مسابقات ۲۰۱۸ (01/03/2018)

  • دمای بندر کنگان ۱۸ درجه سانتی گراد سرعت باد ۷ کیلومتر قدرت دید ۱۶ کیلومتر جهت باد از شما وشمال شرقتق
  • 01/03/2018

مسابقات ۲۰۱۸ (01/03/2018)

باسلام 
مراسم مهروسریال گذاری کلوپ مسجدسلیمان درسال ۹۶ مسافت هوایی ۵۳۰ کیلومتر از بندر کنگان