سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال (19/12/1396)

  • 57
  • 1050
  • 19/12/1396

سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال (19/12/1396)

بسمه تعالی
سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال۱۳۹۶/۹۷ با موفقیت ب انجام رسید.
تعدادپرندها:۱۰۵۰پرنده
پرندهای برگشتی:۸۹۴
مسافت:۳۶۵کیلومترهوایی کاملا کوهستانی
مبدا:شهرپاوهـــــ،مقصدشوش دانیال
تاریخ رهاسازی۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ساعت رهاسازی۷:۳۵صبح
مقامدار های این مسابقه ب شرح زیر میباشند.
مقام اول:جناب آقای حاج مجیدسگوند.
ساعت ورود اولین پرنده:۱۳:۳۸:۱۰
مقام دوم:جناب آقای میثم نظرپور.
ورود دومین پرنده:ساعت ۱۳:۴۰:۴۰
مقام سوم:جناب اقای حامدمنصوری.
ورود سومین پرنده:ساعت ۱۳:۴۱:۲۰
مقام چهارم-محمداحمدی تبار
ورودپرنده:۱۳:۴۳:۱۳
مقام پنجم:ایمان سگوند
ورود پرنده:۱۳:۴۵:۲۷
مقام ششم:میلادچعب
ورودپرنده:۱۳:۴۹:۱۰
مقام هفتم:کریم علیمی
ورودپرنده:۱۳:۴۹:۱۷
مقام هشتم:سجادبهروی
ورود پرنده:۱۳:۵۰:۳۱
مقام نهم:یاسین کثیرعبیدی
ورودپرنده:۱۳:۵۱:۱۰
مقام دهم:احمدشوهانی
ورودپرنده:۱۳:۵۱:۳۰
مقام یازدهم:وحیدصالحی
ورودپرنده:۱۳:۵۱:۴۵
مقام دوازدهم:علی پاپی
ورود پرنده:۱۳:۵۲:۰۷
مقام سیزدهم:اسدسگوند
ورودپرنده:۱۳:۵۳:۲۵
مقام چهاردهم:حسبن سیلانی
ورود پرنده:۱۳:۵۴:۱۲
مقام پانزدهم:محمددیناروند
ورودپرنده:۱۳:۵۶:۱۹
مقام شانزدهم:رحیم خنیفر
ورودپرنده:۱۳:۵۷:۱۶
مقام هفدهم:اسماعیل پولادی
ورود پرنده:۱۳:۵۸:۲۲
مقام هجدهم:فلاح حاتمی 
ورودپرنده:۱۴:۰۰:۱۰
مقام نوزدهم:جوادقیاسوندورودپرنده:۱۴:۰۰:۳۵
مقام بیستم:میلادچتین ورودپرنده:۱۴:۰۰:۴۹
نفرات بعدی به ترتیب شماره صاحب مقام هستند