Geven Joke en Martin, "1e nat. hokkampioen jonge duiven 2006 en 2e midfond duif Olympiade"


Joke en Martin GEVEN, Voorst (BE)


Joke en Martin begonnen in 1992 met duiven, omdat Martin in de WAO belandde en toch iets om handen moest hebben. Ze werden lid van P.V. Steeds Verder in Twello. Er werd gestart met duiven van Rudie Brenk uit Arnhem en in 1993 werd voor het eerst met de jonge duiven aan de wedvluchten deelgenomen. Zij wisten toen nog helemaal niets van de duivensport en moesten dus helemaal onder aan de ladder beginnen. Zij probeerden van alle goed spelende liefhebbers wat op te steken, want zij moesten het hele spelletje nog onder de knie krijgen. Martin verslond in die tijd alle duivenboeken, die hij maar te pakken kon krijgen. Hij analyseerde de in de boeken gedane uitspraken en beweringen, toetste die aan wat hij bij de goed spelende liefhebbers hoorde en trok vervolgens zijn eigen plan.

Hokaccommodatie
Joke en Martin hebben de beschikking over een vlieghok voor de oude duiven, bestaande uit drie afdelingen. De jonge duivinnen huizen in een oud kippenhokje, gedekt met plastic golfplaten en aan drie zijden afgemaakt met gaas. De jonge doffertjes zitten in een tot duivenhokje omgebouwde hondenkennel, die achter het kippenhokje staat. Aan de verblijven van de jonge duiven zit nog een kweekrennetje gebouwd. Alle hokken staan met de voorzijde op het Zuidwesten gericht.

Hokopbouw
Joke en Martin hebben een eigen stam duiven opgebouwd met duiven van de volgende liefhebbers: Rudie Brenk, Henk Gerritsen, Gerrit van Looyengoed, Troisfontaine (soort Gerritsen-Looyengoed), Jan Kuijzer, Hillie Romein en Maurice Voets.
De duiven van Joke en Martin zijn sterke duiven, die tegen een stootje kunnen, hebben een sprekend oog, een soepele vleugel, zachte pluimen, goede spieren en presteren vooral zeer constant. Joke en Martin houden er niet van als hun jonge duiven snel bij een ander binnenlopen. Hun duiven moeten kop kunnen vliegen van vitesse tot en met eendaagse fond. Zij houden hun duiven zo dicht mogelijk bij de natuur. Als zij zich duiven aanschaffen bij andere topliefhebbers dan zijn dat bij voorkeur jonge duiven, waarmee niet wordt gevlogen en waaruit eerst gekweekt wordt. Regelmatig worden er jonge duiven geruild met Jan Kuijzer uit Krommenie.


Links het vlieghok van de oude duiven


Rechts het hokje van de jonge duivinnen


De jonge duiven

Afgelopen jaar werden er hier ongeveer zestig jonge duiven voor eigen gebruik gekweekt. Bij de eerste wedvlucht waren er daar nog veertig van over en aan het einde van het seizoen nog dertig. Als de jongen ongeveer acht dagen oud zijn kijkt Martin wat doffers en duivinnen zijn (op die leeftijd kun je dat beter zien dan wanneer ze afgespeend worden) en noteert dat in zijn boekje. Op een leeftijd van twee weken gaan de jongen met de duivinnen naar de ren. Als de jongen gespeend worden, komen de doffertjes en duivinnen elk op een aparte afdeling te zitten. Er zijn zowel bij de doffertjes en duivinnen altijd wel een paar jonge duiven van het andere geslacht, maar die laten ze er gewoon tussen zitten. De jonge duiven werden van 1 april tot half mei verduisterd en de latere duiven werden verduisterd tot juni. Vanaf een paar weken na de langste dag werden de jonge duivinnen bijgelicht en wel van 05.00 tot 09.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur.
De duiven worden de zes weken voorafgaand aan de eerste wedvlucht veel afgericht. De duiven worden dan steeds met ongeveer 10 stuks tegelijk losgelaten, omdat ze dan meer leren en er ook minder risico is dat alles in een andere klad terecht komt. De eerste twee keer gaan ze naar Klarenbeek, vervolgens twee keer tot enkele kilometers voor Dieren, daarna worden ze gelost op de dijk bij Doesburg. Van daaruit gaan ze twee keer naar Arnhem-Noord, dan drie keer Renkum en tot slot twee tot drie keer Ravenstein en dan zijn ze gereed voor de eerste wedvlucht.
Het afgelopen seizoen werden de jonge duiven niet op een nestje gebracht met als gevolg dat ze veel beter trainden. De eerste twee tot drie vluchten werd er niets gedaan, waardoor de duiven rustiger blijven. Daarna worden de jonge duivinnen gekoppeld aan kweekdoffers en de jonge doffers aan de kweekduivinnen. Op de inkorfdag mochten de duiven bij elkaar, waarbij opviel dat de duiven die dan het gekste zijn het op de wedvlucht meestal lieten afweten.


