検索

During 2 weeks, you can send all your pigeon related questions to: Robert De Smet

Vanaf nu willen we aan onze bezoekers de kans geven om allerlei vragen te laten beantwoorden door iemand van het hoogste niveau in onze sport. We vroegen het aan Robert De Smet.  From now on we want to give the opportunity to the visitors of our site to ask questions to someone from the highest level in our sport. We asked Robert De Smet to answer your questions!  A partir de ce jour, nous donnons l'opportunité à tous nos visiteurs de poser des questions à quelqu'un du plus haut niveau de notre sport colombophile. Ni moins que Robert De Smet.

Questions

質問:

EN

Hi Mr.De Smet,
I was wondering have you any advice on the training of widowhood cocks?
Do you think they need 'on the road' training when the season has started or do you think that home flying is enough and if so how much?
Thanks for your hel

Answer:

EN
Training around the loft is a necessary fysical exercise in order to prepare the racing season. On top of that some on the road training is recommended in order to sharpen the pigeons ability to home. Most of my experience is with speedracing (up to 175 km) and I had excellent results although I did not train my widowers on the road during the season. Flying around the loft once in the morning and once in the evening (for at least 20 minutes each) was suffiicient to book good results. During the day, I kept the birds as quiet as possible with closed curtains, to make sure not to make them nervous. At basketing, I did show hens but did not allow them to mount them. The speedrace specialists do release their birds at a short distance before basketing. The cocks come home and find the hens in the boxes, just for a few moments. This is particularly useful for yearlings, which are not yet familiar with the system.
But never forget that the boxinstinct (territorium) is very important. Some do fly on this. They are putting another cock in the box before taking the cock to a short distance. When he returns , the cock will immediately claim is territory from the intruder. You release the intruder, but make always sure that the cock you will basket wins the battle. Then basket him. The fancier can influence the behavior from his birds very much, and this is particularly so for the speed races.
I wish you a lot of luck

 

NL
De training rond het hok is een onmisbare fysische inspanning om het seizoen voor te bereiden , enkele trainingsvluchten zijn zeker nodig om, zoals men zegt, het kompas in te stellen. Ik heb goed gespeeld op de snelheid.(175 km) In de loop van de week werden mijn weduwnaars nooit gelapt. Vliegen 's morgens en 's avonds (als ze 20 mimuten wegtrekken) is voldoende. Tijdens de dag, volledige rust met de gordijnen gesloten, zodanig dat ze niet zenuwachtig worden door wat er buiten gebeurd . Ik toonde de duivinnen zonder toenadering toe te staan, alvorens in te korven. De
snelheidsspecialisten lossen hun duiven op een kleine afstand voor de inkorving. Ze vinden hun duivin voor de inkorving gedurende enkele
ogenblikken. Dit is vooral nuttig voor de jaarlingen die het systeem nog niet kennen. Vergeet vooral niet dat het teritoriuminstinct van zeer groot
belang is. Sommigen spelen daarop. Ze sluiten een indringer in de halve bak van de weduwnaar die moet vertrekken en die ze een ogenblik verwijderden. Bij de terugkomst , vliegt hij naar de indringer die hij niet kan bereiken......of alleen als de liefhebber hem vrijlaat. enige voorwaarde, de duif die moet vertrekken moet winnen. De liefhebber kan een zeer grote invloed op de gedragingen van de duiven, vooral de snelheidsspeler.
Veel geluk

 

FR
Dressage des " veufs"
L ' entrainement à la maison constitue un exercice physique indispensable pour préparer la saison il faut bien sûr quelques étapes d ' entraînement "
pour remettre les boiussoles d 'orientation à l ' heure " comme on dit J'ai bien joué en vitesse ( 175 km) j jadis et mes veufs n 'ont jamlais
été entraîinés dans le courant de la semaine----- Volée le matin ,volée le soir ( s ' ils partent 20 minutes au loin c ' est suffisant ). Repos complet
la journée , avec stores baisés pour empêcher qu 'ils s ' énervent en voyant ce qu 'il se passe dehors. Je montrais les femelles , sans les
laisser piquer à la mise au panier Il est des spécialistes des petits distances qui portent leurs veufs à quelques kilomètres le jour de la mise en loges. Ils etrouvent alors leur femelle au colombier pour quelques instants. Cela vaut surtout pour les yearlings qui ne connaissent pas encore bien le système. N ' oubliez pas cependant que l ' instinct de propriété du territoire est très fort aussi.Certains amateurs jouent la dessus Ils enferment , à mi casier , un intrus dans le casier du veuf qui doit partir et qu 'ils ont écarté un moment. Lorsqu 'il revient au colombier celui - ci fonce vers l 'intrus qu 'il ne peut atteindre .... ou quand même, lorsque l 'amateur le libère , en veillant bien que le pigeon qui doit partir garde le dessus.. L ' amateur
peurt exercer une grande influence sur le comportement de sespigeons, surtout en vitesse.
Bonne chance ..

質問:

NL

Het is een eer om aan iemand met uw ervaring een vraag te mogen stellen.
Vroeger speelde iedereen nestspel. Vandaag is het helemaal uit de mode. Zelfs in die mate dat je nergens nog informatie vindt over hoe het nestspel heel concreet beoefend werd. Kan je de basisprincipes uitleggen en er uw tips aan toevoegen?
Zeer veel dank bij voorbaat.

Answer:

NL
Hoi Reinquin,
Het is daags na de oorlog dat men beslist het - aanvankelijk verboden - weduwschap is gaan doen. Daar spoedig bleek dat men het niet kon opnemen tegen de weduwnaars
( vooral in snelheid ) werd het nestspel spoedig opgegeven.
De traditie, tot dan , schreef voor van op Lichtmis ( 2 februari ) te koppelen , én of twee
koppels jongen trekken en het spel kon beginnen tot de vijfde slagpen viel. Dan zat het spel erop.
Men speelde toen duivers en duivinnen, volgens de neststand.Men wist dat acht dagen na de tweede leg de eerste slagpen viel en dat men kon beginnen spelen.
Als gunstige posities spak men ,voor duivers : op een groot jong of na de leg van het eerste ei ; voor duivinnen , bij 't naderen van de geboorte en op jongen van 3 tot 10 
dagen. Ik heb echter ondervonden dat men ook rtekening diende te houden met de speciale aanleg van elke duif apart. Niet gemakkelijk. 
D e Britten hadden er wat op gevonden om alles gemakkelijker te maken.Zij speelden op nest, maar zonder te laten kweken.Het broeden op plaaster- eiers kon gemkkelijk enkele dagen verlengd worden en na elke broed werden de koppels twee weken gescheiden. Duiver en duivin kregen alzo méér vuur . Men moest dan wel , om elke week te kunnen spelen, de koppels volgens verschillende schema' s behandelen.
Vaste regel : nooit de twee leden va het koppen samen op reis sturen.

