Rechercher

Op zaterdag 12 november vierde de Colombe Joyeuse haar kampioenen

Zaterdag was het vroeg dag na een te korte nacht maar we begaven ons met snelle tred naar Zaventem voor alweer een viering maar ditmaal van de liefhebbers van het langere werk.

In de prachtige kantine van Woluwe KV Zaventem waande men zich in een enig mooi aangekleed kader van een sterrenrestaurant. Dat was ook gepast, want tenslotte ging men de laureaten vieren van de internationale duivenrace uit Pau, georganiseerd door de Colombe Joyeuse onder het voorzitterschap van de heer Danny Van Bael.

Het was een blij weerzien voor veel binnenlandse en buitenlandse duivenliefhebbers die dergelijke feestelijkheden met beide handen grijpen om de vriendschapsbanden nog meer aan te halen. Het was dan ook een zeer gemoedelijke sfeer die de ganse namiddag heerste bij het nuttigen van een overheerlijke maaltijd waarbij op kosten noch moeite werd gekeken om het de aanwezigen zo aangenaam mogelijk te maken.

Vooraleer werd overgegaan tot de huldiging van de verschillende winnaars werd een passende hommage gebracht aan de laureaat van die andere koninginnenvlucht, met name Barcelona. Die eer was dit jaar weggelegd voor de heer Willy Verbruggen die niet alleen de 1e nationaal wist te binnen te rijven, maar tevens de Gouden Vleugel won met zijn 1e getekende duif. Hij werd, samen met de heer Michel Desbucqois, als vertegenwoordiger van de Brugse Barcelonaclub bedacht met een passende attentie en beiden werden door de heer Van Bael gehuldigd als ereleden van de Colombe Joyeuse.

Het dient gezegd dat duivenmelkers weten wat goed leven is, want de bourgondische maaltijd die ons werd voorgeschoteld, was eens temeer kwaliteit van de bovenste plank.
Tussendoor en op een zeer elegante manier kregen we de huldiging van de kampioenen voorgeschoteld door presentatrice van dienst Michele Van Bael. Zij bewees nogmaals over het juiste timbre te beschikken om dergelijk presentatiewerk perfect af te ronden.

Terloops vermelden we ook dat de aanwezigheid van de heer Erik Van Rompuy, minister en broer van, ten zeerste door de aanwezigen werd geapprecieerd. Hopelijk mogen de positieve dingen die onze minister heeft kunnen waarnemen bij deze huldiging ook doordringen tot de hogere sferen om onze duivensport nog meer te promoten als een uniek tijdverdrijf voor iedereen.

De internationale winnaar van de vlucht uit Pau werd de combinatie Bullens & Son, waarbij mag vermeld worden wat een krachtexploot deze winnende duif heeft neergezet door op het einde van dergelijke moordend zware rit nog het kanaal over te vliegen aan een recordtempo... Chapeau en dikke proficiat! Er waren niet minder dan 8601 duiven ingeschreven voor deze internationale vlucht. Voor de nationale vlucht van de Belgische deelnemers kwamen 2338 duiven aan de start en het was Peter Symaeys die het pleit won en internationaal op een puike 11e plaats eindigde. Ook hier een dikke proficiat!

Tot slot ook een gemeende proficiat aan alle overige nationale winnaars die haast bedolven werden onder de verbluffend mooie trofeeën. Deze kwamen er ook door de gulle sponsoring van instellingen als Lotto, waarvan geweten is dat zij de duivensport en de Colombe Joyeuse een zeer warm hart toedragen, overigens met alle verdienste daartoe aan de lobbyist bij uitstek voor dergelijke zaken: den Danny!

Ik wil hierbij toch zeker ook en niet in het minst Michele, Christine, Luc, en Roger en zijn dame niet vergeten te vermelden. Zij houden het spel samen met Danny Van Bael immers meer dan draaiende.

Bij leven en welzijn geef ik u allen zeker afspraak voor volgend jaar en hopelijk zijn de parkwachters dan wat minder streng, want iedereen die op de parking stond van voormelde club heeft wel een bekeuring gewonnen van 25 euro... Betreurenswaardige mentaliteit, maar niet van die aard om het goed gevoel weg te drijven dat ik had bij het huiswaarts rijden van een prachtige dag met heel veel gelukkige gezichten.

Wie nog meer wil weten, kan altijd op de site van de Colombe Joyeuse terecht.