Rechercher

ZLU-seizoen 2011 afgesloten met geweldige huldiging der kampioenen in de Rodahal te Kerkrade

Het is zaterdagmiddag 7 januari wanneer voorzitter Eddy Hoedemakers eenieder verzoekt om plaats te nemen voor het diner. Plaats van handeling: Restaurant Tummers in Valkenburg aan de Geul.

In zijn welkomstwoord gaat de voorzitter in op een succesvol seizoen 2011. De goede verstandhouding tussen de NPO - het laatste overleg betreffende de inkorfdata heeft al zijn vruchten afgeworpen - de KBDB, de inrichters en de inzetlokalen. Tevens verzoekt hij iedereen om rekening te houden met het te grote aantal vluchten dat in een kort tijdbestek moet worden gespeeld. Vroeger was de slogan bij de kruidenier “Mag het wat meer?" Nu mag het rustig met wat minder.


Vriend en vijand zijn het er al jaren over eens
dat het allemaal te veel van het goede is.

Ook de hier zoals gebruikelijk aanwezige kampioenen worden voorgesteld, wat zeer op prijs wordt gesteld. Na een ieder in zijn eigen taal welkom te hebben geheten wordt het diner geopend met een heildronk op het nieuwe seizoen 2012.

NPO-voorzitter Dirk Buwalda is de eerste spreker tijdens het diner. Hij is beduusd over de sfeer die hij hier heeft aangetroffen. Hij heeft respect voor de ZLU omdat die dit al vele jaren mogelijk maakt voor de Nederlandse liefhebber. Zelfs de NPO kan hier iets van opsteken. De NPO heeft ook belang bij eeb goede verstandhouding met de ZLU. Het is goed om eens na te denken over het medezeggenschap van die leden die deze specifieke tak van de duivensport beoefenen. Een bokaal voor de Marathon-kampioen 2012 wordt overhandigd onder een geweldig applaus.

Wim Jong, voorzitter Brabant 2000 en FBZ, memoreert ook aan de goede samenwerking met ZLU. De afdeling en ook de Fondclub Brabant-Zeeland stimuleert de ZLU-vluchten. Ook hier volgt een mooie bokaal voor de Pau-winnaar 2012.

Roger Ghijssen, de inrichter van Pau, kan zich conformeren met de woorden van de NPO-voorzitter en hoopt dat dezelfde mening in België gaat leven. Hij heeft naast de ereprijs nog een presentje voor alle dames meegebracht namens de Colombe Joyeuse.

John Crombach, namens Afd. Limburg, brengt ook dank over aan de ZLU. De samenwerking is uitstekend te noemen. Ook deze afdeling schenkt de traditionele beker voor Narbonne 2012.

Luc de Geest, namens Cureghem Centre, roemt de positieve samenwerking met de ZLU. Ook voor hem klonken de woorden van de NPO-voorzitter als muziek in de oren. Ook hij staat volledig achter deze gedachtegang. De fondliefhebber staat niet te wachten op betutteling van bovenaf. Laat iedereen zijn eigen spel spelen volgens vastgelegde regels.

Roger Bos, voorzitter van Fondclub (Belgisch) Limburg, waarschuwt voor te veel en te lang vergaderen. Binnen de 5 minuten werd jaren geleden het Euregio-spel geregeld. Dus concreet zijn en nergens problemen gaan zoeken. Tevens waren namens de FBL ereprijzen aangeboden. De KBDB-ereprijs werd aangeboden door Mr. D. Charlier en Jean Lois Loix.

Dr. H.P. Brockamp, namens ARGE Euskirchen, wees ook op de goede samenwerking met de ZLU. Ook als eens iets verkeerd overkomt, blijven we toch goed samenwerken. Ook namens ARGE Euskirchen een mooie bokaal.


Na al deze profetische woorden blijft de vraag of de stem van de profeten ook wel
in eigen land zal worden gehoord en vooral gewaardeerd. De toekomst zal het uitwijzen!

Namens het ZLU-bestuur werden de aanwezige dames verrast met een leuk presentje. Gezondheid!