 

FR
Le jeu au naturel a tenu le haut du pavé jusqu' au lendemain de la guerre lorsqu ' apparut le " veuvage" , interdit sous menace de déclassement dans certaines sociétés.
Selon la tradition , on accouplait à la Chandeleur ( 2 février), prenait un ou deux couples de jeunes . La première rémige tombait après la deuxième ponte et la saison des concours s ' engageait jusqu ' à …. la chute de la cinquième rémige. Les mâles venaient généralement bien à l ' approche de la ponte ou sur un grand jeune, pour les femelles 
il valait mieux sur jeunes de 3 à 4 jours et aussi à l ' approche de la ponte. Il fallait surtout connaître ses pigeons et leur meilleur état pour se distinguer aux concours.
Les Britanniques trouvèrent rapidement une solution de facilité. Les couples restaient réunis toute la saison , mais n ' élevaient pas. La couvaison sur œufs de plâtre pouvait être prolongée de quelques jours . Lorsque les pigeons abandonnaient le nid on les séparait pour deux semaines , pour leur donner du nouveau " feu". Qui voulait jouer toutes les semaines devait donc traiter ses couples à des dates différentes. Tout un petit programme.

質問:

EN

Dear Mr. Desmet
Could you please list and explain the 10 Basic Principles or Fundamentals on how to race pigeons succefully.
Thank you very much for your kindness to share your knowledge with the racing pigeon people around the world.

Answer:

EN
I will try to bring forward 10 essential rules
1. Interest for nature and pigeons: You can learn young that from school, during the lessons of biology or other natural science courses. Keep pigeons out of interest, not because somebody told you, you can make money with them.
2. Motivation. You have to be motivated in order to give your best in this very individual hobby.
3. Respect and appreciation. Show respect and appreciation for the birds. This respect means also that you do not ask impossible tasks from them. Sooner or later this will pay you back.
4. Patience. Fanciers need a lot of patience. That is why some of them write "villa patience" on the door of their lofts.
5. Observation. The good fanciers sees everything what happens in and around the loft. Each visit you need to see a million things: pigeon behavior, fights for territory, droppings, condition of the birds, food, water usage etc...
6. Consistancy. You need to provide a big amount of consistancy in the life of your birds: food, training all of this at fixed hours. This will improve tremendously the condition of your birds. Some people claim that the birds have a watch in their heads. 
7. Motivation. The manager and the birds need both to be motivated to bring trust between each other. So be gentle to your birds, also when they do not listen well. This will bring the trust. Quiet often people say that women do a better job at this.
8. Take note. The best memory cannot remember everything. That is why you should write down whatever might be of interest: behavior of the birds, health situation, training flights, results of races and flying conditions such as winddirection, rain, clouds etc... 
9. Health. Do not put yourself in the role of a veterinarian. Rather look for one, which can advice and when necessary can intervene. Do not listen to the backbench gossip of the selfmade "specialists".
10. Selection: the one who wants to improve needs to select. It is better to fly with a few good ones, rather than an army of second class birds.

 

FR
Je vais essayer de m ' en tenir à dix principes de bases 
1.- L ' Attrait de la nature et du pigeon, souvent déclenché au cours de Sciences naturelles à l ' école, peut vous faire découvrir et aimer le pigeon. Il ne faut pas vous mettre à garder des pigeons , parce que certains vous disent qu 'ils peuvent vous faire gagner de l ' argent.
2.- Motivation.- Il faut se sentir motivé pour pouvoir jouir avec bonheur d ' un hobby si individualiste que la colombophilie
3.- Amour et respect .- Si vous aimez le pigeon il faut aussi le respecter et ne pas lui imposer es efforts au - dela de ses moyens. Cela se vengera tôt ou tard.
4.- Patience .- une des qualités indispensables. Ce n ' est pas par hasard que des colombophiles expérimentés écrivent " Villa Patience " sur la porte du colombier .
5.- Observer .- Le bon colombophile est observateur. Sa présence au colombier lui
permet de vérifier l ' état général de ses pigeons ,leur comportement, l ' état des fientes, la chute du duvet et des rémiges , s ' ils boivent et mangent peu ou beaucoup , ne se battent pas trop entre eux etc etc
6.- Régularité.- la régularité dans le traitement des pigeons : heures de volées , de repas est importantes. Le pigeon a une montre dans le corps.. Il se fait vite à un mode de vie précis et s 'y adapte au point d ' améliorer sa condition physique.
7.- Motivation.- Pigeons et manager doivent être motivés , se comprendre et se vouer une confiance mutuelle. Le maître ne doit pas brusquer ses pigeons, même s 'il n 'obéissent pas toujours à son appel. Les pigeons sont souvent plus calmes là où ils sont soignés par une main féminine..
8.- Notes .-La mémoire ne peut tout retenir. Il faut noter plein de choses, au jour le jour, dans un cahier : pour l ' élevage , pour les entraînements et les concours : distance, classement , conditions climatiques . Ces notes peuvent conduire à de précieuses révélations .
9.-Soins de santé .- Ne jouez pas au vétérinaire. Il en est bien un qui vous donnera de bons conseils. Abstenez - vous de toute médication qu ' il ne prescrit pas et méfiez - vous des " secrets " de charlatans.
10.- Sélection .- Il faut sélectionner et ne garder que les meilleurs . Mieux vaut garder peu de bons pigeons , qu ' une masse de mauvais.

 

NL
Ik wil proberen van tien essentiële richtlijnen te onderstrepen
1.- Interesse voor natuur en duif kunt je op school leren , in een les van natuur wetenschappen. U moet geen duiven gaan houden , omdat men U gezegd heeft dat 
daarmee geld te verdienen is 
2.- Motivatie .- U moet gemotiveerd zijn om U in te zetten voor een zo uiterst individuele hobby als de duivensport
3.- Respect en waardering .- Zo U de duif waardeert , moet U ze ook respecteren en haar niet inzetten voor onmogelijke taken. Dat wreekt zich vroeg of laat.
4.- Geduld .- duivensporters moeten geduldig zijn. Zij weten het zo goed dat meerdere van hen op de deur van het hok " Villa Geduld " schrijven
5.- Observeren .- De goede duivensporter is oplettend voor alles en nog wat. Bij elk hokbezoek heeft hij een oogje op de duiven , op hun gedrag ,of er niet gevochten werd , mest , dons , opname van water enz enz 
6.- Regelmaat .- De regelmaat in het toedienen van de maaltijden , de traingsvluchtjes, 
op bepaalde uren kan belangrijk zijn voor de konditie van de duiven,. Zegt men niet dat zij een uurwerk in de kop hebben ? Zij gewennen snel aan "gewone uren " 
7.- Motivatie .- Manager en duiven moeten evenzeer gemotiveerd zijn om een sterk en wederzijds vertrouwen op te bouwen. De meester mag nooit bruusk optreden , ook niet als de duiven niet goed luisteren.Men vind dikwijls de kalmste duiven waar een vrouw voor de verzorging instaat.
8.- Notitie.- Het beste geheugen kan niet alles onthouden. Men moet dus alles optekenen wat interessant kan zijn : gedrag van de duiven , opmerkingen betreffende de gezondheid; veloop van oefenvluchten en wedstrijdvluchten , bij welk weder , aan welke minuut snelheid,met welk klassement
9.- Gezondheidszorgen.- Neem niet de rol over van de dierenarts. U vindt er wel een goede die U met goede raad zal bijstaan en zo nodig een ingrijpen zal voorschriven.
Luister niet naar de geheimpen van de lwakzalvers .
10.- Selectie .- Wie vooruit wil moet selecteren. U komt verder met wat minder goede duiven , dan met een leger nietsnutten.

質問:

EN

Could you please tell me if it is best to feed pigeons, on a light mixture for racing upto 450 miles, or to feed a heavy mixture or could you please tell me how you would feed, to race pigeons upto 450 miles.
yours in our sport.

Answer:

EN
Chers Boden Brothers
Votre question est aussi vieille que le sport colombophile
Dans les premières années de l ' après - guerre les professeurs Lahaye et Cordiez de l ' Université de Liège on consacré une étude approfondie à l ' alimentation du pigeon .
Pour eux la vesce est au pigeon ce que l ' avoine est au cheval ? Ils convenaient d ' autre part que le muscle au travail consomme du sucre ( glucose) et que le sucre est la provision de route que le pigeon emporte avec lui , car il augmente l ' énergie et l ' endurance.
Les firmes grainetières ont énormément travaillé le sujet depuis et je crois pouvoir dire que toutes présentent des mélanges étudiés permettant de fournir aux pigeons les éléments nutritifs indispensables , permettant de s ' adonner à la compétition.
Pour ma part j ' ai toujours accepté le maïs comme élément de base dans la nourriture du pigeon. Dans mes dernières années de participation aux concours de demi - fond j 'ai nourri 
un mélange de composition : Maïs à 37 % , Pois 24 % , Froment 12 % , Dari 10%, Cardi 6%
Vesces 5%, Tournesol 2% et Petites graines 2 % ; Les derniers jours avant le concours j ' ajoutais quelques cacahuètes , et cela a toujours très bien marché,. Pour alléger la ration de temps à autres lors d ' un assez long repos entre deux concours , j ' ajoutais jusqu' à 50 pour cent d ' orge à la ration .
Depuis certaines firmes font de la promotion à base de superlatifs de tous genres ou de noms de champions pour faire valoir leurs produits. La concurrence est si grande que toutes sont obligées de fournir des mélanges étudiés qui répondent parfaitement aux besoins du pigeons de sport. Les amateurs, joueurs de fond surtout , ajoutent un peu de maïs et même un peu de sucre au mélange en vue d ' un concours à distance allongée. Tout le monde agit à sa façon , mais je crois pouvoir vous dire que tous les mélanges dits " sport" suffisent largement aux besoins des pigeons pour des étapes de 450 miles , sans qu ' il soit besoin de les alourdir.
Salutations

 

NL
Uw vraag is zo oud als de duivensport.
Lahaye en Cordiez , professoren aan de Dierenartsen school van de Luikse universiteit 
Hebben in de eerste jaren na de oorlog in hun boekwerk " Le Pigeon voyageur " een uitgebreide studie gepubliceerd .over de voeding van de duif.
Voor hen zijn de vitsen voor de duif wat de haver is voor het paard.Zij onderstreepten ook dat
de spieren bij het vliegen heel wat suijer ( glucose ) verbruiken en dat suiker de reis voorraad is dat de duif met zich mee neemt omdat hij energie en uithoudingsvermogen ontwikkelt.
De graan firma 's hebben sedertdien enorm gewerkt en ik meen te mogen beweren dat zij allen bestudeerde mengelingen produceren die de duif al de voedingselementen geven die ze nodig heeft om aan wedvluchten deel te nemen.
Ik heb steeds maïs aanzien als zijnde de basis voor de voeding der duiven. De laatste jaren dat ik mid - fond speelde deed ik het met een mengeling in volgende verhoudinge : Maïs 37%
Erwten 24% ,Tarwe 12% , Dari 10 % ,Cardi 6 %,Vitsen 5 %, Zonnepitten 2% en Witzaad 2%
De laatste dagen voor de reis gaf ik wel wat pindas en ik heb daarmee steeds goed kunnen stellen.Om in de rustdagen tussen twee wedvluchten het voer wat lichter te maken , deed ik er tot soms 50 % gerst bij.
De firmas 's zijn de laatste jaren fel gaan promoten met allerlei superlatieven of namen van
suksesrijke duivensporters om hun waar aan te prijzen. De konkurrentie is zo hevig dat mag aanvaard worden dat zij allen goed bestudeerde mengelingen presenteren die meer dan voldoen aan de behoeften van de sportduiven. Fondspelers voegen daar de lmaatste dagen vöör de reis wat maïs en soms wat suiker bij .
Elkeen heeft een methode , een manier van voeden , maar ik meen dat alle sportmengelingen, dan voldoen , en niet moeten " verzwaard " ( heavy ) worden voor duiven die bij herlaing midfond moeten vliegen .

質問:

EN

Can you tell me what to do? After I had vaccinated my young birds against
paramaxyvirus some of them had shown that they have the disease.(some died
and others had waterly droppings. I gave them electrolytes and vitamins
but some had not recovered.
thanks in advance for your answer.

