باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 1 follower

قهرمانان مسابقه رفسنجان به بم

این مسابقه در سخترین شرایط جوی برگذار شد 

مسافت این مسابقه برای اخرین شرکت کننده 266کیلومتر بوده است

 

مقام اول: حسن برخورداری

مقام دوم: محمدعلی برخورداری

مقام سوم: محمد برخورداری