検索

During 2 weeks, you can send all your pigeon related questions to: Carlo Gyselbrecht - Knesselare (BE)

Vanaf nu willen we aan onze bezoekers de kans geven om allerlei vragen te laten beantwoorden door iemand van het hoogste niveau in onze sport. We vroegen het aan Carlo Gyselbrecht uit Knesselare (BE).  From now on we want to give the opportunity to the visitors of our site to ask questions to someone from the highest level in our sport. We asked Carlo Gyselbrecht from Knesselare (BE) to answer your questions!  A partir de ce jour, nous donnons l'opportunité à tous nos visiteurs de poser des questions à quelqu'un du plus haut niveau de notre sport colombophile. Ni moins que Carlo Gyselbrecht de Knesselare (BE).

Questions

質問:

NL

Kun je me eens (liefst chronologisch) de verplichte inentingen doorgeven AUB.
En ook eens een planning van de kuren die wel of niet preventief zijn.

Answer:

NL
Patrick,
eigenlijk is er maar 1 verplichte enting, dit is tegen paramyxo;
daarnaast zijn er nog 2 entingen mogelijk, nl. tegen pokken en paratyfus; 
1/ tegen pokken: de enting is ten zeerste aan te raden; zeker als jonge duif, maar best jaarlijks te herhalen; de beste enting is het aanbrengen van het verzwakte virus na het plukken van enkele veertjes ( zie beschrijving op de bijsluiter );
best jaarlijks te herhalen omdat er zich meer en meer gevallen van pokken-infecties voordoen bij oude duiven niettegenstaande ze als jonge duif geënt waren;
de enting bij jonge duiven kan gelijktijdig gebeuren met de enting tegen paramyxo; 
ongeveer 8 tot 12 dagen na de enting kan men op de plaats van enting de entreactie waarnemen ( zwelling....... ) 
2/ enting tegen paratyfus;
zodra er zich regelmatig teveel problemen allerhande voordoen zonder duidelijke oorzaak en waarvan moeilijk een efficënte behandeling blijkt, raad ik onderzoek aan op paratyfus aan; dit kan gebeuren door bloedonderzoek bij zieke duiven of een algemeen mestonderzoek van de kolonie ( hiervoor dient men gedurende 5 opeenvolgende dagen mest te verzamelen, goed te mengen en via de dierenarts naar het labo over te brengen ); indien dit mestonderzoek positief is, d.w.z. dat er isolatie gebeurt is van de kiem, kan men in het labo een vaccin ontwikkelen dat zeer efficiënt is; tot mijn spijt kan men in de praktijk vaststellen dat de vaccins die in de handel zijn niet in staat zijn om de ziekte op een degelijke manier uit de kolonie te verwijderen algemeen schema enting
1/ jonge duiven:
- enting op 4 weken tegen paramyxo
- 2 weken later tegen paratyfus ( indien er aanwijzingen zijn )
- enkele weken later enting tegen pokken ( eventueel kan de enting tegen paramyxo hier ook gebeuren )
2/ oude duiven:
- jaarlijks enting tegen pokken en paramyxo
eventueel ook tegen paratyfus indien er aanwijzingen zijn
ik hoop u hier mee van dienst geweest te zijn en wens je van harte een succesvolle carrière

質問:

NL

Ik ben een vijftiental jaren duivenmelker en de laatste 10 jaren speel ik goed mijn prijzen maar de laatste jaren krijg ik mijn duiven moeilijker in conditie. Dit is misschien nog aan te nemen want de kwaliteit is misschien niet zo goed meer maar de laatste jaren kweek ik altijd een paar blinde duiven (dit kan gaan van vier tot acht duiven op de 
vijftig) en ik heb de indruk dat dit eerder vermeerdert dan vermindert. Nu is mijn vraag : kan dit te maken hebben met inteelt (want ik heb zelden ander bloed ingebracht) of zou dit eigen zijn aan een bepaalde stam van duiven?

Answer:

NL
Ludo, 
Als men het relaas doorneemt, kan men bijna niet anders dan besluiten dat er inderdaad een erfelijke factor in het spel is, zeker wanneer je stelt dat je erg veel inteelt doet; het is in elk geval uiterst zeldzaam

質問:

NL

Onderwerp cx 60 : Kunt u mij vertellen wat dit is was,een liefhebber bij mij uit de buurt had het gekregen van een agent van een voermaatschappij,en vloog daarna verschillende eerste.
daarna kreeg hij het niet meer.
ben gewoon nieuwsgierig om te weten waar het werkzaam tegen was/is.

Answer:

NL
Marcel,
Het is een antibioticum dat in Duitsland op de markt is; het is een goed antiobioticum dat o.a. werkzaam is tegen infecties van de luchtwegen; verwacht er geen wonderen van; er zijn ook in België verschillende zeer goede antiobitica beschikbaar; als men het gebruikt wanneer er problemen zijn met de luchtwegen zal men zeer goede resultaten behalen, maar dat geldt ook voor andere antibiotica

質問:

NL

Mijn vraag luidt : 
Wanneer we jonge duiven speent , wat kan men ze best geven omdat er zich geen problemen zouden voortdoen zoals waterige mest of adeno en dergelijke. Moet het water een beetje verzuurd worden van in het begin ???
Moeten ze ook onmiddellijk gekuurd worden tegen tricho of cocci of tegen wormen enz. 
Kan men nog een product bij de apotheker bekomen tegen paramixo ?