Answer:

EN
Cher Crissis
Votre question devrait être posée à un vétérinaire.
Je vais tenter d 'y répondre en toute humilité et par ce que j ' ai vécu , lu et vu ailleurs.
La littérature vétérinaire nous apprend que les souches de la paramyxovirose peuvent se développer:
1.- dans les cellules des voies respiratoires
2.- dans le système digestif
3.- dans le système nerveux
A vous lire : diarrhée , mortalité, fientes aqueuses votre cas se situerait en 2 
et ce que vous m ' apprenez n ' étonne guère.
Il faudra le temps pour que vos pigeonneaux s ' immunise contre le virus
Vous ne faites pas mal en leur donnant des electrolytes , mais je vois qu ' il est fait appel à l ' Altabactine par de nombreux amateurs et qu 'elle réduit l 'ampleur des diarrhées , sans pour autant dominer la paramyxo
Je ne sais à quel âge vous avez vacciné. A ce sujet et depuis quelques années seulement ,les hommes de sciences conseillent de vacciner dès le sevrage , parce que l ' immunité que les pigeonneaux ont hérité de leurs parents est toujours vivace alors.
Autre conseil , d 'un vétérinaire français , procédez à une deuxième vaccin, sous - cutané cette fois, avec du La Sota dans l ' eau de boisson. La résistance en sera accrue.
Ne vous effrayez pas outre mesure pour l ' heure. L ' expérience nous apprend que la mortalité ne dépasse que rarement les dix pour cent et que l ' attaque du système nerveux qui provoque des torticolis effrayants est bien plus déprimante.
N ' oubliez surtout pas de vacciner chaque année tous vos pigeons.
Pas de panique et bon courage

質問:

FR

Les amateurs des sociétés colombophiles du brabant wallon ont été sévèrement mis à l'épreuve au cours de ce mois de mai 2004 et tout particulièrement en raison de lâchers douteux lors des: 
Soissons du 09/05/04 et du
Collégien du 30/05/04 
Les rentrées pénibles lors de ces épreuves et la durée des concours (le Soissons jusqu'au lundi pour les yearlings) laissent supposer que des
erreurs ont été commises, avec comme conséquence des modifications de programme de la saison en cours et ... beaucoup plus grave, la perte de bons pigeons. 
La question d'aujourd'hui n'est pas posée pour trouver les responsables ou mieux .. les irresponsables qui ont lâché les pigeons, mais bien de trouver une solution à ce type de problème qui pèse lourdement sur les colonies, et principalement sur celles de petits amateurs qui, en cas de perte de leur(s) vedette(s) sont placés dans des conditions idéales pour mettre la clef sous le paillasson.
Afin d'éviter la répétition de telles catastrophes, il me semble impératif que la Fédération intervienne rapidement afin de rédiger des procédures cohérentes pour les lâchers. On pourrait imaginer la création d'un comité décideur "sur place", constitué de convoyeurs expérimentés et responsables, qui à la majorité des 2/3 autoriserait le lâcher, en tenant compte bien entendu des conditions" météo"
de la ligne de vol. Tous disposent d'un GSM !! Cela ne semble pas très compliqué (vu de loin) à réaliser.
Toute autre formule raisonnable serait la bienvenue. Il faudrait tout de même..... au moins .... essayer d'améliorer ce qui ne va pas.
On ne peut comprendre, en effet, que certains convoyeurs, sur un même lieu de lâcher, décident de libérer les pigeons, ..... que d'autres attendent, ....... que d'autres encore reviennent avec les pigeons dans les sociétés. Quel désordre !!!!!!!
Votre avis, ainsi que votre intervention nous obligerait

Answer:

FR
Chers JF et B Folie ( La Hulpe)
Vous n ' êtes pas seuls à pousser de hauts cris après ce que nous avons vécu en mai cette année. Le Brabant flamand et Anvers ont été touchés tout aussi cruellement à Quiévrain, à Noyon , à Soissons , à Toury ou ailleurs. La presse quotidienne en l 'a relevé en long et en large , concernant un certain monsieur Demoulin qui avouait avoir donner un ordre de lâcher
sur simple avis de son transporteur sur place , alors qu 'il n ' avait pas lui même suffisamment d ' infos sur la ligne parce que la radio francophone ( Vivacité) ne donne plus d ' heure en heure des informations sur les divers lieux de lâchers. C ' est vrai , mais il n ' y a pas que cela.
Après de nombreuses années d ' insistance pour que la RFCB constitue une " Commission meteo pour les concours " elle a engagé M.Luc Trullemans , météorologue réputé,pour nous donner des prévisions et des observations sur les lignes de vols. Nous nous réjouissons de cette collaboration ; il n ' est que d ' écouter aux premières heures lorsque sa description du ciel et ce qu 'il faut en attendre est présentée
Mais à quoi bon si on n ' en tient pas compte ?
Jadis les divers transporteurs sur les lieux de lâchers se consultaient pour convenir de donner l ' envol , d ' attendre ou de rentrer à la maison, Cela n ' et plus le cas et il me revient qu ' à Quiévrain par exemple c ' est Verduyckt qui dirige. Un dimanche il a lancé les jeunes par province et de 10 en 10 minutes , alors que les " vieux" étaient très mal partis.
Quinze jours plus tard., même scenario , mais cette fois il n 'a plus poursuivi avec les jeunes..
Les Sections provinciales sont maîtresses chez elles et le Brabant Wallon me paraît parfaitement organisé pour ses lâchers par zones.
On ne peut laisser plus longtemps aux mains de transporteurs professionnels des décisions si délicates que le lâcher par temps douteux.. Le président sportif national se doit de remédier au plus vite à ce mauvais départ de la saison de vitesse et de petit demi - fond . Il représente
75 à 80 % de l ' activité du sport colombophile.
Seul intervention efficace : il faudrait que quelques présidents de sociétés se groupent pour imposer le sujet à l ' ordre du jour de la prochaine assemblée nationale. 
En attendant nous ne pouvons que souhaiter que le ciel offre des conditions favorables à nos pigeons pour la suite de la saison.

質問:

EN

At what pigeon racing speed should be? before we conclude that the pigeon fly/race home without landing to any other places, trees or buildings? 
If the speed is 1300, can we say that his pigeon continous flying without any stop over? 
Thanks

Answer:

EN
Dear Mister Italiano,
If I understand well, you like to know, that if a pigeon did complete a race with a velocity of 1300 mpm, during the race it did do a more or less constant velocity, and did not go and rest on top of a building. Nobody can answer this question, nobody does know the trajectory the pigeons has completed, unless you attach a GPS on the back of the pigeon. A race is in the first place a competition in orientation. Each pigeon follows the trajectory it chooses and we can not really intervene in this. In order to place them in the race, we can do no more that calculate the time and theoretical distance and calculate the average speed. We are sure from the time the pigeon took in order to get home, but the distance it covered we do not know and it could be several kilimeters more than the other pigeons. We can only use the average speed per minute, by dividing the distance calculated between the realese point and the loft by the number of minutes the pigeon used to get home.

