Rechercher

PIPA-rankings Nederland 2016 gaan ongewijzigd weer van start

Na een succesvol eerste jaar organiseert PIPA komend seizoen opnieuw de PIPA-rankings Nederland, de meest eerlijke competitie die Nederland rijk is. De spelregels van vorig jaar blijven ongewijzigd.

PIPA Rankings 2016

PIPA-rankings Nederland kent onderstaande veertien rankings waarin de duiven met elkaar de strijd aan kunnen gaan:
 
De duiven in de rankings 1 t.e.m. 6 en 11 t.e.m. 14 dienen geboren te zijn in 2015 of eerder.
De duiven in ranking 7 dienen geboren te zijn in 2015.
De duiven in ranking 8, 9 en 10 dienen geboren te zijn in 2016.

Regels en uitleg per ranking

Beste Vitesseduif van Nederland

Hiervoor tellen de 5 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-299,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Midfondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 4 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 300-499,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Vitesse-/Midfondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 10 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-499,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder.  Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Fondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 500-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komt het resultaat uit het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn, dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Midfond-/Fondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 7 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 300-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. Hiervan dient minimaal 1 resultaat behaald te zijn op een vlucht tussen de 500-799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse. Voor het onderdeel Fond zijn dit de resultaten behaald binnen het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn, dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Asduif Oud van Nederland

Hiervoor tellen de 12 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, waarvan minimaal 2 resultaten behaald dienen te zijn op een vlucht tussen de 500-799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen voor de onderdelen Vitesse en Midfond de resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse. Voor het onderdeel Fond zijn dit de resultaten behaald binnen het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Jaarling van Nederland

Hiervoor tellen de 10 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, waarvan minimaal 1 resultaat behaald dient te zijn op een vlucht tussen de 500-799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015. Voor de berekening van deze ranking komen voor de onderdelen Vitesse en Midfond alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse. Voor het onderdeel Fond zijn dit de resultaten behaald binnen het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn, dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Jonge Duif Vitesse van Nederland

Hiervoor tellen de 4 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-299,999 km. die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2016. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Jonge Duif Midfond van Nederland

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 300 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2016. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Asduif Jong van Nederland

Hiervoor tellen de 6 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 60 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, waarvan minimaal 2 resultaten behaald dienen te zijn op een vlucht met een afstand boven de 300 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2016. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Marathonduif van Nederland over 2 vluchten

Hiervoor tellen de 2 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan (m.u.v. de vluchten op het internationale vluchtprogramma van de ZLU). De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen de resultaten uit het grootst mogelijke spelverband binnen een afdeling of het resultaat uit de sectoruitslag.

Beste Marathonduif van Nederland over 3 vluchten

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan (m.u.v. de vluchten op het internationale vluchtprogramma van de ZLU). De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen de resultaten uit het grootst mogelijke spelverband binnen een afdeling of het resultaat uit de sectoruitslag.

Beste Zwarefondduif van Nederland over 2 vluchten

Hiervoor tellen de 2 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het internationale vluchtprogramma van de ZLU staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen enkel de resultaten uit de nationale ZLU-uitslag in aanmerking.

Beste Zwarefondduif van Nederland over 3 vluchten

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het internationale vluchtprogramma van de ZLU staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen enkel de resultaten uit de nationale ZLU-uitslag in aanmerking.

PIPA-rankings Nederland in schemavorm

Berekening op coëfficiënt

De berekening per resultaat gaat volgens coëfficiënt: coëfficiënt = ((behaalde prijs X 100)/aantal duiven)

Mocht een duif dus een 7e prijs vliegen tegen 9.427 duiven dan zou dit op deze vlucht een coëfficiënt geven van: ((7 x  100)/9.427) = 0,0743 %

De duif die in de desbetreffende ranking het laagst opgetelde coëfficiënt over het aantal vereiste beste resultaten heeft, mag zich de beste duif binnen de ranking noemen.
Zie voorbeeld hieronder aangaande de ranking Beste Midfondduif van Nederland 2015:Aantal resultaten

PIPA heeft ervoor gekozen om de spelperiode waarin de resultaten behaald dienen te worden vrij te laten. Enkel op die manier komt volgens PIPA de beste duif per discipline bovendrijven.