Answer:

NL
Chris,
Het spenen is inderdaad een kritische periode;
Hoe kan men problemen voorkomen? : door een hele serie van maatregelen zou ik stellen;
Dit begint eigenlijk in de voorbereiding van het kweekseizoen en tijdens de kweekperiode zelf, het zijn eigenlijk maatregelen die algemeen zijn en voor zich spreken, zoals
- overbevolking vermijden
- gezondheidskontrole voor het kweken, ontwormen indien nodig
- kuur tegen trichomoniase tijdens het broeden enz..... het betreft eigenlijk het mangement van de duivenkolonie
Nu konkreet na het spenen: indien allles normaal verloopt is het in principe niet nodig van een kuur te geven met geneesmiddelen; men kan uiteraard preventieve maatregelen nemen zoals het verzuren van het water; daarbij alles goed observeren en ingrijpen zodra het nodig is indien er iets blijkt mis te gaan zal een kuur tegen bvb. trichomoniase wel aangewezen zijn of een onderzoek om onmiddellijk de beste behandeling te kunnen instellen 
een kuur tegen wormen is op dit moment normaal gesproken nooit nodig 
Een vaccin tegen paramyxo kan men wettelijk gezien niet meer bij de apotheker bekomen ( er mag zelfs geen voorschrift gemaakt worden )
Ik wens je alvast het allerbest toe in je carrière

質問:

FR

Bonjour Monsieur,
Que pensez vous du vinaigre de cidre (ou de pomme car je ne sais pas si il y a une différence) ? Qu'elle posologie appliquer avec ce produit ?
Merci d'avance pour votre réponse

Answer:

FR
Dominique,
L'augmentation de l'acidité de l'eau a toujours un effet benéfique sur les intestins et pour prévenir les maladies intestinales.
Le dosage est en principe toujours mentionné sur l'emballage.

質問:

EN

Dear Carlo Gyselbrecht
In Denmark we have to vaccinate our pigeons against Paramyxo before we start racing. We use a stuff called "Noblis Pamaxyo P201 vet." I have heard this stuff is not the best against Paramyxo, because there are some adverse effect. Do you know about it, and are there other medicines which are better.
Thanks for your answer.

Answer:

EN
Dear Steen, 
In Belgium we have 2 registered vaccins: nobivac PMV an Colombovac PMV, they are both high quality without serious side-effects; we don't know "Noblis Pamaxyo P201 vet." , so it's no possible to judge about the vaccin

質問:

EN

Mr. Carlo
I have a hen with paramixo, can I breed with her.

Answer:

EN
Dear Adriano,
Yes you can breed with her; most of the time only the kidneys have damage with watery droppings as consequence;advice for the future: do the vaccination of the youngsters as soon as possible ( = when they are 4 weeks old )
I wish you all the best for the future

質問:

NL

Hallo, 
Welk product wordt het best gegeven tegen tricho. 
Bij sommige producten duurt het enkele weken voor dat we terug prijs kunnen spelen.

Answer:

NL
Goeden avond Danny, 
Voor en het seizoen vluchtseizoen: 1/4 tablet flagyl
Tijdens het seizoen: tricho plus om de 3 weken 2 dagen

質問:

FR

Cher ami colombophile. 
Octobre, l'heure des bilans a sonné. Lorsque je regarde le palmarès de mes vieux et yearlings, je constate que durant les mois de mai et juin, j'obtiens un pourcentage de près de 50 % de prix. Dès le mois de juillet, ce pourcentage s'est effondré à 30 % alors que d'autres colonies ont pu maintenir un rendement supérieur jusqu'à la fin de saison. Pour ma part, je pense que cela est du à une mue trop rapide, au 10 juillet, tous mes veufs étaient sur leur troisième plume alors que les colonies qui tenaient le haut du pavé étaient toujours sur dix plumes ou avaient seulement mué leur première plume. Selon vous que pourais-je faire pour ralentir la mue de mes vieux pigeons. L'occultation peut elle être utilisée comme chez les pigeonneaux. Le fait de ne pas élever de jeunes en début de saison pourrait-il également ralentir la mue.

Answer:

FR
Cher Monsieur Miseur, 
En effet, élever un jeune ou deux peut avancer la mue chez les veufs. Mais ce qui est important également est la sorte de pigeons que vous avez, en fait, nous constatons que des pigeons de vitesse muent souvent plus vite qu'un pigeon de longue distance. 
S'il y a récidive dans les prestations, il faut également tenir compte d'autres causes comme l'ornithose. 
Je vous propose de faire un essai avec la moitié de vos veufs, accoupler une partie et les autres pas. 
Je suppose que l'occlusion au début de la saison a également son influence sur la mue, à côté des points déja mentionnés.
Beaucoup de succès et salutations.

質問:

EN

Dear Carlo: 
What is your current strategy behind the Gyselbrecht breeding program, and how will it be effected, if at all, by the results of the 2004 race season? 
Is Bijou still fertile?

Answer:

EN
Dear Michaël, 
I'm looking for 3 things
- bloodline
- build of the pigeon
- results 
I try to breed in family, but not to close; 
every year we have to check the results to the breeding-program and look wich couples have done well in our lofts but also in the lofts from other fanciers who race with our pigeons;
it's necessary to do it every year, also 2004 to do the follow-up on a quick way;
Michaël I hope I could make the way more clear for you, thanks for your trust
I wish you all the best for the future

質問:

FR

Pouvez-vous nous dire quel est le taux d' humidite a ne pas depasser dans un colombier merci de votre reponse
amitie colombophile

Answer:

FR
Christian,
Le plus important dans un pigeonnier est de créer un climat optimal pour nos pigeons. Il est évident que nous ne savons pas influencer tous les éléments.
Optimal, veut dire une bonne aération, limiter les chutes de températures entre la journée et la nuit, éviter des courants d'air....alors nous pouvons parler d'un bon pigeonnier.
Dans cette optique, il est exclu de parler de l'humidité idéale de l'air, car par temps très humide, il est possible de limiter l'humidité par plaques chauffantes...etc...mais même sans cela, il est possible de faire d'excellents résultats.
Je vous souhaite bonne chance.

