باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بم

  • 1 follower

اسامی مسابقه دهنگان در سال ۱۳۹۸

*بسم الله الرحمن الرحیم*
*اتحادیه باشگاه های کبوتران مسابقه ای استان کرمان*
Unions Pigeon Club State Karman

*اسامی شرکت کنندگان، اولین دوره مسابقات باشگاه فرهنگی ورزشی شهرستان بم در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد :*

*۱-سیدجواد علمی*

*۲-علیرضا اقدامی*

*۳-مهران نظام آبادی*

*۴-فرهاد خورشیدی*

*۵-رضا مشکی*

*۶-احسان محمدی فر*

*۷-سجاد حجت آبادی*

*۸-رضا طحانی*

*۹-محسن کدخدا نژاد*

*۱۰-بهرام درویش زاده*

*۱۱- علیرضا شمالی*

*۱۲-حسن قنبری*

*۱۳-محمدنظام آبادی*

*۱۴-علی براهویی*

*۱۵-رسول دهقان دولتی*

*۱۶-محمد نبوی*

*۱۷-حجت یال افکن*

*۱۸-حامد خورشیدی*

*۱۹-علی بهروزی*

*۲۰-فرامرز فیروزنیا*

*۲۱-محمدحسین دهقان*

*۲۲-یدالله موسی زاده*

*۲۳-سید محمود مومن ابادی*

*۲۴-محمد دهقانی*

*