Dieven slaan ook toe bij Bart & Nance Van Oeckel (Oud-Turnhout, BE)

Gisteren moesten we u het trieste nieuws melden van de duivendiefstal bij Sylvere Toye. Deze nacht kregen Bart & Nance Van Oeckel bezoek van dieven. Ze gingen er aan de haal met enkele waardevolle kwekers.

Afgelopen nacht hebben dieven een 20-tal waardevolle kwekers gestolen bij Bart & Nance Van Oeckel. Ze baanden zich een weg naar de hokken via het erf van de buren. Daar werd een houten tuinscherm geforceerd om zich zo toegang te verschaffen tot de tuin van Bart & Nance. Bij de buren werd ook een ladder gestolen waarmee de dieven enkele dakpannen van de duivenhokken haalden en zich via het dak een weg baanden tot bij de duiven. Wellicht heeft het alarm meer onheil kunnen voorkomen.

"Het was rond kwart na 2 deze nacht dat ik plots een alarmmelding kreeg. Ik was aan het werk in mijn bakkerij en haastte me een weg naar huis. Maar toen was het kwaad al geschied. Ik zag de ladder tegen het hok staan en de dakpannen lagen op de grond. In allerijl trok ik de hokken open en zag ik dat er een pak kwekers weg waren", aldus een aangeslagen Bart Van Oeckel. "Het alarm heeft hen wellicht doen opschrikken waardoor ze moeten vluchten zijn, anders had de ravage misschien nog groter geweest. Toen ik van mijn bakkerij naar huis reed, zag ik een 100-tal meter voor mijn huis een voertuig aan de kant staan met Poolse nummerplaat. Ik vond dat al verdacht, maar de adrenaline na de alarmmelding maakte dat ik zo snel mogelijk bij de hokken wou zijn. Misschien had ik beter gestopt en de nummerplaat genoteerd... Of... Maar dat is te laat, toen ik na het opmeten van de schade terug op zoek ging naar de verdachte wagen, was die al weg."


Nance & Bart Van Oeckel werden het slachtoffer van een laffe diefstal

Moeten we de laffe dieven in het Oostblok gaan zoeken, dat zal verder politieonderzoek misschien aan het licht brengen. Het is een echte plaag aan het worden; duivenmelkers die bij wintertijd worden opgeschrikt door diefstallen.