 

NL
Christian,
Het essentiële op een duivenhok is dat men tracht de klimaatomstandigheden optimaal te maken voor de duiven; bepaalde factoren hebben we op de doorsnee duivenhokken niet in de hand;
Optimaal betekent zorgen voor een goede verluchting, geringe schommelingen in temperatuur tussen dag en nacht, tocht vermijden....... dan kunnen we spreken van een goed hok.
In deze optiek is het een beetje zinloos van een bepaalde grens van vochtigheid te spreken, want bij echt vochtig weer kunnen we niet vermijden dat het ook op de hokken zeer vochtig zal zijn; we kunnen uiteraard de vochtigheid beperken door verwarmingsplaten te gaan gebruiken, maar zelfs zonder deze kan men op veel hokken schitterend presteren.
ik wens u het allerbeste toe

 

EN
Christian, 
The essential thing is that one tries to make the conditions in the loft optimum for the pigeons. There are of course some factors that one cannot control. Optimum conditions mean providing good air circulation, only small differences in the temperature between the night and day, preventing draft, … then we can talk about a good loft. 
It doesn’t have much sense to talk about a specific level of humidity, because if the weather is very humid, we cannot prevent the loft from getting very humid also. We could limit the humidity by placing heaters, but even without these it is possible to achieve spectacular results. 
I wish you all the best.

質問:

NL

Carlo, 
Wat kan je het best adviseren tijdens de rui van de duiven. Qua voeding, medische begeleiding.

Answer:

NL
Marc,
Tijdens de rui zelf zou ik medisch niets doen, tenzij er problemen zouden opduiken; ik zou willen adviseren om wekelijks volgens een vast schema ruiproducten toe te dienen ( vitaminen, oliehoudende producten,....... ) en qua voeding rijkelijk een goede ruimengeling te voorzien; medisch zou ik wel het een en ander doen onmiddelijk na het seizoen ( dus voor de ruiperiode ): kuur tegen trichomoniase en eventueel indien er aanwijzingen zijn een kuur en vaccinatie tegen paratyfus ik wens je veel succes

質問:

EN

Dear Carlo: 
If I can ask one follow-up question; as a breeder what specifically do you look for in the body when you handle a long distance pigeon ? Vents, head, keel, back, wings, over all size, etc? 
Thank you

Answer:

EN
Dear Michaël,
it's a very difficult question;
concerning the body, I would like to tell the following;
I handled already so many good pigeons ( breeders and racers ) and they are so different, that I can't take the risk to tell some special things; 
I can only tell the general things: quality feathers, muscles, close vents, head with expression, nice colour in the beak, wings in accordance with the body, good back..... but our theory is to give the birds a chance to the races and after that we are sure; but I repeat, sometimes the qualities are sometimes so different; so I would like to advise to take your conclusions after the birds got a chance in the races and take the best birds a as breeder;

質問:

EN

Dear Dr Carlo 
I do use a combi antibiotic for Salmo Coxi and resporetry for five day Erythromicine is it enough and do the birds need to be locked up during treatment or they can fly free.

Answer:

EN
Dear friend,
if you adminster medicines, it's important the pigeons drink only the water with the medicines; for that reason it's advisable the pigeons are locked;
Salmonella, coccidiose and respiratory-diseases are 3 different diseases; for each disease you have to use another management and treatment to solve the problems;
erythromycine is a good antibiotic, but you can be sure only with erythromycine it's no possible to solve Salmonella, coccidiose and respiratory-problems;
f.i. against Salmonella you need a total mangement ( see article attached )

質問:

EN

Dear Sir,
At the moment I have 2 breeders on my breeding loft that are very good breeders 1cock and a hen
I wish to keep some offspring from them, do you agree with line breeding or inbreeding? How shall I mate, to breed the same geans as them, should I keep only hens or cocks.
Thanking in advance for your Help.

Answer:

EN
Dear Sandro,
It's a very difficult question; in fact, you ask the secrets of the nature; there are thousend and thousend geans, so it's impossible to give a clear answer in any case, the sex doesn't have importance to keep the the right geans and qualities; what we need is lucky; of course to mate through inbreeding you have more chance to keep the qualties of that family f.i. halfbrother x halfsister, grand-mother x grand-son.......
I wish you all the best

質問:

NL

Geachte,
Reeds enkele jaren spelen wij met de duiven maar alle jaren komt het verschijnsel van natte ogen bij jonge duiven terug.
Wij hebben al van alles veranderd aan het hok maar blijven er toch last van hebben . Kan ons iemand helpen met enkele schetsen of kan er iemand aan huis komen (eventueel tegen vergoeding) om ons met goede raad bij te staan.

Answer:

NL
Goede dag Robert,
Indien dergelijke problemen ondanks geneesmiddelenbehandeling hardnekkig blijven terugkeren, moet men inderdaad aan de hokconstructie gaan denken en dit eens grondig bekijken; een specliast ter zake is Ingenieur J.P. Christiaens TEL 09/348 38 61; misschien eens met hem kontakt opnemen.

質問:

NL

Hoi Dokter, 
Wat was er eerst de kip of het ei? Dit gezegde is van toepassing op het volgende:
Bij tricho infectie is er vaak sprake van bacteriële superinfecties (ornithose, coli, salmonella, ...). Of is het omgekeerd gaat metname tricho pas een probleem gaan vormen wanneer er een voedingsbodem voor wordt gecreëerd door andere bacteriële infecties. De wetenschap verkondigd steevast dat tricho vaak aan de basis ligt voor deze andere infecties ... Mijn ervaringen zijn echter niet van deze aard. Duiven kunnen goed presteren met een matige tricho infectie. Met de geringste verschijnselen van de zo genaamde systeeminfecties is ervan presteren nimmer sprake meer. Graag uw mening.

Answer:

NL
Dag Kurt,
Volgens mijn bescheiden mening heb jij het bij het rechte eind; tricho op zich vormt meestal geen probleem en is een steeds terugkerende aanwezigheid die meestal geen ziekteverschijnselen veroorzaakt; ik ken enkele hokken die gedurende een gans jaar hun kweekduiven niet kuren tegen tricho; toch hebben zij gans het jaar door prachtige jongen gekweekt; het is inderdaad zo dat als er toch problemen zijn de oorzaak heel dikwijls elders te zoeken is vb Salmonella,.......; 
Vliegduiven zou ik voor alle zekerheid adviseren om toch voor, tijdens en na het vluchtseizoen te behandelen;
hierbij aansluitend zou ik nog het volgende willen stellen ( gebaseerd vooral op jarenlange ervaring ), nl. dat heel dikwijls een sluimerende paratyfus-infectie aan de basis ligt van heel wat andere problemen zoals ornithose; deze problemen geraken blijkbaar niet opgelost omdat het basisprobleem nl. paratyfus niet aangepakt wordt

質問:

EN

Carlo 
If I vaccinate all my old birds for paratyphoid will the parents pass on their immunity to their babies and does one course of vaccination give a lifetimes immunity

Answer:

EN
Hello Val,
after vaccination the parents don't pass the immunity to their babies;
with a good vaccin the immunity is valable for about 1 year, 
also you have to repeat the vaccination every year

質問:

NL

Beste , 
De laatste jaren heb ik nogal wat last van platte eieren bij het broeden van mijn duiven 
Ondanks mijn ingrepen
1) extra ei ondersteken , ik denk dat niet alle energie in de beide eieren gaat tijdens het broeden . 3 eieren is altijd 1 teveel .
2) extra hooi aanbrengen in de pannen ,voor het geven van het stro of tabakstelen 
Er is me eens verteld dat zand de oplossing is , door natuurlijk eerst de gaatjes dicht te maken in de pan , maar ik denk dat dit een smeerboel word. 
Hebt u nog meer tips of moet ik het zand eens uitproberen .

Answer:

NL
Goeden dag Paul,
volgens mijn bescheiden mening ligt het probleem eerder bij een zwakke eischaal;
hoe kan je deze verbeteren?
- door een optimale gezondheid 
- door het toedienen van vitaminen ( vitamine D .... ) en extra mineralen 
laat volgend jaar eens iets weten

質問:

NL

Geachte, 
Ik heb dit najaar twee duiven gehad die "evenwichtstoornissen" hadden. Ze hadden precies schrik om te vliegen en ze gebruikten hun vleugels om te landen. Ik heb ze geslacht. Kan dit wijzen op aanwezigheid van paratyfus? Ik laat hun mest enkele keren per jaar controleren, ook op paratyfus maar ik neem geen mest van vijf dagen na elkaar.Is een sluimerende paratyfusbesmetting te genezen? Ik gebruik weinig medicatie en in het begin van het jaar komen mijn duiven redelijk maar dan gaat het langzaam bergaf. Ik heb de veearts geraadpleegd. Hij stelde kopziekte en ornithose vast. Hij heeft mij medicijnen gegeven om te genezen en ook aangeraden wekelijks te kuren tegen kopziekte, ornihtose en trichomonose. Gelooft u dat men een seizoen kan rondmaken met wondermiddelen zoals bv. Kaucabam en zonder medicijnen of moet ik toch mijn veearts volgen? Dank bij voorbaat.

Answer:

NL
Dag Guy,
bij de symptomen die je beschrijft moet je inderdaad in de eerste plaats aan paratyfus denken ( andere mogelijkheden zijn paramyxo, streptococcen.....), maar laat ons vooral even dieper ingaan op paratyfus; de laatste jaren ben ik er meer en meer van overtuigd dat paratyfus een zeer groot probleem is; elke vorm van paratyfus, maar vooral de sluimerende paratyfus; hoe komt men volgens mij soms tot de sluimerende paratyfus? Ik denk dat het volgende dikwijls gebeurt; er treden symptomen van paratyfus op, waarvoor men een antibioticum-behandeling instelt, de symptomen verbeteren en het blijkt er soms zelfs op dat het opgelost is omdat alles ook de resulten nagenoeg normaal worden, maar heel dikwijl is het zo dat de laatste Salmonella niet van het hok verdwenen is.
De Salmonella-bakterie ( de verwekker van paratyfus ) blijft zowel in de omgeving als in de duif overleven; in de omgeving heeft ze een overlevingsduur van verschillende maanden. Dit wijst ons onmiddellijk op de noodzaak om tegelijk met de antibioticum-behandeling een grondige onsmetting door te voeren van de omgeving om het bakteriën zoveel mogelijk te elimineren.
De tweede overlevingsvorm is allicht nog de gevaarlijkste, namelijk de Salmonella's die overleven in de duif zelf. Waarom kunnen ze overleven? Ze overleven op allerlei plaatsen in het lichaam waar de antibiotica niet altijd perfect kunnen inwerken zoals in de geslachsorganen, lever..... bvb. ook in bepaalde witte bloedcellen de macrofagen genaamd en dat is zeer erg. Waarom?
Omdat de macrofagen een belangrijke rol spelen in de afweer ( de immuniteit ) van de duiven; wat is het gevolg?
Men krijgt ten gevolge van de verminderde afweer allerlei onduidelijke zieketsymptomen die niet direct doen denken aan paratyfus en die wanneer men met antibiotica behandelt een verbetering van de toestand teweegbrengen ( bijna een normalisatie zelfs in de resultaten ), zodat men denkt dat men op het goede spoor zit, maar dit is niet zo, want min of meer langere tijd nadien duiken andere of gelijkaardige symtomen op, die dan meestal opnieuw tijdelijk gunstig reageren op antibiotica-behandeling.
Zo geraakt men in het sukkelstraatje.
Wat te doen?
De ideale behandeling is een langdurige behandeling ( 10 tot 14 dagen met een geschikt chemotherapeuticum of antibiticum (vb. trimetoprim, enrofloxacine..... ), gevolgd door een vaccinatie; alleen op deze manier gepaard gaande met strict hygiënische maatregelen kan men de sluimerende ziekte uitroeien omdat er dan ook antistoffen in het bloed geproduceerd worden
Dit gebeurt uiteraart best in overleg met je dierenarts.
het is zo dat indien men zelfs 5 dagen na elkaar mest verzamelt slechts in een relatief laag aantal gevallen de Salmonella bakterie ook effectief geisoleerd wordt ( ik schat zo slechts in 10% van de gevallen waar problemen heersen met paratyfus - een negatief resultaat wil dus hoegenaamd niet zeggen dat er geen paratyfus aanwezig is op het hok ); dit alles maakt het natuurlijk niet eenvoudiger. 
Na een grondige behandeling van paratyfus zoals beschreven zal zal men heel dikwijls zien dat het geneesmiddelenverbruik sterk daalt, men andere woorden dat men de duievn, veel gemakkelijker in goede gezondheid houdt.

質問:

EN

Dear Sir, 
I had earlier this year two pigeons that seemed to have “balance” problems. They were scared to fly and used their wings to land. I had to put them away. Can this mean the presence of parathyphoid? I have the droppings checked several times per year, also for parathyphoid, but I don’t take droppings five consecutive days. Is it possible to cure a hidden parathyphoid? I don’t use much medication and at the beginning of the year my pigeons fly OK but it declines slowly. I have asked an advice of a vet. He diagnosed ornitosis. He gave me some medication and advised to treat weekly against ornitosis and trichomonosis. Do you believe that it is possible to fly the whole season with magical potions such as for ex. Kaucabam and without any other medication or should I follow the advice of the vet? 
Thank you in advance

Answer:

EN
Hello Guy,
If you encounter symptoms as you have described you indeed have to consider parathyphoid (other possibilites are paramyxo, streptococus…), but let us first go in more deeply on parathyphoid. In the last years I became more and more convinced that parathyphoid is a great problem. That is each form of parathyphoid, but mainly the hiddend parathyphoid. How do you get the hidden parathyphoid in your loft? According to me, it happens often like this: symptoms of parathyphoid appear, an antibiotic treatment is applied, the symptoms dissapear and it seems that the problem is solved. But it can happen that not all the Salmonela bacteria are killed yet. The Salmonela bacteria (the cause of parathyphoid) survives in the environment of the pigeon. In the environment it can survive several months. This shows us that it is utmost neccesary, whenever you are treating with antibiotics to also carefully disinfect the environment of pigeons, to eliminate as many as bacteria as possible. 
The second form of bacteria survival is even more dangerous, it is the survival in the pigeon itself. How can it survive? They bacteria can survive in those body parts, where anitbiotica cannot work very effectively, such for example sexual organs, the liver, … and also in specific white blood cells called macrophaghy and that is very serious. Why is that? Because the macrophaghy play are very important part in the imune system of the pigeons. What are the consequences?
As a result of the weak imune system, many unclear symptoms appear, that don’t directly indicate parathyphoid. When these are treated by antibiotics, it can improve the symptoms and even the result can indicate that the treatment has been effective, so that the fancier easily believes that he is on a good way, but nothing less is true, after some time similar or other symptoms appear agains, that again temporarily react well to a treatment with antibiotics.That’s how you end up in a blind alley.
What can be done?
The ideal treatment is a long term treatment ( 10 to 14 days with a suitable chemotherapeuticum or an antibiotic, for ex. Trimetopin, enrofloxicine, …) , followed by a vaccination. Only this way together with strict hygienic regulations you can get rid of the hidden disease, because then there will be also no anti-elements produced in blood. This is best done in cooperation with your vet. 
It is a fact, that even if you collect dropping five consecutive days, only in a few cases the Salmonela bacteria can be effectively isolated ( I think only in 10% of the cases where there are problems with parathyphoid- a negative result therefore doesn’t necessarily mean that there is no parathyphoid present in the loft) . All this doesn’t make things much easier. After a described treatment of parathyphoid you can often see that the usage of medication goes down, in other words it is much easier to keep pigeons in good health.

質問:

EN

Carlo, what can you advise me during the moulting of pigeons? I mean in relation to feeding and medical supervision.

Answer:

EN
Marc, 
Sorry for a late reply. During the moulting I wouldn’t do anything myself concerning the medication, unless problems arise. I would like to advise you to administer moulting products (vitamins, products containing oil, … ) weekly according to a firm schedule. Medically, I would take care of these matters immediately after the season (that is before the moulting period): a treatment against the tricho and possibly if there are indications one treatment and one vaccination against parathyphoid.
Concerning the feed, make sure you provide plenty of a good moulting mixture. 
I wish you a lot of succes.

質問:

EN

Hello,
Which product is the best against Tricho? With some products it takes several weeks before we can race again for the prizes.

Answer:

EN
Good evening Danny, 
Before the season: ¼ tablet of flagyl
During the season: tricho plus every three weeks for two days

質問:

EN

My question is as follows: 
When we take youngsters from the nest, what would be the best to give them to avoid any problems such as watery droppings or adeno virus. Does the water have to be a bit sour in the beginning?
Do they also have to be treated immediately against tricho or coccidosis or against worms?
Is it possible to get a product against the paramixo from a drugstore?

Answer:

EN
Chris,
Taking youngsters from the nest is indeed a critical period. How can we prevent the problems? By applying a series of actions that I would like to recommend. This actually starts in preparation for the breeding period and during the breeding period itself. These are actually actions that are general and obvious, such as:
- avoid crowding
- health check before breeding, de-worming if necessary
- a treatment against the tricho during sitting on the eggs etc. … this is infact the basis of mananging a colony. 
Now, specifically after spenen: if everything goes on normally, a treatment with medication is not necessary. You can of course, take preventive action such as accidification of the water. Observe everything and take action if it is necessarym in case something is going wrong I would recommend a treatment against for ex. tricho or a examination that would help determine the best treatment. 
A treatment against worms is not necessary at that moment. A vaccination against paramyxo cannot be legally purchased in a drugstore an more ( it isn’t even possible to issue a receipt). 
I wish you all the best in your career.

質問:

EN

In reference to cx 60: Can you tell me what this is? A fancier in the neighbourhood got this from an agent of a feed company and afterwards flew various first places. 
He couldn’t get any more of that product later on. I would be curious to know what does it work for/against.

Answer:

EN
Marcel,
It is an antibiotic that is available on the market in Germany. It is a good antibiotic that, besides other effects, works against infections of breathing apparatus, but you cannot expect any miracles from it. There are many very good antibiotics available in Belgium, if you administer them when there are problems with breathing, you can achieve good results, but that is also true for other antibiotics.

質問:

EN

I have been racing pigeons for about 15 years, the last ten years my pigeons raced quite well, but lately it has been rather difficult to get them into a good shape. Partly, it can be a problem of quality, which might have decreased, because in the last couple of years I always breed a few blind pigeons ( anywhere from 4 to 8 pigeons out of 50) and I get the impression that this has a tendency to rise rather than go down. Could this have anything to do with inbreeding ( I rarely brought in other blood) or could it be a problem of a specific strain of pigeons?

Answer:

EN
When I read your description of the problem, I almost cannot conclude otherwise but that this is a hereditary problem, especially if you consider the fact that you do a lot of inbreeding. However, it is a very unusual problem.

質問:

EN

Could you please give an overview (preferably chronological) of mandatory vaccinations. And also an overview of treatments, preventive or not.
Thanks.- a new fancier

Answer:

EN
Patrick,
There is actually only one mandatory vaccination, that is against the paramyxo. Then there are two possible vaccinations against pox and parathyphoid. 
1) against pox: I would highly recommend this vaccination, especially if this is for a young pigeon, but it needs to be repeated every year. The best one is the application of a weaken virus after taking some small feathers ( see the medication leaflet ). It is recommended to repeat this vaccination every year, because there are more and more pox infections with old pigeons, despite the fact they are vaccinated as a youngster. the vaccination can with young pigeons take place at the same time like paramyxo vaccination. After about 8 to 12 days you can observe the reaction ( swelling, …)
2) vaccinations against parathyphoid 
as soon as there are regularly various problems without an obvious cause and these problems are difficult to treat efficiently, I would recommend an parathypoid examination. This can happen by blood examination of the sick pigeons or an overall examination of the droppings of the colony ( to do this, you have to collect the droppings for five consecutive days, mix it well and ask your vet to have it examined in a lab). If the result of this examination is possitive, which means that the bacteria was isolated, it is possible to develop a vaccination in the lab, which is very efficient. Unfortunately, I have to say, that the vaccinations that are available freely on the market are not so effective and are not able to completely wipe out this problem in the colony. 
Vaccinaton schedule:
1. young pigeons:
- at four weeks vaccinaton against paramyxo
- two weeks later against parathyphoid (if there are indiciatons)
- several weeks later vaccinaton against pox (possible you could do the paramyxo vaccination now also)
2. old pigeons:
- every year vaccination against pox and paramyxo, possibly also against parathyphoid if there are indications.
I hope I could help you with this information and I wish you many successes in your career.

質問:

NL

Geachte 
Wat vind u van het produckt s-mez 16% en kan ik dat tijdens (einde rui ) geven kan dat kwaad voor het kweekseizoen

Answer:

NL
Goede dag,
- S-Mez 16% werkt tegen coccidiose en sommige aandoeningen van de luchtwegen.
- Best toedienen voor of na de rui, en alleen indien er een indicatie is.

質問:

NL

Beste
De laatste jaren lijken topspelers meer en meer gewonnen om in te enten tegen paratyfhus, is dit een mode trent of zit er meer achter? Zoals bv
betere resultaten?

Answer:

NL
Dag Rik,
Er zit meer achter; het een en ander is reeds ter sprake gekomen bij andere vraag- en antwoorden; de dieperliggende reden is heel eenvoudig: paratyfus komt vrij verspreid voor ( heel dikwijls sluimerend - doorsnee antibiotica-kuren onderdrukken paratyfus, maar roeien het niet uit ); het logisch gevolg is dat wanneer men een grondige en doordachte aanpak doet van de ziekte het algemene gezondheidsniveau spectaculair stijgt, zodat men veel gemakkelijker forme bekomt met daarbovenop een veel lager geneesmiddelenverbruik aangehecht kan je een artikel vinden over paratyfus
ik wens u van harte veel succes in onze sport.

