
Het enige verschil,tussen de gebaande jongen en de gereseveerde is;dat de gebaande jongen meer ervaring hebben,maar ook rapper versleten. Wat het ook zij ,de meeste duiven,zijn maar vier jaar top (uitzonderingen zijn er altijd) Men speelt ze als jong,jaarling,tweejaarse en driejaarse,of  men speelt ze als jaarling ,tweejaarse,driejaarse en vierjaarse,dus in beide gevallen vier jaar Ieder land heeft zo zijn gewoonten,en ik denk dat julie in de winter speelt ,omdat het in de zomer te warm is....vandaar... Nietemin zou ik een lichte voeding geven,zuivering Casaert lijkt me het beste,en is zeker voldoende,special voor jonge en duivinnen Wees voorzichtig met sport,al iedere maal als ik denk dat de jongen ,hard moeten werken en dus meer sport nodig hadden ,waren ze minder goed gevlogen !! IN zuivering Casaert zit er veel mais en pady rijst en beide zijn zeer voedzaam,en bevatten veel suiker!
Proberen maar en wij wensen u het beste, Silvere

質問:

EN

Dear Silvere, I would like advice on how to fly widowhoods in the long distance races. I presently fly widowhood on sprint middle distance but would like to try them on long distance. I would appreciate any advice you can give me on this.

Answer:

NL
Beste Terry, als U goed speelt op de halve fond, zult U dat waarschijnlijk op de fond ook doen. Als de duiven thuis komen van de halve fond 200 km-500 km dan goed opletten hoe ze thuis komen. Waneer ze rond 12h en 14h thuiskomen, open dan s'avonds de ramen, om de thuisblijvers te laten trainen. Wel die duiven, die thuisgekomen zijn, vliegen onmiddelijk mee terug buiten! Dat zijn degene die de fond ook aankunnen, deze die zich bang terugtrekken in hun nestbak zijn de twijfelaars voor de fond. Ook de voeding speelt een rol, duiven die de fond moeten vliegen hebben een suiker en vetrijke voeding nodig. Voor de fond moeten ze zeker uitgerust en supergezond zijn. Meeuwen sterven niet in de haven!
Proberen maar, Silvere

EN
Dear Terry,
if you do well on middle distance, most probably, you will do well on long distance aswel. When your pigeons come home from a middle distance race (200-500 km), then you must pay attention to the following. Let's say your pigeons came home between midday and 14H00. You should open the loft in the evening to train the birds which stayed home. The pigeons, who did fly the middle distance race, and fly out of the loft immediately when you open it, are the birds who can fly long distance aswel. The ones who do not want to fly and stay in their nextbox are very doubtful for the long distance.
The food plays also an important role, long distance pigeons needs sugars and fats, so make sure your mixtures contain enough of these elements. Long distance pigeons need to be fresh and super healthy. Seagulls do not die in the harbour! regards Silvere

質問:

EN

Silvere,
Can you please explain what atributes Tarzan had to enable you to breed such a consistant national winning line.

Answer:

NL
Beste Chris,
met de tarzans had ik veel geluk. Geluk vooreerst dat toen ik Tarzan en Dikkop bijkocht bij Norbert Norman, dat ik op dit ogenblik zeer goede duiven had, met name de Kleinen, de dochters van de kleinen, Mirabelle en Carla waren superverervers. Ook geluk dat ik op zeer jeugdige leeftijd van Tarzan en Mirabelle onmiddelijk zeer goede duiven kweekte. Zie jonge TARZAN 2° ASDUIF K.B.D.B., TARZAN SENIOR vele malen in de top 100 national, Athleet TARZAN (vader Black Devil), TARZAN BOY 1° ASDUIF K.B.D.B., NEW TARZAN OLYMPIADE KATOWICE, eN nog zeer vele de wereld rond!
Toch denk ik dat de kwaliteiten meer van de dochters van de kleinen kwamen (zie DALI) zie (PETER PAU) dan van de duivers. Nietemin voor een goed koppel moeten ze met zijn tweenen zijn. Mirabelle TARZAN - Carla DIKKOP.
Nog een prettige dag, Silvere