 

FR
Cher Italiano
Si je comprends bien , vous voulez savoir si le pigeon que l'on renseigne avec une vitesse minute de 1300 m à développé cette vitesse , sans arrêt , c.à d. sans se poser un instant sur un building ou ailleurs.
Personne ne peut vous donner la moindre garantie à ce sujet et personne ne connaît le trajet exact qu ' ont suivi ses pigeons. A moins de leur poser un minuscile GPS sur le dos , qui décrira leur trajet..
La course de pigeons est une épreuve d ' orientation , bien plus qu 'une course de vitesse.
Chaque pigeon peut suivre le trajet qu 'il veut , nous n ' avons aucun contrôle la - dessus.
Pour établir un classement , nous n ' avons d ' autre possibilité que de calculer le temps mis pour parcourir le trajet du départ à l ' arrivée , trajet qui peu différer de dizaines de kilomètres0 d 'un pigeon à l ' autre. D ' où la seule possibilité de calculer la soi - disant vitesse en divisant le kilométrage par le nombre de minutes pour accomplir le trajet.

 

NL
Beste Italiano
Als ik goed begrijp zou U willen weten of , wanneer men een prijsvlucht duif met een snelheid van 1300 mpm wordt getekend , zij voortdurent die snelheid heeft ontwikkeld
en niet ergens op een building is gaan rusten
Niemand kan U daarop een antwoord geven en niemand kent het trajekt dat de duif heeft afgelegd , tenzij men ze een klein GPS apparaatje op de rug zou kleven.
Een wedvlucht is in eerste intantie een orientatie kompettie . Elke duif volgt het trajekt dat zij verkiest en wij hebben daarop niet de minste interventie.
Wij hebben , om een klassement op te stellen , geen ander middel dan de tijd de berekenen
Die de tijd heeft gezet om thuis te geraken en dit op een afstand die tientallen kilometers kan minder of meer zijn , dan deze van de konkurrenten.. Wij bekomen dus de zgn minuutsnelheid 
Met de deling van het aantal kilometer door het aantal minuten van de vlucht.

質問:

NL

Je leest vaak dat bepaalde liefhebbers hun duiven precies zo voeren dat ze
op exact het juiste moment in vorm zijn. Wat is uw ervaring en welke
methode/hoe wordt dit bereikt?

Answer:

NL
Beste Jan Zijlstra ,
U weet , zo goed als ik ,dat niet één sport- litteratuur zo gulzig is op superlatieven.
Een duif in vorm brengen langs de voeding ? Kan gedeeltelijk
Op het gepaste ? Kan bij dichte benadering.
Volgens welke formule ? Die is wel wat breder.
Hok en ondervinding van de liefhebber spelen wel een grote rol.
Waarom beweren Uw duiven cvie een voedsel schema in vorm te brengen , als U weet dat het niet kan omdat Uw tuinhok te vochtig is , of niet naar de beste richting staat geplant 
Wie elk jaar alles optekent, weet dus tegen welke datum hij de vorm of de topvorm kan verwachten.
Wat de voeding betreft , daarbij geld in eerste instantie ook de opmerkingsgeest van de liefhebber. Men noemt dat " het goede hand " hebben. ? Zeg maar de klare kijk.
De duif die stilaan in vorm geraakt , wijst U dat aan op veelerlei manieren
Zp U al een tijdje aan het " opvoeden " bent, zoals men pleegt te zeggen, zul U kunnen opmerkren dat zij " genoeg " heeft , wanneer zij de dag van de inkorving geen erwten of bonnen pikt en oiok niet meer gulzig eet.
De duif die in vorm kom, toont het aan bij de dagelijkse vluchtjes thuis. De klad van de weduwnaars stuift uit elkaar bij het terug keren, zij vliegen alle richtingen uit en maken gekke wsprongen , als ik het zo mag uitdrukken.
Zij blinken , zijn niet waar of niet slap, rood vlees op de borst, hel witte neusdroppen en ogen , blinkende pluimage,droge rode pootjes en zuivere kelen
De duif die grote vorm heeft zal klam aanvoelen wanneer U ze enkele minuten in de ma,nd opsluit..
Waar blijft die voedingsformule , hoor ik U vragen . Kan niet alleen bepalen hoe en wanneer de vorm bereiken. Ligt wel aan Uw manier van voeden , niet te zwaar qua eiwitten , maar ook aan de sfeer op het hok en de omgeving.
Ik zou bijna durven zeggen dat uw duiven de vorm benaderen en bereiken naarmate zij de perfektie bereiken in het gevoel van welzijn wegens klimaat op het hok en normale voeding.
Senlheidspelers geven wel wat ophitsende granen , zoals kempzaad . Het helpt maar het is niet bepalend in een schema om de vorm op te bouwen.
Ik ben zeker ,dat U nog méér van uw duiven zult genieten , als U zult ervaren dat Uw 
Manier van handelen - en daarbij behoort een gemeten voeding - uw duiven in de beste vorm gebracht heeft .

質問:

NL

Robert,
Speelde U vroeger met de duiven in Schaarbeek?
Niet dat dit zo uitzonderlijk zou zijn want enkele jaren terug woonde de nationale kampioen snelheid ook in Schaarbeek.
Hoe deed U dat toen?? in combinatie met je vele verplaatsingen in binnen- en buitenland.
Graag een beetje uitleg over je carriere als duivenliefhebber.
Bedankt

Answer:

NL
Martin
Ik ben duivensporter geworden door mijn leraar natuurwetenschappen en heb duiven gehad toen ik amper 11 jaar oud was.
Later , steeds in schaarbeek zijn wij gaan inwonen bij duivenmelker J/B.Engels i,n de Edward Fiersstraat
Tijdens de grote vakanties,zat ik naast vader JBaptist ganse dagen op het duivenhok.
Ik ben gehuwd met de dochter van een duivenmelker.
Toen mijn schoonvader plots stierf ( Paasmaandag ' 52) hebben wij , mijn vrouw en ik ( voor zo ver ik thuis was de verzorging van de duiven over genomen.
Ik heb mij onmiddellijk verdiept in lezing van duivensportkranten en vooral van " Le Pigeon Voyageur" van de 
professoren Lahaye en Cordiez.
Het toeval wil dat wij ,in het laat seizoen, na min ronde van Frankrijk en wereldkampioenschap met sukses de jonge duiven op La Souterraine speelden.Mijn vrouw was ervoor gewonnen en zij is het gebleven ot 2000 toen wij op de eerste etage
zijn geklommen en na een halve eeuw stopten.
In de eerste jaren had ik , voor mijn vrouw een foldertje geschreven met al wat betrof voeding en verzorging van de duiven
Het duurde niet lang of zij werd een gewaardeerde duivensportdame.
Zij is het die onze mooiste uitslagen behaalde
Ik ben zo in ' 69 ( toen E.Merckx zijn eerste Ronde won en de eerste man op de maand belande ) thuis gekomen
nadat zij op21 juli de eerste prijs en veel andere gewonnen had in een vlucht ( uit Noyon ) van bij de 5.000 duiven en acht dagen later wonnen wij ( ik was thuis ) de eerste drie , met l° , ,2° en 3° getekende bij 2.200 duiven 
Ik ben ook voorzitter van onze maatschappin " Sans Peur " op het Poggeplein geweest, medestichter van de Brusselse Verstandhouding en later voorzitter ervan . Ik heb Cureghem Center herop gericht na de dood van Gust Debacker en ik ben ook , omdat men het mij gevraagd heeft jaren lang de kamer van eerste aanleg van de Brabantse afdeling voorgzeten, om te eindigen als voorzitter van de Nationale beroepskamer.
Dit alles kort samen gevat , is al vrij lang.

質問:

FR

Cher monsieur De Smet,
pensez-vous qu'un jeune mâle qui volle l'entiereté du programme national a jeune l'année de sa naissance ne sera pas 'grillé' l'année
suivante?(yearling) N'est-ce pas brûler les étapes et ainsi minimiser les chances de réussite pour les années future?
Merci d'avance

Answer:

FR
Cher Adrien
Il est classique de voir un yearling , dont on a trop demandé l ' année de sa naissance , passer une saison en mineure. Il n ' y a pas de raison de le croire " grillé" pour cela. Il peut passer une très bonne saison en "deux ans ". Il y a toujours de ( brillantes ) exceptions à la règle, mais elles sont très rares.
Mieux vaut prendre patience et ne pas brûler les étapes, comme vous dites. Les exploits des pigeons adultes , sont plus appréciés que ceux des
pigeonneaux. Surtout si on n ' en entend plus parler par la suite

質問:

FR

Subject: duvet
Alors que la saison de jeu est en plein, que puis-je faire pour mes mâles qui ont difficile à perdre leur duvet ? Que pensez-vous de l'eau de cuisson des pommes de terre ?

Answer:

FR
Cher Patrick
L ' eau des pommes de terre est un vieux remède pour aider les pigeons à jeter leur duvet. Ce qui vous arrive est souvent causé par une alimentation trop riche en protéines-- Je crois qu 'il serait bon d ' alléger quelque peu le mélange. D ' autre part , quelques bains chauds à deux, trois jours d 'intervalle peuvent agir Personnellement je m 'en suis toujours tenu à enfermer les pigeons au casier pour un jour et une nuit au moins sans graines et avec seulement de la boisson..Le duvet tombait le lendemain. Il peut arriver qu 'un pigeon jette une grande quantité de duvet le lendemain d 'une rentrée de concours.J ' en déduis qu 'il n ' étaitt pas prêt et pas en forme. Le beau temps qui se fait attendre peut être également mis en cause.

質問:

EN

Hi Robert: 
I would like to get some information on Roger Vereecke's Felix line. It is said that there is a lot of Desmet Matthys blood in it, and I would like to see what influence this had on the line.
My next question is about cycling, your passion-I think. How would you compare the cycling feats of Lance Armstrong with say Eddie Merckx?

Answer:

EN
Good day Mr. Tenmon, 
The Desmet-Matthys pigeon which is part of the "Felix" line from Roger Vereecken, came from Daniël Van Ceulebrouck, Balegem. He is mentioned in the line, like many others. This because Roger Vereecke did try to cross breed quiet a few times with the Felix, before succeeding. The "Felix", national winner from Tulle, was a pigeon bought by Roger Vereecke from Felix Smits, Melsele. That's why is name was "Felix". His son, "young Felix" did win National Pau and the grandson did win national Tulle, like his grandfather "Felix". This line was the result of crosses of many families. In the Felix line you find Catrysse, Desmet-Matthys and Daniel Van Ceulebroeck. The fact that you find many different families in the line, is not uncommon in lines with toppigeons. 
Concerning your question about cycling, I must admit that Lance Amstrong is not from the same generation as me. I did only follow him on television and I see in him a big champion, aswel as a brave person in conquering his illness. To compare Lance with Eddy Merckx is difficult. Lance prepares himself every year especially for the Tour de France, Merckx tried to win everything, from Paris-Nice, Milan San Remo during spring, until the Tour de France and the finally Lombardy during autumn. Even in winter did he compete in several Six-days. So, they do not practice the same type of cyclism. The equipment was a lot heavier and a lot more individualism existed during the time Merckx did race. Nowadays the bikes are lot lighter causing the cyclsits to race a lot faster and teams became more important. On top of that, the last few years the cyclists use little hearphones, which makes the influence of the managers greater. Merckx never used these, and in my opinion they are not good for cyclism, because it suppresses in a way the indivual character of each cyclist. All this makes teams more important and increases also the average speeds the races are run. Because this, the way races are run has changed, and it became more difficult for a rider to make an individual attack, except to a certain extent during the race in the mountains. I like to add that Lance and Eddy are good friends and many times Eddy told Lance to compete in more races.

 

FR
Cher Tenyou 
Le Desmet - Matthys qui est intervenu dans la lignée du "Felix" de Roger Vereecke, provenait de Daniel Van Ceulebroeck de Balegem.
Il est mentionné dans la lignée, comme pas mal d ' autres car, m ' apprend Roger Vereecke , il n 'a pas réussi aux premiers croisements avec le Felix
Ce "Felix" vainqueur national sur Tulle avait été achetéà Felix Smits de Melsele , d 'où son nom Le jeune Felix a gagné Pau et le petit fils a triomphé à Tulle national comme son grand.père. Cette lignée est issue du croisement de plusieurs races, dit encore Roger. Il y a du Cattrysse, du Desmet- Matthijs, du Daniel Van Ceulebroeck, comme dans toutes les lignées qui ont produit de bons pigeons.
Pour ce qui est du cyclisme, je dois vous dire que Lance Armstrong n ' est pas de ma génération. Je ne l 'ai suivi qu 'à la télévision et je vois en lui un très grand champion dont le mérite est très grand pour avoir vaincu la maladie. La comparaison avec Merckx est difficile. 
L 'un a préparé quasi exclusivement le T our de France durant plusideurs années, Merckx courait tout, de Paris - ice et Milan Sanremo au printemps , au Tour de Lombardie en automne et il y ajoutait encore des courses de Six jours l 'hiver. Ils n 'ont pas pratiqué le même cyclisme
Plus lourd de matériel et plus individuel du temps de Merckx, avec des vélos ultra légers, permettant des vitesses exceptionnelles pour Armstrong. Ajoutez - y les oreilletes qui mettent le directeur sportif en relation directe avec son coureur. Merckx n'a jamais connu cela Ce n ' est pas bénéfique pour le sport cycliste. Celaé touffe trop l 'individualité du coureur, cadenasse la course et augmente sensiblement les moyennes horaires. Plus elles sont élevées , plus il est difficile de se dégager. A l ' allure ou se déroulent les tours de nos jours il est extrêmement difficile de mener à bien une offensive , si ce n ' est en haute montagne Je retiendrai surtout que Lance et Eddy sont très amis et qu ' Eddy a souvent dit à Lance qu 'il devait courir plus souvent 

質問:

EN

Dear Robert, 
I have flown widowhood for a few years,but am still in the learning process.
At the moment I use Bossmolen plx mix,however I would like your advice as to wether this mix is to heavy for sprint to middle distance.
I do use a break down mix for three days. 
Would appreciate any advice you could offer on the feeding of the said widowhood.

