پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد (12/01/1397)

  • 32
  • 12/01/1397

پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد (12/01/1397)

بنام خدا 
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد.
تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲
✌️✌️✌️✌️✌️✌️
تعدادشرکت کنندگان ۳۲نفر