Rechercher

Red de duivensport van de vogelgriep en steun het wetenschappelijk onderzoek van de FCI

2017 gaat wereldwijd de duivengeschiedenisboeken als het jaar dat de vogelgriep de internationale duivensport aan banden legde. Om liefhebbers overal ter wereld in de toekomst zo'n leed te besparen, organiseert de internationale duivensportfederatie FCI een crowdfundingactie die moet aantonen dat reisduiven niet vatbaar zijn voor vogelgriep.

1. Waarom crowdfunding?

Met deze crowdfunding-campagne heeft de FCI (internationale duivensportfederatie) als doel de toekomst van de duivensport te verzekeren. Het afgelopen jaar werden we wereldwijd frequent geconfronteerd met avian influenza, beter gekend als vogelgriep. De FCI wil om die reden op wetenschappelijke wijze aantonen dat reisduiven niet vatbaar zijn voor vogelgriep.

2. Context

De algemene verwachting is dat vogelgriep de komende jaren een dreiging blijft vormen voor de duivensport. De toekomst van de sport ziet er daardoor steeds grimmiger uit. Bij uitbraken van vogelgriep nemen de betrokken overheden namelijk maatregelen waardoor alle activiteiten aangaande duivensport tijdelijk worden stopgezet. Het gaat o.a. om onderstaande activiteiten:

  • Trainingsvluchten en wedstrijden
  • Organiseren van duivenbeurzen (zoals bv. Kassel, Fugare, maar eveneens Olympiades)
  • Duiventransporten

Vogelgriep heeft in de pluimveesector reeds zijn tol geëist en dat kwam ook het imago van de reisduif niet ten goede. De kans dat het vogelgriepvirus overgaat op de mens dwingt bevoegde instanties tot het nemen van drastische maatregelen. Er is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs dat duiven ooit met het virus besmet zijn of het doorgegeven zouden hebben. Bovendien is het volgens wetenschappelijke studies zeer onwaarschijnlijk dat reisduiven vatbaar zijn voor het vogelgriepvirus.

3. Hoe?

De FCI wil de strijd met vogelgriep aangaan en wetenschappelijke testen uitvoeren om aan te tonen dat reisduiven niet vatbaar zijn voor vogelgriep. Deze testen dienen op een objectieve, professionele en wetenschappelijke manier te gebeuren en moeten aantonen dat reisduiven immuun zijn voor vogelgriep.

Eenvoudig is het zeker niet aangezien het vogelgriepvirus kan muteren na verloop van tijd. Om deze reden blijft de kans bestaan dat in de toekomst verder onderzoek noodzakelijk blijft om aan te tonen dat de reisduif niet vatbaar is voor nieuwe types van het vogelgriepvirus.

4. Doel

De testen zijn een belangrijke stap in de goede richting, maar zijn niet goedkoop en de FCI heeft zelf niet voldoende financiële middelen om de testen te bekostigen. De doelstelling van deze crowdfunding is daarom om 60.000 EUR in te zamelen in een tijdspanne van 30 dagen. Elke euro telt. U kan mee de toekomst van de duivensport bepalen. Het enige dat u dient te doen is een bedrag te storten naar wens.

U kunt uw donatie overmaken door hier te klikken en vervolgens in het net geopende scherm rechts op de knop 'Nu doneren' te klikken.

De donaties worden gestort in het nieuwe fonds voor wetenschappelijk onderzoek van het FCI.

De duivensport dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking!