Mebis Eric, "In 2002 : Provinciale asduif snelheid "Oude duiven" (Limburg)"

 


Ulrich in gesprek met ...
Eric Mebis, WELLEN (BE)


• Stel uzelf even voor en vertel hoe je begonnen bent met de duivensport?

Ik ben Eric Mebis en woon te Wellen (midden Limburg) en 39 jaar oud. Ik ben al duivenliefhebber sinds mijn 8 ste levensjaar, samen met mijn vader en broer Luc speelden we onder de naam Mebis J. & zonen en dit ook met succes in de jaren 1975 t.e.m. 1984.
Sinds 1997 speel ik zelfstandig in de gemeente Wellen waar ik ook woonachtig ben. Als jongeling startende dachten de oude ratten dat er weer een lid bijgekomen was om het vel over de oren te trekken, maar niets was minder waar. De duivenmelkers van Wellen en omstrekken weten nu onderhand wel waar den “Eric” woont. Hoofdzakelijk speel ik snelheid en de halve fond in mindere mate. Op de snelheidsvluchten zijn we al altijd specialisten geweest.

• Wat zijn uw belangrijkste resultaten?
In principe is elk resultaat belangrijk, ook de slechte. Het is namelijk het resultaat wat weergeeft hoe goed de duiven en de melker bezig zijn. Maar de beste resultaten heb ik vorig jaar behaald met de jonge duiven. Vanaf de eerste vlucht met ketting uitslagen met wekelijks 5 tot 9 duiven in de 10 eerste van toch wel 300 tot 1100 wedstrijdduiven. Bovendien behaalde ik in 2002 een provinciale oude asduif snelheid ( Limburg).

• Aan welk resultaat hecht je het meeste belang?
Ik hecht het meeste belang aan resultaten waar veel duiven aan een wedstrijd deelnemen, omdat daar de duiven waardige tegenstanders krijgen. In concours waar 80 tot 150 duiven deelnemen is de tegenstand ook kleiner, en je kunt best uw duiven selecteren op de grote concours.

• Wat wilt u nog bereiken in de duivensport?
Op de halve fond en de lichte fond zo presteren als op snelheid is het streefdoel voor mij.

• Hoe en met welke rassen heeft u de stam opgebouwd waar je vandaag pracht uitslagen mee neerzet en hoe onderhoudt/verbeter je deze stam?
De stam is momenteel opgebouwd uit deels duiven van mijn vader, Voets Maurice, Vervoort Flor, Verstappen Edwin, Nouwen Michel. De koppels waar ik jaarlijks goede duiven uit kweek laat ik meestal 2 jaren aan elkaar gekoppeld, waarna ik dan onderling herkoppel om niet te veel duiven van dezelfde bloedlijn te hebben. Om dan achtereenvolgens deze weer te kruisen. Bij de koppels waar minder goede resultaten behaald worden wordt het jaar erna herkoppelt, lukt het dan nog niet worden ze onherroepelijk verwijderd. Jaarlijks schaf ik me een aantal nieuwe kwekers aan een kwestie van niet stil blijven te staan en blijven te streven naar betere duiven. Bij de kwekers wordt er vooral gelet dat de duif al de gekende elementen bezit voor een goede kweker, vooral het oog, de vleugel, een soepele pluim en het model is hierbij voor mij belangrijk.

• U speelt snelheid, waarom de keuze om deze vluchten te spelen en geen Barcelona bijvoorbeeld ?
Bewuste keuze …., ik ben vooral een echte duivenvriend en heb daarbij niet graag dat de duiven gekraakt naar huis komen. Ik zal nooit een duif goed of slecht inkorven voor een punt op een kampioenschap als er slecht weer voorspeld wordt. Naar mijn inziens worden er teveel duiven op zware fond gespeeld die het gewoon niet aankunnen of dat de er aan de gezondheid iets mankeert. Als de tijd gekomen is dat ik duiven bezit waar ik waarachtig van weet dat ze de kilometers aankunnen zonder problemen mogen ze meedraaien.

• Met hoeveel duiven speelt u ?
Ik speel met een 28 tal weduwnaars (jaarlingen en oude), een 50 tal vroege jongen en een 15 tal jongen van de 4 de reeks. Daar hier in Limburg met 2 reeksen jongen duiven gespeeld wordt.

• Hoe worden de weduwnaars/duivinnen gespeeld ?
Er wordt enkel met weduwnaars gespeeld niet met duivinnen wegens tijdgebrek. Ik ga namelijk voltijds werken, en dan de weduwnaars en de jongen duiven verzorgen is al een grote dagtaak. Ik speel het droge weduwschap met de duivers, voor het seizoen start mogen ze allemaal een nest jongen groot brengen om vervolgens een 2 tal weken voor de start nog een gekoppeld te worden voor een broed van een 4 tal dagen ( zeker niet langer..). Daarna zijn ze klaar om aan hun taak te beginnen, naar het einde van het seizoen laat ik de weduwnaars terug op nest komen om ze vervolgens een 4 tal keren op het nestspel te spelen.

• Aan welke criteria moet een jonge duif voldoen op het einde van het seizoen om te mogen blijven ?
Ik heb hierbij een eigen methode, die d.m.v. de computer berekend wordt. Het komt er eigenlijk op neer dat er coëfficiënten toegekend worden bij elke vlucht, ook bij een misser.
Op het einde wordt er dan een gemiddelde berekend. Een jonge duif die niet minstens 60% prijs vliegt en hiervan niet minstens 40% per 10 tal prijs vliegt, gaat eruit. Bij de oude ligt de lat hoger.

• Hoeveel jonge duiven worden er gekweekt?
Jaarlijks kweek ik voor eigen behoefte een 80 tal jonge duiven.

• Hoe kweekt u , probeert u een vaste lijn te gebruiken of elke keer nieuw ras invoegen of inteelt ...?
Een goede lijn blijft behouden, maar achteraf wordt er gekruiste inteelt toegepast. Experimenteren hoort erbij.

• Je hoort dikwijls dingen over HET STAMKOPPEL is dat bij u ook zo of herkoppelt u voortdurend?
Inderdaad op de betere hokken ga je dikwijls zien dat steeds dezelfde duiven weder keren als ouders of grootouders van goed presterende duiven.

• Vele melkers schijnen problemen te hebben met de gezondheid van hun duiven, hoe probeert u ziektes op het hok te voorkomen ?
Vooral mijd ik het overdreven toedienen van antibiotica, enkel in noodgevallen wordt hier op beroep gedaan. Het zal de natuurlijke weerstand van de duiven ten goede komen. Als hulpmiddel doe ik nogal veel beroep op het wekelijks toedienen van vitaminen, appelazijn & melkwei. Het hok zelf speelt hierin ook een grote rol, in een ongezond vochtig en kil huis wordt op termijn iedereen ziek.• Hoeveel kweekduiven bezit u ?
Ik bezit 18 kweekkoppels.

• Wordt er gebruik gemaakt van kweekboxen of de gewone bakken?
Ik gebruik bakken van 50 cm. bij 50 cm met een rooster in verwerkt, dit is handig omdat men dan niet dagelijks moet poetsen.

• Liggen er roosters op de hokken of verkiest u het toch om elke dag de hokken te kuisen?
Ik doe beroep op houten roosters, omdat ik voltijds ga werken is dit een enorme hulp. Mijn ondervinding leert wel dat roosters in vele gevallen minder stof teweeg brengen op het hok, omdat het stof zich vast zet onder de roosters door het opvliegen van de duiven waait het niet zo vlug terug omhoog. Moest ik tijd hebben zou ik voor een vaste vloer kiezen, maar dan dagelijks poetsen.

• Is er bij u veel ruimte voor de duiven?
Eigenlijk bestaan mijn eerder uit meerdere kleinere afdelingen. Ik vermijd grote afdelingen daar de duiven maar al te snel schuw worden op een te groot hok.

• Wat is uw mening over het verplicht inenten tegen Paramixo?
Een goede zaak, maar ze moeten de liefhebbers zelf laten enten en de producten goedkoper maken, dan ent iedereen zonder een enkel probleem.

• Moet het ec toe gelaten worden op de snelheid?
Zeker weten, het is een goede zaak voor jong en oud. Wees eens eerlijk iedereen speelt met een behoorlijk aantal duiven, jongen duiven de 1ste zondag te hard handig aanpakken is uit den boze. Een oudere liefhebber die niet meer goed te been is en zijn snelheid verloren heeft staat terug gelijk met eender welke liefhebber. Wat is er mooier dan de duiven zien thuis komen van de vlucht en ze zien binnen tuimelen, terwijl de volgende zijn rondje al draait in de lucht. Dit kan niet met het traditionele systeem.

• Wat schaft de pot bij de weduwnaars door de week?
Zuivering de 2 eerste dagen, 3e dag half zuivering en half vlucht, 4de dag vlucht, 5de dag vlucht en extra maïs tot ze laten liggen. De dag van de inkorving enkel in de morgen kleinzaad.

• Wordt elke weduwnaar gevoederd naar eigen wensen of is iedereen gelijk op het hok?
Iedereen gelijk aan tafel.

• Hoe voedert u de jongen duiven ?
Bij het spenen kweekmengeling, van zodra de jongen duiven buiten komen schakel ik over op half zuivering en half standaard mengeling. Dit blijven ze krijgen tot aan de start van het seizoen en dan dezelfde methode als bij de weduwnaars.

• Hecht u belang aan mineralen, grit, elektrolyten e.d. op het hok ?
Deze MOETEN steeds aanwezig zijn op het hok, en vooral bij de kwekers is dit van zeer groot belang.

• Past u ook het verduistersysteem toe ?
Ja, maar niet de complete verduistering. Je moet de krant nog kunnen lezen op het hok.

• Hoeveel trainen uw duiven, past u ook het “verplicht” vliegen toe ?
Jongen duiven trainen dagelijks 1u.30 tot 2 uur. De oude dagelijks 1u.30. Verplicht vliegen is er niet bij.

• Krijgen uw duiven ook extra vitaminen o.d. ?
Wekelijks wordt er minstens 1 dag (woensdag) vitaminen toegediend voor jong en oud.

• Geeft u preventieve (blinde) kuren ?
Enkel trichomonaise wordt tijdens het vluchtseizoen om de 3 weken gedaan.

• Is het belangrijk dat duiven net zoals mensen gevarieerd eten ?
Het eten wordt afgestemd op de situatie waarin de duif verkeerd, rui , winter, vluchtseizoen, kweek.

• Hecht u veel belang aan de fysieke eigenschappen van de duif ?
Zeer zeker het is moeilijk genoeg om met een atleet ten strijde te trekken, zonder dat er al gebreken zijn.

• Waarop let u als je een duif keurt ?
Het totaal van de duif, de vleugel, het oog, de pluim, de lichaamsbouw moet in harmonie zijn.

• Gelooft u in de ogentheorie ?
Zeer zeker, vooral naar de kweekkwaliteit toe.

• Met welke duiven zou u een stam opbouwen, pedigreeduiven of bewezen vliegduiven ?
Als ik de keuze heb met bewezen duiven, als ze de kweekeigenschappen bezitten.

• Haalt u veel informatie van het internet,boeken,artikels o.d. ? Past u deze info dan ook toe ?
Vooral uit boeken haal ik informatie, en test deze ook in de praktijk.

• Wat gebeurt er met de duiven na het vliegseizoen ?
Algemene rust en lichte kost. Ik schuw al te vette duiven.

• Kweekt u ook uit de vliegduiven ?
Er wordt uit de vliegduiven gekweekt, alhoewel deze meestal voor de verkoop bestemd zijn.

• Wanneer koppelt u ?
De kwekers worden omstreeks eind november gekoppeld. De weduwnaars 8 weken voor het de start van het seizoen.

• Op snelheid is het binnenkomen van de duiven zeer belangrijk, hoe voorkomt u het slecht binnenkomen ?
Simpel, het is een gewoonte die van jongs af aan aangeleerd wordt. Als ik in de week roep moeten ze allemaal op 10 seconden binnen zijn, diegene die dat niet doet wordt automatisch de maaltijd van die dag ontzegd. Wat ze in de week niet doen, doen ze zondags ook niet.

• Wordt er thee gemaakt of appelazijn bij het drinkwater gedaan ? Of iets anders ?
Appelazijn en melkwei zijn wekelijkse kost. Thee wordt meestal niet gegeven tenzij af en toe naturaline.

• Doet u iets speciaals na een vlucht ? (extra vitaminen ofzo ?)
Geen vitaminen bij de thuiskomst, wel worden er dan elektrolyten toegediend.

• Krijgen de duiven ook een bad ?
Wekelijks staat er een bad op het programma, een gezonde duif heeft altijd zin in een duikje in het water.

• Is er volgens u een verschil tussen en snelheidsduif en een andere duif ? (vb fondduif)
Ja, bekijk de sportmensen maar zie je daar verschil….?

• Net zoals iedereen wilt u NOG altijd betere duiven, hoe probeert u dat te verwezenlijken ?
Door nog betere duiven te kweken, en het systeem steeds te verbeteren.

• Welke tips heeft u voor beginnende liefhebbers ?
Opserveer, en leer zieke duiven onderscheiden van andere. Geef niet te snel op, en ga om met liefhebbers die het goed met je menen.