Mededeling KBDB i.v.m. wedvluchten in België en vluchten in het kader van de Ronde van België op zondag 06/10/2019

Omwille van de slechte weersvoorspellingen voor zondag werd beslist om een groot aantal van de vluchten in België te vervroegen naar zaterdag met inkorving op vrijdag.

Rekening houdend met de minder gunstige weersomstandigheden die worden voorspeld voor aanstaande zondag 06/10/2019 heeft, de voorzitter van het nationaal sportcomité, in samenspraak met de nationale voorzitter, de voorzitters van de betrokken provinciale entiteiten (PE’s) en de betrokken vervoerders, beslist dat, alle wedvluchten in België en vluchten in het kader van de Ronde van België, initieel voorzien op zondag 06/10/2019, zullen worden vervroegd naar zaterdag 05/10/2019 (met inkorving op vrijdag) MET UITZONDERING evenwel van

  • de wedvluchten “Ronde van België” van de PE Antwerpen

dewelke op zondag 06/10/2019 (inkorving op zaterdag 05/10/2019) behouden blijven.

Aansluitend op bovenstaande mededeling waarbij ALLE wedvluchten van de PE Oost-Vlaanderen, initieel gepland op zondag 06/10/2019 werden vervroegd naar zaterdag 05/10/2019 (inkorving vrijdag 04/10/2019, dient genoteerd te worden dat voor de Oost-Vlaamse verenigingen die alsdan op vrijdagavond 3 wedvluchten (Momignies – Quiévrain – Ronde van België) zouden inkorven de vlucht uit Momignies vervalt.