Answer:

EN
Hi Thelma and Terry,
I do not like to give advice on a certain product. I know Bosmolen by name, but I do not know their mixtures. However I can say, that due to tough competition, the food companies have to provide high quality mixtures and also that a lot of fanciers listen too much to advertising. Be careful with names of mixtures. Recently I met a fancier, and his pigeons were too fat, although he only provided "diet mixture" to this pigeons. To follow a diet should mean eat less.
A lot of belgian and dutch fanciers do mix 3 or 4 different "sports mixtures". The widowers find in such mixtures all what they need, or even more if you do not feed carefully. The classic widowhood (only the males fly) is a simple and a very efficient system. You, the fancier, has to make sure that the pigeons find the tranquility they need in the loft between races. For this to feed and train on fixed hours is very important. Like that the pigeons will learn fast what is expected from them. Do not attach too much importance to show the females or not before the race. Usually speed racers do show before and after, middle distance only after the race. During all of this the eye of the manager is very 
important, he will see what motivates his pigeons and what not.
I wish you a lot of success....

 

FR
Thelma et Terry 
Je n'aime pas mettre un avis sur un produit déterminé. Je connais Bosmolen , de nom , mais je ne connais pas ses mélanges. Je vous direz seulement que, la concurrende oblige toutes les firmes à fournir des mélanges de qualité et que nombre d ' amateurs attachent trop d 'importance à la publicité.
Il ne faur pas se méprendre sur la signification des noms. J ' ai rencontré récemment un amateur dont les pigeons étaient trop gras, parce qu 'il n' avait nourri que du " Diète" Or diète signifie régime , abstinence. Pas mal d ' amateurs belges et néerlandais mélangent trois ou quatre "mélanges sport "
Les pigeons joués au "veuvage " y trouvent tout ce qu 'ils ont besopin et même trop si on a la main trop lourde. Le " veuvage" classique ( seul le mâle participê aux concours" est simple à appliquer et efficace en rendement. A vous de juger vos pigeons et à assurer le calme parfait au colombier les jours de repos.La régularité dans les heures de repas et de volées auront vite fait de leur faire comprendre ce que vous attendez d ' eux. Ne vous emballez pas concernant la présentation des femelles, ou non , au départ pou le concours. Les joueurs de vitesse sont portés pour présenter la femelle; ceuix qui pratiquent le demi - fond ne la présente qu ' au retour. Tout est fonction de l 'esprit d ' pbservation du manager
Bon vol et belle réussite , les amis 

質問:

FR

J 'ai une question pour Mr De Smet. La voici: 
Beaucoup d'amateurs wallons (principalement les vieux) se plaignent de la suppression des annonces des lâchers sur la radio (vivacité). On a parlé de restriction budgétaire de la fédération, on a parlé de changement de cible de la radio. Qu'en est-il exactement ? 
De plus sauf erreur de ma part, la Belgique compte une seule fédération. C 'est une bonne chose... Alors expliquez-moi pourquoi les émissions radiophoniques continuent en Flandre ? 2 poids 2 mesures ?
Merci à vous de nous éclairer

Answer:

FR
Mon cher Alain , 
J ' ai une bonne nouvelle pour vous.
Cent pour cent d ' accord ,il était insupportable que les amis flamands continuent de bénéficier des ( larges ) informations et que les francophones en soientét.
Cela dépend uniquement de la RTBF que la RFCB payait plus cher que la VRT pour le même service.
Invités à se manifester, les amataurs ont adressé de nombreuses léttres de protestation que la RFCB.a pu transmettre à la RFCB
Il en résulté que le président Vermeulen a été reçu par la haute direction ertébéfiste. Il y a fait valoir : 1.que la RTBF
est un service public et qu 'elle ne peut supprimer du jour au lendemain les "informations" créée en 1929; 
2. que les colombophiles ne sont pas seuls à bénéficier de ces informations très utiles en certains cas; 
3.que RTL4 s'est porté candidat pour reprendre ces émissions et que c'est par courtoisie pour les nombreuses années de collaboration que la fédération attendu de répondre à cette invitation.
Réponse : tout sera fait pour reprendre rapidement ces informations Nous vous communquerons sur quelle chaîne.
Pas une bonne nouvelle çà ?

質問:

EN

Dear Mr. De Smet, 
I have two questions.
My first question is, how do you select your pigeons for racing and for breeding? Do you always select through the basket or you have preferences for body type? How about breeders, do you keep a pigeon for breeding that has proven itself first in the races? May I know your methods of breeding? Cross, inbreed, line breed? 
My second question is, how important are medications for the racing pigeon in your opinion. Canker, coccidiosis, worms, vitamin supplements, probiotics, echinacea, and other so-called pigeon boosters? Are you a belliever of preventive medications. Can you please enlighten us, in behalf of other fanciers, on how to bring pigeons in good health especially in the weekly and/or distance races in reference to the medications and other supplements.
Thank you very much and more power.

Answer:

EN
Hello Mister Sanchez,
1. I like a long, pear-shaped pigeon, bigger in front and very closed in the back, with a rich feather and a very well proportioned and well ventilated wing. I have always bred with top class pigeons, or with brothers, because I noticed that from two brothers often the one pigeon is good flyer, the other is a good breeder. I often bred with nephew and niece, or grandfather and grand daughter or vice versa. I did never put a bird to the stock loft before I was sure that his youngsters had proven themselfs. 
2. It is not possible to have a successful loft just by feeding grains and water. On the other side, you do not need to keep your private pharmacy. Never treat a sick pigeon without the help of a veterinarian and eliminate pigeons out of your family which are often sick. You know the preventitive treatments against paramyxo and pocks. Lately a lot of people do also vaccinate against parathypoid. I never did that and I know a lot of the fanciers who still do not vaccinate against parathypoid, and are not affected by the disease. The person which abuses medicines ends up by making no result at all. By eliminating the one bacterie you open the door for another and you have to start from the beginning again. This is particularly so for the abuse of antibiotics. The standard treatments against tricho, worms and cocci are OK and without danger. However when you need to treat too often, it is an indication that some of the fanciers do basket sick birds. There is no preventetive medicine against a virus, except for a vaccin. Concerning vitamins, I believe there are enough of them in the standard mixtures, no need to be seduced by exotic mixtures like "supermix" etc...
Acquiring the "form" for pigeons is not a matter of medicines or supplements, but rather a matter of a stable metabolism which favorises the production of the required energy needed for the races. You can stimulate your pigeons with hemp on the short distance and with reserves of sugar and fats for the long distance races by adding maize or other ingredients to the mixture. I had a friend which did fly very well on long distance and he had very little time for his pigoens. In the morning he did feed his pigeons in the box in a small container filled with 50 grams of grains from 3 different brands of mixtures. The pigeons could eat during the day whatever they wanted and the leftovers were removed at night. This was an almost perfect way for keeping his pigeons in a stable and good condition during the whole flying season.

