Promotie duivensport in Oost-Vlaanderen

Mooi initiatief in Oost-Vlaanderen. Promotie duivensport in het zuidpark te Gent. Initiatiefneemster Carmen Verstraete.
Mede uw tussenkomst Pipa en samenwerking met Carmen Verstraete (kleindochter van Raoul) kan ik u mededelen dat de KBDB een promotiestand opgericht heeft in het Zuidpark te Gent.
Met het doel, kinderen in contact brengen met de reisduif , zijn we er ter beschikking in het kinderdorp van 12.00 uur tot 20.00 u.
Ik dank het KBDB -propagandafonds voor de materiële steun alsook de vrijwilligers die ter beschikking van de kinderen staan.
Met sportieve groeten.
 
Mark De Backer