EN
Dear Chris,
I was very lucky with the Tarzan line. Lucky, because when I bought Tarzan and Dikkop from Norbert Norman, that I already had very good pigeons, from de "kleinen" line. The daughters from de "kleinen", Mirabelle and Carla were super breeders. Also lucky, because Tarzan and Mirabelle were still young when they bred me the first very good pigeons: see Young Tarzan 2° national ace-pigeon KBDB, Tarzan senior many times in top 100 national, Atleet Tarzan is father from Black devil, Tarzan boy 1° ace national pigeon KBDB, New Tarzan Olympiad pigeons for Katowice and many more all over the world.
Nevertheless, untill today I think that the qaulities came more from the daughters from "de kleinen" than from the cocks, see Dali and Peter Pau. However, an excellent breeding pair is being made up by both pigeons, being Mirabelle and Tarzan, and Carla and Dikkop.
Have a nice day, Silvere

質問:

EN

Hello mr Toye! It is true that is advisble to never change a widowhood cock's place all his flight career?I make a mistake if i don't let my widowhood cocks to raise a younster before the season starts? Thank you a lot.

Answer:

NL
Geachte, Ik denk voor de fond, dat U beter geen jongen kweekt, juist voor de start van het seizoen. Bij ons komt het erop aan dat de duiven begin augustus maximum twee pennen geworpen hebben, om Perpignan te vliegen. De vleugel is op dit moment heel belangrijk! Voor jaarlingen daarentegen, denk ik dat die beter wel een jong grootbrengen, maakt hen bakvaster. Ook voor de halve fond tot 500km zou ik een jong laten kweken die komen op die manier rapper in form. Weduwnaars van hok of zelfs van bak veranderen doe ik nooit meer, heb daar slechte ervaringen mee!
Voor het zeizoen geef ik al mijn duiven, vijf dagen naeen thee: 50 liers water koken met 10 onions, 2 garlic bulbs, 10 carrot sticks, 2 sticks celery, thyme and sage. 10 minuten laten koken, daarna van het vuur nemen en 200 gr Nidramon tea (Rohnfried) bijvoegen.
Ja ik doe graag aan inteelt, om de stam te bewaren, ik speel nu toch al dertig jaar met dezelfde duiven, aangevuld met nieuwe kruisingen. Hopende U hiermede van dienst te zijn, Silvere.

EN
I believe for long distance it is better not to breed with your birds before the start of the season. In Belgium it is important that early August the birds have dropped a maximum of 2 flights in order to fly Perpignan (900 km, first week of August). The position of the wing is very important then. However for the yearlings, I believe it is better to let them raise a youngster, that makes them more attached to the nestbox. For the middle distance (up to 500km) I let them also race a young, because that way they have quicker form.
I will never change a widowhood cock from loft, nor nestbox. I have very bad experiences with that.
Before the racing season starts I give all my birds a tea during 5 days. Boil 50 liters of water with 10 onions, 2 entire garlic bulbs, 10 carrots, 2 sticks of celery and add some thyme and sage. Let it boil for 10 minutes, take it off the fire and add 200 gr Nidramon tea from Rohnfried.
Yes, I do like inbreeding my pigeons, in order to keep the family strain pure. I fly now for 30 years with the same pigeon family, supplemented with new crosses.
I hope I am of a service to you, Silvere

質問:

NL

Beste Silvere, Ik ben een beginnende liefhebber. Heb ongeveer z'on 40-tal jonge duiven (allen 2de ronde jonen) om dit seizoen (mijn eerste) mee van starten te gaan. Kun jij mij enkele nuttige tips geven, hoe zou jij het aanpakken in mijn situatie?

Answer:

NL
Beste Jerry
Nietegenstaande uw jongen van de tweede ronde zijn, zou ik ze toch verduisteren (nu kan het nog). Anders maakt U weinig kans om vloeiend prijzen te spelen. Verduisteren van 1700 u tot 900 u smorgens. De gespeende jongen krijgen bij mij de eerste 10 dagen niets anders dan engelse erwten, ten eerste vermijdt ge op die manier, dat de zwaksten enkel en alleen de kleine zaden tot zich nemen, en ten tweede in engelse erwten zit veel proteine die ze als jonge duif hard nodig hebben. Daarna krijgen ze naar hartelust drie maand kweekmengeling, maar wel op bepaalde tijdstippen, hoe klein ze ook zijn ze moeten leren luisteren!
Vanaf maart-april krijgen ze geleidelijk een lichtere voeding: half Gerry plus half zuivering Casaert. In februari krijgen ze indien nodig een kuur tegen tricho en worden geent tegn paramixo, acht dagen daarna worden ze geent tegen de pokken met ovo peristerin. NOOIT tesamen! In maart krijgen ze acht dagen altabactine en worden geent tegen paratyhus met zoosalt vakzine 50 ID.
Einde maart beginnen ze te trekken, en van zodra ze een kwartietrje wegtrekken worden ze voor een uur in de reismand gestopt en daarna in de hof uitgelaten, kwestie van ze vertrouwd te maken met de reismand en de omgeving.
In mei gegin ik ze op te leren 5/10/020/30/70km 170km. Nu zijn ze klaar om te spelen. 15 juni stop ik met verduisteren en op 1 Julli worden ze gescheiden, en op de schuifdeur gespeeld.
De maandag krijgen ze thee,de dinsdag AVISAL (rohnfried) - de woensdag oxyzell op het voeder en vlak voor de inkorving iedere duif een pil Flugfit (rohnfried). Op die manier komen mijn jongen NOOIT versleten thuis!
Proberen maar ik wens U HET BESTE Silvere

EN
Dear Jerry, Although your youngsters are second round, I would shorten the daylight for them from 17H00 evening until 09H00 in the morning.
For the first 10 days, weaned pigeons are getting only english peas to eat. Doing this, you avoid that the smallest and weakest pigeons only eat small seeds, but also english peas contain a lot of proteins, a young pigeon needs in abundance. Afterwards I do feed them for three months a breeding mixture, but occasionally, young or not, they need to learn some discipline and I will feed them accordingly. From the end of March, beginning of April I start feeding them a lighter mixture, being 50% Gerry plus and 50% Casaert depurative. In February I treat them for trichomonas and they are vaccinated against Paramyxo. 8 days after this vaccination they are vaccinated against pox with ovo peristerin. I never vaccinate at the same time.
In March they are treated with altabactine for 8 days and afterwards vaccinated against paratyphus with zoosalt vakzine 50 ID. At the end of March they are starting to fly well and move away from the loft. When they are moving away for 15 minutes or more, I will put them in a basket for an hour, and release them in the garden, in order to make them familiar with the baskets. In may I will start tossing them for 5/10/020/30/70km 170km and then they are ready for the races. From June 15, they are getting normal daylight. On July 1, I separate the sexes and I fly them and motivate them by open the doors in between the 2 lofts. During the season I will give a tea on monday, Avisal (Rohnfried) on tuesday, I put Oxyzell on the food on wednesday and before basketing I give each bird a Flugfit (Rohnfried) pill. This way they are never getting home tired.
Try it, I wish you good luck Silvere

質問:

NL

Meneer Toye, hoe zou het komen dat mijn jonge duiven met moeite rond het hok willen trainen, terwijl ik mijn vrienden hoor vertellen dat hun jongen 1 tot 2 uur weg zijn. Ik heb dat probleem elk jaar opnieuw. Ik voeder niet te veel of te zwaar, denk ik toch. Tijdens het seizoen vliegen ze nochthans hun prijzen. Ik beschik over ruime droge zolderhokken, misschien iets te koud in het voorjaar? Mijn weduwnaars komen ook pas in forme in mei.

Answer:

NL
Beste Roberts Ronald
Jongen hoeven nu nog geen uren te vliegen, ze hebben nog ruimschoots de tijd. Bijzonderste is dat ze in April beginnen te trekken, dan kan men beginnen ze op te leren, daarom moeten ze geen uren vliegen maar een kwartiertje echt wegtrekken en dan nog een kwartiertje half uurtje rondtoeren is ruim voldoende. In de eerste plaats moeten ze natuurlijk gezond zijn en vrij van trichomonas. Alles ligt een beetje aan de voeding. De eerste tien dagen krijgen mijn gespeende jongen niets anders dan tasmania erwten (engelse erwten). Dan drie maanden kweekmengeling, en dan stilaan beginnen overgaan naar lichte voeding. 25% mais/ 25% pady rijst 25% zuiveringsmengeling uit de handel 15% dary 10% cardy
Vanaf heden houd ik hen zelfs een beetje op de honger, kwestie van ze tam te maken en vlug te doen binnengaan bij het binnenroepen. Zolderhokken zijn nochthans uitstekend, en ik denk ook niet dat het aan de koude ligt, want ze vliegen liever in wat te koud weer dan wanneer te warm weer. Maar beste maakt U geen zorgen, als ze in de prijskampen goed vliegen, zoals bij U het geval is, dat is het bijzonderste. Misschien nog een laatste tip: bijna dagelijks doe ik enkele druppels jodium in het drinkwater, dat doet hen heel zeker veel deugd, is ontsmettend en versterkend.
Het gaat U goed en een prachtig seizoen tegemoet, Silvere