 

Spelniveau

Afstand

Een ander onderdeel waarin de PIPA-rankings zich onderscheiden, is dat naar de basis van afstand per individuele liefhebber wordt gekeken in welke ranking een behaald resultaat thuishoort:

Algemeen

Zodra alle resultaten van een vluchtweekend gekend zijn, zal PIPA aanvangen met het berekenen van de beste coëfficiënten en zullen aansluitend de rankings berekend worden. PIPA streeft ernaar om iedere twee weken (op nader te bepalen vast tijdstip) een update van haar PIPA-rankings op haar site te plaatsen.

PIPA heeft met het realiseren van de PIPA-rankings Nederland getracht te voorzien in de vraag van de Nederlandse liefhebbers naar een competitie om daadwerkelijk de beste Nederlandse duiven te laten zegevieren en heeft daarmee een meerjarig concept neergezet dat niet aan veranderingen binnen de Nederlandse duivensport onderhevig is.

Mocht u verder nog vragen of suggesties hebben, neem gerust contact met ons op via het e-mailadres adpl.nenbdpra ei@e

We wensen u nu alvast succes voor komend seizoen en kijken uit naar uw klasseringen in de PIPA-rankings Nederland!

Commentaires

Jammer dat we nog steeds geen gelijkwaardig landelijk vliegprogramma hebben waardoor dus ook voor deze ranking niet de beste duiven boven komen drijven.
Bijvoorbeeld: beste midfondduif jong, hiervoor tellen de drie beste uitslagen boven de 300 km. In grote delen van Afdeling 8/Zuid heb je maar twee vluchten boven de 300 km! Men kan er dus niet eens drie opgeven, laat staan de drie beste.

Dit geldt ook voor de afdeling Zeeland,wij hebben nooit voldoende duiven in concours om ons coefficient zo laag mogelijk te houden tov Zuid Holland.Als men in Zeeland 4000 duiven heeft zijn er in Zuid Holland 20.000 duiven op een gelijke afstand/
Hoe kan men dan ooit tot een eerlijk resultaat vergelijk komen.

Wat Werner67 stelt, is niet waar. Een 3e prijs van 100 duiven is net zo goed als een 30e prijs van 1000 duiven. Een 3e prijs van 1000 duiven is veeeel beter als een 3e prijs van 100.
Maar dit terzijde.
Hoe durft Pipa te stellen dat dit het beste en eerlijkste kampioenschap is?
Let maar eens op: U gaat straks nog veel meer vragen stellen.

Geen enkele landelijke competitie is eerlijk , veelal is het afhankelijk waar je woont en hoe sterk is de concurentie.
Hoe groot is het gebied waarin je speelt woon je oostelijk of westelijk, wat is de wind.
allemaal factoren waar van je afhankelijk ben
Nationale en internationale competitie dienen nergens voor alleen voor de handel.

Natuurlijke factoren hebben we niet in de hand. Het computermatig en bewust en algemeen aanvaarde manipulatie van de snelheden wel. Met name op de kortere afstanden heeft dat grote invloed.

Wat is namelijk het geval......
De constateringstijd heeft als kleinste eenheid de seconde. De nauwkeurigheid van de laatste seconde mag je niet mee rekenen, want dat is een afgerond getal.
Bij een snelheid van 100 km per uur overeenkomstig 27 meter per seconde.
Dus wanneer je de afstand nauwkeurig op 1 meter of 10 meter meet maakt eigenlijk niets uit.

De software maakt het mogelijk om op (teveel) cijfers achter de komma een klassering uit de aankomsttijden te toveren wat gezien de resolutie in tijd niet correct is.
Wanneer een duif bv 1872,123 mpm vliegt en een andere duif 1872,258 mpm mag je dan stellen dat de 1 sneller is dan de andere? Nee, dat mag eigenlijk niet mede omdat onze apparatuur, de daar aan hangende foutmarge (die heeft nm elk meetapparaat) en de geprikte coördinaten teveel "storing" verzorgen in het gehele proces.
Eerlijker is om deze beide genoemde duiven gelijkwaardig te klasseren.

De meeste GPS meetmodules hebben een afwijking van 10 meter, dus afstand op de meter nauwkeurig is niet juist.(kan wel hoor, gebeurt nergens)
De cijfers achter de komma bij meters per minuut is ook niet zinvol.

Het weghalen van de cijfers achter de komma maakt de competitie (puntenverdeling) wel spannend...... met name dus op de kortere afstanden.