Beroepscollege vernietigt uitspraak ‘Tucht en Geschillencollege’… Jaap Koehoorn kan weer met zijn duiven gaan vliegen!

Het ‘Beroepscollege’ boog zich over de zaak Jaap Koehoorn versus NPO, en stelde vast dat de uitspraak van het tucht en geschillencollege d.d. 21 april 2011 vernietigbaar is! Dus kan Jaap Koehoorn straks vermoedelijk weer onverstoord met zijn duiven aan wedvluchten gaan deelnemen!

De rechtszaak die het NPO had aangespannen versus Jaap Koehoorn deed in Nederland al heel wat stof opwaaien! De Samengestelde Kamer van het Tucht- en Geschillencollege van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) deed op 21 april jongstleden uitspraak in de door de Aanklager van de NPO, in de persoon van de heer J.H.J. Hassing te Riethoven aanhangig gemaakte tuchtzaak tegen de heer J. Koehoorn te Veenendaal… aangaande de acties die de heer J.Koehoorn destijds ondernam omtrent vermeende fraude door een bestuurder van Afdeling 7 (onder de vorm van de heer Jos De Ridder), tevens inkorfbaas op de ‘nationale Blois’ van 2008, die later ook nationaal winnaar zou worden… zoals door betrokkene vooraf was voorspelt!

Deze tucht en geschillencollege legde aan de heer Koehoorn toen volgende strafmaatregelen op (zie PIPA-artikeldaaromtrent van 22 april op ):

-Onvoorwaardelijke uitsluiting van alle rechten voor een termijn van een jaar,

- Na het verstrijken van de onvoorwaardelijke uitsluiting direct gevolgd door een voorwaardelijke uitsluiting van alle rechten voor een termijn van twee jaar met een proeftijd van vijf jaar.

Het ‘Beroepscollege’ heeft deze uitspraak nu als ‘vernietigbaar’ verklaard, maar veroordeelt de heer J.Koehoorn nog wel voor het plegen van chantageachtige praktijken ten aanzien van de heer Bransen, en sprak hiervoor een voorwaardelijke straf uit.

Onterecht volgens J.Koehoorn, die naar eigen zeggen enkel de heer Bransen zou gewaarschuwd hebben om geen fouten te maken door verder te gaan met de heer Jos De Ridder. De rechter gaf blijkbaar een andere interpretatie aan dit gegeven.

Het vermelden van een ‘vermoedelijke fraude’ werd door het ‘Beroepscollege’ helemaal onderuit gehaald omdat het bestuur van ‘De NPO’ door de heer J.Koehoorn op de hoogte werd gebracht en volgens het burgerlijk wetboek (wat boven dat van de NPO gaat) zegt dat iedere burger bij een vermoedelijke misdaad hoort op te treden… dus ook het bestuur NPO , dat dus in deze zelf ook nalatig is geweest ,omdat deze de middelen had om in te grijpen . 

In zijn proces verbaal vermeldt het ‘Beroepscollege’ nog dat de heer J.Koehoorn nog een stuk proceskosten en een boete voor bovenstaand feit  moet betalen.  Na betaling is hij opnieuw eerst gerechtigd om weer met duiven te spelen. Een bedrag dat ondertussen door Jaap Koehoorn werd overgemaakt… zodat hij straks opnieuw kan gaan vliegen vanuit zijn heimat Nederland!

Dat Jaap ontzettend blij is met deze uitspraak, daar hoeft beslist geen tekening bij gemaakt! Hij kan nu immers opnieuw aan de wedvluchten deelnemen in Nederland. Iets wat hij als echte duivenliefhebber een tijdje erg zal gemist hebben! Succes Jaap… en hopelijk ‘case closed’ nu!