Rechercher

Cor de Heijde (Made, NL) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 27 september werd Cor de Heijde uit Made namens Zijn Majesteit Koning Willem Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Cor de Heijde samen met zijn echtgenote

Het was burgemeester drs. G.L.C.M. de Kok van de Gemeente Drimmelen die de eer had om Cor de Heijde namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uiterst sympathieke Cor ontving de onderscheiding vanwege zijn vele, zeer gewaardeerde maatschappelijke diensten. De ceremonie had in besloten kring plaats en werd bijgewoond door Cor zijn dochters Monique en Ingrid, hun echtenoten Michel en John en de kleinkinderen Nick, Quinten, Senne en Jesse. Ook een drietal directieleden van het door Cor in de jaren tachtig opgerichte bedrijf Zwaluwe Bouw waren present. Cor kon enkel reageren met de woorden: "Jullie hebben me echt plat gekregen!"

Cor, namens het gehele PIPA-team een welgemeende proficiat voor het ontvangen van die verdiende hoge koninklijke onderscheiding.