مرحله اول - دزفول (26/01/2020)

  • 26
  • 261
  • 11 c
  • 26/01/2020

مرحله اول - دزفول (26/01/2020)

﷽
بدین وسیله نتیجه مسابقه مرحله اول کلوپ کبوتران مسافتی امیدیه و میانکوه از مبدأ شهرک شهید منتظری (دزفول) به مسافت هوایی ۲۰۹ کیلومتر هوایی به اطلاع دوستداران این رشته میرساند

مقام اول عبدالرضاشریفات
مقام دوم ابراهیم شریفی
مقام سوم آرش سلحشور
مقام چهارم  حمید غبیشاوی
مقام پنجم حبیب شریفی

رتبه بندی بالا با داوری آقای رسول آلبوعلی از کلوپ کبوتران مسافتی آبادان و تنظیم شده توسط ایشان میباشد