質問:

NL

Beste dhr Toye
Maakt U gebruik van inteelt op Uw stamduiven om verankering te verkrijgen? Hoeveel vluchten doen U jonge duivers? Succes met de guldensporenvlucht gewenst.

Answer:

NL
Beste Stefaan
Inderdaad,ik heb twintig prachtige boxen, waarvan vijf bedoeld zijn om aan inteelt te doen. Kijk het zit zo, steeds zit ik op de loer om mij te versterken, de nieuwelingen zitten ook in een box, met meestal mijn beste kweekduivinnen.
Het lukt ook niet altijd, en het is soms moeilijk om betere bij te halen dan uw eigene. Daarom dan inteelt, indien het niet lukt, kan ik dan altijd terugvallen op mijn betere duiven. Ik speel nu toch al dertig jaar, gekruist en in familieverband met deze duiven. Ik behoud voor mij de eerste en tweede ronde, alles vliegt het volledige programma dus de voorbereidende en de vier nationale vluchten. Enkele van de derde ronde (duivers) worden behouden en slechts opgeleerd, maar gewoonlijk zijn de gebaande later ook de beste weduwnaars.
Dankend voor de succes wensen voor de guldensporenvlucht.
Verleden jaar verliep de vlucht nogal stroef, op sommige plaatsen zeer goed en op andere minder goed, waaraan kon dit liggen? Mag ik langs deze weg vragen aan degenen die dit lezen om de jongen thuis te leren drinken in de manden! Jaarlijks in een slechte periode van slecht weer zet ik de reismanden op het hok (bij mij in de voliere) voor vier dagen blijven ze opgesloten in de manden en MOETEN leren drinken en eten in de manden! De guldensporen vlucht is een van de eerste twee dagen mand, en vele onervaren jongen kunnen nog niet drinken in de manden.
Gelieve dit door te vertellen Succes Silvere.

質問:

NL

Beste Silvere, wat is de voorbereiding bij u voor de barcelona vlucht (vluchten en voeding).

Answer:

NL
Beste BENNY
In feite ben ik geen echte Barcelona specialist, niettemin speel ik ieder jaar barcelona met succes. De duiven voor barcelona vliegen als voorbereiding 2 clermont een maal dourdan chatauroux en drie weken voor barcelona angouleme. Maart April MEI lichte voeding en vanaf juni sportmengeling aangevuld met mais. Veertien dagen voor de inkorving worden die individueel onderzocht door de veearts en indien nodig gekuurd. De laatste week krijgen ze de dinsdag Avisal in het water de woensdag xell oxyzell op het voeder en de zaterdag Kapuvit B van
Succes Silvere

質問:

NL

Graag zou ik van u vernemen, hoe u uw duiven opvoert op de vitesse, midfond en eendaagse fond vluchten, welke granen(mengeling) u ze geeft op het einde van de week.

Answer:

NL
Beste Hub
Ik speel nu wel de vitesse, April, Mei, in het begin van het zeizoen, alle duiven moeten toch opgeleerd zijn,en ondertussen doe ik het lokaal een plezier. Eenmaal de opleervluchten voorbij zijn stop ik de vitessse en de halve fond! Alle duiven krijgen dus dezelfde voeding. In November worden ze samengezet en gedurende het kweken, krijgen ze als t'ware volle bak (kweekmengeling).
Vanaf Februari (dan zijn ze veel te vet) en hebben ze genoeg reserve opgedaan, krijgen ze een lichte en krappe voeding, half zuivering Casaert, half Gerry plus. Voor de vitesse is dit meer dan voldoende!
Wel krijgt iedere duif het jaar rond een snuifje grit in zijn bak (wat tussen duim en wijsvinger kan) Samenstelling van dat grit is;
vier zesde grit / een zesde snoepzaad / een zesde wildzaad aangevuld met ietwat gemalen pindas. Iedere maal dat de duif binnenkomt krijgt ze enkele korreltjes van dit grit, dus ook na elke training, maar niet overdrijven! denk eraan tussen duim en wijsvinger! Ze weten en kennen dat zeer goed en stormen binnen om dat kleinood te verdedigen! Voor halve fond 200km tot 300km krijgen ze de laatste dag een dag sport. Voor 300 km tot 500 km twee dagen sport.
Bent U hiermede geholpen Silvere

質問:

Altabactine is niet meer te krijgen in België, wat is de juiste naam van het product dat U geeft Silvere?

Answer:

Geachte Ik weet dat altabactine in Belgie niet meer te krijgen is. Maar weet ook dat deze vragenlijst via PIPA de wereld rond gaat, en het is niet omdat het in Belgie niet meer te krijgen is, dat elders ook het geval is. Het beste voor Belgie, dat U het aan Uw veearts vraagt, wat het beste vervangmiddel is? Ik zou inieder geval een kuur met COSUMIX PLUS aanraden van VMD. Het moet zijn dat deze vragenlijst wereldwijd gelezen wordt want er komen eenorm veel vragen binnen.
Nog een prettig weekend Silvere

質問:

EN

Dear Silvere Toye
Many thank for your feedback to my previous question. I have some question from member of "Thai Racing Pigeon Libraly on net" which they ask me to add some question on you. Please allow me to ask some more questions as follow
Q: Do you think wind direction and loft location could help bad pigeon win the race as in Thailand the wind would be the factor to decide who will the race?
Q: Do you consider that good pigeons will win in any position?
Q: Many fanciers go out and purchase good quality winning pigeons but never appear to make the grade, why do you consider that this happens.
Q. Do you race your pigeons every week or do you prefer to condition them for a specific race? as In Thailand when the season start we have the race for 16 weeks in the row and distance will be put more from week to week, start from 120 - 750 km.

Answer:

EN
Dear Mister Teerapol, Of course, the direction of the wind plays an important role. I.e. in Belgium a westwind is good for the province of Limburg, and an eastwind is good for West Flanders. A southwind is good for the middle of Belgium and the longer distances. To win a first national everything needs to be perfect. A good thing is that we have also provincial results, which are a lot more fair than sectors and nationals. In Belgium, the split between sectors has never been good. This because they should have drawn them from the middle line and not from Chartres which is the west line!!!
However good pigeons wil always do well and win a good price.
Purchasing good pigeons is no garantuee for good results. In the first place the fancier needs to do well. Punctuality, patience, feeling for the birds, eagerness to learn and most of all seeing all the things happening in the loft and reacting accordingly are very important. Personally I keep the pigeons home when they are tired, sick or do not have the form. Rest them for a week or two can do wonders. It looks to me that in Thailand the same system is used than in Germany, send the pigeons every week in order to compete in the championships. I would prefer not to do that. Rest them and when you enter win topprizes and win races looks to me more important.
But of course rules are there to follow, and for you to choice... All the best, regards Silvere

NL
Geachte teerapol
Natuurlijk speelt de windrichting een grote rol. In Belgie bv is westenwind voor de provincie Limburg, oostenwind is voor west vlaanderen, zuidenwind is voor midden Belgie en voor de overvlucht.
Om een national te winnen moet alles een beetje meezitten; gelukkig hebben we nog de provenciale dubbelingen, die veel eerlijker verlopen dan de zones! De zones zijn nooit goed verdeeld geweest, moesten normaal getrokken zijn geweest van uit de middenlijn bv orleans, en niet Chartres wat de westenlijn is!!  Maar goede duiven trekken altijd hun plan, en weten zich altijd goed te klasseren, echter de massa dat is wat anders!!!
Goede duiven bijhalen of kopen is nog geen garantie van goed spelen. De melker in de eerste plaats moet goed zijn, stiptheid, standvastigheid, geduld en feeling, leergierigheid, zien en vooral doen en blijven doen!!
Ik persoonlijk houd de duiven liever thuis, waneer die vermoeid zijn, ziek of geen forme hebben, een week of veertien dagen rust kan soms wonderen doen. Zo te horen is bij Julie het zelfde systeem als in Duitsland, iedere week mee, om te kunnen meedoen aan de kampioenschappen. Ik zou verkiezen daar niet aan mee te doen, ze laten rusten om af en toe een top te spelen en de race te WINNEN !!!!!
Maar ja reglementen dienen om gerespecteerd te worden aan U DE KEUZE
Maak er beste van vriendelijke groeten Silvere