質問:

EN

I read on the Website that you have a vacine against for the above disease , can you please advise how i can get hold of it and please advise when to vacinate the birds with it. 
Your assistance in thgis regard will be very much appreciated.

Answer:

EN
Celestine, 
I don't have a vaccin, but after isolation of the Salmonella from a case the laboratory from the university can produce an autovaccin
please see "question and answers" on www.pipa.be for further information

質問:

NL

Beste,
Welk zijn de meeste ideale periode om duiven te enten, ik denk aan de verplichte paramixo enting, pokken en paratyfus ... om zowel de kweek en spel goed te laten verlopen.

Answer:

NL
Ferdy,
de meest ideale periode voor entingen hangt een beetje af van situatie tot situatie; inderdaad kan men onderscheid maken tussen kwekers en
reisduiven:
- voor kwekers is een gunstig tijdstip eind oktober, begin november een 4 -tal weken voor het koppelen, 
( men zou het ook kunnen doen in september voor de grote rui ) 
- voor reisduiven wacht men beter tot de volledige rui gepasseerd en is januari dan een geschikte periode ( afhankelijk van het moment van kweken van de reisduiven ) 
Het is goed om tussen de entingen een week tijd te laten verlopen; het blijkt nu raadzaam om ook oude duiven jaarlijks tegen pokken te enten, gezien het frequenter voorkomen van pokken-infecties bij oude duiven 
voor jonge duiven: 
- paramyxo: enting op de leeftijd van 4 weken
- paratyfus: 2 weken later
- korte tijd later tegen pokken 

質問:

EN

Dear Dr.Carlo,
I would like to ask the treatment of 10% Ronidazone for Canker. Regarding to this medicine instruction to treat it for 5 consecutive days. It shall be treated every 6 months or once a year. What is the optimum treatment frequency ? 

Answer:

EN
Dear Mr. Thanawat,
it's very difficult to give the best advice concerning that question; I would like to tell the following; in my idea it's most of the time not a serious problem;
I know several lofts they didn't treat the breeders for more then 1 year without problems; also myself did it on that way, no 1 youngster was failing in growing up during the last year; concerning the race team, I would like to advice the following:
- a cure 5 days before the racing season and after the racing season
* other possiblity: 1/4 tablet flagyl each pigeon before and after the racing season
- during the racing season: every 3 weeks administer a cure from 2 or 3 days 
again I would like to tell the most important disease is paratyphoid; if you can keep away those disease, you can keep the general health easy on a high level 
I wish you alll the best

質問:

EN

Dr Gyselbreght,
Youngbirds that are vaccinated against paramyxo virus with Newcavac at the age of 4 weeks,how long after should a booster vaccination be given?
I look forward to your reply.

Answer:

EN
Dear Joe,
good schedule is the following:
- vaccintion of the youngsters at the age of 4 weeks
- once a year do the vaccination of all the birds 
so when you do the vaccination at the age of 4 weeks , you can wait till you do the vaccination of all the birds once a year ( most in wintertime ) 
I wish you all the best

質問:

NL

Hallo,
Ik heb wat gelezen over enting tegen paratyfus, moet je niet eerst weten welke "stam" het betreft alvorens je gaat enten met een bepaalde entstof, of zijn het allemaal breedwerkende entstoffen. Is bv entstof van Colombovac aan te bevelen?

Answer:

NL
Stefan,
het is niet nodig eerst de stam te bepalen vooraleer te enten; de vaccins berusten allen op de duivenstam Salmonella typhimurium var. Kopenhagen; het is altijd deze stam die de ziekte veroorzaakt bij duiven ( er zijn wel variëteiten ); maar het gebruik van de algemene stam geeft bescherming tegen al de anderen;
uit studies aan de universiteit van Gent is gebleken dat de bescherming na gebruik van Colombovac paratyfus gering is;
de beste werking wordt bekomen door het gebruik van een zogenaamd autovaccin ( vaccin bereid op basis van de Salmonella die geisoleerd wordt uit een duif bij lijkschouwing of uit een mengmeststaal ) , niet omdat het dan de stam eigen aan de kolonie betreft maar omdat de bereiding anders is ( olie adjuvans vaccin )

質問:

NL

Hoi,
Tegen pokken heb ik nog nooit geënt, ik heb ze gelukkig nog niet gehad.
Nu heb ik afgesproken met een melker van mijn club dat we volgend jaar samen onze duiven enten tegen pokken met het borsteltje.
Waarschijnlijk enten we alle duiven oude en jongen in mei, de oude zijn dan bezig met hun vliegseisoen. 
Hoe zit het nu precies met het enten.
Mogen de duiven na de enting gewoon ingekorft worden ?
(hoe lang dien je te wachten met inkorven)
Hebben de duiven last van een enting (ivm form (opwekking/afname)) ?
Een geënte duif kan die ervoor zorgen dat andere duiven pokken krijgen ?
Hoe lang zijn de duiven resistent ?

Answer:

NL
Goededag Roland,
Pokken is een veel voorkomend probleem; de problemen die eruit voort vloeien zijn u waarschijnlijk genoeg bekend; enting tegen pokken is daarom ten zeerste aan te raden; vroeger volstond meestal 1 enting als jonge duif, dan zag men geen pokken meer optreden in het verder leven van de duiven; de situatie is enigszins veranderd; nu ziet men af en toe pokken zelfs bij oude duiven die als jonge duif ingeënt zijn;
daarom volgend advies
- enting van jonge duiven + jaarlijks alle duiven; hoewel er slechts een geringe entreactie is, is het toch raadzaam de enting tenminste een 6-tal weken voor de wedstijden uit te voeren; een geënte duif kan geen andere duiven meer besmetten.

