Euro Diamond Pigeon Club - Rangschikking 2010

Rangschikking Euro-Diamond 2010, bezoek aan de winnaar Wilfried Bruyneel uit Mater.

Rangschikking Euro-Diamond  2010

 

Het bestuur van de Euro Diamond Pigeon Club onder leiding van voorzitter Frans Vanwildemeersch ten huize van heer en mevrouw Wilfried Bruyneel Mater, met bloemen champagne en de heerlijke melding dat hij de winnaar is van de zeer begeerde en prestigieuse GOUDEN DIAMOND PIGEON  TROFEE 2010

 


Bruyneel Wilfried - Mater

*************************************************************************************************************************

Het duivenseizoen draait op volle toeren en de 1e internationale vlucht uit Pau wordt reeds binnen minder dan 3 weken geprogrammeerd.
Het is dan ook de hoogste tijd voor diegenen,dewelke nog geen lidkaart voor dit jaar of een 5-jaren kaart (tot en met 2014),in bezit hebben,om zich te laten inschrijven voor deze geweldige doch aartsmoeilijke competitie,waarbij het telkens gaat om de eerst-afgegevene op de vluchten uit Pau,Barcelona,Tarbes,Marseille en Perpignan.
Dit jaar vierden wij op gepaste wijze ons 10-jarig bestaan en de erelijst van onze diamanten winnaars is er één van de hoogste plank,een ongeziene pleiade aan kampioenen.
Ook één van Jullie kan de hoogste podiumplaats innemen.Het bestuur wenst het iedereen toe.
nschrijven kost 10€ voor dit jaar of 50€ voor 2010 tot en met 2014 en dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekening 380-0108135-51 (ING : IBAN BE75 3800 1081 3551)
(BIC : BBRUBEBB)
ten name van : G.Vandermaes
JM Sabbestraat 15
8000 Brugge

met vermelding van Uw naam,straat,postcode,locatie,land,telefoonnummer en lidgeld 2010 (10€) of 2014 (50€)
Inschrijven kan ook bij A. Coddeville,P De Hous,H. Depoorter,J. Nolet,L.Raquet,M. Schauwers
N. Secelle en R. Tantart,onze plaatselijke vertegenwoordigers.
De onlangs overleden E. Vermeulen was ook onze vertegenwoordiger.

Bij deze biedt het bestuur aan zijn echtgenote,kinderen,familieleden,vrienden en kennissen nogmaals onze blijken van medeleven aan,een groot verlies voor Jullie in de eerste plaats,doch ook voor zijn talrijke duivenvrienden in binnenland en buitenland en niet in het minst voor onze organisatie,dewelke een zeer waardevol medewerker verliest.

Dus iedereen maar inschrijven en rendez-vous,volgend jaar in maart 2011,waar het bestuur U kan verwelkomen als één der winnaars of als de diamanten laureaat en waar aan de grote winnaars een onvergetelijke dag wordt aangeboden.
Namens het bestuur,
Jacques de Taeye,
persverantwoordelijke EDP