質問:

EN

Dear Mr. Toye.
What strategy would you choose, when you have to start with racing
pigeons? What line of pigeons would you choose if your financial
sources were limited? Imagine- you are young fancier, who wants to be the
best. Would you buy ace pigeons, offsprings from best breeders , ..... What do
you consider as the most effective way?

Answer:

EN
Dear Daniel, Whatever, I would always start with the best, and in order to do that make a financial investment. Because good pigeons come from good pigeons, and not so good and bad pigeons also cost money. Breeding, training, feeding and racing bad pigeons cost a lot of money and is very disappointing. And how quickly you forget the extra cost, when the results are good? Good pigeons will give you a lot of satisfaction and joy.
Where are good pigeons? In a loft with form, which flies well at that moment, because the form and the health are included in the purchase. Secondly look for a loft with a family of pigeons which are flying well for some time, a loft with continued good results. If your purse alllows it, you buy some youngsters out of the best breeders. Take care that the youngsters are very healthy!! In case this is too expensive. Buy a round of eggs and raise them using healthy feeders. Buying pigeons is like buying a watch, buy a good one, that will give you happiness for years, and the price is quickly forgotten. Success, Silvere


NL
Beste Daniel
Wat er ook van zij ,ik zou met de beste starten,en eventueel een financieel offer brengen Want de goede komen uit de goede, en de mindere en de slechte duiven kosten ook, of nog meer geld
Kweken, trainen, voederen van slechte duiven kosten massas geld, geduld, en zijn zeer ontmoedigend. Daarentegen, waneer de resultaten goed zijn, bent U rap vergeten dat de
duiven eventueel wat extra gekost hebben, ze verschaffen U vreugde en levensblijheid !!!
Waar zitten de goede?? Eerst en vooral een hok in forme, die hedendaags goed spelen, want forme en gezondheid koopt U mede
Ten tweede zou ik een hok kiezen waar de familie al lang goed vliegen, waar de broers en zusters al lang goed presteren, dus al lang een vaste waarde. Als Uw geldbeugel het toelaat, enkele jongen van de beste kwekers van dit hok, maar de jongen moeten supergezond zijn! Indien niet te betalen? probeer dan een ronde eieren te kopen, en laat die door gezonde voedsters bij U thuis grootbrengen. Ik vergelijk dat met een uurwerk, jaren nadien blijft het goed, en de prijs bent U al lang vergeten. Succes Silvere

質問:

EN

Dear Silvere I can see by reading that Soups or teas are now very much in fashion, some time back I saw your tea in an English Journal,but they did not put much detail in it. I will write it out so it saves you doing it again,then I will ask a question:
10 Onions
2 Garlic Bulbs
10 Carrot sticks
2 sticks celery,thyme and sage.
200 grams Nidramon tea.
All in 50 liters, to be used 2 times a week.
My questions: Firstly was this 50 liters boiling water? Do you add the tea as it is to the drinker,or do you dilute with clean water?
How long can you keep this mixture before it goes off or ferments,do you keep it in the fridge?
Finally a few years back there was a article in Secrets and systems, in it it said you had very bad luck with your home brew fermenting in the drinkers, How have you stopped this from happening again. Thank you for all your time.

