Rechercher

Informations à propos de l'amateur Huyghe Philippe

Report

(28/03/2008) Huyghe Philippe, "Mensen met hart bestaan nog... ook in la douce france"

"Duiven uit de kool-mijnen van Nord pas de Calais in Frankrijk !!!