Rechercher

De Brabantse Unie vierde feest op vrijdag 9 november

In tijden waar de ene na de andere golf van miserie een mens rond de oren wordt geslagen, kan het goed doen al die zorgen eventjes uit het hoofd te bannen met een feestje. Dat was afgelopen vrijdag zeker het geval.

In een alweer tjokvolle zaal van het immer prachtige feestzalencomplex “De Waerboom” in Groot-Bijgaarden had voor de 19e (!) keer de prachtige viering plaats van de “Brabantse Unie”.

Een receptie in grote stijl, bovendien gratis aangeboden door het bestuur van de Brabantse Unie, vergezeld van warme en koude hapjes, deed al snel de gemoedelijkheidsgraad een paar eenheden stijgen. Coördinator Alex Rans, de de perfectie benaderende regisseur van deze feestavond, wees iedereen zijn plaatsje toe. Daarna kon het feest werkelijk beginnen. Een diner om duimen en vingers af te likken, rijkelijk overgoten met uitgelezen wijnen, deed zoals hierboven gesteld alles eventjes vergeten wat slecht was. Velen droomden weg bij de liedjes van charmezanger en loverboy bij uitstek Frank Galan. Hij kon gans de zaal beroeren zonder mensen naar huis te sturen met gescheurde trommelvliezen... Een meer dan terechte artiestenkeuze voor het soort volk dat aan tafel zat. De huldigingen verliepen naar goede gewoonte op een dusdanig vlotte wijze dat niemand zich kon ergeren aan te langdradige toestanden zonder evenwel het respect te verliezen voor de laureaten van deze aartsmoeilijke competitie. Want laten we zeker niet uit het oog verliezen dat het niet gemakkelijk is om te winnen.

Opmerkelijk en uiterst positief vonden wij de meer dan gewaardeerde en grote delegatie van de bondstop die door hun aanwezigheid en dito omgang met de vele liefhebbers duidelijk een opener beleid willen voeren. Dat kunnen wij met zijn allen alleen maar toejuichen!

Dat de aanwezige dames eveneens verwend werden, is zeker ook het vermelden waard. De geschonken attentie aan de ladies mocht er immers zeker en vast zijn!

Het was vrij laat (of vroeg) toen wij terugkeerden van een mooie huldiging en ik hoop vurig dat volgend jaar, de 20e editie, er eentje zal zijn in de stijl van het huis met alles erop en eraan. Ik ben ervan overtuigd dat de ploeg van Alex Rans daar dan ook alles zal aan doen.

Patriarch Frans Rans zat gans de avond monkelend toe te kijken op al dat moois en je zag zo het geluk van zijn gelaat stralen dat het met “zijn kind” toch nog altijd in stijgende lijn gaat.

Ik verwijs jullie allen graag naar de zeer mooi uitgewerkte site van de Brabantse Unie waar ook een mooie reeks foto’s zijn voorgesteld door de fotograaf van dienst.

Nogmaals een gemeende proficiat aan alle laureaten, een ferme pluim op de hoed van het bestuur en bij leven en welzijn afspraak over een jaartje!