Het voeren van de jonge duiven

Tot de duiven ongeveer 2 tot 2½ maand oud zijn krijgen ze kweekvoer van Beyers en daarna ½ Gaby Vandenabeele en ½ vliegmengeling. De eerste vluchten krijgen ze op donderdagavond volle bak met ½ Gaby Vandenabeele en ½ vliegmengeling, aangevuld met pinda’s en snoepzaad. Als het goed is dan eten ze ’s vrijdags niet veel meer en wordt volstaan met wat snoepzaad. Na thuiskomst van de vlucht krijgen ze licht voer, dat bestaat uit een soort zuivering met maïs erin.
Als de afstanden van de vluchten groter worden (NPO-vluchten) krijgen de jonge duiven in het begin van de week ½ Gaby Vandenabeele en ½ vliegmengeling en worden ze gevoerd zoals dat bij de weduwnaars gebeurt. Vanaf woensdag krijgen ze volle bak vliegvoer.
Naast het voer krijgen de duiven ook nog mineralen, powerplay en vlierbessen, die Joke en Martin ’s zomers plukken en invriezen.

De training van de jonge duiven
De jonge duiven trainen 1 keer per dag en wel ’s morgens na de weduwnaars. Zij trainen minimaal één uur. De doffers en duivinnen trainen apart. In de eerste paar weken van het seizoen worden de jonge duiven nog een keer per week naar Renkum gebracht.

Selectie
Aan het eind van het seizoen worden de jonge duiven louter op hun geleverde prestaties afgerekend.

Medische begeleiding
De duiven worden hier zo dicht mogelijk bij de natuur gehouden. Er wordt alleen gekuurd als het moet: dus als de jonge duiven iets mankeren. Zolang de jonge duiven goed vliegen/presteren wordt ook niet tegen het geel gekuurd. Na de vlucht wordt er ook niets ter ontsmetting gegeven.

Prestaties met de jonge duiven in 2006
1e nationaal hokkampioen jonge duiven
Dit kampioenschap wordt vervlogen over de eerste vier vluchten en per tiental duiven moet er één in de prijzen gedraaid worden en tevens tellen twee van de bovenste drie van de poulebrief voor de punten aangewezen duiven.
Het nationale hokkampioenschap werd behaald met de volgende prestaties.


Martin met de 06-NL-1831879


15-07-2006 Boxtel (85 km) tegen 249 d.:7e (884 getekende),22e , 31e ,33e ,36e getekende
29-07-2006 Lommel (120 km) tegen 2849 d.: 10e (923), 11e , 18e , 27e (getekende), 147e (getekende)
01-08-2007 Haasrode tegen 2021 d.: 3e , 4e, 8e, 9e , 49e (930 getekende), 51e (getekende)
12-8-2007 Pommeroeul tegen 1288 d.: 5e , 8e ,19e, 22e (879 getekende), 23e getekende.