質問:

EN

Dear Dr.Carlo,
Thank you very much for your reply. Regarding to your mention about paratyphoid. Currently I am using parastop medicine. I have ever read a pigeon magazine about paratyphoid. It specified to treat parastop for 8-10 consecutive days and repeating every 2 months. Is this the right treatment? How about your treatment? Your explanation is highly appreciated.

Answer:

EN
Dear Mr. Thanawat,
once a year 10 days is OK ;
you can repeat it before the racing season 5 days

質問:

FR

Bonjour monsieur,
Que dois-je faire, pour renforcer la résistance immunitaire de mes pigeons ? 
Que dois-je faire, lorsque j’introduis un nouveau sujet dans mon colombier, pour le mettre au même niveau immunitaire que les miens en considérant que ce pigeon a été soumis à une panoplie de traitement pour qu’il soit en parfaite santé à la vente ? 
D’avance merci pour vos conseils.

Answer:

FR
Bonjour Bernard 
Le point le plus important pour une bonne immunité est d'abord : 
-Un bon pigeonnier
- Donner de bons soins, comme l'alimentation et le suivi médical, dans cette optique : il est primordial d'éviter le paratyphus par :
1. Une saine hygiène.
2. S' il y a des indications, une cure annuelle + éventuellement une vaccination. Par cette méthode, l'emploi de médicaments peut être réduite fortement.
Pourquoi ?? Un paratyphus déstabilise la résistance : une raison est par exemple que les bactéries de salmonelle peuvent survivre dans les cellules blanches qui ont un rôle très important dans l'immunité.
2. Très important lorsque tu introduis un nouveau pigeon dans ton colombier est de le vermifuger et d' autre part un traitement contre le paratyphus pour des raisons indiquées auparavant, tu n'es jamais certain que cela a été fait avant une vente.

 

NL
Dag Bernard,
1 - het belangrijkste om een goede immuniteit te bekomen bij onze duiven is hen 
- een goed hok bezorgen
- een goede verzorging naar voeding en medische begeleiding toe bezorgen; in dit kader is het primordiaal om paratyfus weg ten houden van het hok door 
1/ Een goed hygiëne 
2/ Indien er aanwijzingen zijn, een jaarlijkse kuur + eventueel vaccinatie tegen paratyfus toe te dienen op deze manier kan men het geneesmiddelengebruik sterk terugdringen waarom? sluimerende paratyfus ondermijnt de weerstand; een reden is bvb. dat de Salmonella-bakterien in de macrofagen kunnen overleven ( macrofagen zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen in de immunteit )
2 -Belangrijk wanneer je een duif binnenbrengt op je hok is enerzijds te ontwormen en anderzijds een behandeling tegen paratyfus toe te dienen om de hogervermelde redenen, omdat je nooit zeker bent dat dit gebeurt is voor bvb. een verkoping

質問:

FR

Je me permets de soumettre deux questions au Dr. Gyselbrecht. Il est bien entendu que je comprendrais bien qu'une seule ne puisse être traitée. 
Question 1 : 
Afin de maintenir les défenses naturelles du pigeon, existe t'il des traitements efficaces par la phytothérapie ? Pour quelles maladies et par quelles substances chimiques ou plantes ? Dans le même orde d'idée, les remèdes d'autrefois comme le lugol, le brux, les 4 sels, le bicarbonade de soude et autres sont-ils indiqués dans le contexte de la colombophilie moderne ? 
Question 2 : 
J'entends de plus en plus parler de réticence quant à la nécessité d'effectuer des contrôle pour déceler le doping à cause d'une supposée utilisation de masquants. Réalité ou ragots ?

Answer:

FR
Je me réfère surtout aux fonctionnements (végétaux et autres) dans Pipa Resist, dans Pipa Superfit et dans le Pipa Bronco, les autres produits qui sont mentionnés (comme le lugol…) ne peuvent pour cette raison certainement pas être supprimés et peuvent encore être administrés bien que l’accent peut être mis sur les produits plus récents.
Ce sera comme dans d’autres sports que beaucoup de produits seront testés et que le contrôle en effet devra être renforcé ; mais c’est une spécialisation en elle-même dans laquelle en tant que vétérinaires, nous ne pouvons nous occuper vu que cela est interdit ; dans un autre sens, je suis également persuadé que les bons soins sous tous les aspects vont de pair avec les qualités des pigeons et permet de participer au top niveau et par conséquent de vivre des aventures agréables dans le sport colombophile.

 

NL
vraag 1: ik verwijs vooral naar de werkingen ( plantaardige en andere ) in Pipa Resist, in Pipa Superfit en in Pipa Bronco; de andere producten die vermeld worden ( zoals lugol.... ) mogen daarom zeker niet afgeschreven worden en kunnen dus nog gebruikt worden, hoewel het accent toch vooral op de nieuwere producten mag gelegd worden 
vraag 2 : het zal zijn zoals in andere sporten dat enorm veel producten zullen uitgetest worden, en dat de kontrole inderdaad zal moeten aangescherpt worden; maar dit is een specialisatie op zich waar we als dierenarts niet kunnen mee bezig zijn aangezien het verboden is; langs de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat een perfecte verzorging op alle vlakken gepaard gaande met kwaliteitsduiven toelaat om op topniveau mee te doen en dus nog veel plezier te beleven aan de duivensport