 

FR
Hello Sanchez 
1- J ' aime le pigeon qui tombe dans la main comme une poire ; large à l ' avant bien serré à l ' arrière et logiligne; avec un plumage riche et une aile bien proportionnée avec les uatre grandes rémiges bien aérées.
J ' ai toujours élevé avec un pigeon de classe , ou avec son frère, car j ' ai remarqué que si le premier est meilleur aux concours , l ' autre donne souvent de meilleurs jeunes.
Je me suis toujours tenu à unir cousins et cousines, parfois grd père et petite fille ou l 'inverse.Mais je n' ai jamais admis un pigeon comme producteur avant que ses jeunes aient prouvé
leur savoir faire.
2.- Nous ne pouvons gérer notre pratique du sport colombophile avec les graines et l ' eau seules.Cela ne veut pas dire que vous devez monter une pharmacie.
Ne traitez jamais un îgeon malade , sans avoir consulté votre vétérinaire et éliminez le d ' emblée si vous n ' en avez pas réellement besoin.
Vous connaissez les traitements préventifs contre la paramyxo et la diphtérie ( poquettes ).Depuis peu o,n vaccine de p;us en plus contre la paratyphose.Je n ' ai pas connu cela et je sais que bon nombre d ' amateurs ne le font pas et n' ont jamais été touchés.
Qui abuse de la médication finit par n ' avoir plus de résultat.En détruisants certaines bactéries , il ouvre le champ à d ' autres et la chasse doit recommencer.Cette remaqrue vaut surtout pour 
l 'abus d' antibiotiques.
Les petites cures contre la tricho, la coccidiose et les vers sont utiles et sans danger. Mais si nous devons y recourir souvent , c' est parce que certains amateurs enlogent des pigeons malades. Il n ' est pas de médecine préventive contre les virus à part le vaccin.
Quant aux vitamines , il y en a suffisamment dans les graines de nos mélanges
Ne vous laissez pas séduite par les appellations du genre
supêrmix, extra etc. 
Lz mise en forme des pigeons n' est pas fonction de médication ou de suppléments de toutes sorte, mais bien d 'un équilibre du métabolisme qui favorise l ' assimilation des forces requises pour la compztition.
Vous pouvez exiter quelque peu vos pigeons de vitesse avec du chanvre , augmenter la réserve en sucre et graisse pour le vol prolongé avec des acahuètes et du maïs en plus grande quantité.J' ai eu un ami qui jouait fort en fond, mais n' avait pas beaucoup de temps pour s 'occuper de ses opigeons.
Il les nourrissait au casier, dans un petit pot qu 'il remplissait tous les matins de 50 grammes d 'une mixture de trois mélanges de marques différentes. Les pigeons en prenaient ce qu 'ils voulaient et le soir on enlevait le restant.
Il est apparu que c ' était un moyen parfait, de tenir les pigeons en condition équilibrée durant toute la saison.
bien à vous robert. 

質問:

EN

Dear Mr. De Smet,
I would like to ask about using method of " Parastop " medicine. This kind of medicine is used to stop " Paratyphoid " decease. What is the feeding frequency to pigeon ? Thank you in advance for your answer.

Answer:

EN
Dear Mister Thanawat, 
Not everybody in Belgium has the same opinion concerning preventative treatment and/or vaccination against parathypoid. Many fanciers still refuse to treat preventative, on the basis that these people are of the opinion that once one starts to do this, you will have to repeat that every year. Others, equally in numbers, are treating with parastop or Baytrill. During the month october 2003, the product parastop from De Weerdt (Holland) has been temporary forbidden because it contained "chloremphenicol". The treatment takes between 10 and 14 days. The last few years a vaccin against parathypoid exists commercially and many fanciers do vaccinate, and especially the young birds are vaccinated. Somebody from the university of Liége (Belgium) recently adviced the following in case of an outbreak of the disease: vaccinate, then 10 days treatment with Baytrill (3 cc/liter), second vaccination 15 days after the first one, then 5 days treatment with Baytrill. I understand you wish to prevent. I would then advice to treat with parastop if you can purchase it. Some advice: Do check every bird you wish to introduce in your colony. Because a bird which attracted the disease, even when cured, remains a "carrier" of the disease. These birds will be the first onces to carry the disease when exposed to it again.

 

FR
Thanawat
En Belgique les avis sont toujours partagés concernant les cures préventives et le vaccin contre la paratyphose
Plusieurs colonies refusent toujours d 'y recourir , estimant qu 'une fois qu 'on a commencé à faire des cures il faut y recourir chaque année.
D 'autres , également nombreuses font des cures avec le Parastop ou Baytril. EN OCTOBRE APRES LA MUE Le Parastop produit De Weerdt ( Nl) a été provisoirement intrdit en Hollande parce qu 'il contenait du Chloremphenicol C 'est un bin produit La cure préventive dure dix à quatorze jours 
Depuis quelques années il existe un vaccin contre la paratyphose et les amateurs sont nombreux à vacciner , surtout leurs pigeonneaux.
Un ingénieur de l' Université de Liège proposait récemment
d ' agir comme suit EN CAS DE MALADIE
- vacciner
- ensuite 10 jours de Baytril à 3 cc par litre d'eau
- deuxième vaccination 15 jours après la première 
- à nouveau 5 jours de Baytril pour terminet
Je comprends que vous voulez PREVENIR. Dans ce ca s, allez - y avec Parastop si vous pouvez vous le procurer.
U bon conseil : veillez surtout à faire e xaminer profondément totu pigeon que vous introduisez dans votre colonie.Le pigeon , une fois atteint mais guéri , demeure
" porteur" comme l 'on dit et ce sont pareils sujets qui peuvent, lors d 'une maladie rechuter et propager les bactériezs ( salmonelles ) dans votre colonie.