Answer:

EN
  Dear Gregory, I think you read this in the book from Vic Vansalen. It is not necessary to make the tea with 50 liters, you can also use half of that, or one fourth, of course all the ingredients need to be changed equally. Water and vegetables need to cook for 10 minutes, take off the fire and add the tea. Let it stand for one night (in winter for 2 nights). In summer or when hot like in your country one night is enough, you have to avoid yeasting of the tea. Until today I give this tea regularly, certainly to prepare the racing season, sometimes even 5 days in a row, but you have to change the tea everyday. The yeasting, I mentioned before, comes from the sugar. Once I forgot the sugar in the tea, and I did boil half a kilo of sugar in 5 liters of water and I gave it like that to the pigeons. All of them got diarrhea. Too much sugar and hot weather make the tea yeast. Nowadays I am giving the tea every monday.
regards, Silvere

NL
Beste Gregory
Ik denk dat U deze story gelezen hebt in het boek van Vic Vansalen(zo kweken en spelen kampioenen)
Het moet niet noodakelijk 50 liter water zijn ,het kan ook de helft 25 l of een vierde 12 liter,natuurlijk al de ingredienten naar maat
Water en groenten dienen 10 minuten te koken,dan van het vuur nemen en de thee bijvoegen,en een nacht laten trekken
I de winter laat ik die thee twee dagen staan,in de zomer een dag om gisting te voorkomen
Ik geef die thee nog zeer regelmatig ,als voorbereiding van het zeizoen zelfs vijf dagen naeen,maar iedere dag vers!!!
De gisting waarvan sprake ;kwam door een te hoge consentratie van candy suiker
Een keer had ik vergeten candy suiker bij te voegen,dan maar een halve kilo candy gekookt met 5 liter water,en zuiver gegeven,met het gevolg dat al de duiven diarhee hadden
Te veel suiker en zeer warm weer hadden gisting veroorzaakt
Deze thee wordt hedendaags nog alle maandagen gegeven
GROETEN Silvere

質問:

EN

  Dear Mr.Toye, Thank you so much for your answer to my previous mail and indeed regarding to "Invincible Montauban" your feedback is really good and clear about your decison at that time. Regarding to my second question, you're still not giving your idea / feedback about it. Please be so kind provide your feedback to us as well. My second question is: Pls. give us the tips on how to be a successful fancier especially in long distance? (breeding, racing method, food, vitamins etc.) Thanks for you kind support and wishing you to achieve the great successful again this year.

Answer:

EN
Dear Mister Virat,
Success does not come easy, one has to work hard for that, one can say you have to live for success. Nowadays, one can read everything in books and magazines, but you still have to do it, and keep doing it!!!
I did make a choice in favour of the pigeonfancy, and I did everything in my live for that!!! Even financially !!!
Everything I did was with the pigeons in mind. While living in Kortijk I did not have enough time, but also then I used every free minute I had for the pigeons, and I did not do anything else.
1) breeding you have to start with thebest, because good pigeons come out of good pigeons!!!
2) Methods: One need to pick a method and then stick to it, and not change it every minute. When you do something, you do not see the change immediately. Everything needs his time.
3) Feeding: It is important to know what you choose, but I prefer a light mixture and from 2 different brands. When I was living in Kortrijk I was giving a sports mixture and I always left food in the loft. So every day heavy feeding. We did fly well on the long distance, but not on the middle distance and even worse with the youngsters. Now, in Otegem, we feed light, even with a little hunger, and we fly well in all categories.
4)Vitamines. With vitamines you have to be careful. I change between Blitzform, zell oxigene, flugfit and Gervit W, all products are from Rohnfried.
And one more tip, very important: every fortnight I go the bakery and buy 250 gram of bakersyeast. I dissolve the eyast in a soupcup of water add 2 soupspoons of sugar and I put it over 5 kg of food. Mix it well and after 2 hours you can feed it. That are the best vitamines!!!
I hope you are happy with this answer...Silvere


