Rechercher

Roofvogel

(14/02/2020) KBDB wil roofvogelproblematiek in kaart brengen

De KBDB wil zich een beeld vormen van de problematiek die de laatste jaren is ontstaan tussen (uitgezette) roofvogels enerzijds en onze reisduiven anderzijds. Sommige hokken lijden namelijk enorm onder aanvallen van roofvogels.

(19/04/2019) La problématique des rapaces dans le sport colombophile

Ben de Keijzer est colombophile mais il travaille quotidiennement avec des rapaces. Une association des genres pour le moins spéciale mais cela confère à Ben une certaine expertise en la matière. Il nous a adressé plusieurs conseils qui pourraient peut-être vous intéresser.

(16/04/2019) De roofvogelproblematiek in de duivensport

Ben de Keijzer is duivenliefhebber én werkt dagelijks met roofvogels. Een zeldzame combinatie maar op die manier is Ben wel ideaal geplaatst om tips te geven om de overlast van roofvogels op uw duivenkolonie zoveel als mogelijk te beperken.