Jorissen Cyriel -Tongeren (B) Provinciale overwinningen in 2008

Jorissen Cyriel - Tongeren (B)1ste provinciaal en 6de nationaal St. Vincent.
1ste provinciaal en 4de nationaal St. Vincent. - 2008
Tongeren – In het gehucht Mal is Cyriel in ’89 met duiven begonnen. De man die als zelfstandige heeft gewerkt en nu geniet van zijn pensioen woont er langs de Hoger-Opstraat. Een typische activiteit in de wijde omgeving van de Ambiorixstad is het verwerken van tin. Langs de invalswegen naar de stad vind je her en der kleine ateliers en winkeltjes. Op de aansluitwegen naar de dorpskernen zie je vaak bewegwijzering naar ateliers van tingieters. Vele vonden zo de weg naar het magazijn van prachtige creaties in tin. Een aantal van de door deze vakman ontworpen en vervaardigde creaties zijn er nog steeds. Voor de gegadigden zijn nog steeds dergelijke kunstwerken te bekomen.Hoe het begon.
Voor Cyriel is het zowat twintig jaren geleden begonnen. Broer Jef begon met duiven en Cyriel zou boven de garage de kweekduiven huisvesten. Er werden hier en daar duiven gehaald om op snelheidsvluchten te spelen. Stilaan werd ook Cyriel besmet door de duivenmicrobe. Een besmetting die aanvankelijk maar enkele minuten per dag in beslag nam maar die stilaan uitgroeide tot drie à vier uren in de zomertijd. De duiven voor de kortere vluchten werden van de hand gedaan omdat als je niet in de zetel zit in de lossing je geen kopprijzen kunt willen en met fond is dat anders.

Lokaal.
Een ruime garage van Cyriel wordt gebruikt om de duiven van de plaatselijke melkers in te korven. Ze beschikte over een eigen vervoersdienst tot eind 2008 om de duiven vanuit Belgische lossingsplaatsen te laten vliegen. De noodzaak was er om op die manier een kleinere sector te maken en de plaatselijke duivenmelkers toch nog het genoegen te geven om ook een duif recht te zien komen. In een groter samenspel was het steeds dat de duiven langs achter binnenkwamen en dat ontmoedigde de Malse duivenmerkers erg. Vanaf Frankrijk is er een groter samenspel samen met Tongeren.

Stamopbouw.
Cyriel heeft zijn eigen soort gebouwd door de jaren heen. Hij bezat begin 2008 twaalf kweekkoppels en daar is weinig verandering in aangebracht. Een koppel jonge uit de 1ste Barcelona ’91 van Willy Moermans uit Rutten ligt aan de basis van de huidige populaties duiven. Er vloeit ook bloed van De Smet uit Semmerzake door de aders van de kweekduiven.
Een duivin van wijlen Eric Daenen uit Tongeren is de moeder van de 2de nationaal Barcelona ’07. De Daenenduivin had als partner een duiver van Henri Fitlers uit Henis. In ’97 werd Pau gewonnen door Cyriel met een rechtstrekse duif van wijlen Albert Jorissen uit Rijkhoven.
Een duiver van Guillaume Raskin uit Tongeren heeft ook een plaatse verdiend door goede nazaten op het vlieghok te plaatsen.
Hiermee zijn al een paar kweekkoppels beschreven van de kleine kweekstal met twaalf koppels.

Systeem.
Cyriel is deze winter aan de voorbereiding begonnen met 46 weduwnaars en 22 duivinnen.
De weduwnaars werden in twee groepen opgedeeld. Groep één werd gekoppeld op 6 december. Deze koppels hebben hun jong zelf grootgebracht en werden daarna niet opnieuw gekoppeld. Een tweede deel werd eind maart gekoppeld en mochten enkele dagen broeden en zijn dan samen met groep één op weduwschap gestart.
De jaarduivers werden in stappen doorgestoken naar fondvluchten.
De 22 duivinnen werden los gespeeld tot Salbris en daarna werden ze gekoppeld met oog om ze op een jong te spelen op de vluchten van begin juli. De duivers die deze duivinnen mogen voorbereiden op een natuurlijke wijze zijn vliegduivers op rust of kwekers die als jonge duif het luchtruim hebben verkend in Mal. Door  waardevolle duivers te gebruiken kunnen de jonge duiven ook geringd en later gespeeld worden. Het voordeel van oudere duivers is dat ze blijven doorvoederen na het vertrek van de duivin. Jongere duivers kunnen vaak onvoldoende pap maken en voederen dan soms te veel water wat slecht mest geeft.

Hokken.
Houten tuinhokken met een ren voor het raam zo is hier de accommodatie. Ook hier is er steeds veel lucht op het hok door de open ramen en de gang voor het binnenhok. Binnen in de hokken liggen looproosters die drie keer per jaar worden weggenomen om te kuisen. De voorplank van de woonbakken wordt dagelijks gekuist. Het binnendeel van de bakbodem is draadwerk en de schuif eronder wordt één keer per week van uitwerpselen ontdaan. Dit speelhok is er voor de duivinnen.
Het weduwnaarshok staat los van de vorige hokken en is een houten tuinhok op palen en heeft spoetniks om de duiven binnen te laten.
De kweekren is aan de voorkant volledig open met draad gemonteerd op aluminium profiel. De kweektren kan in meerdere afdelingen ingedeeld en heeft ook een gang ervoor met looproosters.
Cyriel beschikt ook nog over een stenen tuinhok boven de garage. Het plat dag van het voorste deel van de garage is verhoogd met een buizenconstructie met draad zodat een aantal duiven daar de ruimte hebben om gezond in de buitenlucht en regen te zitten.Voeding
Bij Jorissen komt er geen zuivering in de voederbak. De week dat duiven niet worden ingemand wordt er krab gevoederd. In een gezamenlijke eetbak wordt er per vier duiven een handvol graan gegeven en dit twee keer per dag. De basisvoeding bij Cyriel bestaat uit drie vierde sport en een kwart rui van Paloma. De voorkeur wordt gegeven aan de mengeling met gele maïs. Het bijvoederen van de duiven voor de inkorving wordt gedaan met een mengeling van meerdere handelsmengelingen. Het is wel nodig dat fondduiven dikke maïs leren eten. In de mand in de dagen tussen inkorving en lossing krijgen de duiven dikke maïs. Dus op het hok moeten deze granen ook krijgen of ze zijn afgeschreven voor de vlucht gestart is.
Bij het binnenkomen na de tranig svlucht is er steeds snoepzaad  ter beschikking.
Elke dag zuiver water is een vereiste maar de potten uitwassen en drogen is hier niet het gebruik.

Verzorging & Medische begeleiding.
De verzorging is elementair wat poetsen en drinkpotten kuisen betreft.
Voor het seizoen wordt de veearts bezocht. Cyriel heef twee wetenschappers waar hij zijn toevlucht zoekt bij eventuele problemen. Preventief wordt er geen medicatie toegediend tenzij ridzol. Bij het onvoldoende presteren durft deze melker wel eens 3 à 4 dagen ridzol geven om daarna indien onvoldoende resultaat het advies van de veearts te vragen.
Bij thuiskomst is er elektrolyten die een snel herstel moeten helpen bewerkstellingen. Eén dag per week krijgen de duiven vitamines.  

5126365/07 geschelpte duivin (juni).
Het geschelpt duivinnetje is een kruisingsproduct. De vader komt van Guillaume Raskin uit Tongeren een kruising tussen Desmet en Limbourg. De moeder is een doorgekweekte duif uit de lijn van Willy Moermans.  Opmerkelijke kweekwaarde van deze duiven is dat 2de provinciaal St Vincent ’04 uit hetzelfde koppel komt.
Als jonge duif is een jonge van de vierde reeks en werd enkel zelf geleerd, niet verhinderde de duif om los goed te presteren als jaarduif.
Prestaties van deze duif in 2008:
Reims        8/105
Nanteuil     22/117
Gien         16/223
Salbris         16/128
St Vincent    1/944 eerste prov. Limburg

5162888/07 geschelpte duivin (augustus).
Deze tweede geschelpte duivin die deze St Vincent provinciaal op haar naam schrijft is een jong uit 589/06 “Enzo” Bij de gebroeders De Smet werden duiven gehaald en zitten er nog vier zonen op het kweekhok. De dochters werden allemaal opgeruimd omdat ze te veel lesbische neigingen hebben. Die eigenschap past niet in het spel dat Cyriel wil spelen met lossen duivinnen tot begin juni.
De moeder 974/05 is een duivin uit de lijn van Willy Moermans.
Als jonge duif vloog ze goed:
Momignies     81/1291
Dizy le Gros    270/1103
Heidelberg    155/1357
Dizy le Gros    45/1301
Bourges    27/379

Prestaties.
1ste nationaal Pau ’97.
1ste semi nationaal St Vincent 2000.
1ste provinciaal Souillac 2001.
2de provinciaal St Vincent 2004.
2de nationaal Barcelona 2007.
2de provinciaal Barcelona 2007.
1ste provinciaal St Vincent 2008.
1ste provinciaal St Vincent 2008.

Door de neutralisatie werd 1ste provinciaal Barcelona ’07 niet behaald maar werd Cyriel 2de , alhoewel de duif tijdens de neutralisatietijd werd geregistreerd. Nationaal kon hij niet winnen want in Wallonië was een duif die nog vroeger in de morgen werd geklokt.

Resultaten.
04/07 St Vincent    1, 28, 58, … 940 jaarduiven 6/16
08/08 St Vincent    1, 10,    16,   355 jaarduiven provincaal
4, 34, 37, 51, 87, 260, 1973 jaarduiven nationaal 6/8

Nico Jaspers uit Nerem is wel eens op bezoek geweest bij de tingieter uit Mal. Uit het kweekhok werden wat jongen verhuist naam een ander deelgemeente van Tongeren. Nico is een melker die het maxima uit een duif kan halen en hij behaalde uit deze duiven het beste en behaalde Asduif 4000 en werd ook gelauwerd als Asduid Fond Limburg.