NL
Beste Virat,
Het succes komt niet alleen ,men moet er keihard aan werken en voor leven
Alles kan men tegenwoordig in de boeken en dagbladen alleslezen,maar DOEN en blijven DOEN !!!!!!!!!!!
Ik heb voor de duivensport gekozen ,en daar alles voor gedaan !! zelfs het financiele !!
Alles voor gedaan en nog meer voor gelaten
In Kortrijk had ik weinig tijd ,maar toch iedere minuut dat ik vrij was ,was voor de duiven,en verzaakt aan alle andere bezigheden
1° )Kweken ;men moet starten met de allerbeste ,want de goede komen altijd van de beste!!!!!!!!!!
2)) Methode;een methode kiezen,maar dan volhouden,en niet om de haverklap veranderen
t'is niet omdat U vandaag iets doet of verandert,dat men s'anderendaags verandering ziet;alles moet zijn tijd hebben
3°)Voeding;t'is belangrijk te weten wat men kiest,maar het liefst een lichte voeding van twee verschillende merken!!
In de periode van Kortrijk gaven we steeds volle bak sportmengeling(dus zwaar gevoedert dag indag uit)
We hebben er goed gespeelt op de fond ,maar niet goed op de halve fond en nog minder met de jongen!!!!!!
Heden in Otegem spelen we met lichte voeding,met het gevolg dat we met alles goed spelen,zelfs een beetje op de honger!!!!
4°)Met vitamines moet men voorzichtig zijn,ik geef afwisselend Blitzform,zell oxigene,FLUGFIT,Gervit W
alles van Rohnfried
nog een laatste tip,ZEER BELANGRIJK
Om de veertien dagen,ga ik naar de bakker 250 gram bakkersgist halen,deze los ik op in een soeptas warm water
doe er een of twee soeplepels suiker bij en giet ik over 5 kgr voeder,na een paar uur eens mengen en na twee uur voederen;DAT ZIJN NOG DE BESTE VITAMINEN
Bent U hier tevreden mee Silvere

質問:

NL

Beste Silvere
Maak je op de hokken gebruik van verwarmingsplaten of verwarmingsfolie op de vloer om de vochtigheid en temperatuur op peil te houden? Zo ja hoe doe je dit dmv een hygrostaat of thermostaat?
En hoe wordt de verluchting geregeld? Met vriendelijke groet

Answer:

NL
Beste,
Ik heb wel verwarmingsplaten,maar gebruik die maar in de winter om de drinkpotten op te plaatsen omdat die niet zouden vervriezen
Zelfs dan nog ,bijna iedere avond worden alle drinkpotten geledigd pm s'anderendaags vers water te geven
(die minstens een nacht gerust heeft)dus nooit vers water uit de kraan,zelfs meestal gekookt,zeker als er iets in het water moet!!!!
Ik heb geen hygrostaat en ook geen thermostaat
Als ik in Otegem kwam wonen,in de nieuwe hokken naar het zuiden gericht,met te grote ramen,waren de de duiven,door de lentewarmte te vroeg in form
Aril en Mei was zeer goed ,maar juni en juli en aug was het veel te warm(gevolg te weinig zuurstof door de warmte)
De hokken drie meter diep met een gang vanvoor van een meter,was het plafond boven de gang in gaas en inhet dak een meter plastiek
Toen heb ik het plafond volledig dicht gemaakt,en in het midden van het plafond over de gehele lengte een opwaarse balk geplaats met alle twintig cetimeter een gaatje
Die gehele lengte wordt afgezogen met een motor met vijf standen
Winter en zomer dag en nacht blijft die ventilator op stand
nr 1 staan,zodat men amper gevoelt dat die aanligt
De verse lucht wordt aangezogen onrechtstreeks juist boven de grond en weggezogen samen met het stof door de plafond naar buiten
Ik kan U VERZEKEREN DAT MEN NOOIT een duif geriekt op het hok
Zelfs als men start met ietwat teveel jongen op het hok
Hopelijk heb ik dat een beetje goed kunnen omschrijven het ware gemakkelijker er een tekeningetje van te maken
Proberen maar Silvere

質問:

EN

Mr Toye. Do you think that short/middle distance birds can fly 700km on a good day if prepared correctly? Thanks.

Answer:

EN
Dear Joe, Yes, some pigeons can do it, certainly if they are rested well before the race. The middle distance pigeons, which fly topprizes, with headwind and which are not tired when arriving in the loft. Another indicator is, when released for a training the same day, they should leave the loft straight away and exercise, these are the pigeons who can take also longer distances!!! The pigeons who stay in the nest box and are not flying away immediately, these I doubt they can do it...
Have a good look when they come home, because some pigeons can only do it once...They should recuperate quickly. Then leave them home for 3 weeks, or even better pull them back after two weeks for a 200 km training and then basket them again for the full 600 or 700km. Before basketing 700 km, you will have to feed them, for at least 3 days, an healthy sports mixture. Remember, first they burn the fat and the sugars, don't let them go into the reserves, because then the muscles will be affected. Success, Silvere