Aansluitend is het woord aan Wim Donks, die op zijn eigen manier de voorzitter nogmaals feliciteert met zijn mooie overwinning op Marseille. Een mooi glas in loodraam zal als herinnering zijn woonkamer sieren.

De voorzitter is blij verrast en belooft mede namens Mia (zijn echtgenote) dat het glas in loodraam een mooie plek in huis zal krijgen. Hartelijk dank aan iedereen hiervoor.

Na het voortreffelijk diner spoedden alle aanwezigen zich om 17.30 uur richting de Rodahal in Kerkrade.


Rodahal in Kerkrade

Om 19.15 uur opende de voorzitter de avond in Kerkrade. De hal is prachtig versierd dankzij de extra middelen die beschikbaar gesteld werden door de ZLU. De voorzitter stelt het bestuur voor. Ook bedankt hij de sponsoren en vervolgens de centrumleiders en meldposten. Deze worden verzocht om op het podium plaats te nemen.

Een verrassing is er voor Frits van Duin uit Amsterdam. Zijn vrienden en vriendinnen uit Noord-Holland ( initiatiefnemer Mike Peereboom) hebben een verassing als dank voor zijn werkzaam -heden als meldpost. Voor Frits in de vorm van een plaquette en bijbehorende bokaal. Frits, nogmaals bedankt.

Aansluitend volgen de huldigingen in strak tempo. In de Rodahal zijn inmiddels ruim 750 aanwezigen. Die avond treden nog enkele artiesten op. Vooral Cees Verlee valt goed in de smaak. Dus voor de toekomst uitsluitend "Hollanders" op het podium.


Maar een mooie dans- en showgroep zoals de "Koelner Rheinveilchen",
 gecontracteerd voor 2013, is ook niet mis.

Op zondagmorgen loopt de wekker alweer vroeg af. Het is net 7 uur geweest. De hanen kraaien nog net niet wanneer het ZLU-bestuur zich alweer richting Rodahal begeeft. De zaal is inmiddels weer netjes opgeruimd en de verkoopkooitjes voor de bonnenverkoop worden in allerijl opgezet. Tegen 10.00 uur zijn alle duiven aanwezig: 48 stuks. De eerste huldigingen zijn dan net begonnen met in de zaal ruim 450 man en vrouw. Iedereen zegt "gezellig druk alweer". Ook weer in het bijzijn van het NPO-bestuur volgen de huldigingen van de zondagmorgen. 

Het is 11.30 uur als Fons van Ophuizen met zijn "bedelaarstoespraak" begint. Hij wijst nogmaals op het belang van de ZLU-vluchten, het succes dat de winnaars met deze vluchten kunnen verwachten en de waardering van de liefhebbers die een schenking hebben gedaan richting ZLU. Fons gaat er ondanks "alles" ouderwets tegenaan. Na bijna anderhalf uur zijn alle schenkingen aan de man/vrouw gebracht. In zijn slotdankwoord zegt Eddy Hoedemakers namens het ZLU-bestuur alle dank toe aan Fons. Fons nogmaals bedankt.

Dan begint het door de ZLU aangeboden lunch welke voorteffelijk wordt opgediend. Het heeft iedereen volgens de mijn bereikte info heerlijk en goed gesmaakt.

Dit is dus alweer het einde van het 52e ZLU-seizoen. Op naar 2012! De eerste aanzet voor de Sterrenshow 2012 is reeds gezet, de mijmeringen van Fons zijn reeds op papier gezet. Hij heeft een goede ingeving gehad. Een ingeving in het voordeel van de Zuid Limburgse Unie en dus ook van de duivensport.

Ook is er naar een andere overnachtingslocatie (i.p.v. de Rolduc) gezocht. Het Golden Tulip-hotel aan het Parkstad Roda Stadion is reeds benaderd voor een uitstekende offerte. Voor een extra ZLU-arrangement wordt zorg gedragen.


Golden Tulip, Parkstad Zuid Limburg, Kerkrade (vier sterren)
Roda JC Ring 59, Kerkrade (dicht bij de Duitse en Belgische grens)

Commentaires

Onovertroffen, zowel zaterdag als zondag!!