Rechercher

Informations à propos de l'amateur De Coster Ronny & Stijn

Report

(17/01/2016) Decoster Ronny & Stijn (Roksem, BE) presteerden uitstekend in 2015

“Het zal u maar overkomen…" in 2011 voor het eerst in uw leven aan een nationale wedstrijd deelnemen, en meteen de nationale winst wegkapen aan recordsnelheid! Het vormde de bron van inspiratie om dit te bevestigen en op dat elan door te gaan.