Hulde aan de laureaten van de Guldensporenvlucht 2010 op de Provinciale Dag te Hooglede.

Nieuws in verband met uitreiking der ereprijzen van de Guldensporenvlucht 2010 tijdens de Provinciale Dag te Hooglede!

Mede door het fiat van het Provinciaal Comité  afd. W-Vlaanderen kon het organiserend comité van  de  Guldensporenvlucht  overgaan tot de hulde van hun laureaten op de Prov. Dag te Hooglede.
Dank zij de medewerking van de provinciale mandatarissen, het stadsbestuur van de steden Brugge en Kortrijk, en de diverse sponsors is deze vlucht uitgegroeid tot een begrip in de provincie West-Vlaanderen.
Sponsors in 2010 waren: de Firma’s Beyers, Firma Natural, Firma Versele-Laga – Mariman, Firma Vanrobaeys, Firma Bricon, Firma Herbots, Vanhee-Products, Firma  Danny Van Bael, Conex- Columba, de stad Kortrijk, de stad Brugge, de Riddersclub van België, duivenmaatschappij “ Ieders Welzijn” –Kortrijk, de heer Simon Moreels, de heren Paul en Maurice De Buck – Baele , Schoenen Vanluechene ( Kurt Platteeuw) uit Rumbeke,  Fotoprint ( Dom. Velghe) , duivensportblad “ De Duif” , Veearts Pascal Lanneau , de heer Frederic Bracke , Traiteur Mestdagh – Harelbeke . 


Een deel  van de vele Ereprijzen die worden verspeeld op de Guldensporenvlucht


Stand van de Firma Beyers


Nog een deel der Ereprijzen


Rino Verheye uit Aalbeke winnaar van de Ereprijs wijlen A. Nuyttens bij de oude duiven


M & L Delaere uit Anzegem wonnen de Ereprijs van de Firma Herbots bij de oude duiven


De winnaars van de Ereprijs Firma Beyers bij de oude duiven met A3 – series


Luc Willems en dame uit Machelen  als winnaar van de Ereprijs Reginald Derycke bij de jaarlingen


De winnaars van de Ereprijs Firma Beyers bij de jaarlingen met A3-series


Yves Buelque was de winnaar van de Ereprijs Sylvère Toye bij de jonge duiven


Sylvère Toye won de Gouden Medaille geschonken door de Riddersclub bij de jonge duiven


De winnaars van de Ereprijs Firma Beyers bij de jonge duiven


Luc Willems uit Machelen won de ring geschonken door de heer S. Moreels uit Marke


Gaby Vandenabeele won de gouden medaille geschonken door de Riddersclub van België bij de oude en de jaarlingen


De 3 gulden sporen geschonken door de Firma Van Bael met de foto’s van de winnende duiven ( D. Velghe) en de Ereprijs van de
Fa Bricon wachtend op de laureaten die tijdens het feestbanket hun prijzen kregen  overhandigd.


Dirk Speybroeck en dame uit Vinkt als laureaten op de Guldensporenvlucht met oude.


Luc Delaere en dame uit Anzegem en dame als laureaten op de Guldensporenvlucht met jaarlingen


Yves Buelque en dame uit Anzegem als de laureaten op de Guldensporenvlucht voor jongen


***********************************************************************
 

Dank zij de onverwoestbare inzet van Voorzitter Sylvère Toye van het  organisatiecomité kunnen weer heel veel liefhebbers die deelnamen aan de Guldensporenvlucht 2010 genieten van een enorm gamma aan ereprijzen dat  traditioneel  met  deze vlucht is verbonden.
In dit prijzengamma zitten ondermeer 150 zakken (bons voor…..) duiveneten verscholen …….de verdeling ervan is als volgt:
-    100 zakken Beyers
-    30 zakken Versele-Laga
-    10 zakken Natural
-    10 zakken Vanrobaeys
Behalve deze duivenvoeders  zijn nog talrijke andere ereprijzen die aan de man/vrouw worden gebracht ! In zoverre zelfs dat het totaal aan euro’s die worden overhandigd  aan de betrokken winnaars  weer een mooi bedrag vormt.
Dank zij de gewaardeerde medewerking van het Provinciaal Comité v/d KBDB W-Vlaanderen , worden - behalve de 3  laureaten ( 1e bij de oude / 1e bij de jongen en 1e bij de jaarlingen) die  tijdens het feestbanket worden gehuldigd- …alle andere Ereprijzen overhandigd tijdens het voormiddagprogramma ( zie daartoe de affiche v/d KBDB W-Vl.).  Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de prijzen die niet worden afgehaald tijdens de afroeping,   eigendom blijven  van de organisatie.
Zie hieronder de volledige verdeling en winnaars van de Ereprijzen in de 3 kategoriën.

Ereprijzen Goudensporenvlucht, jonge oude en jaarduiven
 

***********************************************************************

Via het organiserend comité ,onder voorzitterschap van de heer Sylvère Toye, kunnen wij U melden dat de jaarlijkse bekende en met veel gratisprijzen bezette Guldensporenvlucht uit Blois ook in 2010 weer doorgaat.
Datum van de vlucht is 3 juli met inkorving op donderdag 1 juli.
Hoofdlokaal is “Ieders Welzijn – Kortrijk”….andere inkorvingsburelen zijn dezelfde als in de vorige jaren, plus de “Vliegersclub Zarren” , die aan de lijst wordt toegevoegd.
De vlucht gaat door voor oude duiven, voor jaarlingen ( deze kunnen gratis gedubbeld worden bij de oude) en voor jonge duiven.
De grote waarborgen van 2009 blijven dezelfde in alle kategorieën.
Nu reeds hebben weer heel wat belangrijke sponsors hun medewerking toegezegd.
De uitreiking van de gratisprijzen en huldiging van de laureaten gaat door op de Provinciale Dag van de KBDB West-Vlaanderen te Hooglede.
Meer info over dit alles volgt in de maand juni. Maak in elk geval, heren halve fondspelers, dat jullie kampioenen in die periode klaar zitten voor de traditionele grote confrontatie op deze jaarlijkse flink bezette Guldensporenvlucht met ondermeer de medewerking van stad Kortrijk en de stad Brugge die beiden een grote rol speelden in de geschiedenis van Vlaanderen en de Guldensporenslag.