De duiven, die de meeste punten voor dit kampioenschap vergaarden, waren de
06-NL-1831879 en de 06-NL-1831901.
De 06-NL-1831879 is een rode duivin, die als vader heeft de 04-1634970 (Jan Kuijzer x Maurice Voets) en als moeder de 03-2243194 (Jan Kuijzer x Gerritsen-van Looyengoed). De “879” heeft het presteren van geen vreemde, want haar vader de “970” was in 2005 asduif Natoer van regio 2 afd. 8 en in 2006 asduif midfond van diezelfde regio. De “879” behoort op dit moment tot de grote beloften van Joke en Martin: zij werd 1e duifkampioen van afd. 8 GOU en vloog o.a.: Pommeroeul 4e tegen 5211 duiven, Haasrode 4e tegen 2021 duiven, Pommeroeul 16e tegen 1201 duiven, Peronne 14e tegen 1027 duiven en Pommeroeul 22e tegen 1288 duiven.
De 06-NL-1831901 is een kras doffer, die als vader heeft de 99-5926647 (Gerritsen-van Looyengoed x R. Brenk) en als moeder de 04-1634965 (Romein x Voets).
Ook de ouders van dit toppertje weten van presteren: de “647” was kampioensduif jong van regio 2 en de “965” was kampioensduif van kring 3 regio 2 en 3e van regio 2.

Kampioenschappen in 2006
Nationaal
1e nationaal hokkampioen jonge duiven
Afd. 8 GOU
Vitesse : 4e o.a.;
Midfond : 3e o.a.; 7e a.
6e duifkampioen 05-1081664
Jong : 1e oa en 1e a
1e duifkampioen 06-1831879
9e duifkampioen 06-1831901
Natoer : 6e oa; 2e a.
6e duifkampioen 02-5213454
Snelheid : 1e oa en 1e a.

In regio 2
Vitesse : 2e o.a.;
Midfond : 1e o.a.; 2e a.
1e duifkampioen 04-1634970
Dagfond 9e oa; 9e a.
Jong : 1e oa en 1e a
1e duifkampioen 06-1831879
5e duifkampioen 06-1831901
7e duifkampioen 06-1831883
10e duifkampioen 06-1831999
Natoer : 2e oa; 1e a.
3e duifkampioen 02-5213454
8e duifkampioen 04-1634964
Snelheid : 1e oa en 1e a.
3e duifkampioen 04-1634964
6e duifkampioen 02-5213454

Olympiade 2007
De 04-NL-1634970 (vader van 06-879) werd 2e duif midfond van Nederland en vertegenwoordigde ons land op de olympiade in Oostende (B).

Ook anderen presteren prima met de duiven van Joke en Martin:
Blankestein, De Kar Apeldoorn, die pas met duiven is begonnen speelde dit jaar al met de jonge duiven een 1e in kring 3 van regio 2 afd. 8 met een duif van Joke en Martin.
Ook Troisfontaine, IJzeren (LB) en Dankelman, Zwolle, presteren prima met hun duiven.

Tot slot
Martin wilde aan het einde van ons gesprek nog kwijt, dat hij heel graag zou zien dat alle afdelingen op dezelfde datum zouden beginnen en dat het seizoen ook landelijk in hetzelfde weekend zou eindigen. Dit zou de verschillende landelijke competities ook veel eerlijker maken. Joke en Martin draaiden afgelopen jaar een fantastisch seizoen. Er wordt vaak gesproken over: duiven, melker en hok. Als je hier de jongeduivenhokken ziet, dan besef je pas dat er hier super goede duiven moeten huizen en geweldige melkers, want de verblijven van de duiven: een oud kippenrennetje en een omgebouwde hondenkennel, die kunnen onmogelijk bijdragen aan de superprestaties. Of toch juist wel? Joke en Martin, petje af voor jullie topprestaties.