Rechercher

Jos Thoné en Michel Van Lint zijn de nieuwe ambassadeurs van de Internationale Federatie FCI

Istvan Bardos, de Hongaarse president van de FCI, heeft in Dortmund het diploma van FC_ambassadeur overhandigd aan Jos Thoné uit As en Michel Van lint (Zoutleeuw). De FCI is de enige organisatie in de wereld, die de landen groepeert waarin duivensport wordt beoefend.

FCI, de enige overkoepelende organisatie van duivenliefhebbers ter wereld, streeft ernaar om alle liefhebbers in de FCI-familie op te nemen. Hiervoor worden contacten gelegd met duivenfederaties die nog niet zijn aangesloten bij FCI. FCI kan deze contacten echter niet alleen leggen; FCI heeft mensen nodig die wereldwijd bekend zijn en die willen helpen. Michel Van Lint en Jos Thoné hebben al veel van deze diensten aan FCI verleend. Als dank krijgen beide liefhebbers het diploma van FCI-ambassadeur. President Bardos sprak dan ook de hoop uit dat ze de FCI in de toekomst zullen blijven helpen.

Een derde diploma werd overhandigd aan de heer Richard Gross, president van de Duitse Federatie. Gross ontving het diploma als algemeen adviseur van FCI. De Internationale Federatie hoopt dat ze in de toekomst op de ervaringen en adviezen van Richard Gross kan blijven vertrouwen.


De nieuwe ambassadeurs van de FCI.